logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
minus Uchwały
   plus 2001
   plus 2003
   plus 2004
   plus 2005
   plus 2006
   minus 2007
      minus Styczeń
         minus IV_24_07
         minus IV_25_07
         minus IV_26_07
         minus IV_27_07
         minus IV_28_07
         minus IV_29_07
         minus IV_30_07
         minus IV_31_07
         minus IV_32_07
      plus Luty
      plus Marzec
      plus Kwiecień
      plus Maj
      plus Czerwiec
      plus Lipiec
      plus Wrzesień
      plus Październik
      plus Listopad
      plus Grudzień
   plus 2008
   plus 2009
   plus 2010
   plus 2011
   plus 2012
   plus 2013
   plus 2014
   plus 2015
   plus 2016
   plus 2017
   plus 2018
   plus 2019
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


PRAWO LOKALNE > Uchwały > 2007 > Styczeń > IV_26_07

UCHWAŁA Nr IV/26/07
Rady Gminy Sulików
z dnia 24 stycznia 2007r.
 
w sprawie uchwalenia harmonogramu zebrań wiejskich w celu przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach gminy Sulików.
 
Na podstawie art.18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz § 21 statutu sołectwa ((Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z 2003r. nr 110, poz. 2056 ze zmianami), Rada Gminy Sulików
 
uchwala, co następuje:
 
§ 1.
W celu przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach gminy Sulików uchwala się następujący harmonogram zebrań wiejskich:
 
Lp.
Miejscowość
Data
Godzina
Miejsce
Radny prowadzący zebranie
1.
Mała Wieś Dolna
05.02.2007r.
1800
Mieszkanie
Stanisława Kowalskiego
Jacek Staszczuk
2.
Mała Wieś Górna
05.02.2007r.
1800
Świetlica wiejska
w Mikułowej
Weronika Ziółkowska
3.
Studniska Dolne
06.02.2007r.
1800
remiza OSP
Franciszek Fleszar
4.
Studniska Górne
06.02.2007r.
1800
świetlica wiejska
Stanisław Cap
5.
Sulików
07.02.2007r.
1800
Gminny Ośrodek Kultury
Jacek Staszczuk
6.
Mikułowa
08.02.2007r.
1800
świetlica wiejska
Weronika Ziółkowska
7.
Wrociszów Dolny
08.02.2007r.
1800
świetlica wiejska
Wioletta Rynkiewicz
8.
Radzimów Dolny
09.02.2007r.
1800
świetlica wiejska
Tadeusz Polowy
9.
Radzimów Górny
09.02.2007r.
1800
świetlica wiejska
(dawna szkoła)
Edward Czarnota
10.
Bierna
12.02.2007r.
1800
Szkoła Podstawowa w Biernej
Piotr Jankowski
11.
Miedziana
12.02.2007r.
1800
świetlica wiejska
Przemysław Okrasa
12.
Stary Zawidów
13.02.2007r.
1800
świetlica wiejska
Regina Solska
13.
Wrociszów Górny
13.02.2007r.
1800
świetlica wiejska w Skrzydlicach
Halina Bogdanowicz
14.
Skrzydlice
14.02.2007r.
1800
świetlica wiejska
Marian Kurek
15.
Wilka
15.02.2007r.
1800
świetlica wiejska we Wrociszowie Dolnym
Wioletta Rynkiewicz
16.
Wilka Bory
15.02.2007r.
1800
Mieszkanie
Grażyny Szpak
Jacek Staszczuk
 
 
§ 2.
W przypadku braku kworum zebranie wiejskie odbędzie się w drugim terminie o godz. 1830.
  
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sulików.
  
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń.
 
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Staszczuk

UZASADNIENIE:
 
W gminie Sulików utworzonych jest 16 jednostek pomocniczych, tzw. sołectw, które służą pomocą w realizacji zadań publicznych gminy. Statut sołectwa stanowi, że zebranie wiejskie, na którym ma być dokonany wybór sołtysa i członków rady sołeckiej zarządza Rada Gminy. W tym celu określa miejsce, dzień i godzinę zebrania wiejskiego oraz wyznacza przewodniczącego zebrania spośród radnych.
 
Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Staszczuk
 

Ilość odwiedzin: 2129
Skrócony opis: w sprawie uchwalenia harmonogramu zebrań wiejskich w celu przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach gminy Sulików.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Lidia Rychtarczyk
Osoba, która odpowiada za treść: Lidia Rychtarczyk
Osoba, która wprowadzała dane: Remigiusz Czarnecki
Data wytworzenia informacji: 2007-02-02 11:35:03
Data udostępnienia informacji: 2007-02-02 11:35:03
Data ostatniej aktualizacji: 2007-02-02 11:39:03

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner