logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
minus Uchwały
   plus 2001
   plus 2003
   plus 2004
   plus 2005
   minus 2006
      minus Luty
         minus XXXVI_239_06
         minus XXXVI_240_06
         minus XXXVI_241_06
         minus XXXVI_242_06
         minus XXXVI_243_06
         minus XXXVI_245_06
      plus Marzec
      plus Kwiecień
      plus Maj
      plus Czerwiec
      plus Wrzesień
      plus Październik
      plus Listopad
      plus Grudzień
   plus 2007
   plus 2008
   plus 2009
   plus 2010
   plus 2011
   plus 2012
   plus 2013
   plus 2014
   plus 2015
   plus 2016
   plus 2017
   plus 2018
   plus 2019
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


PRAWO LOKALNE > Uchwały > 2006 > Luty > XXXVI_245_06

Uchwała Nr XXXVI/245/06

Rady Gminy Sulików

z dnia 28 lutego 2006 roku

 

 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok

 

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt  4 ustawy z 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U.  z 2001 roku nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz

art. 184 ust. 1 pkt 1, 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych 

(Dz. U. nr 249, poz. 2104   ze  zmianami)  Rada Gminy Sulików

uchwala,  co następuje:

                                           

§ 1.

Zwiększa się  plan dochodów budżetowych o kwotę 30.000 zł zgodnie z załącznikiem

nr 1.

 

§ 2.

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 30.000 zł oraz wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2.

 

§ 3.

Ogólny plan budżetu gminy na 2006 rok po wprowadzeniu powyższych zmian wynosi:

 

                                         po stronie  dochodów      14.856.054 zł

                                         po stronie  wydatków      15.690.296 zł

 

§ 4.

Realizację uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sulików.

 

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący

Rady Gminy

Franciszek Fleszar


 Uzasadnienie

 

Dochody:

 

1.Umowa dotacji nr 0S/21/2006 z dnia 10 lutego 2006 r. zawarta z Powiatem Zgorzeleckim w sprawie udzielenia dotacji celowej w kwocie 30.000 zł na dofinansowanie zadania pod nazwą

Załączniki do pobrania: 2006-03-16 10:56:19 - Załącznik 1 do uchwały Nr XXXVI/245/06 (45.65 kB)
2006-03-16 11:00:48 - Załącznik 2 do uchwały Nr XXXVI/245/06 (54.05 kB)

Ilość odwiedzin: 3909
Skrócony opis: W sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Maria Maciaszek
Osoba, która odpowiada za treść: Jan Hasiuk
Osoba, która wprowadzała dane: Remigiusz Czarnecki
Data wytworzenia informacji: 2006-03-16 10:08:48
Data udostępnienia informacji: 2006-03-16 10:08:48
Data ostatniej aktualizacji: 2006-03-28 14:50:41

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner