logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
minus Uchwały
   plus 2001
   plus 2003
   plus 2004
   minus 2005
      plus Styczeń
      plus Luty
      plus Marzec
      plus Kwiecień
      plus Maj
      minus Czerwiec
         minus XXX_187_05
         minus XXX_188_05
         minus XXX_189_05
         minus XXX_190_05
         minus XXX_191_05
         minus XXX_192_05
         minus XXX_193_05
         minus XXX_194_05
         minus XXX_195_05
      plus Sierpień
      plus Wrzesień
      plus Listopad
      plus Grudzień
   plus 2006
   plus 2007
   plus 2008
   plus 2009
   plus 2010
   plus 2011
   plus 2012
   plus 2013
   plus 2014
   plus 2015
   plus 2016
   plus 2017
   plus 2018
   plus 2019
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


PRAWO LOKALNE > Uchwały > 2005 > Czerwiec > XXX_190_05

Uchwała Nr XXX/190/05

Rady Gminy Sulików

z dnia 23 czerwca 2005r.

 

W sprawie: ustalenia miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu dla pracowników administracji i obsługi, zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych działających w zakresie oświaty w gminie Sulików.

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), oraz § 3 ust. 3 i 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych  pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 61, poz. 708, z późn. zm.),  Rada Gminy Sulików

 

uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Ustala się dla pracowników nie będących nauczycielami, zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych działających w zakresie oświaty:

1. najniższe wynagrodzenie w I kategorii zaszeregowania w wysokości 522 zł

(słownie: pięćset dwadzieścia dwa zł),

2. wartość jednego punktu w wysokości 3 zł (słownie: trzy zł),

3. tabelę miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla poszczególnych kategorii

zaszeregowania  w następujący sposób:

 

Kategoria zaszeregowania

Liczba punktów

Wynagrodzenie zasadnicze w zł.

I

- 20

Najniższe wynagrodzenie – 582

II

21 – 35

585 – 627

III

36 - 50

630 – 672

IV                                 

51 - 65

675-717

V

66-80

720-762

VI

81-95

765-807

VII

96-110

810-852

VIII

111-125

855-897

IX

126-140

900-942

X

141-160

945-1002

XI

161-180

1005-1062

XII

181-200

1065-1122

XIII

201-220

1125-1182

XIV

221-240

1185-1242

XV

241-260

1245-1302

XVI

261-280

1305-1362

XVII

281-300

1365-1422

XVIII

301-320

1425-1482

XIX

321-340

1485-1542

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sulików.

 

§ 3.

Tracą moc uchwały Rady Gminy Sulików:

-Nr X/70/99 z dnia 19.06.1999r. w sprawie ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia oraz wartości jednego punktu dla pracowników Administracji i Obsługi Szkół Podstawowych, Gimnazjum i Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w gminie Sulików,

- Nr XVIII/124/2000 z dnia 26.02.2000r. i Nr XXX/192/2001 z dnia 28.04.2001r. w sprawie zmian w uchwale o ustaleniu wysokości najniższego wynagrodzenia oraz wartości jednego punktu dla pracowników Administracji i Obsługi Szkół Podstawowych, Gimnazjum i Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w gminie Sulików.

 

§ 4.

Uchwała wchodzi w  życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący

Rady Gminy

Franciszek Fleszar

 

 

UZASADNIENIE

 

Stosownie do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego ( Dz.U. Nr 61, poz. 708 ze zm.) miesięczne stawki wynagrodzenia zasadniczego ustala się jako sumę najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz iloczynu liczby punktów ustalonych dla poszczególnych kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu ustalonego przez kierowników szkół i przedszkola  w porozumieniu z Radą Gminy.

Powyższy projekt uchwały został zaopiniowany przez reprezentatywne organizacje związkowe: NSZZ

Ilość odwiedzin: 2534
Nazwa dokumentu: XXX_190_05
Skrócony opis: W sprawie: ustalenia miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu dla pracowników administracji i obsługi, zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych działających w zakresi
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Daniel Fiedukowicz
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2005-08-04 10:02:57
Data udostępnienia informacji: 2005-08-04 10:02:57
Data ostatniej aktualizacji: 2011-01-14 11:19:41

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner