logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
minus Uchwały
   plus 2001
   plus 2003
   plus 2004
   minus 2005
      plus Styczeń
      plus Luty
      plus Marzec
      plus Kwiecień
      plus Maj
      plus Czerwiec
      plus Sierpień
      plus Wrzesień
      plus Listopad
      minus Grudzień
         minus XXXV_224_05
         minus XXXV_225_05
         minus XXXV_226_05
         minus XXXV_227_05
         minus XXXV_228_05
         minus XXXV_229_05
         minus XXXV_230_05
         minus XXXV_231_05
         minus XXXV_232_05
         minus XXXV_233_05
         minus XXXV_234_05
         minus XXXV_235_05
         minus XXXV_236_05
         minus XXXV_237_05
         minus XXXV_238_05
   plus 2006
   plus 2007
   plus 2008
   plus 2009
   plus 2010
   plus 2011
   plus 2012
   plus 2013
   plus 2014
   plus 2015
   plus 2016
   plus 2017
   plus 2018
   plus 2019
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wynikach naboru
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


PRAWO LOKALNE > Uchwały > 2005 > Grudzień > XXXV_236_05

Uchwała Nr XXXV/236/05

Rady Gminy Sulików

z dnia 29 grudnia 2005 roku

 

w  sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2005

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie art. 130 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998

roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. nr 15, poz. 148

z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Sulików

 

uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Nie wygasają z upływem roku budżetowego 2005 wydatki w kwocie 180.000 zł przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu szkolnego dla nowowybudowanego gimnazjum w Sulikowie.

 

Ostateczny termin dokonania wydatków, o których mowa w ust. 1 ustala się na 31 marca 2006 roku.

 

§ 2.

Plan finansowy wydatków, które w 2005 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sulików.

 

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

 

Przewodniczący

Rady Gminy

Franciszek Fleszar


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 130 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych

(tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami) niezrealizowane kwoty wydatków zamieszczonych w budżecie gminy wygasają

z upływem roku budżetowego.

Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może ustalić wykaz wydatków, które nie wygasają z końcem roku. Jednocześnie określa termin ich realizacji w następnym roku budżetowym.

W niniejszej uchwale są zawarte  wydatki na zakup pomocy dydaktycznych

i sprzętu szkolnego dla nowowybudowanego gimnazjum w Sulikowie, które nie mogły być wydatkowane w 2005 roku ze względu na procedurę przetargową. Środki finansowe w wysokości 180.000 zł stosownie do art. 130 ust. 4 ustawy

o finansach publicznych zgromadzone zostaną na wyodrębnionym subkoncie podstawowego rachunku bankowego budżetu.

 

 

 

Przewodniczący

Rady Gminy

Franciszek Fleszar

Załączniki do pobrania: 2006-01-11 09:11:49 - Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXV/236/05 (30.72 kB)

Ilość odwiedzin: 2611
Skrócony opis: W sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2005
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Maria Maciaszek
Osoba, która odpowiada za treść: Jan Hasiuk
Osoba, która wprowadzała dane: Remigiusz Czarnecki
Data wytworzenia informacji: 2006-01-11 08:52:54
Data udostępnienia informacji: 2006-01-11 08:52:54
Data ostatniej aktualizacji: 2006-01-11 09:18:24

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner