logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
minus Wójt Gminy
   minus Sprawozdania
      plus Sprawozdania w kadencji 2014-2018
      plus Sprawozdania w kadencji 2010-2014
      plus Sprawozdania w kadencji 2006-2010
      minus Sprawozdania w kadencji 2002-2006
         minus Od 2003.12.31 do 2004.01.27
         minus Od 2004.01.28 do 2004.02.26
         minus Od 2004.02.27 do 2004.03.30
         minus Od 2004.03.31 do 2004.04.27
         minus Od 2004.04.28 do 2004.05.25
         minus Od 2004.06.30 do 2004.09.29
         minus Od 2004.10.27 do 2004.11.30
         minus Od 2004.11.30 do 2004.12.29
         minus Od 2004.12.31 do 2005.01.26
         minus Od 2005.01.27 do 2005.02.25
         minus Od 2005.02.02 do 2005.03.30
         minus Od 2005.03.31 do 2005.04.27
         minus Od 2005.05.20 do 2005.06.23
         minus Od 2005.04.27 do 2005.05.19
         minus Od 2005.06.24 do 2005.08.30
         minus Od 2005.08.31 do 2005.09.28
         minus Od 2005.09.29 do 2005.11.21
         minus Od 2005.11.22 do 2005.12.29
         minus Od 2005.12.30 do 2006.02.28
         minus Od 2006.03.01 do 2006.03.28
         minus Od 2006.03.29 do 2006.04.25
         minus Od 2006.04.27 do 2006.05.31
         minus Od 2006.06.01 do 2006.06.28
         minus Od 2006.06.29 do 2006.09.27
         minus Od 2006.09.28 do 2006.10.27
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Wójta Gminy Sulików
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


W okresie międzysesyjnym Wójt Gminy:

 

 

 1. Powołał zespół kontrolny do zbadania przyczyny zerwania przez wykonawcę umowy gwarancyjnej na remont ogrzewania w Gminnym Ośrodku Kultury w Sulikowie.

   

 2. Po zapoznaniu się z opinią prawną w sprawie zatrudnienia przez gminę Komendanta Gminnego Ochrony P.Pożarowej, podjął decyzję o nie zatrudnianiu Komendanta.

   

Sprawy dotyczące koordynacji funkcjonowania Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego przekazane zostaną do Gminnego Zespołu Reagowania, po jego utworzeniu.

 

 1. Podjął działania w kierunku wydzierżawienia nowej kserokopiarki dla potrzeb Urzędu Gminy.

   

 2. Podpisał aneks nr 3 do projektu organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Studniskach Dolnych.

   

 3. Skierował do Przewodniczącego Rady Gminy następujące projekty uchwał:

   

- w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej w drodze bezprzetargowej,

 

-w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości niezabudowanej w drodze bezprzetargowej,

 

- w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości zabudowanej na rzecz gminy,

 

- w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Sulików,

 

- w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji,

 

- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005r.

 

 1. Uczestniczył w wyjeździe do fabryki Skody w Mladej Bolesław, związanym z możliwością zatrudnienia w Czechach bezrobotnych z terenu gminy Sulików

   

 2. Wziął udział w spotkaniu z Wicepremierem Jerzym Hausnerem we Wrocławiu, dotyczącym prezentacji Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-2013.

   

 3. Uczestniczył w zebraniach wiejskich w Mikułowej i Starym Zawidowie.

   

 4. Przewodniczył naradzie z kierownikami jednostek poświęconej zakończeniu kontroli finansowej.

   

 5. Uczestniczył w Dolnośląskim Forum Samorządu Terytorialnego w Kudowie Zdroju.

   

 6. Uczestniczył w Powitaniu Wiosny w Gminnym Przedszkolu w Sulikowie.

   

 7. Uczestniczył w posiedzeniu Rady Samorządowej w Starostwie Powiatowym w Zgorzelcu z udziałem Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego Szymona Pacyniaka.

   

 8. Wziął udział w spotkaniu konsultacyjnym dotyczącym przygotowania zadania pn.

Ilość odwiedzin: 4310
Nazwa dokumentu: Od 2005.02.02 do 2005.03.30
Skrócony opis: Sprawozdanie za okres od 2 lutego do 30 marca 2005r.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Wojciech Pająk
Osoba, która odpowiada za treść: Wojciech Pająk
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2005-04-12 08:34:11
Data udostępnienia informacji: 2005-04-12 08:34:11
Data ostatniej aktualizacji: 2011-01-17 10:26:25

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner