logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
minus Rada Gminy
   minus Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sulików
   minus Skład Rady Gminy Sulików
   minus Składy komisji Rady Gminy Sulików
   plus Protokoły z sesji
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
   plus Rejestr interpelacji i zapytań radnych
   plus Rada Gminy IV kadencji
   minus Rada Gminy V kadencji
      minus Komisje Rady Gminy
         plus Komisja Budżetu i Finansów
         minus Komisja Społeczna
            minus Protokół nr 1
            minus Protokół nr 2
            minus Protokół nr 3
            minus Protokół nr 4
            minus Protokół nr 5
            minus Protokół nr 6
            minus Protokół nr 7
            minus Protokół nr 8
            minus Protokół nr 9
            minus Protokół nr 10
            minus Protokół nr 11
            minus Protokół nr 12
            minus Protokół nr 13
            minus Protokół nr 14
            minus Protokół nr 15
            minus Protokół nr 16
            minus Protokół nr 17
            minus Protokół nr 18
            minus Protokół nr 19
            minus Protokół nr 20
            minus Protokół nr 21
            minus Protokół nr 22
            minus Protokół nr 23
            minus Protokół nr 24
            minus Protokół nr 25
            minus Protokół nr 26
            minus Protokół nr 27
            minus Protokół nr 29
            minus Protokół nr 30
            minus Protokół nr 31
            minus Protokól nr 32
            minus Protokół nr 33
            minus Protokół nr 34
            minus Protokół nr 35
            minus Protokół nr 36
            minus Protokół nr 37
            minus Protokół nr 38
            minus Protokół nr 39
            minus Protokół nr 40
            minus Protokół nr 41
            minus Protokół nr 42
            minus Protokół nr 43
         plus Komisja Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska
         plus Komisja Rewizyjna
         minus Plan Pracy Komisji
      minus Skład Rady Gminy Sulików
      plus Protokoły
      minus Przewodniczący Rady Gminy Sulików
   plus Rada Gminy VI kadencji
   plus Rada Gminy VII kadencji
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wynikach naboru
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


Protokół nr 3
z posiedzenia Komisji Społecznej
Rady Gminy w dniu 22 lutego 2007 r. o godz. 16 oo
w Gminnym Ośrodku Kultury w Sulikowie
 
Posiedzeniu przewodniczył Franciszek Fleszar - przewodniczący komisji.
Wszyscy członkowie komisji byli obecni.
W posiedzeniu uczestniczyli:
- Jan Hasiuk – Wójt Gminy,
- Grażyna Domoradzka – Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie,
- Katarzyna Sadowska – Główny Księgowy GOK.
 
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie i przedstawiał się następująco:
1.      Działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie.
2.      Rozpatrzenie projektów uchwał na następną sesję,
3.      Zgłaszanie przez radnych wniosków do projektowanego planu kadencyjnego.
4.      Sprawy różne.
 
Ad. 1
W pierwszej części realizowanego punktu 1-szego posiedzenia komisja zwiedziła obiekt Gminnego Ośrodka Kultury. Oprowadzająca dyrektor GOK zapoznała członków Komisji z przeznaczeniem poszczególnych pomieszczeń oraz rodzajem prowadzonej w nich działalności.
W drugiej części:
a) Główna Księgowa GOK przedstawiła gospodarkę finansową Gminnego Ośrodka Kultury.
b) Dyrektor GOK przedstawiła działalność merytoryczną GOK.
 
Ad. 1a
Budżet GOK wynosi 250.667 złotych, z tego 83 % to dotacja z budżetu gminy, a 17 % przychody własne, na które składają się przychody z:
  • Działalności GCI,
  • Wynajmu lokali użytkowych, sali widowiskowej i pomieszczeń GOK oraz świetlic wiejskich
  • Działalności kulturalnej,
  • Realizacji projektu INTERREG
Realizacja budżetu przedstawia się następująco:
  • Wydatki osobowe (płace i pochodne) – 180.395 zł, co stanowi 72 % ogółu wydatków,
  • Działalność bieżąca (zakup materiałów, utrzymanie obiektów, opał, telefony itp.) – 29.993 złote, co stanowi 12  % wydatków,
  •  Działalność Gminnego Centrum Informatycznego (w tym dzierżawa sprzętu) – 19.059 zł, co stanowi 7,6 % wydatków,
  • Działalność kulturalna (w tym 1.000 zł na zakup książek) – 19.020 zł, co stanowi    7,5 % wydatków,
  • Remonty – 2.200 zł, co stanowi 0,9 % wydatków.
 
Na zapytanie radnego Franciszka Fleszara przedstawiła strukturę wydatków osobowych, która przedstawia się następująco:
·        Zarząd i Administracja            - 46 %,
·        Instruktorzy                              - 23 %,
·        Świetlice wiejskie                     - 22 %,
·        Gminne Centrum Informatyczne – 9 %.
Ponadto poinformowała, że pieniądze wypracowane przez świetlice wiejskie pozostają do dyspozycji tych świetlic.
 
Ad. 1b
Dyrektor GOK przedstawiła działalność merytoryczną i administracyjną GOK. Poinformowała, że GOK działa w oparciu o własny statut, zatwierdzony przez Radę Gminy oraz w oparciu o roczny kalendarz imprez, zaopiniowany przez Radę Społeczną GOK i zatwierdzony przez Wójta Gminy. Obsada etatowa GOK to 12 etatów, z tego 4 etaty przypada na świetlice wiejskie. Oprócz stałych zajęć w sekcjach zainteresowań, w okresie od lipca 2006 roku zorganizowano (lub współuczestniczono w ich realizacji)  następujące imprezy:
·        Zajęcia półkolonijne,
·        Pożegnanie lata,
·        Dożynki Gminne w Radzimowie,
·        Przedstawienie charytatywne zespołu teatralnego

Ilość odwiedzin: 2965
Skrócony opis: Protokół nr 3 z posiedzenia Komisji Społecznej Rady Gminy w dniu 22 lutego 2007 r. o godz. 16 oo w Gminnym Ośrodku Kultury w Sulikowie
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Jan Jaworski
Osoba, która odpowiada za treść: Jan Jaworski
Osoba, która wprowadzała dane: Remigiusz Czarnecki
Data wytworzenia informacji: 2007-03-15 10:38:44
Data udostępnienia informacji: 2007-03-15 10:38:44
Data ostatniej aktualizacji: 2007-03-15 12:01:49

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner