logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Sulików
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2002-2006
plus Oświadczenia majątkowe 2006-2010
plus Oświadczenia majątkowe 2010-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja w sprawie unieważnienia naboru na wolne stanowisko
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


mgr Beata Szczepańska – nauczyciel dyplomowany, dyrektor przedszkola

Kieruje przedszkolem od 01.09.1988r. absolwentka WSP w Zielonej Górze w zakresie nauczania początkowego i  wychowania przedszkolnego. Ukończyła podyplomowe studia  Organizacji i Zarządzania Placówkami Oświatowymi  oraz Podyplomowe Studia Logopedii z Terapią Pedagogiczną. W roku szkoklnym 2006/2007 ukończyła kurs kinezjologii edukacyjnej P. Dennisona. Jest ekspertem ds. awansu zawodowego nauczycieli.


mgr Katarzyna Zawadzka – nauczyciel dyplomowany   

Pracuje w przedszkolu od 19 lat. Ukończyła studia magisterskie we Wrocławiu w DSWE TWP. Bardzo lubi przebywać w towarzystwie dzieci, zafascynowana jest ich ciekawością poznawania świata. Jako nauczyciel wychowania przedszkolnego stara się formować osobowość małego dziecka ukazując mu dobro, prawdę, sprawiedliwość. W swojej pracy podejmuje wiele działań, które mają na celu zaspokojenie podstawowych potrzeb małego dziecka – bezpieczeństwo, akceptacja i wszechstronny rozwój.


mgr Grażyna Hulisz – nauczyciel dyplomowany  

Nauczycielka przedszkola z 11 letnim stażem, w przedszkolu w Sulikowie rozpoczyna ósmy rok pracy. Jest absolwentką WSP w Zielonej Górze na wydziale pedagogiki. Ukończyła również kurs kierowników wycieczek i obozów. W codziennej pracy z dziećmi szczególną uwagę przywiązuje do zaspokojenia ich podstawowych potrzeb emocjonalnych oraz budowania przyjaznej atmosfery w grupie. 


Dorota Karwacka – nauczyciel dyplomowany  

Pracuje w przedszkolu już 20 lat. Ukończyła zawodowe studia licencjackie we wrocławskiej DSWE TWP na kierunku pedagogika ze specjalnością Wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe. Starając się udoskonalić swój warsztat pracy dydaktyczno-wychowawczej ukończyła kwalifikacyjny kurs Metoda dobrego startu.    


mgr Alina Lenczewska –nauczyciel dyplomowany

Nauczycielka z 25 letnim stażem pracy pedagogicznej. W przedszkolu w Sulikowie pracuje  od roku 2003. Absolwentka DSWE TWP na kierunku pedagogika ze specjalnością wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe oraz terapia pedagogiczna, ukończyła również kurs kwalifikacyjny z terapii pedagogicznej w ODN w Jeleniej Górze, ponieważ stara się w swojej pracy dydaktyczno-wychowawczej pomagać dzieciom, które mają trudności przyswajaniu umiejętności i wiadomości niezbędnych do podjęcia nauki w szkole podstawowej. W roku szkolnym 2006/2007 ukończyła kurs umożliwiający stosowanie w pracy terapeutycznej metody opracowanej przez P. Dennisona i nazwanej pzrez niego kinezjologią edukacyjną. Kurs kierowników wycieczek i obozów daje jej możliwość organizowania przedszkolakom ciekawych wycieczek. 

Skrócony opis: Nauczyciele pracujący w naszym przedszkolu
Podmiot udostępniający: Publiczne Przedszkole w Sulikowie
Osoba, która wytworzyła informację: Alina Lenczewska
Osoba, która odpowiada za treść: Alina Lenczewska
Osoba, która wprowadzała dane: Alina Lenczewska
Data wytworzenia informacji: 2006-10-19 21:29:25
Data udostępnienia informacji: 2006-10-19 21:29:25
Data ostatniej aktualizacji: 2007-09-09 13:48:46

Wersja do wydruku...

corner   corner