logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Sulików
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2002-2006
plus Oświadczenia majątkowe 2006-2010
plus Oświadczenia majątkowe 2010-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wynikach naboru
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


Globalny rejestr zmian

Rejestr zmian - dokumenty zaktualizowane

Dokument Osoba wprowadzająca Data zmiany
Obwieszczenie Wójta Gminy Zgorzelec Dorota Świątek 2019-10-21 07:52:25
Obwieszczenie Wójta Gminy Zgorzelec Dorota Świątek 2019-10-21 07:51:33
Obwieszczenie Wójta Gminy Zgorzelec Dorota Świątek 2019-10-18 11:02:59
Obwieszczenie Wójta Gminy Zgorzelec Dorota Świątek 2019-10-18 11:01:17
Obwieszczenie Wójta Gminy Zgorzelec Dorota Świątek 2019-10-18 10:58:47
Obwieszczenie Wójta Gminy Zgorzelec Dorota Świątek 2019-10-18 10:49:59
Obwieszczenie Wójta Gminy Zgorzelec Dorota Świątek 2019-10-18 10:45:56
Dane podstawowe Dorota Świątek 2019-10-11 09:06:44
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP Aleksandra Adamiak 2019-10-07 16:54:49
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP Aleksandra Adamiak 2019-10-07 16:54:03
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP Aleksandra Adamiak 2019-10-07 16:53:22
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP Aleksandra Adamiak 2019-10-07 16:52:41
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP Aleksandra Adamiak 2019-10-07 16:51:36
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP Aleksandra Adamiak 2019-10-07 16:43:40
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP Aleksandra Adamiak 2019-10-07 16:43:19
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP Aleksandra Adamiak 2019-10-07 16:41:34
Ocena cząstkowa jakości wody z dnia 30.07.2019r. Dorota Świątek 2019-10-07 14:59:40
2016 Małgorzata Masłowska 2019-10-07 14:37:26
2017 Małgorzata Masłowska 2019-10-07 14:32:14
2016 Małgorzata Masłowska 2019-10-07 14:31:50
Struktura organizacyjna Dorota Świątek 2019-10-07 14:31:17
Rejestr instytucji kultury Małgorzata Masłowska 2019-10-07 11:46:36
Rejestr instytucji kultury Małgorzata Masłowska 2019-10-07 11:00:28
X/81/19 Aleksandra Adamiak 2019-10-04 10:54:49
X/82/19 Aleksandra Adamiak 2019-10-04 10:49:55
Informacja o wywieszonych wykazach nieruchomości Dorota Świątek 2019-10-04 08:33:12
X/82/19 Aleksandra Adamiak 2019-10-03 09:35:53
Oświadczenia majątkowe złożone w ciągu 30 dni od dnia złożenia ślubowania. Aleksandra Adamiak 2019-10-03 08:51:32
X/74/19 Aleksandra Adamiak 2019-10-01 22:13:10
Rada Gminy Aleksandra Adamiak 2019-10-01 18:01:13
Rada Gminy Aleksandra Adamiak 2019-10-01 18:01:01
Rada Gminy Aleksandra Adamiak 2019-10-01 17:55:34
Robert Starzyński Aleksandra Adamiak 2019-10-01 17:43:53
Jan Solecki Aleksandra Adamiak 2019-10-01 17:39:25
Oświadczenia majątkowe złożone w ciągu 30 dni od dnia złożenia ślubowania. Aleksandra Adamiak 2019-10-01 17:31:37
Oświadczenia majątkowe złożone w ciągu 30 dni od dnia złożenia ślubowania. Aleksandra Adamiak 2019-10-01 17:31:06
Oświadczenia majątkowe złożone w ciągu 30 dni od dnia złożenia ślubowania. Aleksandra Adamiak 2019-10-01 17:29:12
Oświadczenia majątkowe złożone w ciągu 30 dni od dnia złożenia ślubowania. Aleksandra Adamiak 2019-10-01 17:22:43
Robert Starzyński Aleksandra Adamiak 2019-10-01 17:06:45
Zarządzenie Nr III.97.2019 Małgorzata Masłowska 2019-10-01 13:26:30
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP Aleksandra Adamiak 2019-10-01 11:42:03
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP Aleksandra Adamiak 2019-10-01 11:41:51
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP Aleksandra Adamiak 2019-10-01 11:40:20
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP Aleksandra Adamiak 2019-10-01 11:38:08
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP Aleksandra Adamiak 2019-10-01 11:34:46
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP Aleksandra Adamiak 2019-10-01 10:09:55
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP Aleksandra Adamiak 2019-10-01 10:05:49
Zarządzenie Nr III.96.2019 Małgorzata Masłowska 2019-09-26 08:38:19
Zarządzenie III.96.2019 Małgorzata Masłowska 2019-09-25 14:06:07
Regulamin organizacyjny Dorota Świątek 2019-09-24 10:12:19
Regulamin organizacyjny Dorota Świątek 2019-09-24 10:11:31
Regulamin organizacyjny Dorota Świątek 2019-09-24 10:08:37
Struktura organizacyjna Dorota Świątek 2019-09-24 09:50:33
Informacja o wyniku naboru Dorota Świątek 2019-09-24 09:41:22
Nabór na wolne stanowisko pracy Dorota Świątek 2019-09-24 09:40:59
Nabór na wolne stanowisko pracy Dorota Świątek 2019-09-24 09:40:28
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP Aleksandra Adamiak 2019-09-23 16:39:46
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP Aleksandra Adamiak 2019-09-23 16:39:32
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP Aleksandra Adamiak 2019-09-23 16:37:16
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP Aleksandra Adamiak 2019-09-16 14:51:11
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP Aleksandra Adamiak 2019-09-16 14:33:43
Zarządzenie nr III.90.2019 Małgorzata Masłowska 2019-09-13 11:12:28
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy Wioletta Pawluk 2019-09-12 10:08:08
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy Wioletta Pawluk 2019-09-11 15:21:36
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy Wioletta Pawluk 2019-09-11 14:53:05
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP Aleksandra Adamiak 2019-09-06 11:26:00
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP Aleksandra Adamiak 2019-09-06 11:25:38
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Wioletta Pawluk 2019-09-05 08:41:40
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Wioletta Pawluk 2019-09-05 08:21:15
Zarządzenie nr III.82.2019 Małgorzata Masłowska 2019-09-04 12:45:17
Stypendia szkolne i zasiłki szkolne 2019/2020 Wioletta Pawluk 2019-09-04 10:52:10
Stypendia szkolne i zasiłki szkolne 2019/2020 Wioletta Pawluk 2019-09-03 11:38:20
Stypendia szkolne i zasiłki szkolne 2018/2019 Wioletta Pawluk 2019-09-03 11:30:44
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP Aleksandra Adamiak 2019-09-03 10:53:42
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP Aleksandra Adamiak 2019-09-03 10:53:17
Notatka z rozezania cenowego Aleksandra Adamiak 2019-09-02 15:32:52
IX/64/19 Aleksandra Adamiak 2019-08-30 14:11:37
Informacja z publicznego otwarcia ofert Małgorzata Masłowska 2019-08-26 14:32:10
Zarządzenia 2018-2023 Małgorzata Masłowska 2019-08-26 08:57:55
Zarządzenie Nr III.67.2019 Małgorzata Masłowska 2019-08-26 08:56:23
Zarządzenie nr III.78.2019 Małgorzata Masłowska 2019-08-26 08:54:26
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy Wioletta Pawluk 2019-08-23 12:25:40
Notatka z rozeznania cenowego Małgorzata Masłowska 2019-08-23 08:15:10
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP Aleksandra Adamiak 2019-08-22 11:24:31
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej do wyborów do Sejmu i Senatu RP na dzień 13 października 2019 r. Aleksandra Adamiak 2019-08-22 10:46:40
Dane podstawowe Małgorzata Masłowska 2019-08-21 14:38:26
Dane podstawowe Małgorzata Masłowska 2019-08-21 14:33:25
Skarbnik Małgorzata Masłowska 2019-08-21 14:22:15
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 13 października 2019 r. Małgorzata Masłowska 2019-08-20 15:06:02
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z powołaniem na stanowisko Prezesa Zarządu Międzygminnej Spółki Wodno-Kanalizacyjnej "SUPLAZ" Sp. z o. o. Dorota Świątek 2019-08-20 10:50:29
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z powołaniem na stanowisko Prezesa Zarządu Międzygminnej Spółki Wodno-Kanalizacyjnej "SUPLAZ" Sp. z o. o. Dorota Świątek 2019-08-20 10:45:28
Informacja o wyniku naboru Dorota Świątek 2019-08-14 14:31:14
Informacja o wyniku naboru Dorota Świątek 2019-08-14 14:30:51
Informacja o wyniku naboru Dorota Świątek 2019-08-14 14:30:30
Nabór na wolne stanowisko pracy Dorota Świątek 2019-08-14 14:29:46
Informacja o wyniku naboru Dorota Świątek 2019-08-14 14:29:22
Informacja o wyniku naboru Dorota Świątek 2019-08-14 14:28:56
Informacja o wyniku naboru Dorota Świątek 2019-08-14 14:28:28
Nabór na wolne stanowisko pracy Dorota Świątek 2019-08-14 14:28:12
Nabór na wolne stanowisko pracy Dorota Świątek 2019-08-14 14:27:51
Informacja o wyniku naboru Dorota Świątek 2019-08-14 14:27:25
Nabór na wolne stanowisko pracy Dorota Świątek 2019-08-14 14:27:05
Informacja o wyniku naboru Dorota Świątek 2019-08-14 14:26:46
Nabór na wolne stanowisko pracy Dorota Świątek 2019-08-14 14:26:22
Nabór na wolne stanowisko pracy Dorota Świątek 2019-08-14 14:26:04
Informacja o wyniku naboru Dorota Świątek 2019-08-14 14:25:45
Nabór na wolne stanowisko pracy Dorota Świątek 2019-08-14 14:25:26
Nabór na wolne stanowisko pracy Dorota Świątek 2019-08-14 14:25:07
Informacja w sprawie unieważnienia naboru na wolne stanowisko Dorota Świątek 2019-08-14 14:24:50
Informacja o wyniku naboru Dorota Świątek 2019-08-14 14:24:30
Nabór na wolne stanowisko pracy Dorota Świątek 2019-08-14 14:23:46
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej Małgorzata Masłowska 2019-08-14 13:08:41
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej Małgorzata Masłowska 2019-08-14 12:14:34
Ogłoszenie Małgorzata Masłowska 2019-08-13 13:17:40
Regulamin organizacyjny Dorota Świątek 2019-08-07 11:51:42
Struktura organizacyjna Małgorzata Masłowska 2019-08-07 11:37:29
Struktura organizacyjna Małgorzata Masłowska 2019-08-07 11:31:20
Regulamin organizacyjny Dorota Świątek 2019-08-07 10:26:09
Regulamin organizacyjny Dorota Świątek 2019-08-07 10:22:25
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Sulików z dn.21.01.2019r. Dorota Świątek 2019-08-07 10:13:09
Struktura organizacyjna Małgorzata Masłowska 2019-08-07 08:37:03
Struktura organizacyjna Małgorzata Masłowska 2019-08-07 08:34:03
Szkoła Podstawowa w Sulikowie Mateusz Gurdziel 2019-07-31 15:28:13
Komunikaty Mateusz Gurdziel 2019-07-31 15:24:45
Środowiskowa Hala Sportowa Mateusz Gurdziel 2019-07-31 15:24:34
Majątek szkoły Mateusz Gurdziel 2019-07-31 15:24:23
ZSPiG im. Jana Pawła II Mateusz Gurdziel 2019-07-31 15:23:58
Statut Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Mateusz Gurdziel 2019-07-31 15:23:36
Organa SPS Mateusz Gurdziel 2019-07-31 15:23:26
Struktura organizacyjna Mateusz Gurdziel 2019-07-31 15:23:18
Gminny Ośrodek Kultury Mateusz Gurdziel 2019-07-31 15:22:38
Biblioteka Mateusz Gurdziel 2019-07-31 15:22:14
Świetlice wiejskie Mateusz Gurdziel 2019-07-31 15:22:04
Wydarzenia z życia GOK Mateusz Gurdziel 2019-07-31 15:21:55
Tablica ogłoszeń Mateusz Gurdziel 2019-07-31 15:21:45
Dokumenty jednostki Mateusz Gurdziel 2019-07-31 15:21:35
IX/65/19 Aleksandra Adamiak 2019-07-31 14:01:33
IX/65/19 Aleksandra Adamiak 2019-07-31 10:07:29
IX/64/19 Aleksandra Adamiak 2019-07-31 10:07:10
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Wioletta Pawluk 2019-07-24 13:56:58
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Wioletta Pawluk 2019-07-24 13:49:40
Marta Brzozowska Ewa Pająk 2019-07-23 10:55:24
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego Aleksandra Adamiak 2019-07-22 09:21:21
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego Aleksandra Adamiak 2019-07-22 09:17:48
Oświadczenia majątkowe 2014-2019 Ewa Pająk 2019-07-18 10:10:57
Oświadczenia majątkowe 2014-2018 Ewa Pająk 2019-07-18 10:10:15
Dodatek mieszkaniowy Wioletta Pawluk 2019-07-18 08:39:07
Pomoc mieszkaniowa Wioletta Pawluk 2019-07-18 08:36:00
Dodatek energetyczny Wioletta Pawluk 2019-07-18 08:32:17
Stypendia szkolne i zasiłki szkolne 2018/2019 Wioletta Pawluk 2019-07-18 08:28:31
Rodzina 500+ Wioletta Pawluk 2019-07-18 08:08:11
Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa dróg wewnętrznych w Studniskach Dolnych Ewa Pająk 2019-07-16 14:39:17
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej Ewa Pająk 2019-07-16 13:35:42
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy Wioletta Pawluk 2019-07-11 12:34:26
Maria Maciaszek Ewa Pająk 2019-07-08 14:22:26
Kierownicy Urzędu Ewa Pająk 2019-07-08 14:15:54
Wioletta Pawluk Ewa Pająk 2019-07-08 13:59:26
Kierownictwo jednostek organizacyjnych Ewa Pająk 2019-07-08 13:51:58
Pracownicy jednostek organizacyjnych Ewa Pająk 2019-07-08 13:14:16
Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO Ewa Pająk 2019-07-05 13:58:02
Dane podstawowe Ewa Pająk 2019-07-05 11:02:50
Struktura organizacyjna Ewa Pająk 2019-07-05 11:02:03
Dane podstawowe Ewa Pająk 2019-07-05 10:57:00
Wybory do Izb Rolniczych Aleksandra Adamiak 2019-07-04 08:33:40
Wybory do Izb Rolniczych Aleksandra Adamiak 2019-07-03 15:09:28
Wybory do Izb Rolniczych Aleksandra Adamiak 2019-07-03 13:53:30
Bogusław Świątek Aleksandra Adamiak 2019-07-03 08:46:20
Bogusław Świątek Aleksandra Adamiak 2019-07-03 08:39:04
Adam Czesnakowski Aleksandra Adamiak 2019-07-03 08:32:41
Oświadczenia majątkowe złożone w zawiązku z zakończeniem kadencji Aleksandra Adamiak 2019-07-03 08:28:29
Oświadczenia majątkowe złożone w zawiązku z zakończeniem kadencji Aleksandra Adamiak 2019-07-03 08:24:17
Nabór na wolne stanowisko pracy Ewa Pająk 2019-07-02 15:32:16
Nabór na wolne stanowisko pracy Ewa Pająk 2019-07-02 15:31:43
Nabór na wolne stanowisko pracy Ewa Pająk 2019-07-02 15:31:01
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej Ewa Pająk 2019-07-02 14:56:25
VIII/57/19 Aleksandra Adamiak 2019-07-02 14:44:50
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej Ewa Pająk 2019-07-02 14:29:04
VIII/59/19 Aleksandra Adamiak 2019-07-02 14:28:28
VIII/57/19 Aleksandra Adamiak 2019-07-02 13:46:04
VIII/57/19 Aleksandra Adamiak 2019-07-02 13:43:56
Zarządzenie Nr III.57.2019 Ewa Pająk 2019-07-02 11:47:36
Zarządzenie Nr III.57.2019 Ewa Pająk 2019-07-02 11:47:01
Zarządzenie Nr III.56.2019 Ewa Pająk 2019-07-02 11:46:10
XXXV/272/09 Ewa Pająk 2019-06-28 11:56:34
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy Wioletta Pawluk 2019-06-27 11:41:31
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy Wioletta Pawluk 2019-06-25 13:26:03
Informacja dotycząca wywieszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawiania Ewa Pająk 2019-06-25 10:48:43
Informacja Ewa Pająk 2019-06-25 10:47:46
Rada Gminy Aleksandra Adamiak 2019-06-21 09:32:06
Edyta Sawiniec Aleksandra Adamiak 2019-06-21 08:45:22
Adam Czesnakowski Aleksandra Adamiak 2019-06-21 08:27:01
Adam Czesnakowski Aleksandra Adamiak 2019-06-21 08:26:31
Rada Gminy Aleksandra Adamiak 2019-06-21 08:22:06
Zarządzenie Nr III.47.2019 Ewa Pająk 2019-06-19 14:49:27
Zarządzenie Nr III.47.2019 Ewa Pająk 2019-06-19 14:48:14
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy Wioletta Pawluk 2019-06-19 10:09:00
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej Ewa Pająk 2019-06-17 15:44:18
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej Ewa Pająk 2019-06-17 15:40:11
Wybory do Izb Rolniczych Aleksandra Adamiak 2019-06-17 14:56:46
Wybory ławników Aleksandra Adamiak 2019-06-13 13:19:36
Wybory ławników Aleksandra Adamiak 2019-06-13 13:18:59
Wybory ławników Aleksandra Adamiak 2019-06-13 13:17:28
Wybory ławników Aleksandra Adamiak 2019-06-13 13:15:51
Wybory ławników Aleksandra Adamiak 2019-06-13 13:14:41
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Wioletta Pawluk 2019-06-12 07:29:10
VII/55/19 Aleksandra Adamiak 2019-06-11 08:31:05
Interpelacja radnego Józefa Ziomka z dnia 30.04.2019 r. Aleksandra Adamiak 2019-05-29 09:59:45
Interpelacja radnego Józefa Ziomka z dnia 30.04.2019 r. Aleksandra Adamiak 2019-05-29 09:55:30
Interpelacja radnego Józefa Ziomka z dnia 30.04.2019 r. Aleksandra Adamiak 2019-05-29 09:46:06
Interpelacja radnego Józefa Ziomka z dnia 30.04.2019 r. Aleksandra Adamiak 2019-05-29 09:43:07
Interpelacja radnej Jolanty Matwiejczuk z dnia 30.04.2019 r. Aleksandra Adamiak 2019-05-29 09:33:59
Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r. Aleksandra Adamiak 2019-05-22 12:42:39
Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r. Aleksandra Adamiak 2019-05-22 12:42:06
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy Wioletta Pawluk 2019-05-22 07:48:02
Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r. Aleksandra Adamiak 2019-05-21 13:22:11
Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r. Aleksandra Adamiak 2019-05-21 13:20:14
Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r. Aleksandra Adamiak 2019-05-21 13:10:45
Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r. Aleksandra Adamiak 2019-05-17 20:17:22
Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r. Aleksandra Adamiak 2019-05-17 20:15:46
Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r. Aleksandra Adamiak 2019-05-17 20:14:24
Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r. Aleksandra Adamiak 2019-05-17 20:13:07
Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r. Aleksandra Adamiak 2019-05-17 20:11:41
Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r. Aleksandra Adamiak 2019-05-17 20:09:53
Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r. Aleksandra Adamiak 2019-05-17 20:08:35
Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r. Aleksandra Adamiak 2019-05-17 15:09:16
Struktura organizacyjna Ewa Pająk 2019-05-17 11:49:54
Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r. Ewa Pająk 2019-05-16 12:31:28
Struktura organizacyjna Ewa Pająk 2019-05-13 12:08:41
Dane podstawowe Ewa Pająk 2019-05-13 11:59:19
Dane podstawowe Ewa Pająk 2019-05-13 11:56:56
Stanowiska archeologiczne - obręb Studniska Górne Ewa Pająk 2019-05-09 13:19:07
VI/48/19 Aleksandra Adamiak 2019-05-09 10:18:47
VI/47/19 Aleksandra Adamiak 2019-05-09 10:18:21
Stanowiska archeologiczne - obręb Miedziana Ewa Pająk 2019-05-09 09:48:45
Stanowiska archeologiczne - Mikułowa Ewa Pająk 2019-05-09 09:48:29
Stanowiska archeologiczne - obręb Bierna Ewa Pająk 2019-05-09 09:38:02
Stanowiska archeologiczne Ewa Pająk 2019-05-09 09:28:20
Informacja o opłacie Ewa Pająk 2019-05-08 12:39:20
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Sulików za 2014 rok Ewa Pająk 2019-05-08 08:19:45
Struktura organizacyjna Wioletta Pawluk 2019-05-08 08:03:06
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Sulików za 2018 rok Ewa Pająk 2019-05-07 14:03:10
Gospodarka odpadami Ewa Pająk 2019-05-07 13:40:58
Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r. Aleksandra Adamiak 2019-05-06 15:04:49
Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r. Aleksandra Adamiak 2019-05-06 15:03:23
Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r. Aleksandra Adamiak 2019-05-06 14:59:59
Informacja o wyniku naboru Mateusz Gurdziel 2019-04-30 11:56:42
Informacja o wyniku naboru Mateusz Gurdziel 2019-04-30 11:54:15
Informacja o wyniku naboru Mateusz Gurdziel 2019-04-30 11:53:58
Nabór na wolne stanowisko pracy Mateusz Gurdziel 2019-04-30 11:47:01
Nabór na wolne stanowisko pracy Mateusz Gurdziel 2019-04-30 11:46:16
Nabór na wolne stanowisko pracy Mateusz Gurdziel 2019-04-30 11:41:13
Gospodarka odpadami Mateusz Gurdziel 2019-04-30 10:52:33
Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r. Aleksandra Adamiak 2019-04-26 15:39:00
Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r. Aleksandra Adamiak 2019-04-26 15:34:33
Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r. Aleksandra Adamiak 2019-04-26 15:33:49
Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r. Aleksandra Adamiak 2019-04-26 07:30:17
Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r. Aleksandra Adamiak 2019-04-26 07:27:52
Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r. Aleksandra Adamiak 2019-04-19 12:53:59
Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r. Aleksandra Adamiak 2019-04-19 12:53:31
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Wioletta Pawluk 2019-04-18 10:10:29
Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r. Aleksandra Adamiak 2019-04-17 15:05:41
Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r. Aleksandra Adamiak 2019-04-17 15:04:41
Zarządzenie Nr III.30.2019 Ewa Pająk 2019-04-16 15:14:26
Zarządzenie Nr III.30.2019 Ewa Pająk 2019-04-16 15:12:10
Zarządzenie Nr III.30.2019 Ewa Pająk 2019-04-16 15:05:33
Informacja z publicznego otwarcia ofert Ewa Pająk 2019-04-12 14:46:53
V/44/19 Aleksandra Adamiak 2019-04-03 10:19:39
Protokół Nr 3 Aleksandra Adamiak 2019-04-03 10:09:53
Zarządzenie Nr III.23.2019 Dominika Maszyna 2019-04-01 14:43:50
Zarządzenie Nr III.23.2019 Dominika Maszyna 2019-04-01 14:43:04
Zarządzenie Nr III.24.2019 Dominika Maszyna 2019-04-01 14:33:59
Zarządzenie Nr III.22.2019 Dominika Maszyna 2019-04-01 14:09:30
V/42/19 Aleksandra Adamiak 2019-03-29 12:33:41
V/41/19 Aleksandra Adamiak 2019-03-29 12:32:16
V/42/19 Aleksandra Adamiak 2019-03-29 12:28:56
V/43/19 Aleksandra Adamiak 2019-03-29 12:28:20
V/40/19 Aleksandra Adamiak 2019-03-29 12:21:18
Marzec Aleksandra Adamiak 2019-03-29 12:16:38
Marzec Aleksandra Adamiak 2019-03-29 12:16:29
Ogłoszenie o przetargu Mateusz Gurdziel 2019-03-28 15:02:52
Nabór na wolne stanowisko pracy Mateusz Gurdziel 2019-03-26 10:38:00
Informacja o wynikach naboru Mateusz Gurdziel 2019-03-25 14:45:14
Informacja o wynikach naboru Mateusz Gurdziel 2019-03-25 14:45:08
Nabór na wolne stanowisko pracy Mateusz Gurdziel 2019-03-25 14:44:50
Nabór na wolne stanowisko pracy Mateusz Gurdziel 2019-03-25 14:44:37
Nabór na wolne stanowisko pracy Mateusz Gurdziel 2019-03-25 14:44:20
Nabór na wolne stanowisko pracy Mateusz Gurdziel 2019-03-25 14:44:13
Nabór na wolne stanowisko pracy Mateusz Gurdziel 2019-03-25 14:44:01
Nabór na wolne stanowisko pracy Mateusz Gurdziel 2019-03-25 14:43:55
Nabór na wolne stanowisko pracy Mateusz Gurdziel 2019-03-25 14:40:57
Nabór na wolne stanowisko pracy Agnieszka Pilińska 2019-03-22 13:24:39
Struktura organizacyjna Mateusz Gurdziel 2019-03-21 14:17:02
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Wioletta Pawluk 2019-03-21 07:58:47
Zarządzenie Nr III.19.2019 Agnieszka Pilińska 2019-03-18 14:52:59
Zarządzenia Nr III.16.2019 Agnieszka Pilińska 2019-03-18 14:43:40
ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy Wioletta Pawluk 2019-03-18 13:30:38
ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy Wioletta Pawluk 2019-03-14 09:38:06
Informacja o wynikach przetargów Agnieszka Pilińska 2019-03-13 10:02:25
Dane podstawowe Mateusz Gurdziel 2019-03-12 13:47:31
Ogłoszenie o przetargu Mateusz Gurdziel 2019-03-08 13:56:54
Ogłoszenie o przetargu Mateusz Gurdziel 2019-03-08 13:48:09
Ogłoszenie o przetargu Mateusz Gurdziel 2019-03-08 13:44:33
Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego Aleksandra Adamiak 2019-03-08 13:22:03
ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy Wioletta Pawluk 2019-03-08 10:32:39
Nabór na wolne stanowisko pracy Agnieszka Pilińska 2019-03-07 10:30:40
Zarządzenia 2019-2028 Agnieszka Pilińska 2019-03-06 07:57:48
Zarządzenia 2019-2023 Agnieszka Pilińska 2019-03-06 07:57:03
Zarządzenie Nr III.2.2018 Agnieszka Pilińska 2019-03-05 13:29:24
Zarządzenie Nr III.1.2018 Agnieszka Pilińska 2019-03-05 13:27:55
Zarządzenie Nr II.428.2018 Agnieszka Pilińska 2019-03-05 13:24:58
Zarządzenie Nr II.427.2018 Agnieszka Pilińska 2019-03-05 13:23:33
Zarządzenie Nr II.426.2018 Agnieszka Pilińska 2019-03-05 13:22:12
Zarządzenie Nr II.425.2018 Agnieszka Pilińska 2019-03-05 13:20:40
Zarządzenie Nr II.425.2018 Agnieszka Pilińska 2019-03-05 13:19:56
Zarządzenie Nr II.424.2018 Agnieszka Pilińska 2019-03-05 12:48:41
Zarządzenie Nr II.423.2018 Agnieszka Pilińska 2019-03-05 12:48:16
Zarządzenie Nr II.422.2018 Agnieszka Pilińska 2019-03-05 12:46:45
Zarządzenie Nr II.421.2018 Agnieszka Pilińska 2019-03-05 12:43:26
Zarządzenie Nr II.421.2018 Agnieszka Pilińska 2019-03-05 12:43:02
Zarządzenie Nr II.420.2018 Agnieszka Pilińska 2019-03-05 12:41:18
Zarządzenie Nr II.420.2018 Agnieszka Pilińska 2019-03-05 12:40:20
Zarządzenie Nr II.419.2018 Agnieszka Pilińska 2019-03-05 12:38:18
Zarządzenie Nr II.418.2018 Agnieszka Pilińska 2019-03-05 12:36:11
Zarządzenie Nr II.417.2018 Agnieszka Pilińska 2019-03-05 12:35:52
Zarządzenie Nr II.416.2018 Agnieszka Pilińska 2019-03-05 12:35:31
Zarządzenie Nr II.415.2018 Agnieszka Pilińska 2019-03-05 12:33:53
Zarządzenie Nr II.414.2018 Agnieszka Pilińska 2019-03-05 12:29:13
Zarządzenie Nr II.413.2018 Agnieszka Pilińska 2019-03-05 12:26:35
Zarządzenie Nr II.412.2018 Agnieszka Pilińska 2019-03-05 12:16:16
Zarządzenie Nr II.411.2018 Agnieszka Pilińska 2019-03-05 12:14:29
Zarządzenie Nr II.410.2018 Agnieszka Pilińska 2019-03-05 12:12:43
Zarządzenie Nr II.409.2018 Agnieszka Pilińska 2019-03-05 12:09:58
Zarządzenie Nr II.408.2018 Agnieszka Pilińska 2019-03-05 12:07:54
Zarządzenie Nr II.407.2018 Agnieszka Pilińska 2019-03-05 12:05:01
Zarządzenie Nr II.389.2018 Agnieszka Pilińska 2019-03-05 11:50:15
Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r. Aleksandra Adamiak 2019-03-04 15:26:35
Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r. Aleksandra Adamiak 2019-03-04 15:26:27
Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r. Aleksandra Adamiak 2019-03-04 15:25:29
Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r. Aleksandra Adamiak 2019-03-04 15:24:14
Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r. Aleksandra Adamiak 2019-03-04 15:23:03
Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r. Aleksandra Adamiak 2019-03-04 15:22:16
Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r. Aleksandra Adamiak 2019-03-04 15:21:14
Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r. Aleksandra Adamiak 2019-03-04 15:20:09
Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r. Aleksandra Adamiak 2019-03-04 15:19:15
Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r. Aleksandra Adamiak 2019-03-04 15:18:12
Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r. Aleksandra Adamiak 2019-03-04 15:16:46
Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r. Aleksandra Adamiak 2019-03-04 15:14:43
ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy Wioletta Pawluk 2019-03-04 15:10:08
Informacja o wynikach naboru Agnieszka Pilińska 2019-03-04 08:58:04
Informacja o wynikach naboru Agnieszka Pilińska 2019-03-04 08:57:19
Nabór na wolne stanowisko pracy Agnieszka Pilińska 2019-03-04 08:56:54
Nabór na wolne stanowisko pracy Agnieszka Pilińska 2019-03-04 08:55:56
ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy Wioletta Pawluk 2019-02-27 13:11:17
Rejestr interpelacji i zapytań radnych Aleksandra Adamiak 2019-02-21 10:10:27
Rejestr interpelacji i zapytań radnych Aleksandra Adamiak 2019-02-21 10:09:56
Interpelacja radnego Przemysława Czekańskiego z dnia 30.01.2019 r. Aleksandra Adamiak 2019-02-21 10:06:11
Interpelacja radnego Andrzeja Polowego z dnia 30.01.2019 r. Aleksandra Adamiak 2019-02-21 10:02:14
ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy Wioletta Pawluk 2019-02-20 09:25:33
Ogłoszenie o zamówieniu- roboty budowlane Agnieszka Pilińska 2019-02-19 13:50:44
ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy Wioletta Pawluk 2019-02-19 12:04:59
Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku Aleksandra Adamiak 2019-02-15 13:39:32
Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku Aleksandra Adamiak 2019-02-15 13:39:14
Nabór na wolne stanowisko pracy - asystent rodziny Wioletta Pawluk 2019-02-15 12:11:33
Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku Aleksandra Adamiak 2019-02-14 14:42:58
Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku Aleksandra Adamiak 2019-02-14 14:42:10
Sołectwo Mikułowa Aleksandra Adamiak 2019-02-13 08:25:33
IV/30/19 Aleksandra Adamiak 2019-02-12 11:57:26
Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku Mateusz Gurdziel 2019-02-06 08:39:55
Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku Mateusz Gurdziel 2019-02-06 08:39:10
Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku Mateusz Gurdziel 2019-02-06 08:36:56
Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku Mateusz Gurdziel 2019-02-06 08:36:37
Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku Mateusz Gurdziel 2019-02-06 08:34:47
IV/32/19 Aleksandra Adamiak 2019-02-04 10:16:15
IV/30/19 Aleksandra Adamiak 2019-02-04 10:15:51
IV/29/19 Aleksandra Adamiak 2019-02-04 10:15:29
IV/28/19 Aleksandra Adamiak 2019-02-04 10:15:14
Informacja o wywieszeniu ogłoszenia o przetargu Agnieszka Pilińska 2019-01-25 13:31:04
Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików Aleksandra Adamiak 2019-01-19 13:47:44
Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików Aleksandra Adamiak 2019-01-19 13:47:24
Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików Aleksandra Adamiak 2019-01-19 13:47:06
Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików Aleksandra Adamiak 2019-01-19 13:46:43
Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików Aleksandra Adamiak 2019-01-19 13:43:29
Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików Aleksandra Adamiak 2019-01-19 13:42:59
Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików Aleksandra Adamiak 2019-01-19 13:42:31
Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików Aleksandra Adamiak 2019-01-19 13:41:30
Gminny Ośrodek Kultury Mateusz Gurdziel 2019-01-16 09:45:53
Wniosek o udzielenie informacji z dnia 28.12.2018 r. Aleksandra Adamiak 2019-01-15 11:29:36
Wniosek o udzielenie informacji z dnia 28.12.2018 r. Aleksandra Adamiak 2019-01-15 11:28:38
Wniosek o udzielenie informacji z dnia 28.12.2018 r. Aleksandra Adamiak 2019-01-15 11:22:19
Rejestr wniosków sołtysów o udzielenie informacji Aleksandra Adamiak 2019-01-15 11:14:01
Protokół Nr 1 Aleksandra Adamiak 2019-01-15 08:30:44
Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików Aleksandra Adamiak 2019-01-14 12:26:42
Składy komisji Rady Gminy Sulików Aleksandra Adamiak 2019-01-14 12:03:19
Skład Rady Gminy Sulików Aleksandra Adamiak 2019-01-14 11:52:14
Skład Rady Gminy Sulików Aleksandra Adamiak 2019-01-14 11:51:46
Zarządzenie Nr II.416.2018 Agnieszka Pilińska 2019-01-14 10:26:19
Protokoły z sesji Aleksandra Adamiak 2019-01-14 08:59:17
Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sulików Aleksandra Adamiak 2019-01-14 08:56:18
Rada Gminy Sulików VII kadencji Aleksandra Adamiak 2019-01-14 08:32:30
Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików Aleksandra Adamiak 2019-01-14 08:31:28
Informacje o pracy Rady Gminy Aleksandra Adamiak 2019-01-14 08:29:28
Protokoły Aleksandra Adamiak 2019-01-14 08:26:29
Skład Rady Gminy Aleksandra Adamiak 2019-01-14 08:25:36
Przewodniczący Rady Gminy Aleksandra Adamiak 2019-01-14 08:21:04
III/20/18 Aleksandra Adamiak 2019-01-10 15:08:26
III/24/18 Aleksandra Adamiak 2019-01-07 11:56:40
III/15/18 Aleksandra Adamiak 2019-01-07 11:09:36
III/15/18 Aleksandra Adamiak 2019-01-07 11:09:16
III/14/18 Aleksandra Adamiak 2019-01-07 11:03:45
III/13/18 Aleksandra Adamiak 2019-01-07 10:59:02
XLIII/344/18 Aleksandra Adamiak 2019-01-07 09:26:38
XLIII/343/18 Aleksandra Adamiak 2019-01-07 08:51:06
II/5/18 Aleksandra Adamiak 2018-12-19 08:52:42
II/5/18 Aleksandra Adamiak 2018-12-19 08:52:24
II/5/18 Aleksandra Adamiak 2018-12-19 08:50:35
Ogłoszenie o zamówieniu- dowozy i odwozy uczniów do szkół i przedszkola na terenie Gminy Sulików Agnieszka Pilińska 2018-12-13 15:05:23
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego Agnieszka Pilińska 2018-12-13 10:16:34
II/9/18 Aleksandra Adamiak 2018-12-04 15:29:46
II/7/18 Aleksandra Adamiak 2018-12-04 15:25:41
II/7/18 Aleksandra Adamiak 2018-12-04 15:23:33
II/6/18 Aleksandra Adamiak 2018-12-04 15:19:08
II/5/18 Aleksandra Adamiak 2018-12-04 15:15:32
I/4/18 Aleksandra Adamiak 2018-12-04 15:09:41
I/3/18 Aleksandra Adamiak 2018-12-04 15:04:24
I/2/18 Aleksandra Adamiak 2018-12-04 14:57:23
I/2/18 Aleksandra Adamiak 2018-12-04 14:57:07
I/1/18 Aleksandra Adamiak 2018-12-04 14:52:29
Listopad Aleksandra Adamiak 2018-12-04 14:40:28
Usuwanie drzew i krzewów Agnieszka Pilińska 2018-11-29 11:37:28
Usuwanie drzew i krzewów Agnieszka Pilińska 2018-11-29 11:36:33
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Wioletta Pawluk 2018-11-28 13:38:53
Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Zgorzelcu o bezpłatnym szkoleniu Agnieszka Pilińska 2018-11-27 09:53:01
Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Agnieszka Pilińska 2018-11-27 09:03:27
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Wioletta Pawluk 2018-11-20 16:04:42
Informacja o wywieszeniu ogłoszenia o przetargu Agnieszka Pilińska 2018-11-20 14:00:08
Ogłoszenie o przetargu Agnieszka Pilińska 2018-11-20 13:59:45
Ogłoszenie o przetargu Agnieszka Pilińska 2018-11-20 13:59:04
Ogłoszenie o konsultacjach Aleksandra Adamiak 2018-11-16 13:59:58
Ogłoszenie o konsultacjach Aleksandra Adamiak 2018-11-16 13:59:33
Ogłoszenie o konsultacjach Aleksandra Adamiak 2018-11-16 13:59:04
Nabór na wolne stanowisko pracy - asystent rodziny Wioletta Pawluk 2018-11-16 11:26:26
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego we Wrocławiu Aleksandra Adamiak 2018-10-27 14:55:01
Informacja o wyniku przetargu Agnieszka Pilińska 2018-10-24 09:59:47
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Wioletta Pawluk 2018-10-23 16:00:07
Informacja z publicznego otwarcia ofert Aleksandra Adamiak 2018-10-23 15:27:30
ogłoszenie o zamówieniu Agnieszka Pilińska 2018-10-17 15:23:03
ogłoszenie o zamówieniu Agnieszka Pilińska 2018-10-16 15:30:21
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Agnieszka Pilińska 2018-10-16 12:09:59
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Agnieszka Pilińska 2018-10-16 12:09:16
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Agnieszka Pilińska 2018-10-16 12:08:29
Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w Studniskach Dolnych ds. ustalenia wyników głosowania Aleksandra Adamiak 2018-10-13 14:39:36
Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 we Wrociszowie Górnym ds. ustalenia wyników głosowania Aleksandra Adamiak 2018-10-13 14:26:33
Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Biernej ds. ustalenia wyników głosowania Aleksandra Adamiak 2018-10-13 14:22:41
Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Sulikowie ds. ustalenia wyników głosowania Aleksandra Adamiak 2018-10-13 14:18:22
Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Sulikowie ds. ustalenia wyników głosowania Aleksandra Adamiak 2018-10-13 14:14:58
ogłoszenie o zamówieniu Agnieszka Pilińska 2018-10-12 11:35:12
ogłoszenie o zamówieniu Agnieszka Pilińska 2018-10-12 11:24:07
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego Agnieszka Pilińska 2018-10-12 10:54:06
Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w Studniskach Dolnych ds. przeprowadzenia głosowania Aleksandra Adamiak 2018-10-11 22:58:46
Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 we Wrociszowie Górnym ds. przeprowadzenia głosowania Aleksandra Adamiak 2018-10-11 22:53:19
Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 we Wrociszowie Górnym ds. przeprowadzenia głosowania Aleksandra Adamiak 2018-10-11 22:52:52
Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Biernej ds. przeprowadzenia głosowania Aleksandra Adamiak 2018-10-11 22:48:02
Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Sulikowie ds. przeprowadzenia głosowania Aleksandra Adamiak 2018-10-11 22:43:13
Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Sulikowie d. przeprowadzenia głosowania Aleksandra Adamiak 2018-10-11 22:38:08
ogłoszenie o zamówieniu Agnieszka Pilińska 2018-10-10 10:03:07
ogłoszenie o zamówieniu Agnieszka Pilińska 2018-10-10 09:32:00
ogłoszenie o zamówieniu Agnieszka Pilińska 2018-10-10 09:31:22
ogłoszenie o zamówieniu Agnieszka Pilińska 2018-10-10 09:20:12
ogłoszenie o zamówieniu Agnieszka Pilińska 2018-10-09 09:25:48
ogłoszenie o zamówieniu Agnieszka Pilińska 2018-10-09 09:16:46
ogłoszenie o zamówieniu Agnieszka Pilińska 2018-10-08 16:19:57
ogłoszenie o zamówieniu Agnieszka Pilińska 2018-10-08 16:15:37
ogłoszenie o zamówieniu Agnieszka Pilińska 2018-10-08 16:13:43
ogłoszenie o zamówieniu Agnieszka Pilińska 2018-10-08 16:12:09
ogłoszenie o zamówieniu Agnieszka Pilińska 2018-10-08 16:11:29
ogłoszenie o zamówieniu Agnieszka Pilińska 2018-10-08 16:10:12
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Agnieszka Pilińska 2018-10-08 14:43:21
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Agnieszka Pilińska 2018-10-08 14:41:04
XLII/337/18 Aleksandra Adamiak 2018-10-05 21:29:22
XLII/335/18 Aleksandra Adamiak 2018-10-05 21:22:51
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Sulikowie Aleksandra Adamiak 2018-10-04 23:59:05
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Sulikowie Aleksandra Adamiak 2018-10-04 23:54:51
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Wioletta Pawluk 2018-10-04 09:36:46
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Wioletta Pawluk 2018-10-03 10:33:57
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Sulikowie Aleksandra Adamiak 2018-10-02 14:55:59
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze II z dnia 1 października 2018 r. Aleksandra Adamiak 2018-10-01 22:12:22
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze II z dnia 1 października 2018 r. Aleksandra Adamiak 2018-10-01 22:09:13
Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Sulikowie z dnia 1 października 2018 r. Aleksandra Adamiak 2018-10-01 15:32:25
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze II z dnia 28 września 2018 r. Aleksandra Adamiak 2018-10-01 15:28:14
Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników Agnieszka Pilińska 2018-10-01 11:32:42
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Aleksandra Adamiak 2018-09-28 08:08:31
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Aleksandra Adamiak 2018-09-28 08:07:37
Informacja Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze II Aleksandra Adamiak 2018-09-24 12:11:21
Nabór na wolne stanowisko pracy Agnieszka Pilińska 2018-09-21 07:59:17
Informacja o wynikach naboru Agnieszka Pilińska 2018-09-21 07:58:42
Nabór na wolne stanowisko pracy Agnieszka Pilińska 2018-09-21 07:58:29
Informacja w sprawie unieważnienia konkursu Agnieszka Pilińska 2018-09-21 07:58:01
Informacja o wynikach naboru Agnieszka Pilińska 2018-09-21 07:57:47
Nabór na wolne stanowisko pracy Agnieszka Pilińska 2018-09-21 07:56:54
Nabór na wolne stanowisko pracy. Agnieszka Pilińska 2018-09-21 07:56:42
Informacja o wynikach naboru Agnieszka Pilińska 2018-09-21 07:56:27
Informacja o wynikach naboru Agnieszka Pilińska 2018-09-21 07:55:37
Nabór na wolne stanowisko pracy Agnieszka Pilińska 2018-09-21 07:55:20
Informacja o wynikach naboru Agnieszka Pilińska 2018-09-21 07:55:05
Nabór na wolne stanowisko pracy. Agnieszka Pilińska 2018-09-21 07:54:44
Nabór na wolne stanowisko pracy. Agnieszka Pilińska 2018-09-21 07:51:50
Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików Aleksandra Adamiak 2018-09-20 12:29:45
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej Agnieszka Pilińska 2018-09-19 14:52:11
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego Agnieszka Pilińska 2018-09-17 08:19:59
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego Agnieszka Pilińska 2018-09-17 08:16:46
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Sulikowie Aleksandra Adamiak 2018-09-13 14:38:41
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Sulikowie Aleksandra Adamiak 2018-09-13 14:38:16
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Sulikowie Aleksandra Adamiak 2018-09-13 12:47:30
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Sulikowie Aleksandra Adamiak 2018-09-12 15:34:51
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze II Aleksandra Adamiak 2018-09-12 14:24:20
Nabór na wolne stanowisko pracy Aleksandra Adamiak 2018-09-05 15:30:25
Nabór na wolne stanowisko pracy Mateusz Gurdziel 2018-09-04 08:03:40
Zarządzenie Wójta Gminy Sulików Nr II.406.2018 Aleksandra Adamiak 2018-08-31 08:19:29
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego Aleksandra Adamiak 2018-08-31 07:56:14
Informacja w sprawie Urzędnika Wyborczego działającego na terenie Gminy Sulików Aleksandra Adamiak 2018-08-29 15:25:45
Informacja w sprawie Urzędnika Wyborczego działającego na terenie Gminy Sulików Aleksandra Adamiak 2018-08-29 15:25:24
Informacja w sprawie Urzędnika Wyborczego działającego na terenie Gminy Sulików Aleksandra Adamiak 2018-08-29 15:25:02
Informacja w sprawie Urzędnika Wyborczego działającego na terenie Gminy Sulików Aleksandra Adamiak 2018-08-29 15:24:41
Informacja w sprawie Urzędnika Wyborczego działającego na terenie Gminy Sulików Aleksandra Adamiak 2018-08-29 15:22:31
Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego Aleksandra Adamiak 2018-08-29 12:27:31
Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa Aleksandra Adamiak 2018-08-29 12:21:23
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa Aleksandra Adamiak 2018-08-29 12:16:56
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych Aleksandra Adamiak 2018-08-29 12:09:43
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych Aleksandra Adamiak 2018-08-29 12:03:56
Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego Aleksandra Adamiak 2018-08-27 11:57:00
Obwieszczenie Starosty Zgorzeleckiego Aleksandra Adamiak 2018-08-27 11:50:43
Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików Aleksandra Adamiak 2018-08-27 11:24:22
Struktura organizacyjna Wioletta Pawluk 2018-08-27 10:36:52
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze Wioletta Pawluk 2018-08-24 14:45:56
Zarządzenie Nr II.402.2018 Aleksandra Adamiak 2018-08-24 13:29:02
Zarządzenie Nr II.403.2018 Aleksandra Adamiak 2018-08-24 13:26:43
Zarządzenie Nr II.402.2018 Aleksandra Adamiak 2018-08-24 13:22:02
Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości do sprzedaży/zamiany Aleksandra Adamiak 2018-08-24 13:12:06
Rozrządzenie Prezesa Rady Ministrów Aleksandra Adamiak 2018-08-23 14:33:26
Rozrządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie zarządzenia wyborów Aleksandra Adamiak 2018-08-23 14:31:52
Wybory samorządowe 2018 Aleksandra Adamiak 2018-08-23 14:23:29
Informacja o wynikach naboru Aleksandra Adamiak 2018-08-21 12:36:39
Stypendia szkolne i zasiłki szkolne 2018/2019 Wioletta Pawluk 2018-08-20 08:16:54
Informacja o wywieszeniu ogłoszenia o przetargu Mateusz Gurdziel 2018-08-14 15:11:45
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze Wioletta Pawluk 2018-08-14 14:41:42
Archiwum Mateusz Gurdziel 2018-08-14 12:10:08
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Wioletta Pawluk 2018-08-14 07:43:40
Stypendia szkolne i zasiłki szkolne 2018/2019 Wioletta Pawluk 2018-08-13 09:54:03
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Wioletta Pawluk 2018-08-10 11:23:43
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Wioletta Pawluk 2018-08-09 11:24:37
Stypendia szkolne i zasiłki szkolne 2018/2019 Wioletta Pawluk 2018-08-08 10:54:22
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Wioletta Pawluk 2018-08-07 08:11:48
Ogłoszenie o naborze na zastępstwo za pracownika Wioletta Pawluk 2018-08-06 13:39:55
Struktura organizacyjna Mateusz Gurdziel 2018-08-06 13:33:32
Dane podstawowe Mateusz Gurdziel 2018-08-06 13:31:26
Dane podstawowe Mateusz Gurdziel 2018-08-06 13:29:36
Struktura organizacyjna Mateusz Gurdziel 2018-08-06 13:28:26
Dane podstawowe Mateusz Gurdziel 2018-08-06 13:28:04
Stypendia szkolne i zasiłki szkolne 2018/2019 Wioletta Pawluk 2018-08-06 07:33:26
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Wioletta Pawluk 2018-08-03 09:50:10
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Wioletta Pawluk 2018-08-03 09:37:48
XLI/334/18 Aleksandra Adamiak 2018-08-03 08:33:01
XLI/333/18 Aleksandra Adamiak 2018-08-03 08:29:34
XLI/332/18 Aleksandra Adamiak 2018-08-03 08:27:10
XLI/331/18 Aleksandra Adamiak 2018-08-03 08:24:56
Ogłoszenie o naborze na zastępstwo za pracownika Wioletta Pawluk 2018-08-03 07:39:13
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze Wioletta Pawluk 2018-08-02 13:38:23
Ogłoszenie o naborze na zastępstwo za pracownika Wioletta Pawluk 2018-08-02 13:36:05
formularz ofertowy załącznik nr 2 Wioletta Pawluk 2018-08-02 13:32:49
formularz ofertowy załącznik nr 2 Wioletta Pawluk 2018-08-02 13:28:18
formularz ofertowy załącznik nr 2 Wioletta Pawluk 2018-08-02 13:22:36
Stypendia szkolne i zasiłki szkolne 2017/2018 Wioletta Pawluk 2018-08-02 10:37:24
Podatek leśny Mateusz Gurdziel 2018-08-02 07:59:01
Podatek rolny Mateusz Gurdziel 2018-08-02 07:57:16
Podatek od nieruchomości Mateusz Gurdziel 2018-08-02 07:54:25
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Wioletta Pawluk 2018-08-01 12:26:09
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Wioletta Pawluk 2018-08-01 12:08:36
Informacja o wynikach naboru na stanowisko: Zastępca Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulikowie Wioletta Pawluk 2018-08-01 08:38:04
Informacja o wynikach naboru na stanowisko: REFERENT Wioletta Pawluk 2018-08-01 08:37:42
Informacja o wynikach naboru na stanowisko: REFERENT Wioletta Pawluk 2018-08-01 08:23:30
Podatki i opłaty lokalne Mateusz Gurdziel 2018-07-31 13:13:26
Podatek od nieruchomości Mateusz Gurdziel 2018-07-31 13:13:15
Harmonogram wywozu śmieci Mateusz Gurdziel 2018-07-31 10:07:07
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sulikowie Aleksandra Adamiak 2018-07-25 11:14:24
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sulikowie Aleksandra Adamiak 2018-07-24 11:35:17
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sulikowie Aleksandra Adamiak 2018-07-24 11:34:46
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sulikowie Aleksandra Adamiak 2018-07-24 11:33:51
Ogłoszenie o przetargu Mateusz Gurdziel 2018-07-19 15:19:44
Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy Aleksandra Adamiak 2018-07-18 07:55:16
Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy Aleksandra Adamiak 2018-07-18 07:52:12
Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy Aleksandra Adamiak 2018-07-18 07:47:43
Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy Aleksandra Adamiak 2018-07-18 07:46:07
Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy Aleksandra Adamiak 2018-07-06 13:02:20
Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych Aleksandra Adamiak 2018-07-05 11:54:20
XL/325/18 Aleksandra Adamiak 2018-07-05 09:56:02
Nabór na wolne stanowisko pracy. Mateusz Gurdziel 2018-07-05 07:52:27
Ogłoszenie o konkursie ofert Mateusz Gurdziel 2018-07-04 23:12:51
Szkoła Podstawowa Bierna Anna Cepowska 2018-07-04 12:33:10
Szkoła Podstawowa Bierna Anna Cepowska 2018-07-04 12:18:34
Ogłoszenie o konkursie ofert Mateusz Gurdziel 2018-06-29 07:41:08
Ogłoszenie o konkursie ofert Mateusz Gurdziel 2018-06-28 09:44:58
formularz ofertowy załącznik nr 2 Wioletta Pawluk 2018-06-27 14:00:47
formularz ofertowy załącznik nr 2 Wioletta Pawluk 2018-06-27 13:58:35
zapytanie ofertowe- schronienie dla osób bezdomnych Wioletta Pawluk 2018-06-27 13:52:38
formularz ofertowy załącznik nr 2 Wioletta Pawluk 2018-06-27 13:40:50
oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu Wioletta Pawluk 2018-06-27 13:14:01
Decyzja Państwowe Gospodarstwo Wodne "Wody Polskie" Mateusz Gurdziel 2018-06-22 10:21:33
Ogłoszenie o konkursie ofert Mateusz Gurdziel 2018-06-21 14:59:56
Ogłoszenie o przetargu Mateusz Gurdziel 2018-06-18 09:28:41
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Mateusz Gurdziel 2018-06-13 12:20:05
Ogłoszenie o konkursie ofert Mateusz Gurdziel 2018-06-13 11:57:28
Ogłoszenie o przetargu Mateusz Gurdziel 2018-06-07 14:26:50
Ogłoszenie o przetargu Mateusz Gurdziel 2018-06-07 14:17:44
Ogłoszenie o przetargu Mateusz Gurdziel 2018-06-06 15:33:19
Wykaz organizacji pozarządowych Mateusz Gurdziel 2018-06-05 15:33:11
Protokół Nr 37 Aleksandra Adamiak 2018-06-05 12:38:03
XXXIX/318/18 Aleksandra Adamiak 2018-06-05 12:12:46
XXXIX/317/18 Aleksandra Adamiak 2018-06-05 12:06:54
XXXIX/316/18 Aleksandra Adamiak 2018-06-05 12:02:57
XXXIX/315/18 Aleksandra Adamiak 2018-06-05 11:59:59
XXXIX/314/18 Aleksandra Adamiak 2018-06-05 11:56:43
XXXIX/313/18 Aleksandra Adamiak 2018-06-05 11:54:30
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Mateusz Gurdziel 2018-05-25 10:49:20
Ogłoszenie o konkursie ofert Mateusz Gurdziel 2018-05-21 15:24:09
Zarządzenie Nr II.352.2018 Mateusz Gurdziel 2018-05-21 13:40:45
Informacja o wynikach naboru Mateusz Gurdziel 2018-05-18 09:38:12
III Nabór na wolne stanowisko pracy Mateusz Gurdziel 2018-05-18 09:37:55
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Mateusz Gurdziel 2018-05-18 08:14:50
Informacja z publicznego otwarcia ofert Aleksandra Adamiak 2018-05-14 13:51:38
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego Aleksandra Adamiak 2018-05-11 13:47:42
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej - usuwanie azbestu Aleksandra Adamiak 2018-05-11 11:33:47
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej - usuwanie azbestu Aleksandra Adamiak 2018-05-11 11:33:11
XXXVIII/307/18 Aleksandra Adamiak 2018-05-04 09:40:16
Informacja o wynikach naboru Aleksandra Adamiak 2018-05-02 11:13:39
XXXVIII/311/18 Aleksandra Adamiak 2018-04-30 13:05:16
XXXVIII/307/18 Aleksandra Adamiak 2018-04-30 12:15:17
Informacja Aleksandra Adamiak 2018-04-30 11:55:12
Ogłoszenie o przetargu Aleksandra Adamiak 2018-04-27 14:34:41
Wzór oświadczenia majątkowego Aleksandra Adamiak 2018-04-27 11:19:01
Wzór oświadczenia majątkowego Aleksandra Adamiak 2018-04-27 08:51:25
Wzór oświadczenia majątkowego Aleksandra Adamiak 2018-04-27 08:50:39
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Mateusz Gurdziel 2018-04-23 08:29:12
Informacja z publicznego otwarcia ofert Mateusz Gurdziel 2018-04-23 08:27:52
Informacja z publicznego otwarcia ofert Mateusz Gurdziel 2018-04-20 14:47:54
II Nabór na wolne stanowisko pracy Dorota Świątek 2018-04-10 18:24:21
II Nabór na wolne stanowisko pracy Dorota Świątek 2018-04-10 18:20:52
II Nabór na wolne stanowisko pracy Dorota Świątek 2018-04-10 18:18:21
II Nabór na wolne stanowisko pracy Dorota Świątek 2018-04-10 18:14:58
II Nabór na wolne stanowisko pracy Dorota Świątek 2018-04-10 18:09:48
II Nabór na wolne stanowisko pracy Dorota Świątek 2018-04-10 18:04:19
II Nabór na wolne stanowisko pracy Dorota Świątek 2018-04-10 18:01:57
II Nabór na wolne stanowisko pracy Dorota Świątek 2018-04-10 18:00:06
II Nabór na wolne stanowisko pracy Dorota Świątek 2018-04-10 17:56:00
II Nabór na wolne stanowisko pracy Dorota Świątek 2018-04-10 17:50:24
Informacja o wynikach naboru Dorota Świątek 2018-04-10 17:16:41
Informacja o wynikach naboru Dorota Świątek 2018-04-10 17:14:58
Informacja o wynikach naboru Dorota Świątek 2018-04-10 17:10:10
Informacja o wynikach naboru Dorota Świątek 2018-04-10 17:09:16
Nabór na wolne stanowisko pracy Dorota Świątek 2018-04-10 13:48:05
Nabór na wolne stanowisko pracy Dorota Świątek 2018-04-10 13:45:59
Nabór na wolne stanowisko pracy Dorota Świątek 2018-04-10 13:42:52
Nabór na wolne stanowisko pracy Dorota Świątek 2018-04-10 13:40:32
Nabór na wolne stanowisko pracy Dorota Świątek 2018-04-10 13:28:46
Zarządzenie Nr II.344.2018 Mateusz Gurdziel 2018-04-10 09:52:48
Zarządzenie Nr II.318.2018 Mateusz Gurdziel 2018-04-10 08:58:07
XXXVII/305/18 Aleksandra Adamiak 2018-04-05 08:11:00
XXXVII/303 Aleksandra Adamiak 2018-04-05 07:59:42
XXXVII/299/18 Aleksandra Adamiak 2018-04-04 15:24:23
XXXVII/298/18 Aleksandra Adamiak 2018-04-04 15:21:49
XXXVII/297/18 Aleksandra Adamiak 2018-04-04 09:22:56
Protokół Nr 36 Aleksandra Adamiak 2018-04-03 14:35:08
Protokół Nr 35 Aleksandra Adamiak 2018-04-03 14:30:53
Protokół Nr 34 Aleksandra Adamiak 2018-03-26 12:45:52
Protokół Nr 33 Aleksandra Adamiak 2018-03-26 12:41:35
Protokół Nr 33 Aleksandra Adamiak 2018-03-26 12:40:58
XXXVI/296/18 Aleksandra Adamiak 2018-03-23 12:07:43
XXXVI/295/18 Aleksandra Adamiak 2018-03-23 12:07:13
XXXVI/295/18 Aleksandra Adamiak 2018-03-23 12:06:38
XXXV/294/18 Aleksandra Adamiak 2018-03-23 12:05:55
XXXV/294/18 Aleksandra Adamiak 2018-03-23 12:05:25
XXXV/294/18 Aleksandra Adamiak 2018-03-23 12:04:03
XXXVI/296/18 Aleksandra Adamiak 2018-03-23 11:57:59
XXXVI/295/18 Aleksandra Adamiak 2018-03-23 11:39:09
Marzec Aleksandra Adamiak 2018-03-23 11:29:17
Wyniki z przeprowadzonej konsultacji społecznej Mateusz Gurdziel 2018-03-22 13:15:48
Ogłoszenie o przetargu Mateusz Gurdziel 2018-03-09 12:56:31
Ogłoszenie o przetargu Mateusz Gurdziel 2018-03-09 12:56:00
Ogłoszenie o przetargu Mateusz Gurdziel 2018-03-09 12:15:17
Nabór na wolne stanowisko pracy Dorota Świątek 2018-03-07 16:01:26
Nabór na wolne stanowisko pracy Dorota Świątek 2018-03-07 15:59:17
Nabór na wolne stanowisko pracy Dorota Świątek 2018-03-07 15:54:14
Nabór na wolne stanowisko pracy Dorota Świątek 2018-03-07 15:52:01
XXXV/293/18 Mateusz Gurdziel 2018-03-07 14:04:16
XXXV/293/18 Mateusz Gurdziel 2018-03-07 14:03:48
XXXV/292/18 Mateusz Gurdziel 2018-03-07 13:56:18
Luty Mateusz Gurdziel 2018-03-07 13:52:38
Zaproszenie do zgłaszania kandydatur do pracy w komisji konkursowej Mateusz Gurdziel 2018-03-07 13:38:33
Zaproszenie do zgłaszania kandydatur do pracy w komisji konkursowej Mateusz Gurdziel 2018-03-07 13:37:50
Nabór na wolne stanowisko pracy Dorota Świątek 2018-02-27 14:31:29
Nabór na wolne stanowisko pracy Dorota Świątek 2018-02-27 14:21:37
Nabór na wolne stanowisko pracy Dorota Świątek 2018-02-27 14:21:01
Nabór na wolne stanowisko pracy Dorota Świątek 2018-02-27 14:03:36
Nabór na wolne stanowisko pracy Dorota Świątek 2018-02-27 14:01:24
Nabór na wolne stanowisko pracy Dorota Świątek 2018-02-27 11:22:37
Redakcja Biuletynu Mateusz Gurdziel 2018-02-21 12:26:11
Informacja o wynikach naboru Mateusz Gurdziel 2018-02-21 09:22:30
Nabór na wolne stanowisko pracy. Mateusz Gurdziel 2018-02-21 09:21:30
Informacja o wynikach naboru Mateusz Gurdziel 2018-02-21 09:20:44
Nabór na wolne stanowisko pracy. Mateusz Gurdziel 2018-02-21 09:19:58
Informacja o wynikach naboru Mateusz Gurdziel 2018-02-21 09:18:54
Nabór na wolne stanowisko pracy Mateusz Gurdziel 2018-02-21 09:18:05
Struktura organizacyjna Dorota Świątek 2018-02-14 08:33:11
Struktura organizacyjna Dorota Świątek 2018-02-14 08:27:03
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dorota Świątek 2018-02-14 08:07:55
Informacja z publicznego otwarcia ofert Mateusz Gurdziel 2018-02-13 19:41:10
2018 Mateusz Gurdziel 2018-02-08 10:18:04
Dane podstawowe Mateusz Gurdziel 2018-02-08 10:13:30
Ogłoszenie o przetargu Mateusz Gurdziel 2018-02-08 10:01:59
Ogłoszenie o przetargu Mateusz Gurdziel 2018-02-08 10:01:24
Ogłoszenie o przetargu Mateusz Gurdziel 2018-02-08 10:00:37
Ogłoszenie o zamówieniu Mateusz Gurdziel 2018-02-08 09:59:51
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Mateusz Gurdziel 2018-02-08 09:59:24
Informacja z publicznego otwarcia ofert Mateusz Gurdziel 2018-02-08 09:59:08
AKTUALIZACJA -Ogłoszenie o zamówieniu Mateusz Gurdziel 2018-02-08 09:58:36
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Mateusz Gurdziel 2018-02-08 09:58:21
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniej oferty Mateusz Gurdziel 2018-02-08 09:57:46
Informacja z publicznego otwarcia ofert Mateusz Gurdziel 2018-02-08 09:57:28
Informacja o publicznego otwarcia ofert. Mateusz Gurdziel 2018-02-08 09:56:42
AKTUALIZACJA - Ogłoszenie o zamówieniu Mateusz Gurdziel 2018-02-08 09:55:42
Wyliczenie punktacji złożonych ofert Mateusz Gurdziel 2018-02-08 09:55:03
Ogłoszenie o zamówieniu Mateusz Gurdziel 2018-02-08 09:54:42
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej Mateusz Gurdziel 2018-02-08 09:53:38
Informacja z otwarcia ofert Mateusz Gurdziel 2018-02-08 09:53:24
Informacja z publicznego otwarcia ofert Mateusz Gurdziel 2018-02-08 09:50:43
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Mateusz Gurdziel 2018-02-08 09:50:20
Regulamin organizacyjny Mateusz Gurdziel 2018-02-08 09:44:42
Struktura organizacyjna Mateusz Gurdziel 2018-02-08 09:27:36
Struktura organizacyjna Mateusz Gurdziel 2018-02-08 09:26:23
Struktura organizacyjna Mateusz Gurdziel 2018-02-08 09:24:10
Program Wymiany Pieców Mateusz Gurdziel 2018-02-02 10:26:23
XXXIV/290/18 Mateusz Gurdziel 2018-02-01 12:32:30
2018 Mateusz Gurdziel 2018-02-01 12:30:29
XXXIV/290/18 Mateusz Gurdziel 2018-02-01 12:28:51
2018 Mateusz Gurdziel 2018-02-01 12:22:25
XXXIII/286/17 Mateusz Gurdziel 2018-01-31 13:08:00
XXXIII/286/17 Mateusz Gurdziel 2018-01-31 13:07:02
XXXIII/286/17 Mateusz Gurdziel 2018-01-31 13:06:02
Ogłoszenie o przetargu Mateusz Gurdziel 2018-01-29 16:23:25
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju Mateusz Gurdziel 2018-01-25 15:10:01
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju Mateusz Gurdziel 2018-01-25 15:08:40
Roczny plan zamówień publicznych Mateusz Gurdziel 2018-01-25 10:51:30
Zawiadomienie o konsultacjach Mateusz Gurdziel 2018-01-18 10:34:59
Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”. Mateusz Gurdziel 2018-01-18 10:18:20
Nabór wniosków na usuwanie azbestu Mateusz Gurdziel 2018-01-16 09:41:42
Protokół Nr 32 Mateusz Gurdziel 2018-01-11 14:50:11
Protokół Nr 32 Mateusz Gurdziel 2018-01-11 14:49:30
XXXIII/289/17 Mateusz Gurdziel 2018-01-11 14:27:23
XXXIII/289/17 Mateusz Gurdziel 2018-01-11 14:26:57
XXXIII/286/17 Mateusz Gurdziel 2018-01-11 14:21:49
XXXIII/285/17 Mateusz Gurdziel 2018-01-11 14:18:16
XXXIII/284/17 Mateusz Gurdziel 2018-01-11 14:14:18
XXXIII/283/17 Mateusz Gurdziel 2018-01-11 14:11:01
XXXIII/282/17 Mateusz Gurdziel 2018-01-11 14:05:35
XXXIII/282/17 Mateusz Gurdziel 2018-01-11 14:05:16
XXXIII/281/17 Mateusz Gurdziel 2018-01-11 14:00:51
XXXIII/279/17 Mateusz Gurdziel 2018-01-11 13:56:10
XXXIII/280/17 Mateusz Gurdziel 2018-01-11 13:55:37
XXXIII/279/17 Mateusz Gurdziel 2018-01-11 13:50:53
Grudzień Mateusz Gurdziel 2018-01-11 13:42:17
Struktura organizacyjna Mateusz Gurdziel 2018-01-10 10:57:53
Struktura organizacyjna Mateusz Gurdziel 2018-01-10 10:56:55
Dane podstawowe Mateusz Gurdziel 2018-01-10 10:56:29
Lucyna Pawlak Mateusz Gurdziel 2018-01-08 11:05:03
Marta Brzozowska Mateusz Gurdziel 2018-01-08 11:01:46
Agnieszka Kuprewicz Mateusz Gurdziel 2018-01-08 10:58:53
Bogusława Delijewska Mateusz Gurdziel 2018-01-08 10:43:37
Beata Szczepańska Mateusz Gurdziel 2018-01-08 10:43:21
Krzysztof Lipko Mateusz Gurdziel 2018-01-08 10:43:07
Elżbieta Piotrowska Mateusz Gurdziel 2018-01-08 10:42:48
Maria Maciaszek Mateusz Gurdziel 2018-01-08 10:42:35
Informacja o zakończeniu postępowania Mateusz Gurdziel 2018-01-02 11:07:57
Podatek leśny Mateusz Gurdziel 2018-01-02 09:49:27
Podatek rolny Mateusz Gurdziel 2018-01-02 09:48:52
Podatek od nieruchomości Mateusz Gurdziel 2018-01-02 09:45:46
Podatek od nieruchomości Mateusz Gurdziel 2018-01-02 09:45:06
Podatek od nieruchomości Mateusz Gurdziel 2018-01-02 09:44:12
Obwieszczenie Wójta Mateusz Gurdziel 2017-12-29 13:28:16
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dorota Świątek 2017-12-29 11:29:41
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dorota Świątek 2017-12-29 11:27:49
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dorota Świątek 2017-12-29 11:24:53
V nabór na wolne stanowisko pracy Dorota Świątek 2017-12-28 15:36:49
V nabór na wolne stanowisko pracy Dorota Świątek 2017-12-28 15:36:00
V nabór na wolne stanowisko pracy Dorota Świątek 2017-12-28 15:34:20
V nabór na wolne stanowisko pracy Dorota Świątek 2017-12-28 15:31:54
V nabór na wolne stanowisko pracy Dorota Świątek 2017-12-28 15:25:21
Dane podstawowe Mateusz Gurdziel 2017-12-20 14:32:01
Struktura organizacyjna Mateusz Gurdziel 2017-12-20 14:28:56
Protokół z otwarcia i wyboru najkorzystniejszej propozycji cenowej Mateusz Gurdziel 2017-12-12 15:38:41
Protokół z otwarcia i wyboru najkorzystniejszej propozycji cenowej Mateusz Gurdziel 2017-12-12 15:38:13
Protokół z otwarcia i wyboru najkorzystniejszej propozycji cenowej Mateusz Gurdziel 2017-12-12 15:34:34
XXXII/273/17 Mateusz Gurdziel 2017-12-06 14:32:33
XXXII/274/17 Mateusz Gurdziel 2017-12-06 14:31:15
XXXII/273/17 Mateusz Gurdziel 2017-12-06 14:30:30
XXXII_271_17 Mateusz Gurdziel 2017-12-06 14:05:13
Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików Mateusz Gurdziel 2017-12-04 08:13:16
Protokół Nr 30 Mateusz Gurdziel 2017-11-30 14:56:50
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej Mateusz Gurdziel 2017-11-28 09:07:32
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej Mateusz Gurdziel 2017-11-28 08:59:08
Obwieszczenie Mateusz Gurdziel 2017-11-24 14:34:58
Oferta realizacji zadania publicznego Mateusz Gurdziel 2017-11-24 13:40:42
Oferta realizacji zadania publicznego Mateusz Gurdziel 2017-11-24 13:39:01
XXXI/268/17 Mateusz Gurdziel 2017-11-20 08:46:31
XXXI/267/17 Mateusz Gurdziel 2017-11-20 08:46:10
XXXI/266/17 Mateusz Gurdziel 2017-11-20 08:45:51
XXXI/265/17 Mateusz Gurdziel 2017-11-20 08:45:25
XXXI/263/17 Mateusz Gurdziel 2017-11-20 08:45:00
XXXI/262/17 Mateusz Gurdziel 2017-11-20 08:44:29
XXXI/261/17 Mateusz Gurdziel 2017-11-20 08:44:07
XXX/259/17 Mateusz Gurdziel 2017-11-20 08:43:29
XXX/258/17 Mateusz Gurdziel 2017-11-20 08:43:06
XXX/256/17 Mateusz Gurdziel 2017-11-20 08:42:33
XXX/255/17 Mateusz Gurdziel 2017-11-20 08:42:07
XXX/256/17 Mateusz Gurdziel 2017-11-20 08:41:03
XXX/255/17 Mateusz Gurdziel 2017-11-20 08:40:43
XXX/254/17 Mateusz Gurdziel 2017-11-20 08:40:19
XXX/253/17 Mateusz Gurdziel 2017-11-20 08:39:56
XXX/252/17 Mateusz Gurdziel 2017-11-20 08:39:39
XXX/251/17 Mateusz Gurdziel 2017-11-20 08:39:22
XXX/260/17 Mateusz Gurdziel 2017-11-20 08:38:35
XXX/260/17 Mateusz Gurdziel 2017-11-20 08:38:02
Dane podstawowe Mateusz Gurdziel 2017-11-08 10:01:48
XXXI/261/17 Mateusz Gurdziel 2017-11-08 09:30:04
Struktura organizacyjna Mateusz Gurdziel 2017-11-03 14:26:57
Wykaz Nieruchomości do sprzedaży / zamiany / dzierżawy Mateusz Gurdziel 2017-11-02 11:47:29
Wykaz Nieruchomości do sprzedaży / zamiany / dzierżawy Mateusz Gurdziel 2017-11-02 11:33:47
Wykaz Nieruchomości do Sprzedaży/Zamiany/Dzierżawy Mateusz Gurdziel 2017-11-02 11:32:37
Ogłoszenie o konsultacjach Mateusz Gurdziel 2017-10-18 15:20:26
IV Nabór na wolne stanowisko pracy Dorota Świątek 2017-10-18 11:18:04
IV Nabór na wolne stanowisko pracy Dorota Świątek 2017-10-18 11:15:56
IV Nabór na wolne stanowisko pracy Dorota Świątek 2017-10-18 11:11:32
IV Nabór na wolne stanowisko pracy Dorota Świątek 2017-10-18 11:10:12
IV Nabór na wolne stanowisko pracy Dorota Świątek 2017-10-18 11:08:42
IV Nabór na wolne stanowisko pracy Dorota Świątek 2017-10-18 11:05:37
IV Nabór na wolne stanowisko pracy Dorota Świątek 2017-10-18 11:03:35
Informacja o wynikach naboru Dorota Świątek 2017-10-18 10:40:01
Informacja o wynikach naboru Dorota Świątek 2017-10-18 10:39:07
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dorota Świątek 2017-10-18 10:25:19
Ogłoszenie o zamówieniu Mateusz Gurdziel 2017-10-17 14:32:39
Zapytanie Ofertowe Mateusz Gurdziel 2017-10-17 14:01:55
Zapytanie Ofertowe Mateusz Gurdziel 2017-10-17 13:57:48
XXX/258/2017 Mateusz Gurdziel 2017-10-17 11:58:06
XXX/254/17 Mateusz Gurdziel 2017-10-16 09:03:33
XXX/253/17 Mateusz Gurdziel 2017-10-16 08:44:27
XXX/251/17 Mateusz Gurdziel 2017-10-16 08:40:27
XXX/253/17 Mateusz Gurdziel 2017-10-16 08:39:03
XXX/251/17 Mateusz Gurdziel 2017-10-16 08:37:58
XXX/251/17 Mateusz Gurdziel 2017-10-16 08:34:09
Struktura organizacyjna Mateusz Gurdziel 2017-10-16 08:12:47
Gimnazjum im. Jana Pawła II Mateusz Gurdziel 2017-10-12 12:50:18
Organa ZSPiG Mateusz Gurdziel 2017-10-12 12:49:37
Szkoła Podstawowa w Sulikowie IM. JANA PAWŁA II Mateusz Gurdziel 2017-10-12 12:48:21
Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Mateusz Gurdziel 2017-10-12 12:47:30
Robert Starzyński Mateusz Gurdziel 2017-10-05 13:13:04
Beata Marzena Szczepańska-Grecka Mateusz Gurdziel 2017-10-05 13:00:52
2017 Mateusz Gurdziel 2017-10-05 12:59:00
2017 Mateusz Gurdziel 2017-10-05 12:56:15
Beata Marzena Szczepańska-Grecka Mateusz Gurdziel 2017-10-05 12:50:09
2017 Mateusz Gurdziel 2017-10-05 12:04:25
2017 Mateusz Gurdziel 2017-10-05 12:02:56
Nabór na wolne stanowisko pracy Mateusz Gurdziel 2017-10-05 12:02:09
Konkurs na stanowisko dyrektora Mateusz Gurdziel 2017-10-05 12:01:40
Informacja o wynikach naboru Mateusz Gurdziel 2017-10-05 12:01:27
II nabór na wolne stanowisko pracy Mateusz Gurdziel 2017-10-05 12:01:10
II nabór na wolne stanowisko pracy Mateusz Gurdziel 2017-10-05 11:57:21
Informacja o wynikach naboru Mateusz Gurdziel 2017-10-05 11:57:05
Konkurs na stanowisko dyrektora Mateusz Gurdziel 2017-10-05 11:56:53
Nabór na wolne stanowisko pracy Mateusz Gurdziel 2017-10-05 11:56:39
Struktura organizacyjna Mateusz Gurdziel 2017-10-02 13:42:46
Zarządzenie Nr II.316.2017 Mateusz Gurdziel 2017-09-25 09:28:35
Zarządzenie Nr II.315.2017 Mateusz Gurdziel 2017-09-25 09:25:09
Zarządzenie Nr II.315.2017 Mateusz Gurdziel 2017-09-25 09:08:26
Zapytanie Ofertowe Mateusz Gurdziel 2017-09-22 13:50:52
Wykaz Nieruchomości do Sprzedaży/Zamiany/Dzierżawy Mateusz Gurdziel 2017-09-22 13:39:56
Dane podstawowe Mateusz Gurdziel 2017-09-21 15:00:55
Dane podstawowe Mateusz Gurdziel 2017-09-21 14:59:52
III Nabór na wolne stanowisko pracy Dorota Świątek 2017-09-20 15:30:55
III Nabór na wolne stanowisko pracy Dorota Świątek 2017-09-20 15:19:28
III Nabór na wolne stanowisko pracy Dorota Świątek 2017-09-20 15:14:00
III Nabór na wolne stanowisko pracy Dorota Świątek 2017-09-20 15:11:17
III Nabór na wolne stanowisko pracy Dorota Świątek 2017-09-20 15:05:11
Informacja o wynikach naboru Dorota Świątek 2017-09-20 14:52:18
Informacja o wynikach naboru Dorota Świątek 2017-09-20 14:51:01
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Mateusz Gurdziel 2017-09-14 12:59:59
Zapytanie Ofertowe Mateusz Gurdziel 2017-09-06 15:43:20
Informacja o wynikach naboru Dorota Świątek 2017-09-05 14:37:08
II nabór na wolne stanowisko pracy Dorota Świątek 2017-09-05 13:47:36
II nabór na wolne stanowisko pracy Dorota Świątek 2017-09-05 13:45:22
II nabór na wolne stanowisko pracy Dorota Świątek 2017-09-05 13:40:40
II nabór na wolne stanowisko pracy Dorota Świątek 2017-09-05 13:29:44
Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików Mateusz Gurdziel 2017-08-29 08:11:04
Informacja z publicznego otwarcia ofert Tomasz Chrzanowski 2017-08-25 14:30:09
Informacja z otwarcia ofert Tomasz Chrzanowski 2017-08-25 12:22:18
Informacja o wywieszeniu ogłoszenia o przetargu Tomasz Chrzanowski 2017-08-23 14:27:33
Ogłoszenie o przetargu Tomasz Chrzanowski 2017-08-23 12:08:59
Ogłoszenie o przetargu Tomasz Chrzanowski 2017-08-23 11:56:59
Nabór na wolne stanowisko pracy Dorota Świątek 2017-08-16 14:56:18
Nabór na wolne stanowisko pracy Dorota Świątek 2017-08-16 14:55:12
Nabór na wolne stanowisko pracy Dorota Świątek 2017-08-16 14:38:54
Nabór na wolne stanowisko pracy Dorota Świątek 2017-08-16 14:33:46
Nabór na wolne stanowisko pracy Dorota Świątek 2017-08-16 14:29:42
Stypendia szkolne i zasiłki szkolne 2017/2018 Dorota Świątek 2017-08-14 11:03:37
Stypendia szkolne i zasiłki szkolne 2017/2018 Dorota Świątek 2017-08-14 11:03:24
Stypendia szkolne i zasiłki szkolne 2017/2018 Dorota Świątek 2017-08-14 09:27:51
Stypendia szkolne i zasiłki szkolne 2017/2018 Dorota Świątek 2017-08-14 09:27:40
Stypendia szkolne i zasiłki szkolne 2017/2018 Dorota Świątek 2017-08-14 09:24:00
Stypendia szkolne i zasiłki szkolne 2016/2017 Dorota Świątek 2017-08-14 09:19:01
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej Tomasz Chrzanowski 2017-08-14 08:13:07
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej Tomasz Chrzanowski 2017-08-14 08:05:24
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dorota Świątek 2017-08-10 15:36:03
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dorota Świątek 2017-08-10 15:30:39
Ogłoszenie o zamówieniu Tomasz Chrzanowski 2017-08-10 11:46:19
Świadczenia rodzinne Dorota Świątek 2017-08-08 14:59:33
Druki do pobrania Dorota Świątek 2017-08-08 14:44:08
Druki do pobrania Dorota Świątek 2017-08-08 14:27:33
Druki do pobrania Dorota Świątek 2017-08-08 14:16:30
Druki do pobrania Dorota Świątek 2017-08-08 14:15:04
Druki do pobrania Dorota Świątek 2017-08-08 14:14:40
Druki do pobrania Dorota Świątek 2017-08-08 14:14:11
Druki do pobrania Dorota Świątek 2017-08-08 14:13:48
Druki do pobrania Dorota Świątek 2017-08-08 14:12:32
Fundusz alimentacyjny Dorota Świątek 2017-08-08 14:05:51
Fundusz alimentacyjny Dorota Świątek 2017-08-08 14:04:51
Fundusz alimentacyjny Dorota Świątek 2017-08-08 14:02:20
Fundusz alimentacyjny Dorota Świątek 2017-08-08 14:00:33
Fundusz alimentacyjny Dorota Świątek 2017-08-08 13:57:04
Fundusz alimentacyjny Dorota Świątek 2017-08-08 13:54:28
Fundusz alimentacyjny Dorota Świątek 2017-08-08 13:52:34
Fundusz alimentacyjny Dorota Świątek 2017-08-08 13:49:28
Świadczenia rodzinne Dorota Świątek 2017-08-08 13:42:21
Świadczenia rodzinne Dorota Świątek 2017-08-08 12:32:56
Świadczenia rodzinne Dorota Świątek 2017-08-08 11:01:41
Świadczenia rodzinne Dorota Świątek 2017-08-08 10:15:20
Świadczenia rodzinne Dorota Świątek 2017-08-08 10:11:57
Świadczenia rodzinne Dorota Świątek 2017-08-08 10:08:24
Świadczenia rodzinne Dorota Świątek 2017-08-08 10:02:44
Rodzina 500+ Dorota Świątek 2017-08-08 09:43:53
Rodzina 500+ Dorota Świątek 2017-08-08 09:43:00
Rodzina 500+ Dorota Świątek 2017-08-08 09:41:09
Rodzina 500+ Dorota Świątek 2017-08-08 09:39:06
Rodzina 500+ Dorota Świątek 2017-08-08 09:38:30
Ocena jakości wody Tomasz Chrzanowski 2017-07-28 12:43:22
Pismo Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Tomasz Chrzanowski 2017-07-24 10:46:39
Zarządzenie Nr II.277.2017 Tomasz Chrzanowski 2017-07-20 12:48:24
Informacja o wyniku przetargu Tomasz Chrzanowski 2017-07-20 12:24:45
Wyliczenie punktacji złożonych ofert Tomasz Chrzanowski 2017-07-20 08:14:30
Zarządzenie Nr II.286.2017 Tomasz Chrzanowski 2017-07-20 07:44:44
Wyliczenie punktacji złożonych ofert Tomasz Chrzanowski 2017-07-19 13:53:40
Wyliczenie punktacji złożonych ofert Tomasz Chrzanowski 2017-07-19 13:53:18
Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego Tomasz Chrzanowski 2017-07-18 15:15:22
Wyliczenie punktacji złożonych ofert Tomasz Chrzanowski 2017-07-18 14:56:25
Zarządzenie Nr II.294.2017 Tomasz Chrzanowski 2017-07-13 10:22:41
II nabór na wolne stanowisko pracy Tomasz Chrzanowski 2017-07-04 11:25:54
Dane podstawowe Tomasz Chrzanowski 2017-06-29 11:53:44
Struktura organizacyjna Tomasz Chrzanowski 2017-06-29 11:53:18
Zarządzenie Nr II.292.2017 Tomasz Chrzanowski 2017-06-28 09:24:10
Przedłużenie terminu składania propozycji cenowej Tomasz Chrzanowski 2017-06-27 15:09:46
Informacja o publicznego otwarcia ofert. Tomasz Chrzanowski 2017-06-26 15:57:10
Konkurs na stanowisko dyrektora Tomasz Chrzanowski 2017-06-23 14:13:28
Konkurs na stanowisko dyrektora Tomasz Chrzanowski 2017-06-23 14:12:19
Zarządzenie Nr II.292.2017 Tomasz Chrzanowski 2017-06-23 14:02:05
AKTUALIZACJA - Ogłoszenie o zamówieniu Tomasz Chrzanowski 2017-06-21 10:44:10
Ogłoszenie o zamówieniu Tomasz Chrzanowski 2017-06-21 10:40:21
Nabór na wolne stanowisko pracy Tomasz Chrzanowski 2017-06-21 09:24:07
Ogłoszenie o przetargu Tomasz Chrzanowski 2017-06-20 09:36:10
Informacja o wywieszeniu ogłoszenia o przetargu Tomasz Chrzanowski 2017-06-20 09:34:05
Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego Tomasz Chrzanowski 2017-06-12 10:29:33
Ogłoszenie o zamówieniu Tomasz Chrzanowski 2017-06-09 20:12:20
Ogłoszenie o zamówieniu Tomasz Chrzanowski 2017-06-09 20:11:34
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dorota Świątek 2017-06-09 14:49:10
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dorota Świątek 2017-06-09 14:48:23
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dorota Świątek 2017-06-09 14:44:12
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dorota Świątek 2017-06-09 14:42:16
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dorota Świątek 2017-06-09 14:40:21
Nabór wniosków Tomasz Chrzanowski 2017-06-05 13:17:19
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dorota Świątek 2017-05-31 09:32:44
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dorota Świątek 2017-05-31 09:31:07
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dorota Świątek 2017-05-31 09:29:36
Informacja o opryskach Tomasz Chrzanowski 2017-05-18 09:56:46
Informacja o opryskach Tomasz Chrzanowski 2017-05-18 09:56:31
Informacja o opryskach Tomasz Chrzanowski 2017-05-18 08:25:35
AKTUALIZACJA -Ogłoszenie o zamówieniu Tomasz Chrzanowski 2017-05-12 09:17:25
Ogłoszenie o zamówieniu Tomasz Chrzanowski 2017-05-12 09:17:14
Zarządzenie Nr II.279.2017 Tomasz Chrzanowski 2017-05-09 10:32:55
Fundusz sołecki Tomasz Chrzanowski 2017-05-09 10:12:55
Wyniki wyborów Sołtysów 2015 Tomasz Chrzanowski 2017-05-09 09:59:17
Sołectwo Miedziana Tomasz Chrzanowski 2017-05-09 09:58:27
Sołectwo Wilka Bory Tomasz Chrzanowski 2017-05-09 09:56:53
Sołectwo Wilka Tomasz Chrzanowski 2017-05-09 09:54:32
Sołectwo Stary Zawidów Tomasz Chrzanowski 2017-05-09 09:52:56
Sołectwo Skrzydlice Tomasz Chrzanowski 2017-05-09 09:51:05
Sołectwo Wrociszów Górny Tomasz Chrzanowski 2017-05-09 09:49:10
Sołectwo Wrociszów Dolny Tomasz Chrzanowski 2017-05-09 09:47:36
Sołectwo Studniska Górne Tomasz Chrzanowski 2017-05-09 09:45:46
Sołectwo Radzimów Górny Tomasz Chrzanowski 2017-05-09 09:43:49
Sołectwo Studniska Dolne Tomasz Chrzanowski 2017-05-09 09:43:46
Sołectwo Radzimów Dolny Tomasz Chrzanowski 2017-05-09 09:41:35
Sołectwo Mikułowa Tomasz Chrzanowski 2017-05-09 09:39:06
Sołectwo Bierna Tomasz Chrzanowski 2017-05-09 09:32:59
Sołectwo Mała Wieś Górna Tomasz Chrzanowski 2017-05-09 09:30:59
Sołectwo Mała Wieś Dolna Tomasz Chrzanowski 2017-05-09 09:28:43
Sołectwo Sulików Tomasz Chrzanowski 2017-05-09 09:26:41
Sołectwo Sulików Tomasz Chrzanowski 2017-05-09 09:19:30
Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Sulików Tomasz Chrzanowski 2017-05-08 12:54:33
Protokół z otwarcia i wyboru najkorzystniejszej propozycji cenowej Tomasz Chrzanowski 2017-05-04 11:44:09
Ogłoszenie o zamówieniu Tomasz Chrzanowski 2017-04-28 14:28:47
Informacja o zakończeniu postępowania Tomasz Chrzanowski 2017-04-28 09:13:10
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Tomasz Chrzanowski 2017-04-27 12:08:05
Informacja o wynikach naboru Tomasz Chrzanowski 2017-04-26 10:28:10
Zarządzenie Nr II.270.2017 Tomasz Chrzanowski 2017-04-26 08:53:49
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej Tomasz Chrzanowski 2017-04-14 10:41:20
Zarządzenie Nr II.273.2017 Tomasz Chrzanowski 2017-04-10 13:14:12
Zarządzenie Nr II.273.2017 Tomasz Chrzanowski 2017-04-10 13:12:05
Ogłoszenie o naborze Tomasz Chrzanowski 2017-04-05 10:10:48
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Tomasz Chrzanowski 2017-04-05 10:10:42
Ogłoszenie o zamówieniu Tomasz Chrzanowski 2017-04-03 15:54:35
2017 Tomasz Chrzanowski 2017-03-28 08:17:38
Komunikat PKP PLK S.A. Tomasz Chrzanowski 2017-03-24 12:56:00
Wykaz ofert rekomendowanych do dofinansowania Tomasz Chrzanowski 2017-03-20 15:36:45
Zarządzenie Nr II.226.2017 Tomasz Chrzanowski 2017-03-14 08:20:28
Informacja o wynikach naboru Dorota Świątek 2017-03-13 14:02:20
Informacja o wynikach naboru Dorota Świątek 2017-03-13 14:01:03
Ogłoszenie o przetargu Tomasz Chrzanowski 2017-03-10 11:08:05
Zaproszenie do zgłaszania kandydatur do pracy w komisji konkursowej Tomasz Chrzanowski 2017-03-03 10:47:36
Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r. Tomasz Chrzanowski 2017-02-21 08:19:08
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Dorota Świątek 2017-02-20 18:11:00
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Dorota Świątek 2017-02-20 17:48:03
Styczeń Tomasz Chrzanowski 2017-02-20 14:12:54
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej Tomasz Chrzanowski 2017-02-20 13:58:34
2017 Tomasz Chrzanowski 2017-02-16 09:57:50
2016 Tomasz Chrzanowski 2017-02-15 11:25:35
2015 Tomasz Chrzanowski 2017-02-15 11:25:20
2014 Tomasz Chrzanowski 2017-02-15 11:25:16
2013 Tomasz Chrzanowski 2017-02-15 11:25:13
2012 Tomasz Chrzanowski 2017-02-15 11:25:09
2016 Tomasz Chrzanowski 2017-02-15 11:23:18
Archiwum Tomasz Chrzanowski 2017-02-15 11:23:02
Archiwum Tomasz Chrzanowski 2017-02-15 11:22:27
Archiwum Tomasz Chrzanowski 2017-02-15 11:20:59
Nieruchomości Tomasz Chrzanowski 2017-02-15 11:19:44
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Tomasz Chrzanowski 2017-02-15 11:16:54
Informacja z publicznego otwarcia ofert Tomasz Chrzanowski 2017-02-15 11:16:47
Ogłoszenie o zamówieniu Tomasz Chrzanowski 2017-02-15 11:16:25
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej Tomasz Chrzanowski 2017-02-15 11:16:17
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej Tomasz Chrzanowski 2017-02-15 11:16:09
2016 Tomasz Chrzanowski 2017-02-15 11:12:03
2015 Tomasz Chrzanowski 2017-02-15 11:11:24
2014 Tomasz Chrzanowski 2017-02-15 11:11:18
2013 Tomasz Chrzanowski 2017-02-15 11:11:13
2012 Tomasz Chrzanowski 2017-02-15 11:11:07
2015 Tomasz Chrzanowski 2017-02-15 11:09:30
2014 Tomasz Chrzanowski 2017-02-15 11:09:22
2013 Tomasz Chrzanowski 2017-02-15 11:09:18
2012 Tomasz Chrzanowski 2017-02-15 11:09:16
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Tomasz Chrzanowski 2017-02-15 11:08:47
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej Tomasz Chrzanowski 2017-02-15 11:08:36
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Tomasz Chrzanowski 2017-02-15 11:08:26
Ogłoszenie o przetargu Tomasz Chrzanowski 2017-02-15 11:08:15
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP Tomasz Chrzanowski 2017-02-15 11:06:04
Ocena cząstkowa jakości wody Tomasz Chrzanowski 2017-02-15 11:05:53
Usuwanie azbestu z terenu Gminy Sulików w 2016 r. Tomasz Chrzanowski 2017-02-15 11:05:46
Ocena jakości wody Tomasz Chrzanowski 2017-02-15 11:05:32
Ogłoszenie Tomasz Chrzanowski 2017-02-15 11:05:21
Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików Tomasz Chrzanowski 2017-02-15 11:05:03
Zastępca Wójta/Sekretarz Tomasz Chrzanowski 2017-02-15 07:37:33
Struktura organizacyjna Tomasz Chrzanowski 2017-02-14 11:38:47
Sekretarz Tomasz Chrzanowski 2017-02-14 11:38:25
Ogłoszenie o zamówieniu Tomasz Chrzanowski 2017-02-13 14:22:16
Nabór na wolne stanowiska pracy Tomasz Chrzanowski 2017-02-13 14:21:16
Ogłoszenie o naborze Tomasz Chrzanowski 2017-02-13 14:20:44
Jednosta Realizująca Projekt Tomasz Chrzanowski 2017-02-13 14:15:35
Opłaty Tomasz Chrzanowski 2017-02-13 14:14:41
Do pobrania Tomasz Chrzanowski 2017-02-13 14:13:00
Akty Prawne Tomasz Chrzanowski 2017-02-13 14:11:42
Tomasz Chrzanowski 2017-02-13 14:11:05
Pracownicy Spółki oraz JRP Tomasz Chrzanowski 2017-02-13 14:10:30
Władze Spółki Tomasz Chrzanowski 2017-02-13 14:04:20
Powstanie Spółki Tomasz Chrzanowski 2017-02-13 14:03:32
Nowe zasady wycinki drzew Tomasz Chrzanowski 2017-02-09 09:22:34
Ogłoszenie Wójta Gminy Sulików Tomasz Chrzanowski 2017-02-07 15:28:34
Ogłoszenie Wójta Gminy Sulików Tomasz Chrzanowski 2017-02-06 08:36:55
Nieodpłatna pomoc prawna Tomasz Chrzanowski 2017-02-03 10:25:38
Regulamin organizacyjny Tomasz Chrzanowski 2017-02-01 13:44:44
Regulamin organizacyjny Tomasz Chrzanowski 2017-01-24 14:41:54
Regulamin organizacyjny Tomasz Chrzanowski 2017-01-24 14:40:28
Dokumenty do wniosków Dorota Świątek 2017-01-19 11:07:31
stypendiia szkolne i zasiłki szkolne 2016/2017 Dorota Świątek 2017-01-19 10:24:03
Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalna chorobę zagrażająca życiu, które powstały w prenatal Dorota Świątek 2017-01-19 10:20:45
Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalna chorobę zagrażająca życiu, które powstały w prenatal Dorota Świątek 2017-01-19 10:18:55
Świadczenie rodzicielskie od 01.01.2016r. Dorota Świątek 2017-01-19 09:58:49
Zasiłek dla opiekunów Dorota Świątek 2017-01-19 09:52:46
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka Dorota Świątek 2017-01-19 09:45:22
Świadczenie pielęgnacyjne Dorota Świątek 2017-01-19 09:43:13
Specjalny zasiłek opiekuńczy Dorota Świątek 2017-01-19 09:41:17
Świadczenie pielęgnacyjne Dorota Świątek 2017-01-19 09:34:57
Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego Dorota Świątek 2017-01-19 09:31:44
Informacje ogólne Dorota Świątek 2017-01-19 09:14:37
Druki do pobrania Dorota Świątek 2017-01-19 08:52:50
komunikat w sprawie składania wniosków na okres świadczeniowy 2015/2016 Dorota Świątek 2017-01-19 08:49:10
Postępowanie wobec dłużnika alimentacyjnego Dorota Świątek 2017-01-19 08:46:12
Fundusz alimentacyjny Dorota Świątek 2017-01-19 08:43:59
Interpretacje podatkowe Tomasz Chrzanowski 2017-01-18 14:58:54
Zarządzenie Nr II.244.2016 Tomasz Chrzanowski 2017-01-18 07:54:30
Podatek leśny Tomasz Chrzanowski 2017-01-10 10:50:20
Podatek rolny Tomasz Chrzanowski 2017-01-10 10:50:02
Podatek od nieruchomości Tomasz Chrzanowski 2017-01-10 10:49:34
Azbest Nabór wniosków na usuwanie azbestu Tomasz Chrzanowski 2017-01-10 10:15:17
Zarządzenie Nr II.247.2017 Tomasz Chrzanowski 2017-01-09 13:02:33
Zarządzenie Nr II.246.2016 Tomasz Chrzanowski 2017-01-09 13:01:33
Azbest Nabór wniosków na usuwanie azbestu Tomasz Chrzanowski 2017-01-04 14:24:50
Azbest Nabór wniosków na usuwanie azbestu Tomasz Chrzanowski 2017-01-04 14:18:23
XXII/186/16 Tomasz Chrzanowski 2017-01-02 15:06:31
Informacja o wywieszeniu wykazów Tomasz Chrzanowski 2016-12-22 09:05:59
Informacja z publicznego otwarcia ofert Tomasz Chrzanowski 2016-12-19 10:12:52
Ogłoszenie o zamówieniu Tomasz Chrzanowski 2016-12-09 08:23:01
Zarządzenie Nr II.230.2016 Tomasz Chrzanowski 2016-11-22 15:18:06
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dorota Świątek 2016-11-22 13:58:27
Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików Tomasz Chrzanowski 2016-11-21 08:36:23
Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików Tomasz Chrzanowski 2016-11-21 08:35:20
Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików Tomasz Chrzanowski 2016-11-21 08:34:06
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dorota Świątek 2016-11-17 13:12:20
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dorota Świątek 2016-11-17 13:10:31
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dorota Świątek 2016-11-17 13:08:37
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dorota Świątek 2016-11-17 13:05:42
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dorota Świątek 2016-11-17 13:03:25
Oferta na realizację zadania publicznego. Tomasz Chrzanowski 2016-11-15 13:52:43
Odpowiedź Poczty Polskiej Tomasz Chrzanowski 2016-11-14 10:47:31
Informacja o przystąpieniu do opracowania projektu uchwały Tomasz Chrzanowski 2016-11-14 10:47:12
Ocena jakości wody Tomasz Chrzanowski 2016-11-14 10:46:54
Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego Tomasz Chrzanowski 2016-11-14 10:46:28
Komunikat Głownego Lekarza Weterynarii Tomasz Chrzanowski 2016-11-14 10:46:10
Ocena jakości wody Tomasz Chrzanowski 2016-11-14 10:45:49
Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików Tomasz Chrzanowski 2016-11-14 10:45:24
Ocena jakości wody Tomasz Chrzanowski 2016-11-14 10:45:07
Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików Tomasz Chrzanowski 2016-11-14 10:44:46
Informacja o wynikach naboru Tomasz Chrzanowski 2016-11-14 10:44:27
Ocena jakości wody Tomasz Chrzanowski 2016-11-14 10:44:01
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Tomasz Chrzanowski 2016-11-14 10:43:40
Informacja PPHU "ROLFARM" Sp. z o.o. w Osieku Łużyckim Tomasz Chrzanowski 2016-11-14 10:43:23
II nabór wniosków Tomasz Chrzanowski 2016-11-14 10:43:04
Informacje Zakładu Linii Kolejowych w Wałbrzychu Tomasz Chrzanowski 2016-11-14 10:42:44
Unieważnienie naboru wniosków Tomasz Chrzanowski 2016-11-14 10:42:20
Komunikat Tomasz Chrzanowski 2016-11-14 10:41:02
Nabór wniosków Tomasz Chrzanowski 2016-11-14 10:40:30
Ocena jakości wody Tomasz Chrzanowski 2016-11-14 10:40:09
Ocena jakości wody Tomasz Chrzanowski 2016-11-14 10:38:16
Informacja Tomasz Chrzanowski 2016-11-14 10:37:53
Informacja Marszałka Wojewódzctwa Dolnośląskiego Tomasz Chrzanowski 2016-11-14 10:36:57
Nabór wniosków na usuwanie azbestu Tomasz Chrzanowski 2016-11-14 10:36:36
Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików Tomasz Chrzanowski 2016-11-14 10:36:13
Informacja Agencji Rynku Rolnego Tomasz Chrzanowski 2016-11-14 10:35:40
Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików Tomasz Chrzanowski 2016-11-14 10:35:23
Sprawozdanie z badania wody Tomasz Chrzanowski 2016-11-14 10:35:05
Wyprawka szkolna Tomasz Chrzanowski 2016-11-14 10:34:15
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej Tomasz Chrzanowski 2016-11-09 15:32:13
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej Tomasz Chrzanowski 2016-11-09 15:30:56
Struktura organizacyjna Tomasz Chrzanowski 2016-11-09 08:15:38
Ogłoszenie o konsultacjach Tomasz Chrzanowski 2016-11-08 07:55:17
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Tomasz Chrzanowski 2016-10-19 13:05:19
Informacja z publicznego otwarcia ofert Tomasz Chrzanowski 2016-10-19 13:05:06
II ogłoszenie o przetargu Tomasz Chrzanowski 2016-10-19 13:04:35
Elżbieta Mendziak Tomasz Chrzanowski 2016-10-05 14:42:02
XXI/180/16 Tomasz Chrzanowski 2016-10-05 11:57:44
Usuwanie azbestu z terenu Gminy Sulików w 2016 r. Tomasz Chrzanowski 2016-10-04 12:37:54
Ocena jakości wody Tomasz Chrzanowski 2016-10-04 12:10:02
XXI/165/16 Tomasz Chrzanowski 2016-10-04 09:41:25
XXI/165/16 Tomasz Chrzanowski 2016-09-30 08:13:06
XXI/170/16 Tomasz Chrzanowski 2016-09-29 10:36:04
Zarządzenie Nr II.220a.2016 Tomasz Chrzanowski 2016-09-28 09:59:29
Informacja o wywieszeniu wykazów Tomasz Chrzanowski 2016-09-23 13:38:50
Ocena jakości wody Tomasz Chrzanowski 2016-09-16 13:03:48
Struktura organizacyjna Tomasz Chrzanowski 2016-09-12 08:11:35
stypendiia szkolne i zasiłki szkolne 2016/2017 Dorota Świątek 2016-08-24 09:03:14
stypendiia szkolne i zasiłki szkolne 2016/2017 Dorota Świątek 2016-08-24 08:58:03
stypendiia szkolne i zasiłki szkolne 2016/2017 Dorota Świątek 2016-08-24 08:56:04
stypendiia szkolne i zasiłki szkolne 2016/2017 Dorota Świątek 2016-08-24 08:54:04
stypendiia szkolne i zasiłki szkolne 2016/2017 Dorota Świątek 2016-08-24 08:44:32
Sekretarz Tomasz Chrzanowski 2016-08-19 08:02:53
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Tomasz Chrzanowski 2016-08-17 15:26:25
Szkoła Podstawowa Bierna Tomasz Chrzanowski 2016-08-12 11:13:27
Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Tomasz Chrzanowski 2016-08-12 11:12:54
Zarządzenie Nr II.215.2016 Tomasz Chrzanowski 2016-08-11 10:46:19
Zarządzenie Nr II.215.2016 Tomasz Chrzanowski 2016-08-11 10:45:25
Konsultacje w sprawie statutu sołectw Tomasz Chrzanowski 2016-08-11 10:29:58
Karty usług Tomasz Chrzanowski 2016-08-08 11:03:47
Elżbieta Wąsowska-Bodo Tomasz Chrzanowski 2016-08-05 14:47:58
Jan Majowski Tomasz Chrzanowski 2016-08-05 14:47:30
Elżbieta Wąsowska-Bodo Tomasz Chrzanowski 2016-08-05 14:42:28
Jan Majowski Tomasz Chrzanowski 2016-08-05 14:41:32
Elżbieta Wąsowska-Bodo Tomasz Chrzanowski 2016-08-05 14:39:52
Elżbieta Wąsowska-Bodo Tomasz Chrzanowski 2016-08-05 14:35:44
Rada Gminy Tomasz Chrzanowski 2016-08-05 14:32:48
Kierownicy jednostek organizacyjnych Tomasz Chrzanowski 2016-08-05 13:22:32
Kierownictwo Urzędu Tomasz Chrzanowski 2016-08-05 13:22:02
Gruszczyński Krzysztof Tomasz Chrzanowski 2016-08-05 13:20:54
Matwiejczuk Jolanta Tomasz Chrzanowski 2016-08-05 13:20:49
Polowy Andrzej Tomasz Chrzanowski 2016-08-05 13:20:44
Nowicki Jerzy Tomasz Chrzanowski 2016-08-05 13:20:38
Rada Gminy Tomasz Chrzanowski 2016-08-05 12:51:12
GOPS: Nabór na wolne stanowisko Tomasz Chrzanowski 2016-08-05 12:48:55
Nabór na stanowisko Dyrektora SP Bierna Tomasz Chrzanowski 2016-08-05 12:47:33
Informacja o wynikach naboru Tomasz Chrzanowski 2016-08-05 12:47:19
GOPS: Nabór na wolne stanowisko Tomasz Chrzanowski 2016-08-05 12:47:01
Nabór na wolne stanowisko pracy Tomasz Chrzanowski 2016-08-05 12:46:48
Informacja o wynikach naboru Tomasz Chrzanowski 2016-08-05 12:46:39
Informacja o wyniku naboru Tomasz Chrzanowski 2016-08-05 12:46:31
II nabór na wolne stanowisko pracy Tomasz Chrzanowski 2016-08-05 12:46:22
Informacja o wynikach I naboru Tomasz Chrzanowski 2016-08-05 12:46:14
Nabór na wolne stanowisko pracy Tomasz Chrzanowski 2016-08-05 12:46:05
Informacja o wyniku naboru Tomasz Chrzanowski 2016-08-05 12:45:54
Nabór na stanowisko Dyrektora SP Bierna Tomasz Chrzanowski 2016-08-05 12:45:41
Zarządzenie Nr II.213.2016 Tomasz Chrzanowski 2016-08-05 10:53:41
Informacja o unieważnieniu zamówienia publicznego Tomasz Chrzanowski 2016-08-04 23:47:43
Ogłoszenie o przetargu Tomasz Chrzanowski 2016-08-04 23:47:10
II ogłoszenie o przetargu Tomasz Chrzanowski 2016-08-04 23:42:23
II ogłoszenie o przetargu Tomasz Chrzanowski 2016-08-04 23:42:11
Zarządzenie Nr II.208.2016 Tomasz Chrzanowski 2016-08-02 14:11:34
Zarządzenie Nr II.197.2016 Tomasz Chrzanowski 2016-07-26 12:16:16
Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików Tomasz Chrzanowski 2016-07-20 11:29:59
Ogłoszenie o przetargu Tomasz Chrzanowski 2016-07-18 13:07:29
Ogłoszenie o przetargu Tomasz Chrzanowski 2016-07-18 13:06:45
Ogłoszenie o przetargu Tomasz Chrzanowski 2016-07-18 13:05:45
Ogłoszenie o przetargu Tomasz Chrzanowski 2016-07-18 13:05:08
Ogłoszenie o przetargu Tomasz Chrzanowski 2016-07-18 13:04:32
Ogłoszenie o przetargu Tomasz Chrzanowski 2016-07-18 13:04:01
Ogłoszenie o przetargu Tomasz Chrzanowski 2016-07-16 01:39:28
Zarządzenie Nr II.190.2016 Tomasz Chrzanowski 2016-07-11 14:27:57
Dane podstawowe Tomasz Chrzanowski 2016-07-08 14:28:04
Struktura organizacyjna Tomasz Chrzanowski 2016-07-08 14:27:40
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dorota Świątek 2016-07-07 10:58:54
Struktura organizacyjna Dorota Świątek 2016-07-07 10:52:04
Struktura organizacyjna Dorota Świątek 2016-07-07 10:50:44
Struktura organizacyjna Dorota Świątek 2016-07-07 10:46:34
XIX/147/16 Tomasz Chrzanowski 2016-07-01 13:25:06
Od dnia 29.03.2016 r. do 27.04.2016 r. Tomasz Chrzanowski 2016-07-01 09:50:02
Struktura organizacyjna Tomasz Chrzanowski 2016-06-23 08:58:06
Ocena jakości wody Tomasz Chrzanowski 2016-06-22 12:47:07
Archiwum Dorota Świątek 2016-06-21 13:10:53
Archiwum Dorota Świątek 2016-06-21 13:08:29
Informacja o wywieszeniu wykazów Tomasz Chrzanowski 2016-06-21 11:02:29
Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików Tomasz Chrzanowski 2016-06-21 10:55:17
Zarządzenie Nr II.185.2016 Tomasz Chrzanowski 2016-06-20 15:02:15
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Tomasz Chrzanowski 2016-06-15 14:40:59
Protokół Nr 17 Tomasz Chrzanowski 2016-06-13 10:10:18
XVIII/142/16 Tomasz Chrzanowski 2016-06-07 13:01:47
Ogłoszenie o przetargu Tomasz Chrzanowski 2016-05-30 15:11:58
Pozostałe Tomasz Chrzanowski 2016-05-30 13:28:38
2013-2020 Tomasz Chrzanowski 2016-05-30 13:21:01
2012-2018 Tomasz Chrzanowski 2016-05-30 13:20:47
2011-2018 Tomasz Chrzanowski 2016-05-30 13:20:26
Wieloletnia Prognozy Finansowe Tomasz Chrzanowski 2016-05-30 13:20:10
2015 Tomasz Chrzanowski 2016-05-30 13:16:52
2014 Tomasz Chrzanowski 2016-05-30 13:16:36
2013 Tomasz Chrzanowski 2016-05-30 13:16:27
2012 Tomasz Chrzanowski 2016-05-30 13:16:13
2011 Tomasz Chrzanowski 2016-05-30 13:15:52
2010 Tomasz Chrzanowski 2016-05-30 13:15:39
2009 Tomasz Chrzanowski 2016-05-30 13:15:25
2008 Tomasz Chrzanowski 2016-05-30 13:15:02
2008 Tomasz Chrzanowski 2016-05-30 13:14:34
2007 Tomasz Chrzanowski 2016-05-30 13:14:17
2006 Tomasz Chrzanowski 2016-05-30 13:14:04
2005 Tomasz Chrzanowski 2016-05-30 13:13:52
2004 Tomasz Chrzanowski 2016-05-30 13:13:21
Informacja o wynikach naboru Tomasz Chrzanowski 2016-05-24 14:38:32
Informacja o wyniku przetargu Tomasz Chrzanowski 2016-05-24 14:36:11
Ocena jakości wody Tomasz Chrzanowski 2016-05-20 11:11:59
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Tomasz Chrzanowski 2016-05-17 08:02:42
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Tomasz Chrzanowski 2016-05-17 08:01:53
Zarządzenie Nr II.167.2016 Tomasz Chrzanowski 2016-05-17 07:45:37
Nabór na wolne stanowisko pracy Dorota Świątek 2016-05-13 12:49:06
Nabór na wolne stanowisko pracy Dorota Świątek 2016-05-13 12:44:30
Nabór na wolne stanowisko pracy Dorota Świątek 2016-05-13 12:40:08
Archiwum Dorota Świątek 2016-05-13 10:23:51
Archiwum Dorota Świątek 2016-05-13 10:15:24
Archiwum Dorota Świątek 2016-05-13 10:13:58
Archiwum Dorota Świątek 2016-05-13 10:11:27
Archiwum Dorota Świątek 2016-05-13 10:08:55
Archiwum Dorota Świątek 2016-05-13 10:08:38
2.Informacja o wynikach naboru Dorota Świątek 2016-05-12 21:07:06
1.Informacj o wynikach naboru Dorota Świątek 2016-05-12 21:03:22
Informacja o wynikach naboru Dorota Świątek 2016-05-12 20:54:45
Informacja o wynikach naboru Dorota Świątek 2016-05-12 20:47:03
Informacja o wynikach naboru Dorota Świątek 2016-05-12 19:31:49
Zarządzenie Nr II.176.2016 Tomasz Chrzanowski 2016-05-09 10:15:18
Zarządzenie Nr II.176.2016 Tomasz Chrzanowski 2016-05-09 10:13:33
Zarządzenie Nr II.167.2016 Tomasz Chrzanowski 2016-05-04 10:58:28
Informacja Wójta Gminy Sulików Tomasz Chrzanowski 2016-04-29 13:59:57
Informacja Wójta Gminy Sulików Tomasz Chrzanowski 2016-04-29 13:32:22
Informacja Wójta Gminy Sulików Tomasz Chrzanowski 2016-04-29 13:16:52
Pracownicy Urzędu Tomasz Chrzanowski 2016-04-27 15:15:38
Pracownicy jednostek organizacyjnych Tomasz Chrzanowski 2016-04-27 15:13:39
Pracownicy jednostek organizacyjnych Tomasz Chrzanowski 2016-04-27 15:12:33
2015 Tomasz Chrzanowski 2016-04-27 15:12:00
Anna Dydyna Tomasz Chrzanowski 2016-04-27 15:11:36
Lucyna Pawlak Tomasz Chrzanowski 2016-04-27 15:11:29
2016 Tomasz Chrzanowski 2016-04-27 15:11:21
2016 Tomasz Chrzanowski 2016-04-27 15:05:37
Ogłoszenie o przetargu Tomasz Chrzanowski 2016-04-25 14:10:56
Ogłoszenie o przetargu Tomasz Chrzanowski 2016-04-25 13:58:15
Informacja Wójta Gminy Sulików Tomasz Chrzanowski 2016-04-25 13:40:00
Informacja Wójta Gminy Sulików Tomasz Chrzanowski 2016-04-25 13:35:51
Unieważnienie naboru wniosków Tomasz Chrzanowski 2016-04-25 09:46:36
Unieważnienie naboru wniosków Tomasz Chrzanowski 2016-04-25 09:43:22
Ogłoszenie o przetargu Tomasz Chrzanowski 2016-04-22 12:18:27
Ogłoszenie o przetargu Tomasz Chrzanowski 2016-04-22 12:17:58
Ogłoszenie o przetargu Tomasz Chrzanowski 2016-04-22 12:12:34
Struktura organizacyjna Dorota Świątek 2016-04-22 10:06:55
Struktura organizacyjna Dorota Świątek 2016-04-22 10:05:10
Program: "Rodzina 500 Plus" Dorota Świątek 2016-04-22 09:55:39
Program: "Rodzina 500 Plus" Dorota Świątek 2016-04-22 09:54:22
Statut Dorota Świątek 2016-04-22 09:35:06
Nabór na wolne stanowisko pracy Dorota Świątek 2016-04-22 09:10:18
Nabór wniosków Tomasz Chrzanowski 2016-04-11 14:01:58
Nabór na wolne stanowisko pracy Tomasz Chrzanowski 2016-04-01 08:28:40
Informacja o wynikach naboru Tomasz Chrzanowski 2016-04-01 08:27:43
Informacja o wyniku naboru Tomasz Chrzanowski 2016-04-01 08:27:36
Nabór na wolne stanowisko pracy Tomasz Chrzanowski 2016-04-01 08:27:24
II nabór na wolne stanowisko pracy Tomasz Chrzanowski 2016-04-01 08:27:14
Informacja o wynikach I naboru Tomasz Chrzanowski 2016-04-01 08:27:08
Struktura organizacyjna Tomasz Chrzanowski 2016-04-01 07:39:33
Struktura organizacyjna Tomasz Chrzanowski 2016-04-01 07:38:04
Dane podstawowe Tomasz Chrzanowski 2016-04-01 07:37:33
Podatek leśny Tomasz Chrzanowski 2016-03-31 11:42:07
Podatek rolny Tomasz Chrzanowski 2016-03-31 11:41:27
Podatek od nieruchomości Tomasz Chrzanowski 2016-03-31 11:40:11
Dane podstawowe Tomasz Chrzanowski 2016-03-31 08:51:34
Dane podstawowe Tomasz Chrzanowski 2016-03-31 08:48:54
Program: "Rodzina 500 Plus" Anna Dydyna 2016-03-30 11:02:25
Program: "Rodzina 500 Plus" Anna Dydyna 2016-03-30 10:41:55
Program: "Rodzina 500 Plus" Anna Dydyna 2016-03-30 10:40:50
Program: "Rodzina 500 Plus" Anna Dydyna 2016-03-30 10:31:58
Program: "Rodzina 500 Plus" Anna Dydyna 2016-03-30 10:17:17
Program: "Rodzina 500 Plus" Anna Dydyna 2016-03-30 10:16:55
Program: "Rodzina 500 Plus" Anna Dydyna 2016-03-30 10:16:19
Program: "Rodzina 500 Plus" Anna Dydyna 2016-03-30 10:15:33
Nabór na wolne stanowisko pracy Anna Dydyna 2016-03-30 10:14:45
Informacja o wynikach naboru Anna Dydyna 2016-03-30 10:13:32
Nabór na wolne stanowisko pracy Anna Dydyna 2016-03-30 10:10:14
Ocena jakości wody Tomasz Chrzanowski 2016-03-30 07:40:48
Sołectwo Stary Zawidów Tomasz Chrzanowski 2016-03-23 08:39:42
Sołectwo Stary Zawidów Tomasz Chrzanowski 2016-03-23 08:39:16
Sołectwo Skrzydlice Tomasz Chrzanowski 2016-03-23 08:39:02
Sołectwo Radzimów Górny Tomasz Chrzanowski 2016-03-23 08:38:34
Sołectwo Mała Wieś Górna Tomasz Chrzanowski 2016-03-23 08:38:08
Sołectwo Sulików Tomasz Chrzanowski 2016-03-23 08:37:25
Zarządzenie Nr II.163.2016 Tomasz Chrzanowski 2016-03-16 18:17:03
Zarządzenie Nr II.162.2016 Tomasz Chrzanowski 2016-03-16 18:16:50
Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert Tomasz Chrzanowski 2016-03-16 15:26:42
Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert Tomasz Chrzanowski 2016-03-16 15:09:39
Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert Tomasz Chrzanowski 2016-03-16 15:08:16
Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert Tomasz Chrzanowski 2016-03-16 15:07:39
Nabór na wolne stanowisko pracy Anna Dydyna 2016-03-16 15:07:09
Nabór na wolne stanowisko pracy Anna Dydyna 2016-03-16 15:00:19
Nabór na wolne stanowisko pracy Anna Dydyna 2016-03-16 14:58:04
Informacja o wynikach naboru Anna Dydyna 2016-03-16 08:39:34
Informacja o wynikach naboru Anna Dydyna 2016-03-16 08:37:02
Informacja o wynikach naboru Anna Dydyna 2016-03-16 08:35:23
Struktura organizacyjna Tomasz Chrzanowski 2016-03-16 07:37:09
Dane podstawowe Tomasz Chrzanowski 2016-03-16 07:36:54
Zarządzenie Nr II.159.2016 Tomasz Chrzanowski 2016-03-09 13:03:53
Dokumenty do wniosków Anna Dydyna 2016-03-09 08:57:31
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka Anna Dydyna 2016-03-08 09:54:42
Specjalny zasiłek opiekuńczy Anna Dydyna 2016-03-08 09:53:56
Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego Anna Dydyna 2016-03-08 09:53:11
Świadczenie rodzicielskie od 01.01.2016r. Anna Dydyna 2016-03-08 09:41:20
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka Anna Dydyna 2016-03-08 09:40:01
Specjalny zasiłek opiekuńczy Anna Dydyna 2016-03-08 09:39:27
Świadczenie pielęgnacyjne Anna Dydyna 2016-03-08 09:31:51
Zasiłek pielegnacyjny Anna Dydyna 2016-03-08 09:31:07
Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego Anna Dydyna 2016-03-08 09:28:35
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka Anna Dydyna 2016-03-08 09:24:16
Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego Anna Dydyna 2016-03-08 09:21:12
Świadczenie rodzicielskie od 01.01.2016r. Anna Dydyna 2016-03-08 09:12:42
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka Anna Dydyna 2016-03-08 09:08:54
Specjalny zasiłek opiekuńczy Anna Dydyna 2016-03-08 09:05:46
Świadczenie pielęgnacyjne Anna Dydyna 2016-03-08 09:01:16
Zasiłek pielegnacyjny Anna Dydyna 2016-03-08 08:59:20
Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego Anna Dydyna 2016-03-08 08:57:26
Druki do pobrania Anna Dydyna 2016-03-08 08:43:05
Druki do pobrania Anna Dydyna 2016-03-08 08:42:14
Ogłoszenia/komunikaty Anna Dydyna 2016-03-07 15:21:07
Informacja o wynikach naboru Anna Dydyna 2016-03-07 15:20:04
Druki do pobrania Anna Dydyna 2016-03-07 15:19:47
Druki do pobrania Anna Dydyna 2016-03-07 15:16:47
Struktura organizacyjna Tomasz Chrzanowski 2016-03-07 10:06:13
Dane podstawowe Tomasz Chrzanowski 2016-03-07 10:06:04
Program: "Rodzina 500 Plus" Anna Dydyna 2016-03-02 12:54:41
Program: "Rodzina 500 Plus" Anna Dydyna 2016-03-02 12:53:52
Program: "Rodzina 500 Plus" Anna Dydyna 2016-03-02 12:53:03
Program: "Rodzina 500 Plus" Anna Dydyna 2016-03-02 12:39:19
Program: "Rodzina 500 Plus" Anna Dydyna 2016-03-02 12:38:14
XV/124/16 Tomasz Chrzanowski 2016-03-02 10:11:15
XV/123/16 Tomasz Chrzanowski 2016-03-02 09:59:36
XV/122/16 Tomasz Chrzanowski 2016-03-02 09:48:29
XV/121/16 Tomasz Chrzanowski 2016-03-02 09:46:07
XV/120/16 Tomasz Chrzanowski 2016-03-02 09:43:10
Luty Tomasz Chrzanowski 2016-03-02 08:48:38
XV/120/16 Tomasz Chrzanowski 2016-03-01 09:57:23
XIV/119/16 Tomasz Chrzanowski 2016-03-01 09:21:37
XIV/118/16 Tomasz Chrzanowski 2016-03-01 09:21:33
XIV/117/16 Tomasz Chrzanowski 2016-03-01 09:21:26
XIV/116/16 Tomasz Chrzanowski 2016-03-01 09:21:18
Program: "Rodzina 500 Plus" Anna Dydyna 2016-02-29 09:00:03
Program: "Rodzina 500 Plus" Anna Dydyna 2016-02-25 12:20:22
Program: "Rodzina 500 Plus" Anna Dydyna 2016-02-25 12:18:40
Program: "Rodzina 500 Plus" Anna Dydyna 2016-02-25 12:16:45
Program: "Rodzina 500 Plus" Anna Dydyna 2016-02-25 12:14:27
Program: "Rodzina 500 Plus" Anna Dydyna 2016-02-25 12:13:16
Od dnia 30 grudnia 2015 r do dnia 26 stycznia 2016 r. Tomasz Chrzanowski 2016-02-25 08:52:12
Nabór na wolne stanowisko pracy Anna Dydyna 2016-02-24 12:43:53
Nabór na wolne stanowisko pracy Anna Dydyna 2016-02-24 12:40:13
Struktura organizacyjna Anna Dydyna 2016-02-24 12:08:53
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert Tomasz Chrzanowski 2016-02-24 11:05:22
Wyniki z przeprowadzonych konsultacji społecznych Tomasz Chrzanowski 2016-02-24 10:20:24
Ogłoszenie o konsultacjach Tomasz Chrzanowski 2016-02-24 10:20:18
Oferta realizacji zadania publicznego Tomasz Chrzanowski 2016-02-24 10:20:11
Oferta realizacji zadania publicznego Tomasz Chrzanowski 2016-02-24 10:20:01
Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert Tomasz Chrzanowski 2016-02-24 10:19:51
Zaproszenie do zgłaszania kandydatur Tomasz Chrzanowski 2016-02-24 10:19:43
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert Tomasz Chrzanowski 2016-02-24 10:19:35
Wyniki z przeprowadzonych konsultacji społecznych. Tomasz Chrzanowski 2016-02-24 10:19:21
Ogłoszenie o konsultacjach Tomasz Chrzanowski 2016-02-24 10:19:18
Zarządzenie Nr II.135.2015 Tomasz Chrzanowski 2016-02-18 14:21:18
Zarządzenie Nr II.135.2015 Tomasz Chrzanowski 2016-02-18 14:20:04
Zarządzenie Nr II.155.2016 Tomasz Chrzanowski 2016-02-17 12:17:35
2016 Tomasz Chrzanowski 2016-02-16 11:40:03
Nieodpłatna pomoc prawna Tomasz Chrzanowski 2016-02-15 11:54:02
Nabór na wolne stanowisko pracy Tomasz Chrzanowski 2016-02-09 11:55:48
Informacja Marszałka Wojewódzctwa Dolnośląskiego Tomasz Chrzanowski 2016-02-05 10:40:49
Informacja o wynikach I naboru Tomasz Chrzanowski 2016-02-03 15:25:19
Informacja o wynikach naboru Tomasz Chrzanowski 2016-02-03 15:22:08
II nabór na wolne stanowisko pracy Tomasz Chrzanowski 2016-02-03 15:21:42
Nabór na wolne stanowisko pracy Tomasz Chrzanowski 2016-02-03 15:15:01
Nabór na wolne stanowisko pracy Tomasz Chrzanowski 2016-02-03 15:14:44
Informacja o wyniku naboru Tomasz Chrzanowski 2016-02-03 15:11:34
Struktura organizacyjna Tomasz Chrzanowski 2016-02-02 14:29:43
Dane podstawowe Tomasz Chrzanowski 2016-02-02 14:28:25
Informacja o wyniku przetargu Tomasz Chrzanowski 2016-02-02 12:10:20
2016 Tomasz Chrzanowski 2016-02-02 12:03:28
Regulamin organizacyjny Tomasz Chrzanowski 2016-02-02 12:02:46
Regulamin organizacyjny Tomasz Chrzanowski 2016-02-02 12:02:24
Regulamin organizacyjny Tomasz Chrzanowski 2016-02-02 11:59:42
Struktura organizacyjna Tomasz Chrzanowski 2016-02-02 11:46:22
Struktura organizacyjna Tomasz Chrzanowski 2016-02-02 11:22:43
Dane podstawowe Tomasz Chrzanowski 2016-02-02 11:06:52
Regulamin organizacyjny Tomasz Chrzanowski 2016-02-02 11:03:25
Protokół Nr 13 Tomasz Chrzanowski 2016-01-28 13:53:43
Nabór wniosków na usuwanie azbestu Tomasz Chrzanowski 2016-01-28 13:38:15
Nabór wniosków na usuwanie azbestu Tomasz Chrzanowski 2016-01-28 13:38:08
Informacja o wywieszeniu wykazów Tomasz Chrzanowski 2016-01-26 14:27:56
Zarządzenie Nr II.143.2016 Tomasz Chrzanowski 2016-01-26 08:23:54
Zarządzenie Nr II.140.2016 Tomasz Chrzanowski 2016-01-22 14:02:52
Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików Tomasz Chrzanowski 2016-01-21 12:52:00
Podatek od nieruchomości Tomasz Chrzanowski 2016-01-18 14:51:20
Podatek od środków transportowych Tomasz Chrzanowski 2016-01-18 14:38:55
Informacje o środowisku Tomasz Chrzanowski 2016-01-18 07:47:29
Komunikaty Tomasz Chrzanowski 2016-01-18 07:47:01
Informacja Agencji Nieruchomości Rolnych Tomasz Chrzanowski 2016-01-18 07:46:26
Komunikaty Tomasz Chrzanowski 2016-01-18 07:41:40
Ogłoszenie o przetargu Tomasz Chrzanowski 2016-01-15 10:29:19
Wybory Parlamentarne 2015 Tomasz Chrzanowski 2016-01-13 14:49:12
Wybory ławników Tomasz Chrzanowski 2016-01-13 14:49:06
Protokół z otwarcia i wyboru najkorzystniejszej propozycji cenowej Tomasz Chrzanowski 2016-01-13 14:01:09
Zaproszenie do złożenia oferty Tomasz Chrzanowski 2016-01-13 14:00:52
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Tomasz Chrzanowski 2016-01-13 14:00:21
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej Tomasz Chrzanowski 2016-01-13 14:00:09
Informacja o unieważnieniu zaproszenia do złożenia propozycji cenowej. Tomasz Chrzanowski 2016-01-13 13:59:40
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej Tomasz Chrzanowski 2016-01-13 13:59:31
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Tomasz Chrzanowski 2016-01-13 13:59:20
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej Tomasz Chrzanowski 2016-01-13 13:59:05
Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości Tomasz Chrzanowski 2016-01-13 13:32:25
Informacja o wyniku przetargu Tomasz Chrzanowski 2016-01-13 13:32:16
Informacja o wyniku przetargu Tomasz Chrzanowski 2016-01-13 13:32:07
Ogłoszenie o przetargu Tomasz Chrzanowski 2016-01-13 13:30:21
Ogłoszenie o przetargu Tomasz Chrzanowski 2016-01-13 13:28:39
Ogłoszenie o przetargu Tomasz Chrzanowski 2016-01-13 13:28:31
Ogłoszenie o przetargu Tomasz Chrzanowski 2016-01-13 13:28:20
Ogłoszenie o przetargu Tomasz Chrzanowski 2016-01-13 13:28:11
Informacja o wywieszeniu ogłoszeń o przetargach Tomasz Chrzanowski 2016-01-13 13:28:02
Ogłoszenie o przetargu Tomasz Chrzanowski 2016-01-13 13:27:50
Ogłoszenie o przetargu Tomasz Chrzanowski 2016-01-13 13:27:41
Ogłoszenie o przetargu Tomasz Chrzanowski 2016-01-13 13:27:31
Ogłoszenie o przetargu Tomasz Chrzanowski 2016-01-13 13:27:16
Informacja o wywieszeniu ogłoszeń o przetargach Tomasz Chrzanowski 2016-01-13 13:27:06
Informacja o wynikach przetragu Tomasz Chrzanowski 2016-01-13 13:26:56
Informacja o wynikch przetargów Tomasz Chrzanowski 2016-01-13 13:26:38
Informacja o wykazach Tomasz Chrzanowski 2016-01-13 13:26:22
XIII/107/15 Tomasz Chrzanowski 2016-01-13 12:40:20
Nabór na wolne stanowisko pracy Tomasz Chrzanowski 2016-01-13 08:04:18
Informacja o wynikach konkursu Tomasz Chrzanowski 2016-01-13 08:04:10
Zarządzenie Nr II.110.2015 Tomasz Chrzanowski 2016-01-13 08:03:57
Informacja o wynikach naboru Tomasz Chrzanowski 2016-01-13 08:03:46
Opłata targowa Tomasz Chrzanowski 2016-01-12 09:21:08
Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików Tomasz Chrzanowski 2016-01-12 09:18:17
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze Tomasz Chrzanowski 2016-01-12 09:18:05
Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików Tomasz Chrzanowski 2016-01-12 09:17:55
Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego Tomasz Chrzanowski 2016-01-12 09:17:10
Obwieszczenie - zawiadomienie Tomasz Chrzanowski 2016-01-12 09:17:02
Informacja - obwieszczenie Tomasz Chrzanowski 2016-01-12 09:16:51
Obwieszczenie-zawiadomienie Wójta Gminy Sulików Tomasz Chrzanowski 2016-01-12 09:16:39
Informacja Koła Łowieckiego "Bażant" Tomasz Chrzanowski 2016-01-12 09:16:25
Ogłoszenie Starosty Zgorzeleckiego Tomasz Chrzanowski 2016-01-12 09:16:12
Informacja Agencji Rynku Rolnego Tomasz Chrzanowski 2016-01-12 09:16:03
Obwieszczenie-Zawiadomienie Wójta Gminy Sulików Tomasz Chrzanowski 2016-01-12 09:15:51
Obwieszczenie Zarządu Wójewództwa Dolnośląskiego Tomasz Chrzanowski 2016-01-12 09:15:40
Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików Tomasz Chrzanowski 2016-01-12 09:15:25
Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików Tomasz Chrzanowski 2016-01-12 09:15:08
Obwieszczenie - Zawiadomienie Wójta Gminy Sulików Tomasz Chrzanowski 2016-01-12 09:09:08
Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików Tomasz Chrzanowski 2016-01-12 09:08:58
Informacja - obwieszczenie Tomasz Chrzanowski 2016-01-12 09:08:46
Ocena cząstkowa jakości wody Tomasz Chrzanowski 2016-01-12 09:08:12
Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików Tomasz Chrzanowski 2016-01-12 09:08:02
Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików Tomasz Chrzanowski 2016-01-12 09:07:52
Ogłoszenie o konsultacjach społecznych Tomasz Chrzanowski 2016-01-12 09:07:42
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego Tomasz Chrzanowski 2016-01-12 09:07:31
Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego Tomasz Chrzanowski 2016-01-12 09:07:21
Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolonośląskiego Tomasz Chrzanowski 2016-01-12 09:06:25
Informacja Wojewody Dolnośląskiego Tomasz Chrzanowski 2016-01-12 09:06:15
Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego Tomasz Chrzanowski 2016-01-12 09:06:02
Informacja o wywieszeniu wykazów Tomasz Chrzanowski 2016-01-12 09:05:52
Informacja Marszałka Województwa Dolnośląskiego Tomasz Chrzanowski 2016-01-12 09:05:34
Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego Tomasz Chrzanowski 2016-01-12 09:04:41
Informacja PPHU ROLFARM Tomasz Chrzanowski 2016-01-12 09:04:29
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego Tomasz Chrzanowski 2016-01-12 08:59:39
Sprawozdanie z badania wody Tomasz Chrzanowski 2016-01-12 08:59:27
Komunikat ws. dopłat do materiału siewnego Tomasz Chrzanowski 2016-01-12 08:59:18
Zawiadomienie o wydaniu postanowienia Tomasz Chrzanowski 2016-01-12 08:59:07
Informacja Marszałka Województwa Dolnośląskiego Tomasz Chrzanowski 2016-01-12 08:58:54
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego Tomasz Chrzanowski 2016-01-12 08:58:40
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego Tomasz Chrzanowski 2016-01-12 08:55:11
Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej Tomasz Chrzanowski 2016-01-12 08:54:57
Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików Tomasz Chrzanowski 2016-01-12 08:54:48
Obwieszczenie Tomasz Chrzanowski 2016-01-12 08:54:30
Obwieszczenie Tomasz Chrzanowski 2016-01-12 08:54:19
Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików Tomasz Chrzanowski 2016-01-12 08:54:01
Informacja Tomasz Chrzanowski 2016-01-12 08:53:52
Sprawozdanie z badań wody Tomasz Chrzanowski 2016-01-12 08:53:41
Zarządzenie Nr II.136.2015 Tomasz Chrzanowski 2016-01-12 08:45:29
Podatek od środków transportowych Tomasz Chrzanowski 2016-01-11 11:03:43
XIII/109/15 Tomasz Chrzanowski 2016-01-11 09:43:05
Podatek leśny Tomasz Chrzanowski 2016-01-08 11:47:08
Podatek rolny Tomasz Chrzanowski 2016-01-08 11:44:21
Podatek od nieruchomości Tomasz Chrzanowski 2016-01-08 11:43:57
Podatek rolny Tomasz Chrzanowski 2016-01-08 11:42:02
Podatek od nieruchomości Tomasz Chrzanowski 2016-01-08 11:41:11
Podatek leśny Tomasz Chrzanowski 2016-01-08 11:38:59
Podatek rolny Tomasz Chrzanowski 2016-01-08 11:36:49
Podatek od nieruchomości Tomasz Chrzanowski 2016-01-08 11:33:04
XIII/110/15 Tomasz Chrzanowski 2016-01-07 10:54:32
XII/104/15 Tomasz Chrzanowski 2016-01-07 10:05:43
Struktura organizacyjna Tomasz Chrzanowski 2016-01-07 09:44:43
Dane podstawowe Tomasz Chrzanowski 2016-01-07 09:44:22
Struktura organizacyjna Kamila Sznajder 2016-01-05 15:20:11
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Kamila Sznajder 2016-01-05 15:17:24
Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego Tomasz Chrzanowski 2015-12-29 09:49:08
Obwieszczenie - zawiadomienie Tomasz Chrzanowski 2015-12-23 12:08:41
Struktura organizacyjna Kamila Sznajder 2015-12-15 12:18:36
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Kamila Sznajder 2015-12-15 12:08:57
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Kamila Sznajder 2015-12-15 12:04:16
Informacja Koła Łowieckiego "Bażant" Tomasz Chrzanowski 2015-12-11 11:19:35
Ogłoszenie Starosty Zgorzeleckiego Tomasz Chrzanowski 2015-12-09 09:44:50
XII/103/15 Tomasz Chrzanowski 2015-12-07 11:47:26
XII/100/15 Tomasz Chrzanowski 2015-12-07 11:45:05
Informacja Agencji Rynku Rolnego Tomasz Chrzanowski 2015-12-04 08:45:06
XII/100/5 Tomasz Chrzanowski 2015-12-02 14:21:42
Listopad Tomasz Chrzanowski 2015-12-02 11:50:15
Struktura organizacyjna Tomasz Chrzanowski 2015-12-02 11:34:49
Dane podstawowe Tomasz Chrzanowski 2015-12-02 11:33:49
Dane podstawowe Tomasz Chrzanowski 2015-12-02 11:32:01
Informacja o wynikach konkursu Tomasz Chrzanowski 2015-12-01 15:28:44
Zarządzenie Nr II.127.2015 Tomasz Chrzanowski 2015-12-01 10:07:56
Obwieszczenie-Zawiadomienie Wójta Gminy Sulików Tomasz Chrzanowski 2015-11-30 14:04:02
Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików Tomasz Chrzanowski 2015-11-26 11:35:20
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Kamila Sznajder 2015-11-25 13:34:14
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Kamila Sznajder 2015-11-25 13:30:58
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Kamila Sznajder 2015-11-25 13:25:53
Obwieszczenie Zarządu Wójewództwa Dolnośląskiego Tomasz Chrzanowski 2015-11-20 10:52:30
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Kamila Sznajder 2015-11-20 08:58:46
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Tomasz Chrzanowski 2015-11-19 12:48:42
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Tomasz Chrzanowski 2015-11-19 12:47:06
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Tomasz Chrzanowski 2015-11-19 12:45:41
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Kamila Sznajder 2015-11-19 12:40:49
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Kamila Sznajder 2015-11-19 12:37:48
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Kamila Sznajder 2015-11-19 12:33:45
Protokół z otwarcia i wyboru najkorzystniejszej propozycji cenowej Tomasz Chrzanowski 2015-11-17 13:37:52
Zarządzenie Nr II.121.2015 Tomasz Chrzanowski 2015-11-16 12:34:52
Zarządzenie Nr II.119.2015 Tomasz Chrzanowski 2015-11-16 09:48:22
Strategia Rozwoju Gminy Tomasz Chrzanowski 2015-11-12 12:45:22
Strategia Rozwoju Gminy Tomasz Chrzanowski 2015-11-12 12:44:20
Strategia Rozwoju Gminy Tomasz Chrzanowski 2015-11-12 12:43:55
Strategia Rozwoju Gminy Tomasz Chrzanowski 2015-11-12 12:43:26
Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików Tomasz Chrzanowski 2015-11-12 12:40:29
Dane podstawowe Tomasz Chrzanowski 2015-11-12 12:39:00
Dane podstawowe Tomasz Chrzanowski 2015-11-12 12:38:32
XI/94/15 Tomasz Chrzanowski 2015-11-09 14:49:43
Jan Majowski - ZSPiG Tomasz Chrzanowski 2015-11-09 08:27:53
Jan Majowski - ZSPiG Tomasz Chrzanowski 2015-11-09 08:25:20
Jan Majowski - SP Bierna Tomasz Chrzanowski 2015-11-09 07:53:42
Jan Majowski Tomasz Chrzanowski 2015-11-09 07:39:54
Struktura organizacyjna Kamila Sznajder 2015-11-06 18:10:41
XI/92/15 Tomasz Chrzanowski 2015-11-04 11:23:39
Struktura organizacyjna Tomasz Chrzanowski 2015-11-03 09:53:15
Dane podstawowe Tomasz Chrzanowski 2015-11-03 09:52:06
Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości Tomasz Chrzanowski 2015-11-02 15:11:29
Od dnia 16.09.2015 r. do dnia 27.10.2015 r. Tomasz Chrzanowski 2015-10-30 13:25:55
Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików Tomasz Chrzanowski 2015-10-30 08:57:21
Struktura organizacyjna Kamila Sznajder 2015-10-29 10:11:45
Od dnia 16.09.2015 r. do dnia 27.10.2015 r. Tomasz Chrzanowski 2015-10-29 08:23:03
Interpretacje podatkowe Tomasz Chrzanowski 2015-10-27 10:52:00
Informacja - obwieszczenie Tomasz Chrzanowski 2015-10-22 15:10:16
Informacja - obwieszczenie Tomasz Chrzanowski 2015-10-22 14:50:09
Informacja o wyniku przetargu Tomasz Chrzanowski 2015-10-22 14:42:45
Konsultacje Tomasz Chrzanowski 2015-10-19 15:44:01
Informacja o wyniku przetargu Tomasz Chrzanowski 2015-10-19 15:28:43
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Tomasz Chrzanowski 2015-10-19 15:09:51
Zarządzenie Nr II.110.2015 Tomasz Chrzanowski 2015-10-16 17:30:42
Zarządzenie Nr II.110.2015 Tomasz Chrzanowski 2015-10-16 17:28:29
Multimedialne komunikaty Państwowej Komisji Wyborczej Tomasz Chrzanowski 2015-10-16 14:13:51
Nabór na wolne stanowisko pracy Kamila Sznajder 2015-10-16 08:42:08
Nabór na wolne stanowisko pracy Kamila Sznajder 2015-10-16 08:39:56
Nabór na wolne stanowisko pracy Kamila Sznajder 2015-10-15 15:07:20
Nabór na wolne stanowisko pracy Kamila Sznajder 2015-10-15 15:04:06
Informacja o składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 Tomasz Chrzanowski 2015-10-14 08:32:00
Ocena cząstkowa jakości wody Małgorzata Skórka 2015-10-09 12:26:21
Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików Tomasz Chrzanowski 2015-10-07 13:48:06
Zarządzenie Nr II.108.2015 Tomasz Chrzanowski 2015-10-06 11:35:11
Zarządzenie Nr II.108.2015 Tomasz Chrzanowski 2015-10-06 11:34:52
Zarządzenie Nr II.109.2015 Tomasz Chrzanowski 2015-10-06 11:34:27
Zarządzenie Nr II.109.2015 Tomasz Chrzanowski 2015-10-06 11:34:01
Zarządzenie Nr II.109.2015 Tomasz Chrzanowski 2015-10-06 11:31:01
Zarządzenie Nr II.109.2015 Tomasz Chrzanowski 2015-10-06 11:30:27
Zarządzenie Nr II.109.2015 Tomasz Chrzanowski 2015-10-06 11:24:57
Zarządzenie Nr II.108.2015 Tomasz Chrzanowski 2015-10-06 11:20:01
Protokół Nr 9 Tomasz Chrzanowski 2015-10-01 08:04:47
Szkoła Podstawowa Bierna Anna Cepowska 2015-09-28 10:15:28
Plan lekcji Anna Cepowska 2015-09-28 10:14:32
Szkolny zestaw programów nauczania Anna Cepowska 2015-09-28 09:44:21
Szkoła Podstawowa Bierna Anna Cepowska 2015-09-28 09:17:04
Szkoła Podstawowa Bierna Anna Cepowska 2015-09-28 09:15:19
Wzory dokumentów Tomasz Chrzanowski 2015-09-23 11:22:08
Wzory dokumentów Tomasz Chrzanowski 2015-09-23 11:17:24
Informacja o wynikach naboru Tomasz Chrzanowski 2015-09-23 09:40:32
Informacja o wynikach naboru Tomasz Chrzanowski 2015-09-23 07:57:16
Zarządzenie Nr II.76.2015 Tomasz Chrzanowski 2015-09-23 07:56:34
Nabór na wolne stanowisko pracy Tomasz Chrzanowski 2015-09-23 07:56:28
Od dnia 23 kwietnia 2015 r. do dnia 8 czerwca 2015 r. Tomasz Chrzanowski 2015-09-22 13:17:21
Ogłoszenie o przetargu Tomasz Chrzanowski 2015-09-18 13:57:29
X/68/15 Tomasz Chrzanowski 2015-09-17 15:01:23
X/69/15 Tomasz Chrzanowski 2015-09-17 15:01:03
X/70/15 Tomasz Chrzanowski 2015-09-17 15:00:51
Wrzesień Tomasz Chrzanowski 2015-09-17 13:34:49
Ogłoszenie i przetargu Tomasz Chrzanowski 2015-09-16 14:55:39
Ogłoszenie i przetargu Tomasz Chrzanowski 2015-09-16 14:55:33
Ogłoszenie i przetargu Tomasz Chrzanowski 2015-09-16 14:55:28
Informacja o przetargu Tomasz Chrzanowski 2015-09-16 14:43:42
Informacja o przetargu Tomasz Chrzanowski 2015-09-16 14:43:20
Informacja o przetargu Tomasz Chrzanowski 2015-09-16 14:43:01
Informacja o przetargu Tomasz Chrzanowski 2015-09-16 14:42:39
Informacja o wyniku przetargu Tomasz Chrzanowski 2015-09-16 14:42:31
Informacja Wójta Gminy Sulików Tomasz Chrzanowski 2015-09-16 14:42:23
Informacja Wójta Gminy Sulików Tomasz Chrzanowski 2015-09-16 14:42:13
Ogłoszenie o przetargu Tomasz Chrzanowski 2015-09-16 14:42:06
Ogłoszenie o przetargu Tomasz Chrzanowski 2015-09-16 14:41:59
Ogłoszenie o przetargu Tomasz Chrzanowski 2015-09-16 14:41:53
Ogłoszenie o przetargu Tomasz Chrzanowski 2015-09-16 14:41:49
Referendum Ogólnokrajowe 06.09.2015 r. Tomasz Chrzanowski 2015-09-16 10:16:45
Usuwanie drzew i krzewów Tomasz Chrzanowski 2015-09-09 08:20:00
Usuwanie drzew i krzewów Tomasz Chrzanowski 2015-09-09 08:19:29
Świadczenie rodzicielskie od 01.01.2016r. Kamila Sznajder 2015-09-03 12:43:47
Informacje ogólne Kamila Sznajder 2015-09-03 12:11:12
Nowe przepisy dotyczące usuwania drzew i krzewów Tomasz Chrzanowski 2015-08-31 17:55:55
Nowe przepisy dotyczące usuwania drzew i krzewów Tomasz Chrzanowski 2015-08-31 17:54:09
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów Tomasz Chrzanowski 2015-08-31 14:42:18
Nowe zasady w zakresie usuwania drzew i krzewów Tomasz Chrzanowski 2015-08-31 14:41:56
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów Tomasz Chrzanowski 2015-08-31 14:41:09
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów Tomasz Chrzanowski 2015-08-31 12:09:09
Ogłoszenie o konsultacjach społecznych Tomasz Chrzanowski 2015-08-28 12:11:50
Ogłoszenie o konsultacjach społecznych Tomasz Chrzanowski 2015-08-28 12:09:57
Ogłoszenie o konsultacjach społecznych Tomasz Chrzanowski 2015-08-28 12:06:00
Ogłoszenie o konsultacjach społecznych Tomasz Chrzanowski 2015-08-28 12:03:56
Stypendia socjalne i zasiłki szkolne na rok szkolny 2015/2016 Kamila Sznajder 2015-08-28 11:23:57
Stypendia socjalne i zasiłki szkolne na rok szkolny 2015/2016 Kamila Sznajder 2015-08-28 11:21:55
Ogłoszenie o zamówieniu Tomasz Chrzanowski 2015-08-28 11:14:32
Informacja o warunkach udziału w głosowaniu Tomasz Chrzanowski 2015-08-27 13:48:20
Obwieszczenieie Wojewody Dolnośląskiego Tomasz Chrzanowski 2015-08-26 15:25:04
Obwieszczenieie Wojewody Dolnośląskiego Tomasz Chrzanowski 2015-08-26 14:41:42
Druki do pobrania Kamila Sznajder 2015-08-20 14:14:24
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Kamila Sznajder 2015-08-19 10:39:34
Informacja o unieważnieniu zaproszenia do złożenia propozycji cenowej. Tomasz Chrzanowski 2015-08-18 14:13:34
Informacja o składzie Obwodowej Komisji ds. Referendum Nr 5 w Studniskach Dolnych Tomasz Chrzanowski 2015-08-17 15:46:48
Informacja o składzie Obwodowej Komisji ds. Referendum Nr 4 we Wrociszowie Górnym Tomasz Chrzanowski 2015-08-17 15:42:51
Informacja o składzie Obwodowej Komisji ds. Referendum Nr 3 w Biernej Tomasz Chrzanowski 2015-08-17 15:38:59
Informacja o składzie Obwodowej Komisji ds. Referendum Nr 3 w Biernej Tomasz Chrzanowski 2015-08-17 15:38:52
Informacja o składzie Obwodowej Komisji ds. Referendum Nr 2 w Sulikowie Tomasz Chrzanowski 2015-08-17 15:36:08
Informacja o składzie Obwodowej Komisji ds. Referendum Nr w Sulikowie Tomasz Chrzanowski 2015-08-17 15:33:19
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Kamila Sznajder 2015-08-17 13:04:41
Zarządzenie Nr II.92.2015 Tomasz Chrzanowski 2015-08-17 12:49:33
Obwieszczenie Marszałka Wojewódzctwa Dolnośląskiego Tomasz Chrzanowski 2015-08-17 12:30:35
Obwieszczenie Marszałka Wojewódzctwa Dolnośląskiego Tomasz Chrzanowski 2015-08-17 11:24:12
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Kamila Sznajder 2015-08-15 12:18:45
Informacja o wynikach przetragu Tomasz Chrzanowski 2015-08-14 13:22:21
Informacja o wynikach przetragu Tomasz Chrzanowski 2015-08-14 13:21:42
Zarządzenie Nr II.96.2015 Tomasz Chrzanowski 2015-08-14 11:34:45
Zarządzenie Nr II.95.2015 Tomasz Chrzanowski 2015-08-14 11:30:59
Zarządzenie Nr II.94.2015 Tomasz Chrzanowski 2015-08-14 11:26:54
Zarządzenie Nr II.93.2015 Tomasz Chrzanowski 2015-08-14 11:20:42
Zarządzenie Nr II.90.2015 Tomasz Chrzanowski 2015-08-14 11:01:00
Zarządzenie Nr II.87.2015 Tomasz Chrzanowski 2015-08-14 10:55:55
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Tomasz Chrzanowski 2015-08-14 10:32:32
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Tomasz Chrzanowski 2015-08-14 10:31:49
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Tomasz Chrzanowski 2015-08-14 08:16:03
Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników Tomasz Chrzanowski 2015-08-13 12:45:58
Zarządzenie Nr II.90.2015 Tomasz Chrzanowski 2015-08-11 13:58:27
Referendum Ogólnokrajowe 2015 Tomasz Chrzanowski 2015-08-11 07:57:38
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej Tomasz Chrzanowski 2015-08-10 14:23:49
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Kamila Sznajder 2015-08-07 13:17:57
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej Tomasz Chrzanowski 2015-08-06 12:25:19
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Tomasz Chrzanowski 2015-08-06 12:12:45
Ogłoszenie o zamówieniu Tomasz Chrzanowski 2015-08-06 12:12:36
Informacja o wyniku przetargu Tomasz Chrzanowski 2015-08-06 12:12:26
Ogłoszenie o przetargu Tomasz Chrzanowski 2015-08-06 12:12:16
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Tomasz Chrzanowski 2015-08-05 11:49:01
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Tomasz Chrzanowski 2015-08-05 11:48:49
Ogłoszenie o II przetargu Tomasz Chrzanowski 2015-08-05 11:48:38
Ogłoszenie o II przetargu Tomasz Chrzanowski 2015-08-05 11:48:27
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Tomasz Chrzanowski 2015-08-05 11:48:20
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Tomasz Chrzanowski 2015-08-05 11:48:11
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Tomasz Chrzanowski 2015-08-05 11:47:58
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Tomasz Chrzanowski 2015-08-05 11:47:48
Ogłoszenie o przetargu Tomasz Chrzanowski 2015-08-05 11:47:39
Ogłoszenie o przetargu Tomasz Chrzanowski 2015-08-05 11:47:25
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Tomasz Chrzanowski 2015-08-05 11:47:16
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej Tomasz Chrzanowski 2015-08-05 11:47:05
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej Tomasz Chrzanowski 2015-08-05 11:45:56
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej Tomasz Chrzanowski 2015-08-05 11:45:34
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej Tomasz Chrzanowski 2015-08-05 11:30:14
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Kamila Sznajder 2015-08-03 14:46:18
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Kamila Sznajder 2015-08-03 14:45:33
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Kamila Sznajder 2015-08-03 14:44:06
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Kamila Sznajder 2015-08-03 14:41:42
Nabór na wolne stanowisko pracy Kamila Sznajder 2015-08-03 08:44:45
Dokumenty do wniosków Kamila Sznajder 2015-08-03 08:41:53
Fundusz alimentacyjny Kamila Sznajder 2015-07-31 13:37:20
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka Kamila Sznajder 2015-07-31 13:33:09
Specjalny zasiłek opiekuńczy Kamila Sznajder 2015-07-31 13:31:46
Zasiłek pielegnacyjny Kamila Sznajder 2015-07-31 12:27:43
Specjalny zasiłek opiekuńczy Kamila Sznajder 2015-07-31 12:10:23
Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego Kamila Sznajder 2015-07-31 11:02:05
Działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych Kamila Sznajder 2015-07-31 10:56:27
Informacje ogólne Kamila Sznajder 2015-07-31 10:54:04
Fundusz alimentacyjny Kamila Sznajder 2015-07-31 10:52:13
Zasiłek dla opiekunów Kamila Sznajder 2015-07-31 10:51:05
Świadczenie pielęgnacyjne Kamila Sznajder 2015-07-31 10:42:47
Zasiłek pielegnacyjny Kamila Sznajder 2015-07-31 10:37:48
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka Kamila Sznajder 2015-07-31 10:35:24
Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego Kamila Sznajder 2015-07-31 10:32:23
Informacje ogólne Kamila Sznajder 2015-07-31 10:30:30
Stypendia socjalne i zasiłki szkolne na rok szkolny 2014/2015 Kamila Sznajder 2015-07-31 10:04:03
Stypendia socjalne i zasiłki szkolne na rok szkolny 2014/2015 Kamila Sznajder 2015-07-31 10:03:09
Kierownicy jednostek organizacyjnych Tomasz Chrzanowski 2015-07-22 09:18:03
Gruszczyński Krzysztof Tomasz Chrzanowski 2015-07-21 14:14:13
Informacja Wojewody Dolnośląskiego Tomasz Chrzanowski 2015-07-16 13:54:40
Informacja o wynikach naboru Tomasz Chrzanowski 2015-07-15 16:21:32
Zarządzenie Nr II.64.2015 Tomasz Chrzanowski 2015-07-15 16:21:24
Informacja o wynikach naboru Tomasz Chrzanowski 2015-07-15 16:21:17
Informacja o wynikach naboru Tomasz Chrzanowski 2015-07-09 08:27:28
Struktura organizacyjna Tomasz Chrzanowski 2015-07-09 08:26:16
Dane podstawowe Tomasz Chrzanowski 2015-07-08 10:51:16
Dane podstawowe Tomasz Chrzanowski 2015-07-07 14:20:45
Nabór na wolne stanowisko pracy Tomasz Chrzanowski 2015-07-01 09:09:47
Zarządzenie Nr II.51.2015 Tomasz Chrzanowski 2015-07-01 09:09:39
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne Tomasz Chrzanowski 2015-07-01 09:09:32
Informacja o wynikach konkursu Tomasz Chrzanowski 2015-07-01 09:09:12
Nabór na wolne stanowisko pracy Tomasz Chrzanowski 2015-07-01 09:09:00
Zarządzenie Nr II.43.2015 Tomasz Chrzanowski 2015-07-01 09:08:50
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Tomasz Chrzanowski 2015-07-01 09:08:44
Informacja o wynikach naboru Tomasz Chrzanowski 2015-07-01 07:44:36
Struktura organizacyjna Tomasz Chrzanowski 2015-06-29 12:57:10
REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE 2015 Tomasz Chrzanowski 2015-06-25 11:24:42
WYBORY Tomasz Chrzanowski 2015-06-25 11:24:11
Informacja dotycząca formy składania wniosków Tomasz Chrzanowski 2015-06-25 11:09:31
Referendum Ogólnokrajowe 2015 Tomasz Chrzanowski 2015-06-25 10:59:16
Informacja Marszałka Województwa Dolnośląskiego Tomasz Chrzanowski 2015-06-23 13:09:33
Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego Tomasz Chrzanowski 2015-06-23 13:02:27
Struktura jednostki Tomasz Chrzanowski 2015-06-23 10:56:56
Dokumenty jednostki Tomasz Chrzanowski 2015-06-23 10:56:33
Drukowanie, kserowanie, fax Tomasz Chrzanowski 2015-06-23 10:56:09
Gminny Ośrodek Kultury Tomasz Chrzanowski 2015-06-23 10:55:30
Gminny Ośrodek Kultury Tomasz Chrzanowski 2015-06-23 08:52:37
IX/57/15 Tomasz Chrzanowski 2015-06-19 09:37:16
Protokół Nr 7 Tomasz Chrzanowski 2015-06-18 08:26:05
komunikat w sprawie składania wniosków na okres świadczeniowy 2015/2016 Kamila Sznajder 2015-06-17 10:53:12
komunikat w sprawie składania wniosków na okres świadczeniowy 2014/2015 Kamila Sznajder 2015-06-17 10:51:55
komunikat w sprawie składania wniosków na okres zasiłkowy 2014/2015 Kamila Sznajder 2015-06-17 10:50:15
Wybory Prezydenta RP na dzień 10 maja 2015 r. Tomasz Chrzanowski 2015-06-12 14:26:18
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 maja 2015 r. Tomasz Chrzanowski 2015-06-12 14:26:04
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Tomasz Chrzanowski 2015-06-12 11:38:28
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Tomasz Chrzanowski 2015-06-12 11:38:06
Dane podstawowe Tomasz Chrzanowski 2015-06-12 11:30:10
IX/57/15 Tomasz Chrzanowski 2015-06-12 09:13:39
IX/58/15 Tomasz Chrzanowski 2015-06-12 09:13:33
Czerwiec Tomasz Chrzanowski 2015-06-11 15:26:52
Zarządzenie Nr II.55.2015 Tomasz Chrzanowski 2015-06-08 12:50:07
Zarządzenie Nr II.56.2015 Tomasz Chrzanowski 2015-06-08 12:49:09
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Kamila Sznajder 2015-06-08 10:09:34
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Kamila Sznajder 2015-06-01 08:48:37
Informacja dla mężów zaufania Tomasz Chrzanowski 2015-05-22 13:30:32
Informacja dla mężów zaufania Tomasz Chrzanowski 2015-05-22 13:30:12
Obwieszczenie PKW Tomasz Chrzanowski 2015-05-21 12:56:47
Informacja o warunkach udziału w ponownym głosowaniu Tomasz Chrzanowski 2015-05-21 12:56:35
Struktura organizacyjna Tomasz Chrzanowski 2015-05-19 13:33:56
Dane podstawowe Tomasz Chrzanowski 2015-05-19 13:33:13
Zarządzenie Nr II.50.2015 Tomasz Chrzanowski 2015-05-19 10:15:54
Opłata eksploatacyjna Tomasz Chrzanowski 2015-05-18 14:53:51
Opłata eksploatacyjna Tomasz Chrzanowski 2015-05-18 14:53:16
Informacja o wynikch przetargów. Tomasz Chrzanowski 2015-05-18 14:48:15
Opłata eksploatacyjna Tomasz Chrzanowski 2015-05-15 13:43:50
Zarządzenie Nr II.51.2015 Tomasz Chrzanowski 2015-05-14 09:05:21
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze Tomasz Chrzanowski 2015-05-14 07:59:39
Zarządzenie Nr II.51.2015 Tomasz Chrzanowski 2015-05-13 10:08:00
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne Tomasz Chrzanowski 2015-05-12 14:52:17
Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików Tomasz Chrzanowski 2015-05-12 13:53:33
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Tomasz Chrzanowski 2015-05-12 13:48:54
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Tomasz Chrzanowski 2015-05-12 13:45:22
Informacja o wykazach Tomasz Chrzanowski 2015-05-08 10:33:57
Zarządzenie Nr II.48.2015 Tomasz Chrzanowski 2015-05-08 10:26:15
Zarządzenie Nr II.47.2015 Tomasz Chrzanowski 2015-05-08 10:23:43
Informacja PPHU ROLFARM Tomasz Chrzanowski 2015-05-07 08:25:26
2015 Tomasz Chrzanowski 2015-05-06 12:40:45
2014 Tomasz Chrzanowski 2015-05-06 12:40:30
2013 Tomasz Chrzanowski 2015-05-06 12:40:17
2012 Tomasz Chrzanowski 2015-05-06 12:40:03
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego Tomasz Chrzanowski 2015-05-05 12:36:34
Informacja o wynikach konkursu Tomasz Chrzanowski 2015-05-05 12:33:38
Analiza Stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Tomasz Chrzanowski 2015-04-30 20:53:13
Ogłoszenie o II przetargu Tomasz Chrzanowski 2015-04-29 13:12:20
Ogłoszenie o II przetargu Tomasz Chrzanowski 2015-04-29 13:11:37
Sprawozdanie z badania wody Tomasz Chrzanowski 2015-04-27 14:51:41
2015 Tomasz Chrzanowski 2015-04-24 10:24:27
2014 Tomasz Chrzanowski 2015-04-24 10:24:20
Nabór na wolne stanowisko pracy Tomasz Chrzanowski 2015-04-23 11:22:03
Kwiecień Tomasz Chrzanowski 2015-04-23 09:07:17
2015 Tomasz Chrzanowski 2015-04-23 09:05:25
Od dnia 25.03.2015 r. do dnia 22.04.2015 r. Tomasz Chrzanowski 2015-04-23 09:00:46
Od dnia 25.02.2015 r. do dnia 24.03.2015 r. Tomasz Chrzanowski 2015-04-23 08:53:55
Zarządzenie Nr II.44.2015 Tomasz Chrzanowski 2015-04-21 13:17:32
Zarządzenie Nr II.44.2015 Tomasz Chrzanowski 2015-04-21 13:17:21
Zarządzenie Nr II.40.2015 Tomasz Chrzanowski 2015-04-21 13:10:19
Ogłoszenie o II przetargu Tomasz Chrzanowski 2015-04-21 12:23:35
Ogłoszenie o II przetargu Małgorzata Skórka 2015-04-21 12:16:38
Ogłoszenie o II przetargu Małgorzata Skórka 2015-04-21 12:11:21
Ogłoszenie o II przetargu Małgorzata Skórka 2015-04-20 13:17:55
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Małgorzata Skórka 2015-04-20 12:19:06
Wzór oświadczenia majątkowego Tomasz Chrzanowski 2015-04-20 08:29:49
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Tomasz Chrzanowski 2015-04-17 14:45:46
Statut Gminy Sulików Tomasz Chrzanowski 2015-04-17 13:37:43
Struktura organizacyjna Tomasz Chrzanowski 2015-04-17 09:47:58
Zarządzenie Nr II.38.2015 Tomasz Chrzanowski 2015-04-16 14:10:40
Opłata targowa Tomasz Chrzanowski 2015-04-16 13:01:49
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej Tomasz Chrzanowski 2015-04-16 12:57:16
Informacja o przetargu Tomasz Chrzanowski 2015-04-15 11:44:10
Informacja o przetargu Tomasz Chrzanowski 2015-04-15 11:42:01
Informacja o przetargu Tomasz Chrzanowski 2015-04-15 11:39:17
Informacja o przetargu Tomasz Chrzanowski 2015-04-15 11:36:38
Informacja Wójta Gminy Sulików Tomasz Chrzanowski 2015-04-15 11:33:06
Gminny Ośrodek Kultury Tomasz Chrzanowski 2015-04-14 07:45:24
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Tomasz Chrzanowski 2015-04-13 15:47:38
Kaczmarczyk Bogdan Tomasz Chrzanowski 2015-04-10 10:19:46
Kaczmarczyk Bogdan Tomasz Chrzanowski 2015-04-10 10:18:53
Oświadczenia majątkowe złożone w zawiązku z zakończeniem kadencji Tomasz Chrzanowski 2015-04-10 08:14:00
Delijewska Bogusława Tomasz Chrzanowski 2015-04-10 08:13:00
Dominikowski Andrzej Tomasz Chrzanowski 2015-04-10 08:12:54
Dominikowski Andrzej Tomasz Chrzanowski 2015-04-09 13:21:22
Delijewska Bogusława Tomasz Chrzanowski 2015-04-09 13:20:39
Delijewska Bogusława Tomasz Chrzanowski 2015-04-09 12:57:33
Delijewska Bogusława Tomasz Chrzanowski 2015-04-09 12:56:13
Zawiadomienie o wydaniu postanowienia Tomasz Chrzanowski 2015-04-08 15:05:36
Informacja Marszałka Województwa Dolnośląskiego Tomasz Chrzanowski 2015-04-07 10:55:38
Zarządzenie Nr II.35.2015 Tomasz Chrzanowski 2015-04-01 13:23:44
Zarządzenie Nr II.34.2015 Tomasz Chrzanowski 2015-03-31 14:05:01
Dane podstawowe Tomasz Chrzanowski 2015-03-31 12:39:00
VI/42/15 Tomasz Chrzanowski 2015-03-27 14:35:54
Ogłoszenie o przetargu Tomasz Chrzanowski 2015-03-27 13:42:46
Protokół Nr 4 Tomasz Chrzanowski 2015-03-26 10:18:07
Protokół Nr 4 Tomasz Chrzanowski 2015-03-26 10:05:20
Protokół Nr 3 Tomasz Chrzanowski 2015-03-26 10:03:33
Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert Tomasz Chrzanowski 2015-03-25 15:19:26
Od dnia 25 lutego 2015 r. do dnia 24 marca 2015 r. Tomasz Chrzanowski 2015-03-25 15:09:20
Od dnia 29.01.2015 r. do dnia 24.02.2015 r. Tomasz Chrzanowski 2015-03-25 15:04:43
Zarządzenie Nr II.33.2015 Tomasz Chrzanowski 2015-03-25 14:40:52
Zarządzenie Nr II.33.2015 Tomasz Chrzanowski 2015-03-24 15:27:28
Ogłoszenie o przetargu Tomasz Chrzanowski 2015-03-24 10:54:47
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Tomasz Chrzanowski 2015-03-20 13:13:40
Ogłoszenie o przetargu Tomasz Chrzanowski 2015-03-20 10:23:06
Informacja o wyniku przetargu Tomasz Chrzanowski 2015-03-20 10:22:59
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Tomasz Chrzanowski 2015-03-19 14:29:55
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Tomasz Chrzanowski 2015-03-19 14:29:23
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Tomasz Chrzanowski 2015-03-19 14:28:52
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego Tomasz Chrzanowski 2015-03-17 15:11:17
Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej Tomasz Chrzanowski 2015-03-17 15:07:15
Dane podstawowe Tomasz Chrzanowski 2015-03-17 15:02:33
Dane podstawowe Tomasz Chrzanowski 2015-03-17 14:55:15
Program Pomocy Dzieciom Kamila Sznajder 2015-03-13 12:57:27
Dane podstawowe Tomasz Chrzanowski 2015-03-13 11:22:39
Sołectwo Mała Wieś Górna Tomasz Chrzanowski 2015-03-10 12:48:11
Wykaz organizacji pozarządowych Tomasz Chrzanowski 2015-03-10 11:49:30
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej Tomasz Chrzanowski 2015-03-10 11:28:17
Matwiejczuk Jolanta Tomasz Chrzanowski 2015-03-10 10:38:09
Sawiniec Edyta Tomasz Chrzanowski 2015-03-10 10:38:02
Wilczak-Raczak Genowefa Tomasz Chrzanowski 2015-03-10 10:37:56
Rada Gminy Tomasz Chrzanowski 2015-03-10 10:34:48
Matwiejczuk Jolanta Tomasz Chrzanowski 2015-03-10 09:11:46
Oferta organizacji pozarządowej realizacji zadania publicznego Tomasz Chrzanowski 2015-03-09 13:40:20
Sprawozdanie Tomasz Chrzanowski 2015-03-09 13:40:14
Informacja o wynikach II otwartego konkursu ofert Tomasz Chrzanowski 2015-03-09 13:40:05
Zgłoszenie do uczestnictwa w pracach komisji konkursowej Tomasz Chrzanowski 2015-03-09 13:39:58
Zaproszenie do zgłaszania kandydatur Tomasz Chrzanowski 2015-03-09 13:39:39
Ogłoszenie o II otwartym konkursie ofert Tomasz Chrzanowski 2015-03-09 13:39:32
Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert Tomasz Chrzanowski 2015-03-09 13:39:23
Zgłoszenie do uczestnictwa w pracach komisji konkursowej Tomasz Chrzanowski 2015-03-09 13:39:13
Zaproszenie do zgłaszania kandydatur Tomasz Chrzanowski 2015-03-09 13:39:06
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert Tomasz Chrzanowski 2015-03-09 13:38:56
Sołectwo Wrociszów Górny Tomasz Chrzanowski 2015-03-09 12:09:14
Sołectwo Wrociszów Dolny Tomasz Chrzanowski 2015-03-09 12:08:48
Sołectwo Wilka Bory Tomasz Chrzanowski 2015-03-09 12:08:04
Sołectwo Wilka Tomasz Chrzanowski 2015-03-09 12:07:35
Sołectwo Studniska Górne Tomasz Chrzanowski 2015-03-09 12:07:09
Sołectwo Studniska Dolne Tomasz Chrzanowski 2015-03-09 12:05:52
Sołectwo Stary Zawidów Tomasz Chrzanowski 2015-03-09 12:04:30
Sołectwo Skrzydlice Tomasz Chrzanowski 2015-03-09 12:04:01
Sołectwo Radzimów Górny Tomasz Chrzanowski 2015-03-09 12:01:29
Sołectwo Radzimów Dolny Tomasz Chrzanowski 2015-03-09 12:00:55
Sołectwo Miedziana Tomasz Chrzanowski 2015-03-09 11:59:53
Sołectwo Bierna Tomasz Chrzanowski 2015-03-09 11:59:28
Sołectwo Mikułowa Tomasz Chrzanowski 2015-03-09 09:45:03
Sołectwo Mała Wieś Górna Tomasz Chrzanowski 2015-03-09 09:44:27
Sołectwo Mała Wieś Dolna Tomasz Chrzanowski 2015-03-09 09:44:09
Sołectwo Sulików Tomasz Chrzanowski 2015-03-09 09:43:29
Terminy zebrań sołeckich Tomasz Chrzanowski 2015-03-09 09:41:35
Wyniki wyborów Sołtysów 2011 Tomasz Chrzanowski 2015-03-09 09:40:57
Struktura organizacyjna Tomasz Chrzanowski 2015-03-09 08:54:59
Dane podstawowe Tomasz Chrzanowski 2015-03-09 08:53:09
Ogłoszenie o zamówieniu Tomasz Chrzanowski 2015-03-05 14:13:11
Regulamin organizacyjny Tomasz Chrzanowski 2015-02-27 14:54:53
Zarządzenie II.8.2015 Tomasz Chrzanowski 2015-02-27 07:58:04
Zarządzenie II.15.2015 Tomasz Chrzanowski 2015-02-27 07:57:52
Zarządzenie II.14.2015 Tomasz Chrzanowski 2015-02-27 07:57:34
Zarządzenie II.13.2015 Tomasz Chrzanowski 2015-02-27 07:57:30
Zarządzenie II.12.2015 Tomasz Chrzanowski 2015-02-27 07:57:25
Zarządzenie II.11.2015 Tomasz Chrzanowski 2015-02-27 07:57:18
Zarządzenie II.10.2015 Tomasz Chrzanowski 2015-02-27 07:57:14
Zarządzenie Nr II.9.2015 Tomasz Chrzanowski 2015-02-27 07:57:10
Zarządzenie II.9.2015 Tomasz Chrzanowski 2015-02-27 07:57:07
Zarządzenie II.7.2015 Tomasz Chrzanowski 2015-02-27 07:57:01
Zarządzenie II.6.2015 Tomasz Chrzanowski 2015-02-27 07:56:56
Zarządzenie II.5.2014 Tomasz Chrzanowski 2015-02-27 07:56:51
Zarządzenie II.3.2014 Tomasz Chrzanowski 2015-02-27 07:56:42
Zarządzenie II.4.2014 Tomasz Chrzanowski 2015-02-27 07:56:32
Zarządzenie II.2.2014 Tomasz Chrzanowski 2015-02-27 07:56:24
Zarządzenie Tomasz Chrzanowski 2015-02-26 15:21:52
Protokół nr 1 Tomasz Chrzanowski 2015-02-26 13:30:28
Luty Tomasz Chrzanowski 2015-02-26 13:29:44
L/366/14 Tomasz Chrzanowski 2015-02-19 08:56:12
Obwieszczenie Tomasz Chrzanowski 2015-02-10 08:12:33
Wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 10 maja 2015 r. Tomasz Chrzanowski 2015-02-09 11:10:47
Protokół nr 1 Tomasz Chrzanowski 2015-02-09 10:04:38
Protokół nr 37 Tomasz Chrzanowski 2015-02-09 09:45:39
Protokół nr 36 Tomasz Chrzanowski 2015-02-09 09:45:34
Protokół nr 35 Tomasz Chrzanowski 2015-02-09 09:45:28
Protokół nr 34 Tomasz Chrzanowski 2015-02-09 09:45:21
Protokół nr 29 Tomasz Chrzanowski 2015-02-09 09:44:18
Od dnia 31.12.2014 r. do dnia 28.01.2015 r. Tomasz Chrzanowski 2015-02-09 09:21:11
Dane podstawowe Tomasz Chrzanowski 2015-02-05 13:31:41
Dane podstawowe Tomasz Chrzanowski 2015-02-05 13:30:02
Struktura organizacyjna Tomasz Chrzanowski 2015-02-05 13:00:53
IV/27/15 Tomasz Chrzanowski 2015-02-04 11:33:17
IV/27/15 Tomasz Chrzanowski 2015-02-04 10:46:46
2015 Tomasz Chrzanowski 2015-02-04 09:58:02
Zarządzenie II.12.2015 Tomasz Chrzanowski 2015-02-03 15:27:33
Zarządzenie II.10.2015 Tomasz Chrzanowski 2015-02-02 15:38:26
Obwieszczenie Tomasz Chrzanowski 2015-02-02 09:08:36
Terminy zebrań sołeckich Tomasz Chrzanowski 2015-02-02 08:56:31
Terminy zebrań sołeckich Tomasz Chrzanowski 2015-02-02 08:56:11
Terminy zebrań sołeckich Tomasz Chrzanowski 2015-02-02 08:55:06
Terminy zebrań sołeckich Tomasz Chrzanowski 2015-02-02 08:54:39
Terminy zebrań sołeckich Tomasz Chrzanowski 2015-02-02 08:53:44
Terminy zebrań sołeckich Tomasz Chrzanowski 2015-02-02 08:51:06
Terminy zebrań sołeckich Tomasz Chrzanowski 2015-02-02 08:46:17
Terminy zebrań sołeckich Tomasz Chrzanowski 2015-02-02 08:46:03
Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików Tomasz Chrzanowski 2015-01-30 14:54:46
Struktura organizacyjna Tomasz Chrzanowski 2015-01-28 12:36:57
Oświadczenia majątkowe 2006-2010 Tomasz Chrzanowski 2015-01-28 12:30:03
Oświadczenia majątkowe za 2008 rok Tomasz Chrzanowski 2015-01-28 12:28:11
Oświadczenia majątkowe za 2009 rok Tomasz Chrzanowski 2015-01-28 12:28:06
Oświadczenia majątkowe za 2007 rok Tomasz Chrzanowski 2015-01-28 12:27:50
Oświadczenia majątkowe za 2006 rok Tomasz Chrzanowski 2015-01-28 12:27:40
Oświadczenia majątkowe za 2013 rok Tomasz Chrzanowski 2015-01-28 12:27:17
Oświadczenia majątkowe za 2012 rok Tomasz Chrzanowski 2015-01-28 12:27:08
2014 Tomasz Chrzanowski 2015-01-27 13:48:39
2013 Tomasz Chrzanowski 2015-01-27 13:48:31
2012 Tomasz Chrzanowski 2015-01-27 13:48:20
Uchwała Nr I/37/2014 Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu Tomasz Chrzanowski 2015-01-27 13:47:28
Uchwała Nr I/39/2014 Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu Tomasz Chrzanowski 2015-01-27 13:47:20
Uchwała Nr I/79/2014 Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu Tomasz Chrzanowski 2015-01-27 13:47:11
Dotyczy: Uchwały Nr I/79/2014 Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu Tomasz Chrzanowski 2015-01-27 13:47:04
Uchwała Nr I/374/2014 Tomasz Chrzanowski 2015-01-27 13:46:56
Uchwała Nr I/373/2014 Tomasz Chrzanowski 2015-01-27 13:46:47
2014 Tomasz Chrzanowski 2015-01-27 13:46:16
Uchwała Nr I/51/2013 Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu Tomasz Chrzanowski 2015-01-27 13:45:19
Uchwała Nr I/52/2013 Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu Tomasz Chrzanowski 2015-01-27 13:45:15
Uchwała Nr I/368/2013 Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu Tomasz Chrzanowski 2015-01-27 13:45:08
Uchwała Nr I/369/2013 Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu Tomasz Chrzanowski 2015-01-27 13:45:03
Uchwała Nr I/370/2013 Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu Tomasz Chrzanowski 2015-01-27 13:44:55
Uchwała Nr I/53/2012 Tomasz Chrzanowski 2015-01-27 13:44:03
Uchwała Nr I/54/2012 Tomasz Chrzanowski 2015-01-27 13:43:54
Uchwała Nr I/360/2012 Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu Tomasz Chrzanowski 2015-01-27 13:43:43
Uchwała Nr I/361/2012 Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu Tomasz Chrzanowski 2015-01-27 13:43:33
Uchwała Nr I/362/2012 Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu Tomasz Chrzanowski 2015-01-27 13:43:26
Uchwała Nr I/374/2014 Tomasz Chrzanowski 2015-01-27 13:30:00
Informacja Wójta Gminy Sulików Tomasz Chrzanowski 2015-01-26 11:09:14
Zarządzenie II.6.2015 Tomasz Chrzanowski 2015-01-23 14:52:13
Zarządzenie II.2.2015 Tomasz Chrzanowski 2015-01-23 14:49:29
Zarządzenie II.3.2015 Tomasz Chrzanowski 2015-01-23 14:49:18
Ogłoszenie o przetargu Tomasz Chrzanowski 2015-01-23 14:16:30
Ogłoszenie o przetargu Tomasz Chrzanowski 2015-01-23 14:11:41
Ogłoszenie o przetargu Tomasz Chrzanowski 2015-01-23 14:11:08
Informacja o wyniku przetargu Tomasz Chrzanowski 2015-01-22 15:19:52
Informacja o wynikach przetargu Tomasz Chrzanowski 2015-01-22 15:19:34
Informacja o wynikach przetargu Tomasz Chrzanowski 2015-01-22 15:19:21
Rada VI kadencji Tomasz Chrzanowski 2015-01-15 09:02:06
Protokół Nr 2 Tomasz Chrzanowski 2015-01-15 08:58:02
Protokół nr 1 Tomasz Chrzanowski 2015-01-15 08:54:30
III/17/14 Tomasz Chrzanowski 2015-01-14 09:07:11
Ogłoszenie o przetargu Tomasz Chrzanowski 2015-01-13 15:33:30
Zarządzenie II.7.2015 Tomasz Chrzanowski 2015-01-13 15:31:06
Zarządzenie II.6.2015 Tomasz Chrzanowski 2015-01-13 15:28:11
Podatek leśny Tomasz Chrzanowski 2015-01-13 08:38:08
Podatek rolny Tomasz Chrzanowski 2015-01-13 08:35:21
Podatek od nieruchomości Tomasz Chrzanowski 2015-01-13 08:34:25
Informacja o wyniku przetargu Tomasz Chrzanowski 2015-01-08 10:01:36
Ogłoszenie o przetargu Tomasz Chrzanowski 2015-01-08 10:01:26
Ogłoszenie o przetargu Tomasz Chrzanowski 2015-01-08 10:01:18
Ogłoszenie o przetargu Tomasz Chrzanowski 2015-01-08 10:01:10
Ogłoszenie o przetargu Tomasz Chrzanowski 2015-01-08 10:01:02
Informacja o wywieszeniu ogłoszeń o przetargach Tomasz Chrzanowski 2015-01-08 10:00:54
Informacja o wyniku przetargu Tomasz Chrzanowski 2015-01-08 10:00:47
Informacja o wywieszonych wykazach Tomasz Chrzanowski 2015-01-08 10:00:40
Informacja o wywieszeniu ogłoszenia o przetargu Tomasz Chrzanowski 2015-01-08 10:00:33
Informacja o wywieszeniu wykazów Tomasz Chrzanowski 2015-01-08 10:00:25
Informacja o wyniku przetargu Tomasz Chrzanowski 2015-01-08 10:00:17
Ogłoszenie o przetargu Tomasz Chrzanowski 2015-01-08 10:00:10
Informacja o wywieszeniu ogłoszeń o przetargu Tomasz Chrzanowski 2015-01-08 10:00:03
Informacja o wyniku przetargu Tomasz Chrzanowski 2015-01-08 09:59:56
Ogłoszenie o przetargu Tomasz Chrzanowski 2015-01-08 09:59:48
Ogłoszenie o przetargu Tomasz Chrzanowski 2015-01-08 09:56:18
Informacja o wywieszeniu wykazów Tomasz Chrzanowski 2015-01-08 09:56:04
Informacja o wyniku przetargu Tomasz Chrzanowski 2015-01-08 09:55:55
Informacja o wyniku przetargu Tomasz Chrzanowski 2015-01-08 09:55:47
Informacja o wywieszeniu ogłoszenia o przetargu Tomasz Chrzanowski 2015-01-08 09:55:40
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Tomasz Chrzanowski 2015-01-08 09:54:53
Protokół z otwarcia i wyboru najkorzystniejszej propozycji cenowej Tomasz Chrzanowski 2015-01-08 09:54:45
Ogłoszenie o zamówieniu Tomasz Chrzanowski 2015-01-08 09:54:28
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej (oferty) Tomasz Chrzanowski 2015-01-08 09:54:15
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Tomasz Chrzanowski 2015-01-08 09:54:05
Ogłoszenie o zamówieniu Tomasz Chrzanowski 2015-01-08 09:53:57
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Tomasz Chrzanowski 2015-01-08 09:53:48
Odpowiedzi na pytania do SIWZ Tomasz Chrzanowski 2015-01-08 09:52:23
Ogłoszenie o zamówieniu Tomasz Chrzanowski 2015-01-08 09:52:15
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Tomasz Chrzanowski 2015-01-08 09:52:05
Ogłoszenie o zamówieniu Tomasz Chrzanowski 2015-01-08 09:51:53
Starsze wycofane Tomasz Chrzanowski 2015-01-08 09:48:13
Archiwum Tomasz Chrzanowski 2015-01-08 09:47:32
Wyniki wyboru ofert na wykonanie zamówienia Tomasz Chrzanowski 2015-01-08 09:46:35
Zaproszenie do składania ofert Tomasz Chrzanowski 2015-01-08 09:46:25
Informacja o otwarcia ofert Tomasz Chrzanowski 2015-01-08 09:46:16
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej Tomasz Chrzanowski 2015-01-08 09:45:59
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Tomasz Chrzanowski 2015-01-08 09:45:51
Informacja o wyborze oferty Tomasz Chrzanowski 2015-01-08 09:45:42
Zaproszenie do składania oferty Tomasz Chrzanowski 2015-01-08 09:45:31
Informacja o unieważnieniu naboru ofert Tomasz Chrzanowski 2015-01-08 09:45:21
Ogłoszenie o zamówieniu Tomasz Chrzanowski 2015-01-08 09:45:12
Notatka z przeprowadzonego rozeznania cenowego Tomasz Chrzanowski 2015-01-08 09:44:57
Zaproszenie do złozenia propozycji cenowej Tomasz Chrzanowski 2015-01-08 09:44:49
Zaproszenie do składania oferty Tomasz Chrzanowski 2015-01-08 09:44:03
Wybory samorządowe 2014 Tomasz Chrzanowski 2015-01-08 09:43:06
Informacja o wynikach naboru Tomasz Chrzanowski 2015-01-08 09:42:20
Informacja o wynikach naboru Tomasz Chrzanowski 2015-01-08 09:42:08
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne Tomasz Chrzanowski 2015-01-08 09:41:54
Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko dyrektora Tomasz Chrzanowski 2015-01-08 09:41:47
Ogłoszenie o naborze Tomasz Chrzanowski 2015-01-08 09:41:39
Nabór na wolne stanowisko Tomasz Chrzanowski 2015-01-08 09:41:33
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne Tomasz Chrzanowski 2015-01-08 09:41:28
Informacja o wyniku naboru Tomasz Chrzanowski 2015-01-08 09:41:22
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne Tomasz Chrzanowski 2015-01-08 09:41:16
Nabór na wolne stanowisko pracy Tomasz Chrzanowski 2015-01-08 09:41:10
Informacja o wynikach naboru Tomasz Chrzanowski 2015-01-08 09:41:04
Nabór na wolne stanowisko pracy Tomasz Chrzanowski 2015-01-08 09:40:03
Informacja o wynikach naboru Tomasz Chrzanowski 2015-01-08 09:38:41
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne Tomasz Chrzanowski 2015-01-08 09:37:30
Nabór na wolne stanowisko pracy Tomasz Chrzanowski 2015-01-08 09:37:24
Informacja o wynikach naboru Tomasz Chrzanowski 2015-01-08 09:37:09
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne Tomasz Chrzanowski 2015-01-08 09:36:43
Ogłoszenie o naborze Tomasz Chrzanowski 2015-01-08 09:36:36
Informacja o wynikach naboru Tomasz Chrzanowski 2015-01-08 09:36:28
Informacja o wynikach naboru Tomasz Chrzanowski 2015-01-08 09:36:21
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne Tomasz Chrzanowski 2015-01-08 09:36:12
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne Tomasz Chrzanowski 2015-01-08 09:36:05
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy Tomasz Chrzanowski 2015-01-08 09:35:43
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy Tomasz Chrzanowski 2015-01-08 09:35:35
Ogłoszenie o unieważnieniu naboru kandydata Tomasz Chrzanowski 2015-01-08 09:35:27
Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko dyrektora Tomasz Chrzanowski 2015-01-08 09:35:18
Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko dyrektora Tomasz Chrzanowski 2015-01-08 09:35:09
Nabór na wolne stanowisko pracy Tomasz Chrzanowski 2015-01-08 09:34:59
Protokoły Tomasz Chrzanowski 2015-01-08 09:32:54
Komisje Rady Gminy Tomasz Chrzanowski 2015-01-08 09:31:17
Informacja Koła Łowieckiego "Bażant" Tomasz Chrzanowski 2015-01-08 09:29:09
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze Tomasz Chrzanowski 2015-01-08 09:29:04
Informacja Zarządu Województwa Dolnośląskiego Tomasz Chrzanowski 2015-01-08 09:28:59
Informacja Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu Tomasz Chrzanowski 2015-01-08 09:28:53
Sprawozdanie z badania wody Tomasz Chrzanowski 2015-01-08 09:28:45
Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej Tomasz Chrzanowski 2015-01-08 09:28:41
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu Tomasz Chrzanowski 2015-01-08 09:28:37
Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików Tomasz Chrzanowski 2015-01-08 09:28:08
Obwieszczenie SKO w Jeleniej Górze Tomasz Chrzanowski 2015-01-08 09:28:01
Obwieszczenie - zawiadomienie Wójta Gminy Sulików Tomasz Chrzanowski 2015-01-08 09:27:45
Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych Tomasz Chrzanowski 2015-01-08 09:27:00
Obwieszczenie - zawiadomienie Wójta Gminy Sulików Tomasz Chrzanowski 2015-01-08 09:26:55
Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików Tomasz Chrzanowski 2015-01-08 09:25:21
Informacja Wójta Gminy Sulików Tomasz Chrzanowski 2015-01-08 09:24:48
Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików Tomasz Chrzanowski 2015-01-08 09:24:28
Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości Tomasz Chrzanowski 2015-01-08 09:24:20
Ogłoszenie Zarządu Powiatu Zgorzeleckiego Tomasz Chrzanowski 2015-01-08 09:24:14
Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików Tomasz Chrzanowski 2015-01-08 09:24:06
Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości Tomasz Chrzanowski 2015-01-08 09:23:56
Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości Tomasz Chrzanowski 2015-01-08 09:23:31
Obwieszczenie Tomasz Chrzanowski 2015-01-08 09:23:25
Obwiesczenie-zawiadomienie Wójta Gminy Sulików Tomasz Chrzanowski 2015-01-08 09:22:26
Informacja o wywieszeniu ogłoszeń o przetargach Tomasz Chrzanowski 2015-01-08 09:22:22
Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego Tomasz Chrzanowski 2015-01-08 09:22:17
Obwieszczenie Członka Zarządu Województwa Dolnośląskiego Tomasz Chrzanowski 2015-01-08 09:22:13
Informacja Koła Łowieckiego Orzeł Tomasz Chrzanowski 2015-01-08 09:22:09
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu Tomasz Chrzanowski 2015-01-08 09:22:05
Zawiadomienie o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa Tomasz Chrzanowski 2015-01-08 09:22:00
Sprawozdanie z badania wody Tomasz Chrzanowski 2015-01-08 09:21:34
Obwieszczenie-Zawiadomienie Wójta Gminy Sulików Tomasz Chrzanowski 2015-01-08 09:21:29
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu Tomasz Chrzanowski 2015-01-08 09:21:24
Obwieszczenie - zawiadomienie Wójta Gminy Sulików Tomasz Chrzanowski 2015-01-08 09:21:19
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego Tomasz Chrzanowski 2015-01-08 09:21:15
Obwieszczenie-Zawiadomienie Wójta Gminy Sulików Tomasz Chrzanowski 2015-01-08 09:21:10
Obwieszczenie - Zawiadomienie Wójta Gminy Sulików Tomasz Chrzanowski 2015-01-08 09:21:05
Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego Tomasz Chrzanowski 2015-01-08 09:21:00
Ogłoszenie Tomasz Chrzanowski 2015-01-08 09:20:31
Informacja o przetargu Tomasz Chrzanowski 2015-01-08 09:20:27
Wskazówki dla mieszkańców terenów, na których zostaną wyłożone immunoprzynęty Tomasz Chrzanowski 2015-01-08 09:20:23
Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików Tomasz Chrzanowski 2015-01-08 09:20:19
Zawiadomienie o postępowaniu administracyjnym Tomasz Chrzanowski 2015-01-08 09:20:14
Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików Tomasz Chrzanowski 2015-01-08 09:20:09
Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego Tomasz Chrzanowski 2015-01-08 09:20:05
Zawiadomienie Wójta Gminy Sulików Tomasz Chrzanowski 2015-01-08 09:19:28
Zawiadomienie - Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików Tomasz Chrzanowski 2015-01-08 09:19:23
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu Tomasz Chrzanowski 2015-01-08 09:19:17
Obwieszczenie - zawiadomienie Wójta Gminy Sulików Tomasz Chrzanowski 2015-01-08 09:19:12
Obwieszczenie Wójta Gminy Zgorzelec Tomasz Chrzanowski 2015-01-08 09:19:08
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego Tomasz Chrzanowski 2015-01-08 09:19:02
Informacja Dolnośląskiej Izby Rolniczej Tomasz Chrzanowski 2015-01-08 09:18:57
Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego Tomasz Chrzanowski 2015-01-08 09:18:53
Sprawozdanie z badania wody Tomasz Chrzanowski 2015-01-08 09:18:47
Decyzja Nr 08/2013 Tomasz Chrzanowski 2015-01-08 09:18:15
Ocena cząstkowa jakości wody Tomasz Chrzanowski 2015-01-08 09:18:09
Informacja Tomasz Chrzanowski 2015-01-08 09:18:03
Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego Tomasz Chrzanowski 2015-01-08 09:17:45
Informacja Radanu Bazalt w Sulikowie Tomasz Chrzanowski 2015-01-08 09:17:39
Zaproszenie na szkolenia warsztatowe Tomasz Chrzanowski 2015-01-08 09:17:33
Zaproszenie na konferencje Tomasz Chrzanowski 2015-01-08 09:17:26
Informacja Tomasz Chrzanowski 2015-01-08 09:17:21
Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików Tomasz Chrzanowski 2015-01-08 09:16:56
Wyniki badań wody Tomasz Chrzanowski 2015-01-08 09:16:51
Oferta na realizację zadania publicznego Tomasz Chrzanowski 2015-01-08 09:16:44
Oferta na realizację zadania publicznego Tomasz Chrzanowski 2015-01-08 09:16:38
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu Tomasz Chrzanowski 2015-01-08 09:16:34
Sprawozdanie z badania wody Tomasz Chrzanowski 2015-01-08 09:16:29
Akcja szczepienia lisów Tomasz Chrzanowski 2015-01-08 09:16:24
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu Tomasz Chrzanowski 2015-01-08 09:15:55
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu Tomasz Chrzanowski 2015-01-08 09:15:50
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu Tomasz Chrzanowski 2015-01-08 09:15:38
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu Tomasz Chrzanowski 2015-01-08 09:15:28
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu Tomasz Chrzanowski 2015-01-08 09:15:22
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu Tomasz Chrzanowski 2015-01-08 09:15:17
Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików Tomasz Chrzanowski 2015-01-08 09:15:13
Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików Tomasz Chrzanowski 2015-01-08 09:15:07
Notatka z przeprowadzonego rozeznania cenowego Tomasz Chrzanowski 2015-01-08 09:15:02
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu Tomasz Chrzanowski 2015-01-08 09:14:37
Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików Tomasz Chrzanowski 2015-01-08 09:14:32
Sprawozdanie z badania wody Tomasz Chrzanowski 2015-01-08 09:14:26
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu Tomasz Chrzanowski 2015-01-08 09:14:19
Obwieszczenie - Zawiadomienie Wójta Gminy Sulików Tomasz Chrzanowski 2015-01-08 09:14:14
Obwieszczenie - Zawiadomienie Wójta Gminy Sulików Tomasz Chrzanowski 2015-01-08 09:14:08
Informacja o opryskach chemicznych Tomasz Chrzanowski 2015-01-08 09:13:41
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu Tomasz Chrzanowski 2015-01-08 09:13:36
Ocena cząstkowa jakości wody pobranej dnia 23 stycznia Tomasz Chrzanowski 2015-01-08 09:13:30
Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert Tomasz Chrzanowski 2015-01-08 09:13:23
Informacja Tomasz Chrzanowski 2015-01-08 09:13:18
Zawiadomienie o wszczęsciu postępowania Tomasz Chrzanowski 2015-01-08 09:13:11
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu Tomasz Chrzanowski 2015-01-08 09:12:48
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego Tomasz Chrzanowski 2015-01-08 09:12:42
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Tomasz Chrzanowski 2015-01-08 09:12:36
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego Tomasz Chrzanowski 2015-01-08 09:12:30
Zawiadomienie o zmianie terminów Tomasz Chrzanowski 2015-01-08 09:12:25
Informacja o wyniku przetargu Tomasz Chrzanowski 2015-01-08 09:12:20
Informacja w sprawie terminów składania wniosków Tomasz Chrzanowski 2015-01-08 09:12:03
Zaproszenie do zgłaszania kandydatur Tomasz Chrzanowski 2015-01-08 09:11:53
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Tomasz Chrzanowski 2015-01-08 09:11:47
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu Tomasz Chrzanowski 2015-01-08 09:11:42
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu Tomasz Chrzanowski 2015-01-08 09:11:37
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego Tomasz Chrzanowski 2015-01-08 09:11:15
Rozporządzenie nr 3 Wojewody Dolnośląskiego Tomasz Chrzanowski 2015-01-08 09:11:09
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu Tomasz Chrzanowski 2015-01-08 09:11:04
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego Tomasz Chrzanowski 2015-01-08 09:10:59
Zawiadomienie Wojewody Dolnośląskiego Tomasz Chrzanowski 2015-01-08 09:10:53
Informacja o wywieszeniu ogłoszeń o przetargu Tomasz Chrzanowski 2015-01-08 09:10:35
Informacja o wywieszeniu ogłoszenia o przetargu Tomasz Chrzanowski 2015-01-08 09:08:33
Ogłoszenie o przetargu Tomasz Chrzanowski 2015-01-08 09:07:38
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu Tomasz Chrzanowski 2015-01-08 09:07:26
Zawiadomienie Wójta Gminy Sulików Tomasz Chrzanowski 2015-01-08 09:06:51
Sprawozdanie z badań wody Tomasz Chrzanowski 2015-01-08 09:06:39
Informacja o wywieszeniu wykazów Tomasz Chrzanowski 2015-01-08 09:06:27
Informacja o wywieszeniu wykazów Tomasz Chrzanowski 2015-01-08 09:05:51
Informacja o wyniku przetargu Tomasz Chrzanowski 2014-12-24 08:36:08
Informacja Koła Łowieckiego "Bażant" Tomasz Chrzanowski 2014-12-17 12:58:58
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Tomasz Chrzanowski 2014-12-15 13:51:05
Komisja Budżetu i Finansów Tomasz Chrzanowski 2014-12-15 11:11:20
Komisja Społeczna Tomasz Chrzanowski 2014-12-15 11:10:35
Komisja Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska Tomasz Chrzanowski 2014-12-15 11:09:42
Komisja Rewizyjna Tomasz Chrzanowski 2014-12-15 11:09:13
Wyciąg z obwieszczenia Komisarza Wyborczego we Wrocławiu Tomasz Chrzanowski 2014-12-12 10:12:01
Ogłoszenie o zamówieniu Tomasz Chrzanowski 2014-12-12 08:23:43
Ogłoszenie o zamówieniu Tomasz Chrzanowski 2014-12-12 08:23:34
I/2/14 Tomasz Chrzanowski 2014-12-11 14:32:17
I/1/14 Tomasz Chrzanowski 2014-12-11 14:31:52
Ogłoszenie o zamówieniu Tomasz Chrzanowski 2014-12-04 15:25:40
Skład Rady Gminy Tomasz Chrzanowski 2014-12-04 11:51:04
Skład Rady Gminy Tomasz Chrzanowski 2014-12-04 11:50:43
Skład Rady Gminy Tomasz Chrzanowski 2014-12-04 11:44:06
Skład Rady Gminy Tomasz Chrzanowski 2014-12-04 11:42:29
Wójt Gminy Tomasz Chrzanowski 2014-12-04 10:36:31
Przewodniczący Rady Gminy Tomasz Chrzanowski 2014-12-04 10:35:24
Przewodniczący Rady Gminy Tomasz Chrzanowski 2014-12-04 10:29:57
Skład Rady Gminy Tomasz Chrzanowski 2014-12-04 10:29:40
Skład Rady Gminy Tomasz Chrzanowski 2014-12-03 15:25:53
Przewodniczący Rady Gminy Tomasz Chrzanowski 2014-12-03 15:25:25
Przewodniczący Rady Gminy Tomasz Chrzanowski 2014-12-03 15:25:02
Przewodniczący Rady Gminy Tomasz Chrzanowski 2014-12-03 15:23:19
Wójt Gminy Tomasz Chrzanowski 2014-12-03 15:19:33
Informacja Zarządu Województwa Dolnośląskiego Tomasz Chrzanowski 2014-12-01 08:09:37
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze Tomasz Chrzanowski 2014-12-01 08:09:22
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej (oferty) Tomasz Chrzanowski 2014-12-01 08:04:51
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Kamila Sznajder 2014-11-28 13:19:13
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze Tomasz Chrzanowski 2014-11-28 11:36:21
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze Tomasz Chrzanowski 2014-11-28 11:35:34
Informacja Zarządu Województwa Dolnośląskiego Tomasz Chrzanowski 2014-11-28 10:35:40
Informacja Zarządu Województwa Dolnośląskiego Tomasz Chrzanowski 2014-11-28 10:32:36
Informacja Zarządu Województwa Dolnośląskiego Tomasz Chrzanowski 2014-11-28 10:31:54
Wyniki Wybory - Wójta Gminy Sulików Tomasz Chrzanowski 2014-11-27 09:11:47
Informacja Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu Tomasz Chrzanowski 2014-11-26 12:29:16
Ogłoszenie o naborze Tomasz Chrzanowski 2014-11-24 07:49:21
Zastępca Wójta Tomasz Chrzanowski 2014-11-19 15:09:10
Dane podstawowe Tomasz Chrzanowski 2014-11-19 15:07:46
Dane podstawowe Tomasz Chrzanowski 2014-11-19 15:06:30
Struktura organizacyjna Tomasz Chrzanowski 2014-11-19 15:04:09
Zarządzenie Nr I.444.2014 Tomasz Chrzanowski 2014-11-19 14:59:22
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Kamila Sznajder 2014-11-18 14:20:05
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Kamila Sznajder 2014-11-18 14:18:33
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Kamila Sznajder 2014-11-18 14:16:01
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Kamila Sznajder 2014-11-18 14:14:40
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Sulikowie Tomasz Chrzanowski 2014-11-15 13:11:04
Informacja dla mężów zaufania Tomasz Chrzanowski 2014-11-15 13:05:42
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Sulikowie Tomasz Chrzanowski 2014-11-15 10:48:21
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Kamila Sznajder 2014-11-12 10:16:04
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Kamila Sznajder 2014-11-07 15:07:30
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Kamila Sznajder 2014-11-06 12:22:34
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Kamila Sznajder 2014-11-06 12:21:09
LIII/378/14 Tomasz Chrzanowski 2014-11-04 13:29:37
Informacja Tomasz Chrzanowski 2014-11-03 14:54:43
Informacja Tomasz Chrzanowski 2014-11-03 14:54:26
Informacja Tomasz Chrzanowski 2014-11-03 14:54:15
Informacja Tomasz Chrzanowski 2014-11-03 14:54:08
Informacja Tomasz Chrzanowski 2014-11-03 14:53:58
Informacja Tomasz Chrzanowski 2014-11-03 14:19:49
Od dnia 01.03.2013 r. do 28.03.2013 r. Tomasz Chrzanowski 2014-11-03 09:35:12
Od dnia 01.02.2013 r. do 28.02.2013 r. Tomasz Chrzanowski 2014-11-03 09:35:06
Od dnia 29.12.2012 r. do 31.01.2013 r. Tomasz Chrzanowski 2014-11-03 09:34:59
Od dnia 30.11.2012 r. do 28.12.2012 r. Tomasz Chrzanowski 2014-11-03 09:34:54
Od dnia 31.10.2012 r. do 29.11.2012 r. Tomasz Chrzanowski 2014-11-03 09:34:49
Od dnia 27.09.2012 r. do 30.10.2012 r. Tomasz Chrzanowski 2014-11-03 09:34:43
Od dnia 29.06.2012 r. do 26.09.2012 r. Tomasz Chrzanowski 2014-11-03 09:34:38
Od dnia 31.05.2012 r. do 28.06.2012 r. Tomasz Chrzanowski 2014-11-03 09:34:33
Od dnia 28.04.2012 r. do 30.05.2012 r. Tomasz Chrzanowski 2014-11-03 09:34:28
Od dnia 29.03.2012 r. do 27.04.2012 r. Tomasz Chrzanowski 2014-11-03 09:34:22
Od dnia 01.03.2012 r. do 28.03.2012 r. Tomasz Chrzanowski 2014-11-03 09:34:15
Od dnia 01.02.2012 r. do 29.02.2012 r. Tomasz Chrzanowski 2014-11-03 09:34:10
Od dnia 30.12.2011 r. do 31.01.2012 r. Tomasz Chrzanowski 2014-11-03 09:34:02
Od dnia 29.11.2011 r. do 29.12.2011 r. Tomasz Chrzanowski 2014-11-03 09:33:56
Od dnia 29.10.2011 r. do 28.11.2011 r. Tomasz Chrzanowski 2014-11-03 09:33:50
Od dnia 29.09.2011 r. do 28.10.2011 r. Tomasz Chrzanowski 2014-11-03 09:33:46
Od dnia 30.06.2011 r. do 28.09.2011 r. Tomasz Chrzanowski 2014-11-03 09:33:39
Od dnia 30.05.2011 r. do 29.06.2011 r. Tomasz Chrzanowski 2014-11-03 09:33:31
Od dnia 27.04.2011 r. do 30.05.2011 r. Tomasz Chrzanowski 2014-11-03 09:33:26
Od dnia 30.03.2011 r. do 26.04.2011 r. Tomasz Chrzanowski 2014-11-03 09:33:20
Od dnia 01.03.2011 r. do 25.03.2011 r. Tomasz Chrzanowski 2014-11-03 09:33:14
Od dnia 01.02.2011 r. do 28.02.2011 r. Tomasz Chrzanowski 2014-11-03 09:33:08
Od dnia 29.12.2010 r. do 28.01.2011 r. Tomasz Chrzanowski 2014-11-03 09:32:58
Od dnia 13.12.2010 r. do 27.12.2010 r. Tomasz Chrzanowski 2014-11-03 09:32:46
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Tomasz Chrzanowski 2014-10-30 15:23:44
Wyniki wyboru ofert na wykonanie zamówienia Tomasz Chrzanowski 2014-10-30 15:20:12
Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych Tomasz Chrzanowski 2014-10-24 13:55:18
Sprawozdanie z badania wody Tomasz Chrzanowski 2014-10-24 09:16:41
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Sulikowie Tomasz Chrzanowski 2014-10-23 19:20:14
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Sulikowie Tomasz Chrzanowski 2014-10-23 19:20:07
Uchwała Nr 12/2014 Tomasz Chrzanowski 2014-10-23 19:19:37
Uchwała Nr 12/2014 Tomasz Chrzanowski 2014-10-23 19:18:50
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Sulikowie Tomasz Chrzanowski 2014-10-23 19:16:53
Uchwała Nr 13/2014 Gminnej Komisji Wyborczej Tomasz Chrzanowski 2014-10-23 18:40:30
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Sulikowie Tomasz Chrzanowski 2014-10-23 17:52:00
Ogłoszenie o zamówieniu Tomasz Chrzanowski 2014-10-23 13:07:49
Ogłoszenie o zamówieniu Tomasz Chrzanowski 2014-10-22 12:43:46
Ogłoszenie o zamówieniu Tomasz Chrzanowski 2014-10-22 08:58:56
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Tomasz Chrzanowski 2014-10-22 08:13:58
Odpowiedzi na pytania do SIWZ Tomasz Chrzanowski 2014-10-22 08:13:54
Ogłoszenie o zamówieniu Tomasz Chrzanowski 2014-10-22 08:13:47
Ogłoszenie o zamówieniu Tomasz Chrzanowski 2014-10-22 08:13:11
Zaproszenie do składania ofert Tomasz Chrzanowski 2014-10-20 14:31:42
Zarządzenie Nr.429.2014 Tomasz Chrzanowski 2014-10-14 13:11:49
Zarządzenie Nr I.417.2014 Tomasz Chrzanowski 2014-10-14 13:02:00
Zarządzenie Nr I.416.2014 Tomasz Chrzanowski 2014-10-14 13:00:04
Zarządzenie Nr I.414.2014 Tomasz Chrzanowski 2014-10-14 12:58:58
Zarządzenie Nr I.415.2014 Tomasz Chrzanowski 2014-10-14 12:58:51
Zarządzenie Nr I.413.2014 Tomasz Chrzanowski 2014-10-14 12:57:39
Zarządzenie Nr I.431.2014 Tomasz Chrzanowski 2014-10-14 12:02:56
Informacja o wywieszonych wykazach Tomasz Chrzanowski 2014-10-14 08:36:08
Informacja o wywieszeniu ogłoszenia o przetargu Tomasz Chrzanowski 2014-10-03 11:37:59
Informacja o wywieszeniu ogłoszenia o przetargu Tomasz Chrzanowski 2014-10-03 11:32:10
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Tomasz Chrzanowski 2014-09-29 15:25:19
Informacja o składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Sulikowie Tomasz Chrzanowski 2014-09-25 09:45:37
Postanowienie nr 8/14 Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze z dnia 22 września 2014 r. Tomasz Chrzanowski 2014-09-25 09:39:34
Terminy zebrań sołeckich Tomasz Chrzanowski 2014-09-17 15:10:51
Terminy zebrań sołeckich Tomasz Chrzanowski 2014-09-16 15:42:53
Zaproszenie do składania oferty Tomasz Chrzanowski 2014-09-11 18:17:42
Zaproszenie do składania oferty Tomasz Chrzanowski 2014-09-11 15:21:02
Informacja o unieważnieniu naboru ofert Tomasz Chrzanowski 2014-09-11 15:19:44
Ogłoszenie o zamówieniu Tomasz Chrzanowski 2014-09-11 12:03:37
Ogłoszenie o zamówieniu Tomasz Chrzanowski 2014-09-11 12:01:41
Terminy zebrań sołeckich Tomasz Chrzanowski 2014-09-09 12:22:18
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 Tomasz Chrzanowski 2014-09-09 07:44:00
Nabór na wolne stanowisko Tomasz Chrzanowski 2014-09-05 11:28:39
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne Tomasz Chrzanowski 2014-09-05 11:28:33
Informacja o wyniku naboru Tomasz Chrzanowski 2014-09-05 11:28:28
Terminy zebrań sołeckich Tomasz Chrzanowski 2014-09-05 11:27:17
Zaproszenie do składania oferty Tomasz Chrzanowski 2014-09-04 13:52:54
Terminy zebrań sołeckich Tomasz Chrzanowski 2014-09-02 12:19:21
Terminy zebrań sołeckich Tomasz Chrzanowski 2014-09-02 12:16:20
Notatka z przeprowadzonego rozeznania cenowego Tomasz Chrzanowski 2014-09-02 12:15:10
Struktura organizacyjna Tomasz Chrzanowski 2014-09-02 08:26:32
Dane podstawowe Tomasz Chrzanowski 2014-09-02 08:25:27
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu Tomasz Chrzanowski 2014-08-27 10:35:24
Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików Tomasz Chrzanowski 2014-08-27 10:22:43
Stypendia socjalne i zasiłki szkolne na rok szkolny 2014/2015 Kamila Sznajder 2014-08-22 13:13:27
Zaproszenie do złozenia propozycji cenowej Tomasz Chrzanowski 2014-08-22 08:40:36
Zaproszenie do złożenia oferty Tomasz Chrzanowski 2014-08-22 08:07:17
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej Tomasz Chrzanowski 2014-08-22 08:07:08
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Tomasz Chrzanowski 2014-08-22 08:06:59
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Tomasz Chrzanowski 2014-08-22 08:06:48
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej Tomasz Chrzanowski 2014-08-22 08:06:35
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Tomasz Chrzanowski 2014-08-22 08:06:33
komunikat w sprawie składania wniosków na okres świadczeniowy 2013/2014 Kamila Sznajder 2014-08-11 12:06:30
komunikat w sprawie składania wniosków na okres świadczeniowy 2013/2014 Kamila Sznajder 2014-08-11 12:05:02
komunikat w sprawie składania wniosków na okres świadczeniowy 2013/2014 Kamila Sznajder 2014-08-11 12:03:20
komunikat w sprawie składania wniosków na okres świadczeniowy 2013/2014 Kamila Sznajder 2014-08-11 12:01:39
komunikat w sprawie składania wniosków na okres zasiłkowy 2014/2015 Kamila Sznajder 2014-08-11 11:59:46
komunikat w sprawie składania wniosków na okres zasiłkowy 2013/2014 Kamila Sznajder 2014-08-11 11:57:02
komunikat w sprawie składania wniosków na okres zasiłkowy 2013/2014 Kamila Sznajder 2014-08-11 11:51:39
Stypendia socjalne i zasiłki szkolne na rok szkolny 2013/2014 Kamila Sznajder 2014-08-11 11:49:27
Finanse Tomasz Chrzanowski 2014-08-06 14:33:31
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Tomasz Chrzanowski 2014-07-22 12:19:55
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej Tomasz Chrzanowski 2014-07-16 14:36:29
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej Tomasz Chrzanowski 2014-07-15 15:12:25
Protokół nr 48 Tomasz Chrzanowski 2014-07-11 12:02:18
Wioletta Poniatowska Tomasz Chrzanowski 2014-07-04 14:45:18
Od dnia 31.03.2014 r. do dnia 29.04.2014 r. Tomasz Chrzanowski 2014-07-04 14:18:50
XLIX/363/14 Tomasz Chrzanowski 2014-07-04 14:05:42
Wioletta Poniatowska Tomasz Chrzanowski 2014-07-04 11:18:38
Wioletta Poniatowska Tomasz Chrzanowski 2014-06-30 14:36:03
Hasiuk Paweł Tomasz Chrzanowski 2014-06-27 09:24:11
Pracownicy jednostek organizacyjnych Tomasz Chrzanowski 2014-06-27 08:50:37
Odpowiedzi na pytania do SIWZ Tomasz Chrzanowski 2014-06-26 15:00:43
Zarządzenie Nr I.408.2014 Tomasz Chrzanowski 2014-06-26 09:58:17
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Tomasz Chrzanowski 2014-06-26 09:01:49
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Tomasz Chrzanowski 2014-06-26 09:01:43
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Tomasz Chrzanowski 2014-06-26 09:01:37
Informacja o unieważnieniu postępowania Tomasz Chrzanowski 2014-06-26 09:01:30
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej Tomasz Chrzanowski 2014-06-26 09:01:23
Ogłoszenie o zamówieniu Tomasz Chrzanowski 2014-06-26 09:01:13
Informacja o wyborze oferty Tomasz Chrzanowski 2014-06-26 08:59:41
Informacja Wójta Gminy Sulików Tomasz Chrzanowski 2014-06-26 08:41:42
Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików Tomasz Chrzanowski 2014-06-26 08:41:36
Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości Tomasz Chrzanowski 2014-06-26 08:41:29
Ogłoszenie Zarządu Powiatu Zgorzeleckiego Tomasz Chrzanowski 2014-06-26 08:41:05
Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików Tomasz Chrzanowski 2014-06-26 08:40:59
Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości Tomasz Chrzanowski 2014-06-26 08:40:49
Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości Tomasz Chrzanowski 2014-06-26 08:40:28
Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych Tomasz Chrzanowski 2014-06-23 15:14:55
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Tomasz Chrzanowski 2014-06-23 15:03:29
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Kamila Sznajder 2014-06-23 13:17:38
Struktura organizacyjna Tomasz Chrzanowski 2014-06-23 11:46:07
Dane podstawowe Tomasz Chrzanowski 2014-06-23 11:45:47
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Kamila Sznajder 2014-06-18 15:03:48
Karta Dużej Rodziny Kamila Sznajder 2014-06-17 14:36:15
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Tomasz Chrzanowski 2014-06-17 08:51:53
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Kamila Sznajder 2014-06-13 09:48:41
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Kamila Sznajder 2014-06-09 14:15:19
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Kamila Sznajder 2014-06-09 14:14:33
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Kamila Sznajder 2014-06-09 14:13:30
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Kamila Sznajder 2014-06-09 14:12:28
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Kamila Sznajder 2014-06-09 14:11:31
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Kamila Sznajder 2014-06-09 14:10:48
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Kamila Sznajder 2014-06-09 14:09:20
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Kamila Sznajder 2014-06-09 14:08:49
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Kamila Sznajder 2014-06-09 14:08:07
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Kamila Sznajder 2014-06-09 14:07:07
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Kamila Sznajder 2014-06-09 14:06:11
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Kamila Sznajder 2014-06-09 14:05:09
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Kamila Sznajder 2014-06-09 14:04:31
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Kamila Sznajder 2014-06-09 14:03:39
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Kamila Sznajder 2014-06-09 14:02:20
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Kamila Sznajder 2014-06-09 14:00:43
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Kamila Sznajder 2014-06-09 13:59:29
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Kamila Sznajder 2014-06-09 13:56:31
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Kamila Sznajder 2014-06-09 13:55:17
XLVIII/352/14 Tomasz Chrzanowski 2014-06-09 12:59:48
XLVIII/352/14 Tomasz Chrzanowski 2014-06-09 12:55:31
Protokół nr 47 Tomasz Chrzanowski 2014-06-05 09:25:57
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej Tomasz Chrzanowski 2014-06-04 15:13:46
Informacja o wywieszeniu wykazów Tomasz Chrzanowski 2014-06-04 07:54:17
Zaproszenie do złożenia oferty Tomasz Chrzanowski 2014-06-03 11:57:47
Zaproszenie do złożenia oferty Tomasz Chrzanowski 2014-06-03 11:57:09
Zaproszenie do złożenia oferty Tomasz Chrzanowski 2014-06-03 11:56:42
Struktura organizacyjna Tomasz Chrzanowski 2014-06-02 10:42:21
Od dnia 31.03.2014 r. do dnia 29.04.2014 r. Tomasz Chrzanowski 2014-05-30 09:15:27
Od dnia 31.03.2014 r. do dnia 29.04.2014 r. Tomasz Chrzanowski 2014-05-30 09:06:02
Ogłoszenie o zamówieniu Tomasz Chrzanowski 2014-05-28 14:40:06
Druki do pobrania Kamila Sznajder 2014-05-22 09:29:44
Ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów Kamila Sznajder 2014-05-21 12:37:01
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej Tomasz Chrzanowski 2014-05-21 11:57:15
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej Tomasz Chrzanowski 2014-05-21 11:56:45
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej Tomasz Chrzanowski 2014-05-21 11:56:36
Struktura organizacyjna Tomasz Chrzanowski 2014-05-16 10:06:24
Uchwała Nr I/79/2014 Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu Tomasz Chrzanowski 2014-05-15 13:11:49
Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości Tomasz Chrzanowski 2014-05-14 13:55:39
Zarządzenie Nr I.391.2014 Tomasz Chrzanowski 2014-05-14 13:42:10
Zarządzenie Nr I.390.2014 Tomasz Chrzanowski 2014-05-14 13:41:34
Zarządzenie Nr I.389.2014 Tomasz Chrzanowski 2014-05-14 13:40:56
Zarządzenie Nr I.388.2014 Tomasz Chrzanowski 2014-05-14 13:40:29
Zarządzenie Nr I.387.2014 Tomasz Chrzanowski 2014-05-14 13:40:02
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Tomasz Chrzanowski 2014-05-12 08:31:28
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Tomasz Chrzanowski 2014-05-12 08:31:22
Ogłoszenie o zamówieniu Tomasz Chrzanowski 2014-05-12 08:31:09
Ogłoszenie o zamówieniu Tomasz Chrzanowski 2014-05-12 08:30:59
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Tomasz Chrzanowski 2014-05-12 08:30:52
Ogłoszenie o zamówieniu Tomasz Chrzanowski 2014-05-12 08:30:45
Zawiadomienie o wyborze oferty Tomasz Chrzanowski 2014-05-12 08:30:44
Ogłoszenie o zamówieniu Tomasz Chrzanowski 2014-05-12 08:30:30
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Tomasz Chrzanowski 2014-05-12 08:30:21
Ogłoszenie o przetargu Tomasz Chrzanowski 2014-05-12 08:30:15
Ogłoszenie o zamówieniu Tomasz Chrzanowski 2014-05-12 08:30:06
Ogłoszenie o przetargu Tomasz Chrzanowski 2014-05-12 08:29:58
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Tomasz Chrzanowski 2014-05-12 08:28:45
Zaproszenie do złożenia oferty Tomasz Chrzanowski 2014-05-12 08:28:37
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej Tomasz Chrzanowski 2014-05-12 08:28:30
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej Tomasz Chrzanowski 2014-05-12 08:28:23
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Tomasz Chrzanowski 2014-05-12 08:28:16
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Tomasz Chrzanowski 2014-05-12 08:28:10
Ogłoszenie o zamówieniu Tomasz Chrzanowski 2014-05-12 08:28:03
Ogłoszenie o zamówieniu Tomasz Chrzanowski 2014-05-12 08:27:56
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Tomasz Chrzanowski 2014-05-12 08:27:48
Zaproszenie do złożenia oferty Tomasz Chrzanowski 2014-05-12 08:27:42
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Tomasz Chrzanowski 2014-05-12 08:27:35
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Tomasz Chrzanowski 2014-05-12 08:27:28
Zaproszenie do złożenia oferty Tomasz Chrzanowski 2014-05-12 08:27:20
Zaproszenie do złożenia oferty Tomasz Chrzanowski 2014-05-12 08:27:14
Informacja Tomasz Chrzanowski 2014-05-09 10:16:29
Informacja Tomasz Chrzanowski 2014-05-09 10:16:07
Informacja Tomasz Chrzanowski 2014-05-09 10:15:55
Informacja Tomasz Chrzanowski 2014-05-09 10:15:35
Informacja Tomasz Chrzanowski 2014-05-09 10:14:34
Informacja Tomasz Chrzanowski 2014-05-09 10:14:16
Informacja Tomasz Chrzanowski 2014-05-09 10:13:43
Informacja Tomasz Chrzanowski 2014-05-09 10:13:05
Regulamin organizacyjny Tomasz Chrzanowski 2014-05-08 08:16:33
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Kamila Sznajder 2014-05-07 13:17:11
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Tomasz Chrzanowski 2014-04-29 11:28:03
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej Tomasz Chrzanowski 2014-04-25 12:49:29
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej Tomasz Chrzanowski 2014-04-25 12:40:07
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Kamila Sznajder 2014-04-25 09:50:45
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Kamila Sznajder 2014-04-25 09:48:30
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Kamila Sznajder 2014-04-25 09:41:34
Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików Tomasz Chrzanowski 2014-04-24 12:53:23
Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików Tomasz Chrzanowski 2014-04-24 12:52:48
Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików Tomasz Chrzanowski 2014-04-24 12:51:50
Ogłoszenie o II otwartym konkursie ofert Tomasz Chrzanowski 2014-04-18 11:32:14
Struktura organizacyjna Tomasz Chrzanowski 2014-04-14 08:22:27
Dane podstawowe Tomasz Chrzanowski 2014-04-14 07:58:32
Zarządzenie Nr I.351.2014 Tomasz Chrzanowski 2014-04-09 14:19:49
Ogłoszenie Zarządu Powiatu Zgorzeleckiego Aleksandra Adamiak 2014-04-04 12:42:55
Ogłoszenie Zarządu Powiatu Zgorzeleckiego Aleksandra Adamiak 2014-04-04 12:42:25
Ogłoszenie Zarządu Powiatu Zgorzeleckiego Aleksandra Adamiak 2014-04-04 12:41:45
Ogłoszenie Zarządu Powiatu Zgorzeleckiego Aleksandra Adamiak 2014-04-04 12:40:27
XLVI/331/14 Tomasz Chrzanowski 2014-04-03 13:09:27
Ogłoszenie o zamówieniu Tomasz Chrzanowski 2014-04-02 18:32:47
Ogłoszenie o zamówieniu Tomasz Chrzanowski 2014-04-02 18:32:10
Ogłoszenie o zamówieniu Tomasz Chrzanowski 2014-04-02 14:52:38
Obwiesczenie-zawiadomienie Wójta Gminy Sulików Tomasz Chrzanowski 2014-04-02 07:49:43
Informacja o wywieszeniu ogłoszeń o przetargach Tomasz Chrzanowski 2014-04-02 07:49:36
Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego Tomasz Chrzanowski 2014-04-02 07:49:31
Obwieszczenie Członka Zarządu Województwa Dolnośląskiego Tomasz Chrzanowski 2014-04-02 07:49:14
Informacja Koła Łowieckiego Orzeł Tomasz Chrzanowski 2014-04-02 07:49:09
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu Tomasz Chrzanowski 2014-04-02 07:49:04
Zawiadomienie o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa Tomasz Chrzanowski 2014-04-02 07:48:58
Obwieszczenie Tomasz Chrzanowski 2014-04-02 07:48:52
Sprawozdanie z badania wody Tomasz Chrzanowski 2014-04-02 07:48:46
Obwieszczenie-Zawiadomienie Wójta Gminy Sulików Tomasz Chrzanowski 2014-04-02 07:48:40
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu Tomasz Chrzanowski 2014-04-02 07:48:35
Obwieszczenie - zawiadomienie Wójta Gminy Sulików Tomasz Chrzanowski 2014-04-02 07:48:29
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego Tomasz Chrzanowski 2014-04-02 07:48:22
Informacja Koła Łowieckiego Orzeł w Szklarskiej Porębie Tomasz Chrzanowski 2014-04-02 07:48:14
Obwieszczenie-Zawiadomienie Wójta Gminy Sulików Tomasz Chrzanowski 2014-04-02 07:48:06
Obwieszczenie - Zawiadomienie Wójta Gminy Sulików Tomasz Chrzanowski 2014-04-02 07:48:01
Informacja o wywieszeniu ogłoszeń o przetargach Tomasz Chrzanowski 2014-04-02 07:31:29
Protokół nr 45 Tomasz Chrzanowski 2014-04-01 11:24:25
Informacja o wyniku przetargu Tomasz Chrzanowski 2014-03-31 08:16:21
Informacja o wyniku przetargu Tomasz Chrzanowski 2014-03-31 08:16:14
Ogłoszenie o przetargu Tomasz Chrzanowski 2014-03-31 08:16:05
Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert Aleksandra Adamiak 2014-03-28 14:31:17
Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert Aleksandra Adamiak 2014-03-28 14:30:05
Ogłoszenie o zamówieniu Tomasz Chrzanowski 2014-03-27 11:14:23
Ogłoszenie o zamówieniu Tomasz Chrzanowski 2014-03-27 11:13:35
Ogłoszenie o zamówieniu Tomasz Chrzanowski 2014-03-27 11:05:56
Kontynuacja Dolnośląskiego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym "Sprawny uczeń" Kamila Sznajder 2014-03-27 10:43:09
XXIV_192_08 Tomasz Chrzanowski 2014-03-27 08:57:48
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Tomasz Chrzanowski 2014-03-25 11:24:07
Projekt nr 4 Tomasz Chrzanowski 2014-03-24 15:13:08
Marzec - Projekty Tomasz Chrzanowski 2014-03-24 15:06:37
Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików Tomasz Chrzanowski 2014-03-18 08:41:32
Ogłoszenie o przetargu Tomasz Chrzanowski 2014-03-17 11:32:45
Zgłoszenie do uczestnictwa w pracach komisji konkursowej Tomasz Chrzanowski 2014-03-14 12:24:24
Zaproszenie do zgłaszania kandydatur Tomasz Chrzanowski 2014-03-14 12:21:27
Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego Tomasz Chrzanowski 2014-03-14 10:57:40
10/2013 Tomasz Chrzanowski 2014-03-14 09:35:23
10/2013 Tomasz Chrzanowski 2014-03-14 09:34:33
Ogłoszenie o przetargu Tomasz Chrzanowski 2014-03-13 12:57:49
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne Tomasz Chrzanowski 2014-03-11 14:31:02
Ogłoszenie o zamówieniu Tomasz Chrzanowski 2014-03-10 13:29:10
Struktura organizacyjna Tomasz Chrzanowski 2014-03-06 08:03:34
Dane podstawowe Tomasz Chrzanowski 2014-03-06 08:03:17
Dodatek energetyczny Kamila Sznajder 2014-03-05 14:05:10
XLIV/326/14 Tomasz Chrzanowski 2014-03-04 13:19:53
XLIV/327/14 Tomasz Chrzanowski 2014-03-04 13:19:42
XLIV/328/14 Tomasz Chrzanowski 2014-03-04 13:18:45
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert Tomasz Chrzanowski 2014-02-28 14:21:29
Konsultacje 2012 Tomasz Chrzanowski 2014-02-28 13:57:17
Zaproszenie do składania kandytur Tomasz Chrzanowski 2014-02-28 13:57:11
Ogłoszenie otwartych konkursów ofert Tomasz Chrzanowski 2014-02-28 13:57:01
Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert Tomasz Chrzanowski 2014-02-28 13:56:52
Oferta realizacji zadania publicznego Tomasz Chrzanowski 2014-02-28 13:56:46
Od dnia 1 lutego 2014 r. do dnia 25 lutego 2014 r. Tomasz Chrzanowski 2014-02-27 14:38:13
Od dnia 30.12.2013 r. do dnia 31.01.2014 r. Tomasz Chrzanowski 2014-02-26 14:34:27
Nabór na wolne stanowisko Tomasz Chrzanowski 2014-02-26 13:23:33
2013 Tomasz Chrzanowski 2014-02-17 08:32:11
Zarządzenie Nr I.351.2013 Tomasz Chrzanowski 2014-02-13 13:26:07
Struktura organizacyjna Tomasz Chrzanowski 2014-02-11 13:27:50
11/2013 Tomasz Chrzanowski 2014-02-07 11:21:19
4/2013 Tomasz Chrzanowski 2014-02-07 11:06:22
3/2013 Tomasz Chrzanowski 2014-02-07 11:06:15
4/2013 Tomasz Chrzanowski 2014-02-07 11:05:46
3/2013 Tomasz Chrzanowski 2014-02-07 11:05:37
2/2013 Tomasz Chrzanowski 2014-02-07 11:05:28
Protokół nr 1 Tomasz Chrzanowski 2014-02-07 11:05:16
1/2013 Tomasz Chrzanowski 2014-02-07 11:05:09
Styczeń Tomasz Chrzanowski 2014-02-06 11:41:10
Styczeń Tomasz Chrzanowski 2014-02-06 11:41:03
2014 Tomasz Chrzanowski 2014-02-06 11:06:48
2013 Tomasz Chrzanowski 2014-02-06 11:06:31
Grudzień 2013 Tomasz Chrzanowski 2014-02-06 11:04:57
Listopad 2013 Tomasz Chrzanowski 2014-02-06 11:04:50
Październik 2013 Tomasz Chrzanowski 2014-02-06 11:04:39
Wrzesień 2013 Tomasz Chrzanowski 2014-02-06 11:04:32
Czerwiec 2013 Tomasz Chrzanowski 2014-02-06 11:04:25
Maj 2013 Tomasz Chrzanowski 2014-02-06 11:04:17
Kwiecień 2013 Tomasz Chrzanowski 2014-02-06 11:04:10
Marzec 2013 Tomasz Chrzanowski 2014-02-06 11:04:01
Luty 2013 Tomasz Chrzanowski 2014-02-06 11:03:52
Styczeń 2013 Tomasz Chrzanowski 2014-02-06 11:03:42
Protokół nr 5 Tomasz Chrzanowski 2014-01-29 14:34:07
Podatek rolny Tomasz Chrzanowski 2014-01-16 09:59:33
Podatek od nieruchomości Tomasz Chrzanowski 2014-01-16 09:58:29
Podatek leśny Tomasz Chrzanowski 2014-01-16 09:56:50
Struktura organizacyjna Kamila Sznajder 2014-01-15 11:50:47
Struktura organizacyjna Kamila Sznajder 2014-01-15 11:43:54
Dane podstawowe Tomasz Chrzanowski 2014-01-13 15:35:17
Struktura organizacyjna Tomasz Chrzanowski 2014-01-13 15:32:33
Struktura organizacyjna Tomasz Chrzanowski 2014-01-13 15:28:22
Struktura organizacyjna Tomasz Chrzanowski 2014-01-13 15:25:27
Dane podstawowe Tomasz Chrzanowski 2014-01-13 15:23:55
2011-2012 Tomasz Chrzanowski 2014-01-09 13:37:38
2011-2013 Tomasz Chrzanowski 2014-01-09 13:36:42
Protokół nr 8 Tomasz Chrzanowski 2014-01-09 13:36:29
Protokół nr 6 Tomasz Chrzanowski 2014-01-09 13:36:12
Protokół nr 5 Tomasz Chrzanowski 2014-01-09 13:36:01
Protokół nr 4 Tomasz Chrzanowski 2014-01-09 13:35:54
Protokół nr 3 Tomasz Chrzanowski 2014-01-09 13:35:44
Protokół nr 2 Tomasz Chrzanowski 2014-01-09 13:35:34
Protokół nr 1 Tomasz Chrzanowski 2014-01-09 13:35:25
Protokół nr 4 Tomasz Chrzanowski 2014-01-09 13:31:29
Listopad 2013 Tomasz Chrzanowski 2014-01-08 09:16:18
Struktura organizacyjna Tomasz Chrzanowski 2013-12-16 10:09:26
Dane podstawowe Tomasz Chrzanowski 2013-12-16 10:09:02
Protokół nr 41 Tomasz Chrzanowski 2013-12-11 12:38:43
Protokół nr 41 Tomasz Chrzanowski 2013-12-11 12:37:13
Protokół nr 41 Tomasz Chrzanowski 2013-12-11 12:35:56
Protokół nr 41 - Projekt Tomasz Chrzanowski 2013-12-11 12:34:08
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Kamila Sznajder 2013-12-06 14:42:48
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Kamila Sznajder 2013-12-06 14:39:26
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Kamila Sznajder 2013-12-04 14:28:30
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Tomasz Chrzanowski 2013-12-04 09:27:44
Zaproszenie do złożenia oferty Tomasz Chrzanowski 2013-12-04 09:27:37
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej Tomasz Chrzanowski 2013-12-04 09:27:29
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej Tomasz Chrzanowski 2013-12-04 09:27:19
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Tomasz Chrzanowski 2013-12-04 09:26:45
Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ Tomasz Chrzanowski 2013-12-04 09:26:39
Ogłoszenie o zamówieniu Tomasz Chrzanowski 2013-12-04 09:26:32
Zaproszenie do złożenia oferty Tomasz Chrzanowski 2013-12-04 09:26:24
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Tomasz Chrzanowski 2013-12-04 09:25:48
Ogłoszenie o zamówieniu Tomasz Chrzanowski 2013-12-04 09:25:40
Informacja o wyniku przetargu Tomasz Chrzanowski 2013-12-04 09:24:43
Informacja o przetargach Tomasz Chrzanowski 2013-12-04 09:24:36
Informacja o wywieszeniu ogłoszeń Tomasz Chrzanowski 2013-12-04 09:24:26
Informacja o wyniku przetargów Tomasz Chrzanowski 2013-12-04 09:24:12
Informacja o przetargu Tomasz Chrzanowski 2013-12-04 09:24:05
Informacja o wywieszeniu ogłoszenia o przetargu Tomasz Chrzanowski 2013-12-04 09:23:49
Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego Tomasz Chrzanowski 2013-12-04 09:21:58
Ogłoszenie Tomasz Chrzanowski 2013-12-04 09:21:50
Informacja o przetargu Tomasz Chrzanowski 2013-12-04 09:21:44
Wskazówki dla mieszkańców terenów, na których zostaną wyłożone immunoprzynęty Tomasz Chrzanowski 2013-12-04 09:21:38
Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików Tomasz Chrzanowski 2013-12-04 09:21:32
Zawiadomienie o postępowaniu administracyjnym Tomasz Chrzanowski 2013-12-04 09:21:27
Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików Tomasz Chrzanowski 2013-12-04 09:21:07
Zawiadomienie - Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików Tomasz Chrzanowski 2013-12-04 09:20:59
Zawiadomienie Wójta Gminy Sulików Tomasz Chrzanowski 2013-12-04 09:20:52
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu Tomasz Chrzanowski 2013-12-04 09:20:47
Obwieszczenie - zawiadomienie Wójta Gminy Sulików Tomasz Chrzanowski 2013-12-04 09:20:41
Obwieszczenie Wójta Gminy Zgorzelec Tomasz Chrzanowski 2013-12-04 09:20:34
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego Tomasz Chrzanowski 2013-12-04 09:20:22
Informacja Dolnośląskiej Izby Rolniczej Tomasz Chrzanowski 2013-12-04 09:20:11
Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego Tomasz Chrzanowski 2013-12-04 09:20:03
Sprawozdanie z badania wody Tomasz Chrzanowski 2013-12-04 09:19:56
Decyzja Nr 08/2013 Tomasz Chrzanowski 2013-12-04 09:19:50
Od dnia 28.09.2013 r. do dnia 20.10.2013 r. Tomasz Chrzanowski 2013-11-29 09:36:46
Ogłoszenie o przetargu Administrator 2013-11-27 13:30:11
Protokół nr 40 - Projekt Tomasz Chrzanowski 2013-11-26 14:07:14
Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości Tomasz Chrzanowski 2013-11-25 14:58:51
Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości Tomasz Chrzanowski 2013-11-25 14:58:43
Informacja o wywieszeniu ogłoszeń o przetargach Tomasz Chrzanowski 2013-11-25 14:58:34
Ogłoszenie o przetargu Tomasz Chrzanowski 2013-11-25 14:58:25
Ogłoszenie o przetargu Tomasz Chrzanowski 2013-11-25 14:58:16
Ogłoszenie o przetargu Tomasz Chrzanowski 2013-11-25 14:58:07
Ogłoszenie o przetargu Tomasz Chrzanowski 2013-11-25 14:57:58
Informacja z otwarcia ofert Administrator 2013-11-21 14:37:06
Informacja z otwarcia ofert Administrator 2013-11-21 14:36:58
Ogłoszenie o zamówieniu Administrator 2013-11-21 14:36:49
Ogłoszenie o zamówieniu Administrator 2013-11-21 14:36:42
Aktualne badania wody Administrator 2013-11-21 14:02:45
XLI/307/13 Tomasz Chrzanowski 2013-11-14 07:31:06
2013 Tomasz Chrzanowski 2013-11-06 08:49:44
Zarządzenie Nr I.240b.2012 Tomasz Chrzanowski 2013-11-05 08:37:03
Przedszkole Publiczne Tomasz Chrzanowski 2013-10-25 12:50:44
Przedszkole Publiczne Tomasz Chrzanowski 2013-10-25 12:50:11
Aktualne badania wody Administrator 2013-10-25 08:03:17
II-III kwartał 2012 Administrator 2013-10-25 08:01:30
Rejestr instytucji kultury Tomasz Chrzanowski 2013-10-22 15:00:05
XXI/156/12 Tomasz Chrzanowski 2013-10-21 12:48:29
2012 Tomasz Chrzanowski 2013-10-18 13:15:28
Druki do pobrania Kamila Sznajder 2013-10-18 11:27:18
Zarządzenie Nr I.143.2012 Tomasz Chrzanowski 2013-10-18 09:04:34
Zarządzenie Nr I.43.2011 Tomasz Chrzanowski 2013-10-18 09:02:56
Zarządzenie Nr I.43.2011 Tomasz Chrzanowski 2013-10-18 08:56:58
2013 Tomasz Chrzanowski 2013-10-17 12:47:57
Informacja o przetargu Tomasz Chrzanowski 2013-10-15 14:14:03
Informacja o przetargu Tomasz Chrzanowski 2013-10-15 14:13:56
Informacja Tomasz Chrzanowski 2013-10-15 09:11:34
Struktura jednostki Tomasz Chrzanowski 2013-10-11 11:16:44
Dokumenty jednostki Tomasz Chrzanowski 2013-10-11 11:16:29
Tablica ogłoszeń Tomasz Chrzanowski 2013-10-11 11:15:57
Świetlice wiejskie Tomasz Chrzanowski 2013-10-11 11:15:35
Wydarzenia z życia GOK Tomasz Chrzanowski 2013-10-11 11:15:08
Biblioteka Tomasz Chrzanowski 2013-10-11 11:13:38
Struktura jednostki Tomasz Chrzanowski 2013-10-11 11:12:02
2012 Tomasz Chrzanowski 2013-10-11 11:10:07
2013 Tomasz Chrzanowski 2013-10-11 11:10:04
Ogłoszenie o zamówieniu Justyna Maciejewska 2013-10-09 10:21:39
Protokół nr 39 - Projekt Tomasz Chrzanowski 2013-10-08 09:08:30
Protokół nr 38 Tomasz Chrzanowski 2013-10-08 09:07:43
Protokół nr 38 - Projekt Tomasz Chrzanowski 2013-10-08 09:06:24
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Kamila Sznajder 2013-10-07 13:57:48
Ogłoszenie o zamówieniu Justyna Maciejewska 2013-10-07 12:01:03
Udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Tomasz Chrzanowski 2013-10-02 13:14:21
Sołectwo Sulików Tomasz Chrzanowski 2013-10-01 10:40:11
Sołectwo Sulików Tomasz Chrzanowski 2013-10-01 10:40:07
Sołectwo Sulików Tomasz Chrzanowski 2013-10-01 10:39:16
Sołectwo Sulików Tomasz Chrzanowski 2013-10-01 10:36:01
Fundusz sołecki Tomasz Chrzanowski 2013-10-01 10:26:46
Ogłoszenie o przetargu Tomasz Chrzanowski 2013-09-24 07:37:38
Informacja o wywieszeniu ogłoszeń o przetargach Tomasz Chrzanowski 2013-09-24 07:37:30
Informacja o wyniku przetargu Tomasz Chrzanowski 2013-09-24 07:37:22
Ogłoszenie o przetargu Tomasz Chrzanowski 2013-09-24 07:37:11
Regulamin organizacyjny Tomasz Chrzanowski 2013-09-23 15:29:03
Struktura organizacyjna Tomasz Chrzanowski 2013-09-16 21:01:46
Struktura organizacyjna Tomasz Chrzanowski 2013-09-16 21:01:09
Struktura organizacyjna Tomasz Chrzanowski 2013-09-16 21:00:31
Struktura organizacyjna Tomasz Chrzanowski 2013-09-16 20:44:00
Dane podstawowe Tomasz Chrzanowski 2013-09-16 20:33:03
Dane podstawowe Tomasz Chrzanowski 2013-09-16 20:30:46
Dane podstawowe Tomasz Chrzanowski 2013-09-16 20:28:31
Zarządzenie Nr I.325.2013 Aleksandra Adamiak 2013-09-12 12:33:29
Zarządzenie Nr I.324.2013 Aleksandra Adamiak 2013-09-12 12:29:57
Zarządzenie Nr I.323.2013 Aleksandra Adamiak 2013-09-12 12:13:41
Zarządzenie Nr I.322.2013 Aleksandra Adamiak 2013-09-12 11:27:50
Ogłoszenie o zamówieniu Justyna Maciejewska 2013-09-12 11:10:13
Zarządzenie Nr I.321.2013 Aleksandra Adamiak 2013-09-12 09:52:17
Zarządzenie Nr I.321.2013 Aleksandra Adamiak 2013-09-12 09:51:38
Zarządzenie Nr I.321.2013 Aleksandra Adamiak 2013-09-12 09:50:11
Zarządzenie Nr I.320.2013 Aleksandra Adamiak 2013-09-12 09:39:43
Zarządzenie Nr I.320.2013 Aleksandra Adamiak 2013-09-12 09:38:58
Zarządzenie Nr I.319.2013 Aleksandra Adamiak 2013-09-12 09:28:37
Zarządzenie Nr I.319.2013 Aleksandra Adamiak 2013-09-12 09:23:06
Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików Aleksandra Adamiak 2013-09-11 10:21:12
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Kamila Sznajder 2013-09-10 11:30:09
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Kamila Sznajder 2013-09-10 11:29:18
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Kamila Sznajder 2013-09-10 11:28:00
Zawiadomienie Wójta Gminy Sulików Aleksandra Adamiak 2013-09-09 12:49:19
Zawiadomienie - Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików Aleksandra Adamiak 2013-09-09 12:48:26
Zawiadomienie - Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików Aleksandra Adamiak 2013-09-09 12:47:46
Zawiadomienie - Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików Aleksandra Adamiak 2013-09-09 12:46:47
Zawiadomienie - Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików Aleksandra Adamiak 2013-09-09 12:44:05
Zawiadomienie Wójta Gminy Sulików Aleksandra Adamiak 2013-09-09 12:26:21
Przetargi Justyna Maciejewska 2013-09-06 10:44:25
Ogłoszenie o zamówieniu Justyna Maciejewska 2013-09-06 10:43:48
Ogłoszenie o zamówieniu Justyna Maciejewska 2013-09-06 10:40:37
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu Aleksandra Adamiak 2013-09-04 11:33:24
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu Aleksandra Adamiak 2013-09-04 11:32:20
Terminy zebrań sołeckich Tomasz Chrzanowski 2013-09-03 11:21:08
Skarbnik Tomasz Chrzanowski 2013-09-02 10:21:44
Sekretarz Tomasz Chrzanowski 2013-09-02 10:20:37
Zastępca Wójta Tomasz Chrzanowski 2013-09-02 10:19:35
Przynależność do organizacji Tomasz Chrzanowski 2013-09-02 10:14:59
Informacja o wynikach naboru Tomasz Chrzanowski 2013-09-02 10:13:32
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne Tomasz Chrzanowski 2013-09-02 10:11:36
Nabór na wolne stanowisko pracy Tomasz Chrzanowski 2013-09-02 10:11:30
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Sulików Tomasz Chrzanowski 2013-09-02 10:11:08
Informacja o wyborze Sołtysa Sołectwa Wrociszów Dolny Tomasz Chrzanowski 2013-09-02 10:06:50
Szkoła Podstawowa Studniska Tomasz Chrzanowski 2013-09-02 10:05:57
Taryfy wody Justyna Maciejewska 2013-08-30 14:39:25
Taryfy wody Justyna Maciejewska 2013-08-30 14:38:03
Inne opłaty Justyna Maciejewska 2013-08-30 14:37:07
Pracownicy Spółki oraz JRP Justyna Maciejewska 2013-08-30 14:35:56
Ogłoszenie o naborze Justyna Maciejewska 2013-08-30 14:33:43
Nabór na wolne stanowisko pracy Justyna Maciejewska 2013-08-30 14:33:32
Struktura organizacyjna Tomasz Chrzanowski 2013-08-27 08:36:23
Zarządzenie Nr I.318.2013 Tomasz Chrzanowski 2013-08-26 08:39:54
Informacja o wynikach naboru Tomasz Chrzanowski 2013-08-19 15:43:42
Informacja o wynikach naboru Tomasz Chrzanowski 2013-08-19 15:41:47
Informacja o wynikach naboru Tomasz Chrzanowski 2013-08-19 15:39:29
Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości Tomasz Chrzanowski 2013-08-13 07:19:25
Informacja o wyniku przetargu Tomasz Chrzanowski 2013-08-13 07:19:18
Ogłoszenie o przetargu Tomasz Chrzanowski 2013-08-13 07:19:10
Informacja o wywieszeniu ogłoszeń o przetargu Tomasz Chrzanowski 2013-08-13 07:19:01
Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości Tomasz Chrzanowski 2013-08-13 07:18:53
Informacja o wyniku przetargu Tomasz Chrzanowski 2013-08-13 07:17:59
Informacja o wywieszeniu ogłoszenia o przetargu Tomasz Chrzanowski 2013-08-13 07:17:51
Ogłoszenie o przetargu Tomasz Chrzanowski 2013-08-13 07:17:39
Informacja o wyniku przetargu Tomasz Chrzanowski 2013-08-13 07:17:17
Informacja o wywieszeniu wykazów Tomasz Chrzanowski 2013-08-13 07:17:05
Informacja o wywieszeniu wykazu Tomasz Chrzanowski 2013-08-13 07:16:55
Ogłoszenie o przetargu Tomasz Chrzanowski 2013-08-13 07:16:43
Ogłoszenie o przetargu Tomasz Chrzanowski 2013-08-13 07:16:33
Informacja o wywieszeniu ogłoszenia o przetargu Tomasz Chrzanowski 2013-08-13 07:16:13
Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości Tomasz Chrzanowski 2013-08-13 07:16:06
Informacja o wywieszeniu ogłoszeń o przetargach Tomasz Chrzanowski 2013-08-13 07:15:59
Ogłoszenie o przetargu Tomasz Chrzanowski 2013-08-13 07:15:50
Ogłoszenie o przetargu Tomasz Chrzanowski 2013-08-13 07:15:41
Ogłoszenie o przetargu Tomasz Chrzanowski 2013-08-13 07:15:30
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Kamila Sznajder 2013-08-12 13:18:39
Stypendia socjalne i zasiłki szkolne na rok szkolny 2013/2014 Kamila Sznajder 2013-08-09 14:20:13
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Kamila Sznajder 2013-08-09 13:17:10
Stypendia socjalne i zasiłki szkolne na rok szkolny 2011/2012 Kamila Sznajder 2013-08-09 13:15:57
Stypendia socjalne i zasiłki szkolne na rok szkolny 2011/2012 Kamila Sznajder 2013-08-09 13:14:30
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Kamila Sznajder 2013-08-07 08:01:12
Rejestr instytucji kultury Tomasz Chrzanowski 2013-08-06 14:23:50
2013 Tomasz Chrzanowski 2013-08-06 14:20:26
2013 Tomasz Chrzanowski 2013-08-06 14:16:10
2013 Tomasz Chrzanowski 2013-08-06 14:14:47
Zarządzenia Tomasz Chrzanowski 2013-08-06 14:14:05
2011 Tomasz Chrzanowski 2013-08-06 13:50:59
2010 Tomasz Chrzanowski 2013-08-06 13:50:45
2009 Tomasz Chrzanowski 2013-08-06 13:50:29
2008 Tomasz Chrzanowski 2013-08-06 13:50:01
2007 Tomasz Chrzanowski 2013-08-06 13:49:46
2006 Tomasz Chrzanowski 2013-08-06 13:49:33
2005 Tomasz Chrzanowski 2013-08-06 13:48:58
2003 Tomasz Chrzanowski 2013-08-06 13:48:42
Ocena cząstkowa jakości wody Tomasz Chrzanowski 2013-08-06 13:34:35
Informacja Tomasz Chrzanowski 2013-08-06 13:34:26
Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego Tomasz Chrzanowski 2013-08-06 13:34:12
Informacja Radanu Bazalt w Sulikowie Tomasz Chrzanowski 2013-08-06 13:34:06
Zaproszenie na szkolenia warsztatowe Tomasz Chrzanowski 2013-08-06 13:33:58
Zaproszenie na konferencje Tomasz Chrzanowski 2013-08-06 13:33:52
Informacja Tomasz Chrzanowski 2013-08-06 13:33:45
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Kamila Sznajder 2013-08-06 13:06:01
Struktura organizacyjna Tomasz Chrzanowski 2013-08-05 13:50:57
Dane podstawowe Tomasz Chrzanowski 2013-08-05 13:50:42
Ogłoszenia/komunikaty Kamila Sznajder 2013-08-05 08:45:39
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Kamila Sznajder 2013-08-05 08:43:32
Struktura organizacyjna Tomasz Chrzanowski 2013-08-02 11:53:42
Dane podstawowe Tomasz Chrzanowski 2013-08-02 11:53:23
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne Tomasz Chrzanowski 2013-08-02 09:35:20
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne Tomasz Chrzanowski 2013-08-02 09:34:54
komunikat w sprawie składania wniosków na okres świadczeniowy 2012/2013 Kamila Sznajder 2013-08-01 12:01:35
komunikat w sprawie składania wniosków na okres zasiłkowy 2012/2013 Kamila Sznajder 2013-08-01 11:55:20
Nabór na wolne stanowisko pracy Tomasz Chrzanowski 2013-08-01 10:58:55
Zarządzenie nr I.312.2013 Tomasz Chrzanowski 2013-07-31 14:40:04
Zarządzenie nr I.310.2013 Tomasz Chrzanowski 2013-07-31 14:40:04
Zarządzenie nr I.309.2013 Tomasz Chrzanowski 2013-07-31 14:40:04
Zarządzenie nr I.311.2013 Tomasz Chrzanowski 2013-07-31 14:40:03
Zarządzenie nr I.313.2013 Tomasz Chrzanowski 2013-07-31 14:38:10
Zarządzenie nr I.313.2013 Małgorzata Skórka 2013-07-24 14:04:21
Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ Aleksandra Adamiak 2013-07-23 11:45:53
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Aleksandra Adamiak 2013-07-23 11:43:36
Nabór na wolne stanowisko pracy Tomasz Chrzanowski 2013-07-22 13:47:31
Informacja o wynikach naboru Tomasz Chrzanowski 2013-07-22 13:46:40
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne Tomasz Chrzanowski 2013-07-22 13:41:46
Nabór na wolne stanowisko pracy Tomasz Chrzanowski 2013-07-22 13:41:36
Nabór na wolne stanowisko pracy Małgorzata Skórka 2013-07-22 13:25:52
Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ Aleksandra Adamiak 2013-07-18 15:25:38
Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ Aleksandra Adamiak 2013-07-18 15:25:00
Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ Aleksandra Adamiak 2013-07-18 15:23:32
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Aleksandra Adamiak 2013-07-18 14:07:17
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego Małgorzata Skórka 2013-07-15 15:05:12
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego Małgorzata Skórka 2013-07-15 15:04:21
Ogłoszenie o zamówieniu Tomasz Chrzanowski 2013-07-15 14:46:39
Zaproszenie do złożenia oferty Tomasz Chrzanowski 2013-07-10 12:36:17
XXXVIII/287/13 Tomasz Chrzanowski 2013-07-10 09:16:56
XXXVIII/287/13 Tomasz Chrzanowski 2013-07-10 09:14:51
Zarządzenie Nr I.306.2013 Tomasz Chrzanowski 2013-07-08 12:04:59
Protokół nr 37 Aleksandra Adamiak 2013-07-04 15:00:58
XXXVIII/284/13 Tomasz Chrzanowski 2013-07-04 14:20:25
Sprawozdanie z badania wody Tomasz Chrzanowski 2013-07-03 14:25:49
XXXVIII/284/13 Tomasz Chrzanowski 2013-07-02 15:24:08
C Tomasz Chrzanowski 2013-07-02 10:27:40
XXXV/260/13 Tomasz Chrzanowski 2013-07-02 08:23:06
Zarządzenie Nr I.291.2013 Tomasz Chrzanowski 2013-07-02 08:20:40
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej Tomasz Chrzanowski 2013-06-28 12:37:32
Od dnia 29.04.2013 r. do dnia 27.05.2013 r. Tomasz Chrzanowski 2013-06-27 14:53:43
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne Tomasz Chrzanowski 2013-06-27 10:41:12
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Tomasz Chrzanowski 2013-06-25 15:01:10
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Tomasz Chrzanowski 2013-06-25 15:01:08
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej Tomasz Chrzanowski 2013-06-24 08:16:38
Zarządzenie Nr I.304.2013 Aleksandra Adamiak 2013-06-21 12:45:53
Gmina Sulików Aleksandra Adamiak 2013-06-21 12:36:50
Gmina Sulików Aleksandra Adamiak 2013-06-21 12:34:05
Zarządzenie Nr I.303.2013 Aleksandra Adamiak 2013-06-21 12:29:21
Zarządzenie Nr I.293.2013 Aleksandra Adamiak 2013-06-21 12:21:29
Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości Aleksandra Adamiak 2013-06-21 12:04:21
Hasiuk Paweł Tomasz Chrzanowski 2013-06-19 13:02:22
Rada Gminy Tomasz Chrzanowski 2013-06-19 12:58:40
Pracownicy jednostek organizacyjnych Tomasz Chrzanowski 2013-06-19 12:58:30
Pracownicy Urzędu Tomasz Chrzanowski 2013-06-19 12:58:24
Kierownicy jednostek organizacyjnych Tomasz Chrzanowski 2013-06-19 12:58:24
Kierownictwo Urzędu Tomasz Chrzanowski 2013-06-19 12:58:21
6/2013 Aleksandra Adamiak 2013-06-17 14:53:59
2013 Aleksandra Adamiak 2013-06-17 14:43:17
Protokoły z Komisji Społecznej w 2013 roku Aleksandra Adamiak 2013-06-17 14:40:40
2013 Aleksandra Adamiak 2013-06-17 14:39:45
4/2013 Aleksandra Adamiak 2013-06-17 14:37:54
4/2013 Aleksandra Adamiak 2013-06-17 14:32:49
5/2013 Aleksandra Adamiak 2013-06-17 14:19:51
3/2013 Aleksandra Adamiak 2013-06-17 14:10:27
3/2013 Aleksandra Adamiak 2013-06-17 14:08:31
3/2013 Aleksandra Adamiak 2013-06-17 13:59:36
3/2013 Aleksandra Adamiak 2013-06-17 13:58:59
3/2013 Aleksandra Adamiak 2013-06-17 13:57:48
Nachotko Agnieszka Tomasz Chrzanowski 2013-06-14 10:49:45
Kurek Marian Tomasz Chrzanowski 2013-06-14 10:49:36
Kurek Andrzej Tomasz Chrzanowski 2013-06-14 10:49:12
Konarski Grzegorz Tomasz Chrzanowski 2013-06-14 10:47:30
Kaczmarczyk Bogdan Tomasz Chrzanowski 2013-06-14 10:46:39
Hasiuk Paweł Tomasz Chrzanowski 2013-06-14 10:46:12
Dominikowski Andrzej Tomasz Chrzanowski 2013-06-14 10:45:32
Delijewska Bogusława Tomasz Chrzanowski 2013-06-14 10:45:07
Wioletta Poniatowska Tomasz Chrzanowski 2013-06-14 09:17:11
Anna Sawicka Tomasz Chrzanowski 2013-06-14 09:02:03
Elżbieta Piotrowska Tomasz Chrzanowski 2013-06-14 09:00:57
Maria Maciaszek Tomasz Chrzanowski 2013-06-14 09:00:06
Jacek Flaszyński Tomasz Chrzanowski 2013-06-14 08:54:01
Robert Starzyński Tomasz Chrzanowski 2013-06-14 08:53:30
Ogłoszenie o zamówieniu Tomasz Chrzanowski 2013-06-13 08:31:19
Ogłoszenie o zamówieniu Tomasz Chrzanowski 2013-06-12 15:24:44
Ogłoszenie o zamówieniu Tomasz Chrzanowski 2013-06-12 15:20:09
Ogłoszenie o zamówieniu Tomasz Chrzanowski 2013-06-12 15:15:02
Ogłoszenie o zamówieniu Tomasz Chrzanowski 2013-06-12 15:13:28
Ogłoszenie o zamówieniu Tomasz Chrzanowski 2013-06-12 15:10:36
Ogłoszenie o zamówieniu Tomasz Chrzanowski 2013-06-12 15:07:43
Protokół nr 36 Aleksandra Adamiak 2013-06-12 11:29:22
Protokół nr 35 Aleksandra Adamiak 2013-06-12 11:22:59
Protokół nr 34 Aleksandra Adamiak 2013-06-12 11:12:49
Protokół nr 34 Aleksandra Adamiak 2013-06-12 11:11:10
Protokół nr 2 Aleksandra Adamiak 2013-06-11 14:37:07
Protokół nr 2 Aleksandra Adamiak 2013-06-11 14:36:13
Protokół nr 1 Aleksandra Adamiak 2013-06-11 14:28:22
2013 Aleksandra Adamiak 2013-06-11 14:20:19
Informacja o wynikach naboru Tomasz Chrzanowski 2013-06-11 12:39:16
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne Tomasz Chrzanowski 2013-06-11 12:39:05
Ogłoszenie o naborze Tomasz Chrzanowski 2013-06-11 12:38:15
Ogłoszenie o zamówieniu Tomasz Chrzanowski 2013-06-05 14:33:22
Ogłoszenie o zamówieniu Tomasz Chrzanowski 2013-06-05 11:28:53
Ogłoszenie o zamówieniu Tomasz Chrzanowski 2013-06-05 10:59:58
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Tomasz Chrzanowski 2013-06-05 09:39:26
Ogłoszenie o zamówieniu Tomasz Chrzanowski 2013-06-05 09:39:10
SUPLAZ Sp. z o.o. Justyna Maciejewska 2013-06-04 17:46:03
Regulamin organizacyjny Tomasz Chrzanowski 2013-05-28 12:14:17