Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików coockies na Twoim komputerze.
X
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 URZĄD GMINY
Dane podstawowe
Struktura organizacyjna
Regulamin organizacyjny
Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
Wójt Gminy
Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
Statut Gminy Sulików
Strategia Rozwoju Gminy
Uchwały
Zarządzenia
Podatki i opłaty lokalne
Tablica Ogłoszeń
Informacje o środowisku
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Informacja Agencji Nieruchomości Rolnych
Komunikaty
 PRZETARGI
Roboty budowlane
Dostawy
Usługi
Nieruchomości
 FINANSE GMINY
Budżet Gminy
Wykonanie Budżetu
Zmiany w budżecie
Wieloletnia Prognozy Finansowe
Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
Pozostałe
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Oświadczenia majątkowe 2002-2006
Oświadczenia majątkowe 2006-2010
Oświadczenia majątkowe 2010-2014
Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
Kwestionariusz osobowy
Archiwum
 WYBORY
Archiwum wyborów
Wybory samorządowe 2014
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Gminny Ośrodek Kultury
Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
Szkoła Podstawowa Bierna
Przedszkole Publiczne
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
SUPLAZ Sp. z o.o.
 SOŁECTWA
Lista sołectw
Fundusz sołecki
Terminy zebrań sołeckich
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
Przynależność do organizacji
Współpraca zagraniczna
Organizacje pozarządowe
 INNE
Karty usług
Wnioski do pobrania
Informacja dla osób niesłyszących
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi biuletynu
Akta Osobowo-płacowe
Prowadzone rejestry i ewidencje
Kontrole
Informacja o stanie Gminy Sulików
A A A


OGŁOSZENIE

DNIA 31 PAŹDZIERNIKA 2014 ROKU O GODZ. 1000

W SALI KONFERENCYJNEJ URZĘDU GMINY SULIKÓW

ODBĘDZIE SIĘ

SESJA RADY GMINY SULIKÓW

 

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 2. Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Komisji.
 3. Informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 5. Podsumowanie VI kadencji Rady Gminy Sulików.
 6. Realizacja zadań oświatowych w roku szkolnym 2013/2014 w Gminie Sulików.
 7. Uchwalenie stawek i podatków lokalnych na rok 2015:
  7.1 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Sulików.
 1. Podjęcie uchwał:
  8.1 W sprawie przyjęcia zmian w Statucie Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej.
  8.2 W sprawie programu współpracy Gminy Sulików z organizacjami pozarządowymi na lata 2015-2016.
  8.3 O zmianie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sulików
  8.4 W sprawie utraty mocy obowiązującej uchwały w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.
  8.5 Zmieniająca uchwałę w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  8.6  W sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminy Sulików i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg.
  8.7 w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2014.
 2. Pytania i wnioski radnych.
 3. Pytania i wnioski sołtysów.
 4. Odpowiedzi na pytania i wnioski.
 5. Sprawy różne i informacje.

 

SESJE RADY GMINY SĄ JAWNE I OTWARTE DLA WSZYSTKICH

                                              

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY  SULIKÓW
/-/   JAN SOLECKI 

 
 

 
Serdecznie witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej

Gminy Sulików

 

 

Gmina Sulików
ul. Dworcowa 5
59-975 Sulików
NIP: 615-18-08-708
REGON: 230821440
Łużycki Bank Spółdzielczy: 18 8392 0004 0000 0101 2000 0030

 

 
Tel. +48 75 77 87 288, 289 Biuro Obsługi Klienta
Tel. +48 75 77 87 608 Sekretariat
Fax. +48 75 77 56 922  
     
Adres email: ug@sulikow.pl 
Adres strony internetowej: www.sulikow.pl
 
 
 

 
 

 
 
Ustawa o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych zobowiązuje jednostki samorządu terytorialnego do udostępniania na swoich stronach internetowych aktów prawnych. W związku z powyższym poniżej udostępnione zostały linki kierujące do następujących serwisów