logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Sulików
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2002-2006
plus Oświadczenia majątkowe 2006-2010
plus Oświadczenia majątkowe 2010-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wynikach naboru
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


 

 STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Stanowisko

Imię i nazwisko

Pokój

KIEROWNICTWO URZĘDU

Wójt Gminy

Robert Starzyński

208

Zastępca Wójta/Sekretarz Gminy

Elżbieta Piotrowska

207

Skarbnik Gminy

Agnieszka Żukowska

304

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA

Naczelnik Wydziału

Marta Brzozowska

104

Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami

Inspektor

Monika Załęcka

108

Stanowisko ds. mienia komunalnego

Młodszy referent 

Marta Isko

108

Stanowisko ds. gospodarki komunalnej

Podinspektor

Alicja Konarska

109

Stanowisko ds. ochrony przyrody

Referent

Kamila Kamińska-Franczuk

109

WYDZIAŁ PRAWNO-ORGANIZACYJNY

Naczelnik Wydziału

Agata Herbik

202

Stanowisko ds. informatycznych

Referent

                                                             Mateusz Gurdziel

405

Stanowisko ds. informatycznych

Inspektor

Tomasz Romel

405

Stanowisko ds. kadr

Inspektor

Dorota Świątek

401

Stanowisko ds. promocji gminy i współpracy z organizacjami pozarządowymi

Inspektor

Małgorzata Skórka

102

Stanowisko ds. kancelaryjnych

Referent

Anna Duszyńska

103

Stanowisko ds. kancelaryjnych

Referent

Ewa Pająk

103

Sekretariat

Sekretarka

Małgorzata Masłowska

206

WYDZIAŁ FINANSOWY

Naczelnik Wydziału

Erwina Aniśkiewicz

301

Stanowisko ds. Stanowisko ds. księgowości budżetowej i rozliczeń podatku VAT.

Inspektor

Monika Mastalerz 

301

Stanowisko ds.płac 

 Inspektor

Kamila Piliszko 

 308

Stanowisko ds. księgowości budżetowej i windykacji należności niepodatkowych

 Inspektor

Lucyna Zarówna

305

Stanowisko ds. księgowości budżetowej i windykacji należności niepodatkowych

Referent 

Agnieszka Mielcarek

305

Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych oraz ich kontroli

Podinspektor

Małgorzata Wolanin

306

Stanowisko ds. księgowości podatkowej i opłat lokalnych oraz ich windykacji

Podinspektor

Patrycja Adamiak-Kmiołek

306

Stanowisko ds. księgowości budżetowej

Rferent

Katarzyna Moczydłowska

307

URZĄD STANU CYWILNEGO

Kierownik USC

Anna Sawicka

203

Zastępca Kierownika USC

Wioletta Poniatowska

201

 WYDZIAŁ INWESTYCJI I ROZWOJU

 Naczelnik Wydziału

Mariusz Robaszewski

106 

Stanowisko ds. inwestycji i remontów

Referent

Dagmara Wiewióra Łuksza

106

Stanowisko ds. zagospodarowania przestrzennego i drogownictwa

Referent

Katarzyna Bednarz

107

Stanowisko ds. pozyskiwania środków zewnętrznych

Inspektor

Magdalena Pomonicka

107

Stanowisko ds.  zamówień publicznych Inspektor  Agnieszka Cisło 107

SAMODZIELNE  STANOWISKA  PRACY

Samodzielne stanowisko ds. obsługi rady gminy

Inspektor

Aleksandra Adamiak

101

Samodzielne stanowisko ds. obrony narodowej i zarządzania kryzysowego

Referent

Dominika Maszyna

201

 

 

 

 

Ilość odwiedzin: 94267
Nazwa dokumentu: Struktura organizacyjna
Skrócony opis: Informacje dotyczące struktury organizacyjnej Urzędu Gminy Sulików.
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Małgorzata Masłowska
Osoba, która odpowiada za treść: Dorota Świątek
Osoba, która wprowadzała dane: Dorota Świątek
Data wytworzenia informacji: 2016-02-02 09:36:00
Data udostępnienia informacji: 2016-02-02 09:36:00
Data ostatniej aktualizacji: 2019-10-07 14:31:17

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner