logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
minus Uchwały
   plus 2001
   plus 2003
   plus 2004
   plus 2005
   minus 2006
      plus Luty
      plus Marzec
      plus Kwiecień
      plus Maj
      plus Czerwiec
      plus Wrzesień
      minus Październik
         minus XLII_279_06
         minus XLII_280_06
         minus XLII_281_06
         minus XLII_282_06
         minus XLII_283_06
         minus XLII_284_06
      plus Listopad
      plus Grudzień
   plus 2007
   plus 2008
   plus 2009
   plus 2010
   plus 2011
   plus 2012
   plus 2013
   plus 2014
   plus 2015
   plus 2016
   plus 2017
   plus 2018
   plus 2019
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


PRAWO LOKALNE > Uchwały > 2006 > Październik > XLII_283_06

                                     UCHWAŁA NR XLII/283/06
                                       Rady Gminy Sulików
                                z dnia 27 października 2006 roku

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulikowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami), w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. nr 98, poz. 1071 ze zmianami), po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej, Rada Gminy Sulików

uchwala, co następuje:

                                                    § 1.
Uznaje się skargę Edwarda K. na działalność kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulikowie za bezzasadną, z przyczyn określonych w uzasadnieniu do uchwały.

                                                    § 2.
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Sulików, zobowiązując go do przygotowania odpowiedzi i przesłania skarżącemu odpisu niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem. 

                                                    § 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                                                                        Przewodniczący
                                                                          Rady Gminy
                                                                      Franciszek Fleszar


                                            UZASADNIENIE
do uchwały nr XLII/283/06 z 27 października 2006r.
Po wpłynięciu skargi Pana Edwarda K. na brak pomocy ze strony Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulikowie, sprawę przekazano do zbadania Komisji Rewizyjnej, która ustaliła następujące fakty:
Przewodniczący Komisji po rozmowie przeprowadzonej z Kierownikiem GOPS, ustalił, że Skarżący z powodu choroby jest częściowo ubezwłasnowolniony, a jego kuratorem jest Pan Piotr Pobiedziński – kurator sądowy;
Po telefonicznej rozmowie i piśmie Komisji Rewizyjnej, Pan Pobiedziński wystawił opinię na temat podopiecznego, z której wynika, że posiada on środki w sposób zupełny zapewniające mu utrzymanie. Poza emeryturą jest to depozyt sądowy w postaci odszkodowania za niesłuszne skazanie i pobyt w więzieniu, którego kuratorem zarządzającym jest Pani Jolanta Koźlik – główna księgowa Sądu Rejonowego w Zgorzelcu.


                                                                   Przewodniczący
                                                                     Rady Gminy
                                                                 Franciszek Fleszar

Ilość odwiedzin: 2037
Skrócony opis: w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulikowie
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Lidia Rychtarczyk
Osoba, która odpowiada za treść: Lidia Rychtarczyk
Osoba, która wprowadzała dane: Remigiusz Czarnecki
Data wytworzenia informacji: 2006-11-22 15:02:07
Data udostępnienia informacji: 2006-11-22 15:02:07
Data ostatniej aktualizacji: 2006-11-22 15:13:16

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner