logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
minus Rada Gminy
   minus Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sulików
   minus Skład Rady Gminy Sulików
   minus Składy komisji Rady Gminy Sulików
   plus Protokoły z sesji
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
   plus Rejestr interpelacji i zapytań radnych
   minus Rada Gminy IV kadencji
      minus Przewodniczący Rady
      minus Sklad Rady Gminy
      minus Komisje Rady
         plus Komisja Budżetu i Finansów
         minus Komisja Społeczna
            minus Zakres działania komisji.
            minus Plan pracy na 2006 rok
            minus Plan pracy na 2005 rok
            minus Plan pracy na 2004 rok
         plus Komisja Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska
         plus Komisja Rewizyjna
      plus Plany pracy Rady Gminy
   plus Rada Gminy V kadencji
   plus Rada Gminy VI kadencji
   plus Rada Gminy VII kadencji
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


PLAN PRACY KOMISJI SPOŁECZNEJ NA 2005 ROK

 

Styczeń:

* Wydanie opinii o przeprowadzonym konkursie na temat nadania imienia dla Publicznego Gminnego Gimnazjum w Sulikowie.

* Postęp prac nad likwidacją Filii Szkoły Podstawowej w Biernej (filia w Radzimowie)

* Rozpoczęcie prac nad uzyskaniem praw miejskich.

 

Luty:

* Wykorzystanie środków finansowych otrzymanych przez Gminną.

* Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

Marzec:

* Postęp prac przy remoncie świetlic wiejskich w Starym Zawidowie, Miedzianej i Studniskach Dolnych.

 

Kwiecień:

* Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2004 rok.

* Działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - wykonanie ustaw i uchwał w sprawie zasiłków rodzinnych i alimentacyjnych,

* Stan zaawansowania prac przy budowie Publicznego Gminnego Gimnazjum w Sulikowie.

 

Maj:

* Postęp prac związanych z rozpoczęciem budowy sali gimnastycznej dla Publicznego Gimnazjum w Sulikowie.

* Postęp prac na pozyskaniem źródeł finansowania na modernizację boisk sportowych w Studniskach Dolnych i w Sulikowie.

* Przygotowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych do sezonu letniego.

 

Czerwiec:

* Podsumowanie pracy placówek oświatowo-wychowawczych za rok szkolny 2004/2005, stan bezpieczeństwa uczniów i nauczycieli.

* Ocena funkcjonowania Rewiru Dzielnicowych za miniony okres – stan bezpieczeństwa na terenie gminy.

 

Wrzesień:

* Analiza i ocena realizacji zadań ujętych w budżecie gminy za I-sze półrocze roku 2005.

* Działalność placówek kultury na terenie gminy.

 

Październik:

* Plan remontów placówek oświatowych na rok 2006 – stan zaawansowania prac nad źródłem pozyskania środków pozabudżetowych.

* Działalność stowarzyszeń dotowanych z budżetu gminy.

 

Listopad:

* Opiniowanie projektów uchwał w sprawie podatków i opłat na 2006 rok.

* Ocena realizacji Strategii Rozwoju Gminy,

 

Grudzień:

* Ocena zaawansowania prac budowlanych przy budowie sali gimnastycznej dla Publicznego Gimnazjum w Sulikowie.

* Analiza projektu budżetu na rok 2006.

Ilość odwiedzin: 3058
Skrócony opis: Plan pracy Komisji Społecznej na 2005 rok.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Daniel Fiedukowicz
Osoba, która odpowiada za treść: Lidia Rychtarczyk
Osoba, która wprowadzała dane: Wojciech Pająk
Data wytworzenia informacji: 2005-03-10 13:09:11
Data udostępnienia informacji: 2005-03-10 13:09:11
Data ostatniej aktualizacji: 2006-03-10 12:17:14

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner