logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
minus Wójt Gminy
   minus Sprawozdania
      plus Sprawozdania w kadencji 2014-2018
      plus Sprawozdania w kadencji 2010-2014
      minus Sprawozdania w kadencji 2006-2010
         minus Od 2006.10.28 do 2006.12.06
         minus Od 2006.12.07 do 2006.12.28
         minus Od 2006.12.29 do 2006.01.24
         minus Od 2007.01.25 do 2007.02.28
         minus Od 2007.03.01 do 2007.03.28
         minus Od 2007.03.28 do 2007.04.30
         minus Od 2007.04.30 do 2007.05.30
         minus Od 2007.05.31 do 2007.06.27
         minus Od 2007.10.30 do 2007.11.21
         minus Od 2007.11.22 do 2007.12.28
         minus Od 2007.12.28 do 2008.30.01
         minus Od 2008.02.28 do 2008.03.26
         minus Od 2008.03.26 do 2008.04.30
         minus Od 2008.04.30 do 2008.05.28
         minus Od 2008.05.28 do 2008.06.25
         minus Od 2008.06.25 do 2008.09.24
         minus Od 2008.09.24 do 2008.10.29
         minus Od 2008.10.29 do 2008.11.26
         minus Od 2008.11.26 do 2008.12.30
         minus Od 2008.12.30 do 2009.01.14
         minus Od 2009.01.15 do 2009.02.17
         minus Od 2009.02.18 do 2009.03.17
         minus Od 2009.03.24 do 2009.04.20
         minus Od 2009.04.28 do 2009.05.12
         minus Od 2009.05.13 do 2009.06.16
         minus Od 2009.06.30 do 2009.09.25
         minus Od 2009.09.26 do 2009.10.27
         minus Od 2009.10.29 do 2009.11.23
         minus Od 2009.11.24 do 2009.12.29
         minus Od 2009.10.30 do 2010.01.26
         minus Od 2010.01.26 do 2010.02.24
         minus Od 2010.02.28 do 2010.03.30
         minus Od 2010.03.31 do 2010.04.27
         minus Od 2010.04.29 do 2010.05.20
         minus Od 2010.05.24 do 2010.06.29
         minus Od 2010.06.30 do 2010.09.24
         minus Od 2010.09.25 do 2010.11.03
         minus Od 2010.11.05 do 2010.12.10
      plus Sprawozdania w kadencji 2002-2006
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Wójta Gminy Sulików
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2019 rok
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Sprawozdania finansowe
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
minus Wybory Prezydenta RP - 28 czerwca 2020 r.
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw Gminy Sulików
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
plus Powszechny spis rolny 2020r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Sulików
w okresie od 31 maja 2007r. do 27 czerwca 2007r.
 
