logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
minus Wybory Prezydenta RP - 10 maja 2020 r.
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw Gminy Sulików
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


 STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Stanowisko

Imię i nazwisko

Pokój

KIEROWNICTWO URZĘDU

Wójt Gminy

Robert Starzyński

208

Zastępca Wójta/Sekretarz Gminy

Elżbieta Piotrowska

207

Skarbnik Gminy

Maria Maciaszek

304

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA

Naczelnik Wydziału

Marta Brzozowska

104

Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami

Inspektor

Władysława Bieńkowska

108

Stanowisko ds. mienia komunalnego

-

Katarzyna Strażnik

109

Stanowisko ds. gospodarki komunalnej

Podinspektor

Alicja Konarska

109

Robotnik Gospodarczy

- Ariel Marciniak -

WYDZIAŁ PRAWNO-ORGANIZACYJNY

Naczelnik Wydziału

-

-

Stanowisko ds. administracyjno - informatycznych

Młodszy referent

Mateusz Gurdziel

101

Stanowisko ds. obsługi organów gminy

Inspektor

Aleksandra Adamiak

102

Stanowisko ds. kancelaryjnych

Podinspektor

Aleksandra Krupa

103

Stanowisko ds. promocji gminy i współpracy z organizacjami pozarządowymi

Inspektor

Małgorzata Skórka

102

Stanowisko ds. administracyjnych

-

Anna Duszyńska

109

Stanowisko ds. oświaty

Inspektor

Agata Herbik

401

Stanowisko ds. zarządzania kryzysowego

Inspektor

Alicja Żelichowska

202

WYDZIAŁ FINANSOWY

Naczelnik Wydziału

Damian Kapic

308

Stanowisko ds. Stanowisko ds. księgowości budżetowej i rozliczeń podatku VAT.

Inspektor

Emilia Wołoszczuk

301

Stanowisko ds. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Referent

Małgorzata Wolanin

305

Stanowisko ds. księgowości budżetowej i windykacji należności niepodatkowych

Referent

Aleksandra Kołodyńska

305

Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych oraz ich kontroli

Inspektor

Marta Sławińska

306

Stanowisko ds. księgowości podatkowej i opłat lokalnych oraz ich windykacji

Referent

Monika Przygodzka

306

Stanowisko ds. księgowości budżetowej

Młodszy referent

Dagmara Wiewóra-Łuksza

307

Pomoc Administracyjna

-

Joanna Stępień

301

URZĄD STANU CYWILNEGO

Kierownik USC

Anna Sawicka

203

Zastępca Kierownika USC

Wioletta Poniatowska

201

 WYDZIAŁ INWESTYCJI I ROZWOJU

 Naczelnik Wydziału

Mariusz Robaszewski

106 

Stanowisko ds. inwestycji i remontów

Inspektor

Ryszard Kiwlisza

106

Stanowisko ds. zagospodarowania przestrzennego i drogownictwa

Podinspektor

Aleksandra Krawczuk

107

Stanowisko ds. pozyskiwania środków zewnętrznych i zamówień publicznych

Podinspektor

Magdalena Pomonicka

107

 

Nazwa dokumentu: Struktura organizacyjna
Skrócony opis: Informacje dotyczące struktury organizacyjnej Urzędu Gminy Sulików.
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Tomasz Chrzanowski
Osoba, która odpowiada za treść: Elżbieta Piotrowska
Osoba, która wprowadzała dane: Mateusz Gurdziel
Data wytworzenia informacji: 2016-02-02 09:36:00
Data udostępnienia informacji: 2016-02-02 09:36:00
Data ostatniej aktualizacji: 2018-02-08 09:24:11

Wersja do wydruku...

corner   corner