logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Sulików
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2002-2006
plus Oświadczenia majątkowe 2006-2010
plus Oświadczenia majątkowe 2010-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
minus Nabór na wolne stanowisko pracy.
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Gminny Ośrodek Kultury
plus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
plus Szkoła Podstawowa Bierna
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
minus SUPLAZ Sp. z o.o.
   minus O spółce
   minus Władze Spółki
   minus Pracownicy Spółki oraz JRP
   minus Akty Prawne
   minus Do pobrania
   minus Stawki i opłaty
   plus Wyniki Badań Wody
   plus Nabór na wolne stanowiska pracy
   plus Przetargi
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
A A A


JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE > SUPLAZ Sp. z o.o. > O spółce

W związku z realizacją inwestycji "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej dla gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda", która pociąga za sobą możliwość starania się o dotację z funduszy Unii Europejskiej, konieczne stało się powołanie podmiotu prawa handlowego w postaci Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Międzygminna Spółka Wodno-Kanalizacyjna "SUPLAZ" Sp. z o.o. powstała poprzez zawarcie umowy Spółki
10 października 2005 roku, przez Wójtów Gmin Sulików, Platerówki i Zgorzelca.
Każda Gmina wniosła udział założycielski w kwocie 17 tys. złotych.
Wraz z utworzeniem Spółki, Zgromadzenie Wspólników powołało Radę Nadzorczą w składzie:
  1. Lucyna Cieślak – Przewodnicząca Rady Nadzorczej,
  2. Krzysztof Skomorowski – Członek Rady Nadzorczej,
  3. Beata Soczyńska – Członek Rady Nadzorczej,
zaś Rada Nadzorcza powołała Zarząd Spółki "SUPLAZ" Sp. z o.o. w osobie:
  1. Krzysztof Lipko – Prezes Zarządu.
Zarząd poprowadził dalszą procedurę rejestracyjną, w której Spółka otrzymała numer w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarczych:
  • REGON 020227142,
wpis do Krajowego Rejestru Sądowego:
  • KRS 0000248490,
oraz uzyskała Numer Identyfikacji Podatkowej:
  • NIP 6151943263.
Działalność operacyjną opartą na użyczonym majątku wodociągowym, Spółka podjęła w dniu 1 lipca 2006 roku, przejmując w tym zakresie część pracowników odpowiedzialnych za dostawę wody z Gminnego Zakładu Komunalnego w Sulikowie. W dalszym etapie zostanie włączona sieć Platerówki (w całości) i Zgorzelca (w zakresie objętym Projektem, czyli w miejscowości Kunów i Tylice).

Nazwa dokumentu: Powstanie Spółki
Skrócony opis: historia, forma organizacyjna, początki działalności spółki
Podmiot udostępniający: SUPLAZ Sp. z o.o.
Osoba, która wytworzyła informację: Krzysztof Lipko
Osoba, która odpowiada za treść: Krzysztof Lipko
Osoba, która wprowadzała dane: Justyna Maciejewska
Data wytworzenia informacji: 2007-02-01 11:07:13
Data udostępnienia informacji: 2007-02-01 11:07:13
Data ostatniej aktualizacji: 2010-01-27 13:54:43

Wersja do wydruku...

corner   corner