logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
minus Uchwały
   plus 2001
   plus 2003
   plus 2004
   minus 2005
      plus Styczeń
      plus Luty
      plus Marzec
      plus Kwiecień
      plus Maj
      plus Czerwiec
      plus Sierpień
      plus Wrzesień
      plus Listopad
      minus Grudzień
         minus XXXV_224_05
         minus XXXV_225_05
         minus XXXV_226_05
         minus XXXV_227_05
         minus XXXV_228_05
         minus XXXV_229_05
         minus XXXV_230_05
         minus XXXV_231_05
         minus XXXV_232_05
         minus XXXV_233_05
         minus XXXV_234_05
         minus XXXV_235_05
         minus XXXV_236_05
         minus XXXV_237_05
         minus XXXV_238_05
   plus 2006
   plus 2007
   plus 2008
   plus 2009
   plus 2010
   plus 2011
   plus 2012
   plus 2013
   plus 2014
   plus 2015
   plus 2016
   plus 2017
   plus 2018
   plus 2019
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
minus Wybory Prezydenta RP - 10 maja 2020 r.
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


PRAWO LOKALNE > Uchwały > 2005 > Grudzień > XXXV_238_05

Szanowni Państwo  

Ze względu na duży rozmiar plików Budżet Gminy na 2006 rok znajduje sie poniżej w formie załączników.


SPIS TREŚCI ZAŁĄCZNIKÓW :

1. Uchwała Nr XXXV/238/05 Rady Gminy w sprawie budżetu gminy na 2006 rok

2. Plan dochodów budżetu gminy według działów klasyfikacji budżetowej i ważniejszych źródeł dochodów na 2006 rok - Załącznik nr 1

3. Plan wydatków budżetu gminy według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej na 2006 rok - Załącznik nr 2

 

4. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawamin na 2006 rok

- Załącznik nr 3 

 

5. Plan przychodów i wydatków w zakładzie budżetowym na 2006 rok

- Załącznik nr 4

 

6. Plan przychodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek

na 2006 rok - Załącznik nr 5

 

7. Plan finansowy gminnego funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

na 2006 rok - Załącznik nr 6

 

8. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2006 roku

- Załącznik nr 7  

 

9. Wieloletni program inwestycyjny dla Gminy Sulików na lata 2006-2008

- Załącznik nr 8

 

10. Wydatki na projekt realizowany ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych - Załącznik nr 9

 

11. Prognoza długu gminy w roku budżetowym i jego spłaty w latach następnych

- Załącznik nr 10

 

12. Część opisowa do planu budżetu gminy na 2006 rok - Załącznik nr 11

Ilość odwiedzin: 2911
Skrócony opis: W sprawie budżetu gminy na 2006 rok
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wprowadzała dane: Remigiusz Czarnecki
Data wytworzenia informacji: 2006-01-26 09:16:21
Data udostępnienia informacji: 2006-01-26 09:16:21
Data ostatniej aktualizacji: 2006-01-26 10:36:51

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner