logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
minus Uchwały
   plus 2001
   plus 2003
   plus 2004
   minus 2005
      plus Styczeń
      plus Luty
      plus Marzec
      plus Kwiecień
      plus Maj
      minus Czerwiec
         minus XXX_187_05
         minus XXX_188_05
         minus XXX_189_05
         minus XXX_190_05
         minus XXX_191_05
         minus XXX_192_05
         minus XXX_193_05
         minus XXX_194_05
         minus XXX_195_05
      plus Sierpień
      plus Wrzesień
      plus Listopad
      plus Grudzień
   plus 2006
   plus 2007
   plus 2008
   plus 2009
   plus 2010
   plus 2011
   plus 2012
   plus 2013
   plus 2014
   plus 2015
   plus 2016
   plus 2017
   plus 2018
   plus 2019
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wynikach naboru
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


PRAWO LOKALNE > Uchwały > 2005 > Czerwiec > XXX_189_05

Uchwała Nr  XXX/189/05

Rady Gminy Sulików

z dnia 23 czerwca 2005r.

 

W sprawie: ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum oraz granic ich obwodów.

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art.17 ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Gminy Sulików

 

uchwala co następuje:

 

§ 1.

Od dnia 1 września 2005r. Rada Gminy Sulików ustala plan sieci szkół podstawowych i gimnazjum w gminie Sulików oraz granice ich obwodów:

 

1. Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie przy ul. Zgorzeleckiej Nr 28

a) Szkoła Podstawowa w Sulikowie.

Do obwodu tej szkoły należą  miejscowości: Sulików, Sulików Podgórze, Mała Wieś Dolna i Mała Wieś Górna.

b) Gimnazjum w Sulikowie.

Do obwodu w/w Gimnazjum należą miejscowości: Sulików, Sulików Podgórze, Mała Wieś Dolna, Mała Wieś Górna, Studniska Dolne, Studniska Górne, Mikułowa, Bierna, Bierna Nowoszyce, Miedziana, Miedziana Jabłoniec, Miedziana Łowin, Radzimów Dolny, Radzimów Górny, Stary Zawidów, Wielichów, Stary Zawidów Kamieniec,Skrzydlice, Wrociszów Górny, Wrociszów Dolny, Wrociszów Dolny Kolonia, Wilka,Wilka Bory, Ksawerów.

 

2. Szkoła Podstawowa w Studniskach Dolnych.

Do obwodu tej szkoły należą miejscowości: Studniska Dolne, Studniska Górne i Mikułowa.

 

3. Szkoła Podstawowa w Biernej.

Do obwodu tej szkoły należą miejscowości: Bierna, Bierna Nowoszyce, Miedziana, Miedziana Jabłoniec, Miedziana Łowin, Stary Zawidów, Wielichów, Stary Zawidów Kamieniec, Skrzydlice, Wrociszów Dolny, Wrociszów Dolny Kolonia, WrociszówGórny, Wilka, Wilka Bory, Ksawerów, Radzimów Dolny i Radzimów Górny.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sulików.

 

§ 3.

Traci moc uchwała Nr VI/54/2003 Rady Gminy Sulików z dnia 26 marca 2003r. w sprawie

ustalenia planu sieci szkół publicznych: szkół podstawowych i gimnazjum oraz granic ich obwodów.

 

§ 4.

Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia opublikowania, z mocą obowiązującą od 01 września 2005 roku.

   

                                                                                                   Przewodniczący

                                                                                                    Rady Gminy

                                                                                                Franciszek Fleszar

 

UZASADNIENIE

 

W związku z utworzeniem zespołu szkoły podstawowej i gimnazjum od 1 września 2005r., który będzie posiadać siedzibę w Sulikowie, przy ul. Zgorzeleckiej 28 oraz likwidacją Filii Szkoły Podstawowej w Radzimowie,  z dniem 31 sierpnia 2005r. ulega zmianom sieć szkół na terenie gminy Sulików.

 

Przewodniczący

Rady Gminy

Franciszek Fleszar

 

Ilość odwiedzin: 3253
Nazwa dokumentu: XXX_189_05
Skrócony opis: W sprawie: ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum oraz granic ich obwodów.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Daniel Fiedukowicz
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2005-08-04 09:58:54
Data udostępnienia informacji: 2005-08-04 09:58:54
Data ostatniej aktualizacji: 2011-01-14 11:19:29

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner