logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
minus Rada Gminy
   minus Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sulików
   minus Skład Rady Gminy Sulików
   minus Składy komisji Rady Gminy Sulików
   plus Protokoły z sesji
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
   plus Rejestr interpelacji i zapytań radnych
   minus Rada Gminy IV kadencji
      minus Przewodniczący Rady
      minus Sklad Rady Gminy
      plus Komisje Rady
      minus Plany pracy Rady Gminy
         minus Plan pracy Rady Gminy na 2006 rok
         minus Plan pracy Rady Gminy na 2005 rok
         minus Plan pracy Rady Gminy na 2004 rok
         minus Plan pracy Rady Gminy na 2003 rok
   plus Rada Gminy V kadencji
   plus Rada Gminy VI kadencji
   plus Rada Gminy VII kadencji
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wynikach naboru
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


 PLAN PRACY RADY GMINY SULIKÓW NA 2006 ROK

 

LUTY

  1. Uchwalenie planu pracy Rady Gminy Sulików na 2006 rok.
  2. Podsumowanie pracy Rady Gminy za 2005 rok.

 

MARZEC

  1. Sprawozdanie z realizacji uchwały nr XX/141/2004 z dnia 29 września 2004r. w sprawie uchwalenia programu współpracy gminy Sulików z organizacjami pozarządowymi.
  2. Działalność rad sołeckich za 2005 rok.

 

KWIECIEŃ

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2005 rok oraz sprawa absolutorium dla Wójta Gminy.

 

MAJ

       Bezpieczeństwo gminy:

       - działalność jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Rewiru Dzielnicowych,

       -  problemy młodzieży  - bezrobocie, patologie społeczne,

  - pomoc dzieciom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej (dożywianie,  funkcjonowanie stołówek, stypendia szkolne, świadczenia rodzinne, zasiłki losowe).

 

 

CZERWIEC

  1. Podsumowanie pracy placówek oświatowo-wychowawczych na terenie gminy za rok szkolny 2005/2006.
  2. Ocena funkcjonowania oświaty po utworzeniu Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie.

 

 

WRZESIEŃ

  1. Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy za I półrocze 2006r.
  2. Stan wodociągowania gminy oraz postęp prac związanych z kanalizacją.

 

 

PAŹDZIERNIK

Podsumowanie pracy Rady Gminy Sulików za okres IV kadencji (2002-2006), w świetle przyjętego do realizacji planu kadencyjnego oraz  Strategii Rozwoju Gminy Sulików.

Ilość odwiedzin: 2622
Osoba, która wytworzyła informację: Lidia Rychtarczyk
Osoba, która odpowiada za treść: Lidia Rychtarczyk
Osoba, która wprowadzała dane: Lidia Rychtarczyk
Data wytworzenia informacji: 2006-03-08 13:20:23
Data udostępnienia informacji: 2006-03-08 13:20:23
Data ostatniej aktualizacji: 2006-03-08 14:52:28

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner