logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
A A A


Funkcję Skarbnika Gminy pełni Maria Maciaszek

 
 

1. Skarbnik jest głównym księgowym budżetu Gminy i wykonuje zadania w zakresie gospodarki finansowej Gminy.

 
2. Do zadań Skarbnika należy w szczególności:

1) opracowywanie projektów przepisów dotyczących gospodarki finansowej gminy,

 
2) współdziałanie z Radą Gminy oraz komisjami w zakresie swojego działania,
3) opracowywanie projektu budżetu Gminy,
4) kontrasygnowanie czynności prawnych powodujących powstanie zobowiązań pieniężnych,
5) opracowywanie zbiorczych sprawozdań z wykonania    budżetu gminy oraz analiz sytuacji finansowej gminy,
6) kierowanie pracą Wydziału Finansowego,
7) wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Wójta.
3. Przy wykonywaniu innych kompetencji i zadań powierzonych przez Wójta, Skarbnik działa w 
granicach określonych imiennymi pełnomocnictwami i upoważnieniami.

 Do zakresu działań Skarbnika należy w szczególności:

Nazwa dokumentu: Skarbnik
Skrócony opis: Zakres działań Skarbnika Gminy
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Jan Hasiuk
Osoba, która odpowiada za treść: Wojciech Pająk
Osoba, która wprowadzała dane: Emilia Mencfeldowska
Data wytworzenia informacji: 2005-02-02 13:04:42
Data udostępnienia informacji: 2005-02-02 13:04:42
Data ostatniej aktualizacji: 2009-01-22 08:15:35

Wersja do wydruku...

corner   corner