 
W okresie międzysesyjnym Wójt Gminy:
1.      Powołał zespół organizacyjny Gminnych Dożynek w Studniskach Dolnych, w dniu 26 sierpnia 2007r.
2.      Zlecił rozeznanie możliwości realizacji wniosków zgłoszonych przez radnych na sesji w dniu 30 maja br. i wniosków komisji Rady Gminy.
3.      Zorganizował spotkanie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych z przedstawicielem firmy brokerskiej w sprawie kompleksowego ubezpieczenia majątku jednostek
4.      Podpisał protokół uzgodnień w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej położonej w Radzimowie .
5.      Przyznał kamień do remontu dróg w Małej Wsi Górnej, Biernej i w Miedzianej.
6.      Zlecił rozpoczęcie procedury zmierzającej do przeszacowania wartości gruntów komunalnych.
7.      Zatwierdził projekty uchwał na czerwcową sesję.
8.      Podjął czynności związane z rozpoczęciem kampanii wyborczej na ławników do sądów.
9.      Zlecił wykonanie dwóch map gminy Sulików dla potrzeb posterunku policji w Zawidowie.
10. Podjął czynności związane z dalszym wykorzystaniem pomieszczeń w Studniskach Dolnych zajmowanych dotychczas przez Niepubliczny ZOZ w Sulikowie.
11. Zlecił dla Międzygminnej Spółki Wodno-Kanalizacyjnej SUPLAZ z/s w Sulikowie remont sanitariatów w Urzędzie Gminy.
12. Ogłosił przetarg na leasing nowego samochodu służbowego dla potrzeb Urzędu Gminy Sulików.
13. Zlecił wykoszenie traw na poboczach dróg gminnych – w newralgicznych miejscach.
14. Podpisał projekty organizacyjne na rok szkolny 2007/2008 szkół podstawowych w Sulikowie, Studniskach Dolnych i Biernej, gimnazjum w Sulikowie i przedszkola w Sulikowie.
15. Negatywnie odniósł się do wniosku dyrektora przedszkola o zwiększenie planu finansowego przedszkola na zwiększony odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
16. Zlecił wystąpienie do Komisji Społecznej Rady Gminy o opinię w sprawie zasadności dalszego funkcjonowania kuchni w przedszkolu w Sulikowie ( w kontekście planowanego remontu kuchni).
17. Zwiększył o 3.000 zł dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie z przeznaczeniem na organizację gminnych dożynek.
18. Zlecił zorganizowanie spotkania konsultacyjnego w sprawie modernizacji oświetlenia drogowego na terenie gminy.
19. Zaakceptował ofertę Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Zgorzelcu na naprawę 3 mostków w Starym Zawidowie.
20. Zlecił dokonanie niezbędnych ustaleń dotyczących systemu monitorowania Placu Wolności.
21. Wstępnie pozytywnie odniósł się do oferty Towarzystwa Kolarskiego „Karkonosze TOUR” zorganizowania w Sulikowie w dniu 6 czerwca 2008r. mety IV etapu XVI Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „BAŁTYK-KARKONOSZE TOUR” na trasie Żary – Sulików. Podjęcie ostatecznej decyzji Wójt uzależnia od opinii Rady Gminy.
22.  Upoważnił kierownika Działu Pomocy Społecznej i Świadczeń w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie zadań realizowanych przez GOPS.
23. Zlecił zorganizowanie spotkania z kierownikami jednostek organizacyjnych na temat polityki kadrowej i płacowej w 2008 roku.
24. Wystąpił do Koncernu Energetycznego EnergiaPro z prośbą o wskazanie słupów oświetleniowych na terenie gminy, stanowiących własność Koncernu.
25. Ze względów formalno-prawnych Wójt negatywnie odniósł się do współuczestniczenia gminy w warsztatach terapii zajęciowej organizowanej przez Fundację „Niepełnosprawnym i Oczekującym Pomocy” w Zgorzelcu.
26. Uczestniczył:
- w otwarciu przejścia granicznego w Pieńsku,
- w posiedzeniach stałych komisji Rady Gminy,
- w rajdzie szkolnym w dniu 1 czerwca br.,
- w festynie dla dzieci z okazji Dnia Dziecka,    
- w posiedzeniu rady budowy środowiskowej hali sportowej w Sulikowie,
- w posiedzeniu Zarządu ZGZZ,
- w „Dniach Pola”,
      - w wyjeździe do Bielska Białej związanym z technologią internetu bezprzewodowego ogólnodostępnego WIMAX,
- w spotkaniu z przedstawicielami samorządu Zawidowa,
- w posiedzeniu Rady Społecznej SP ZOZ,
- w uroczystości z okazji jubileuszu 60-lecia KWB TURÓW,
- w warsztatach teatralnych w ramach projektu unijnego „Program Dziecięcych Wyobrażeń”,
- w naradzie koordynującej wykonanie dokumentacji kanalizacji w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda”,
- w zakończeniu klas III gimnazjum i klas VI Szkoły Podstawowej w Sulikowie,
- w uroczystym spotkaniu z gronem nauczycielskim i pracownikami Szkoły Podstawowej w Biernej i Przedszkola Publicznego w Sulikowie z okazji zakończenia roku szkolnego.
 
 
Wójt wydał następujące zarządzenia:
1.      W sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.
2.      W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.
3.      W sprawie regulaminu przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych.
4.      W sprawie powołania Społecznej Rady Programowej przy Gminnym Ośrodku Kultury w Sulikowie.
 
 
Wójt zawarł następujące umowy:
  1. Umowę o dzieło na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 20 w Radzimowie.
  2. Ze Studiem Architektonicznym „FOLD” z Wrocławia na wykonanie projektu kolorystyki wnętrz dla środowiskowej hali sportowej w Sulikowie.
  3. Umowę dzierżawy działki rolnej w Miedzianej.
  4. Z firmą SISCO na utrzymanie podmiotowego serwisu BIP.
  5. Z Przedsiębiorstwem Usługowo-Produkcyjnym „PROTEX” z Dzierżoniowa na wykonanie dokumentacji oraz kosztorysów przebudowy świetlicy wiejskiej w Studniskach Dolnych na salę sportowo-widowiskową.
  6. Aneks do umowy z wykonawcą budowy środowiskowej hali sportowej w Sulikowie dotyczący terminu realizacji budowy (nowy termin realizacji budowy 30.12.2007r.)
  7. Aneks do umowy z Wojewodą Dolnośląskim o dofinansowanie budowy środowiskowej hali sportowej w Sulikowie.
  8. Aneks nr 1 do umowy dotyczącej dotowania OSP w Starym Zawidowie.
  9. Podpisał aneks do umowy o partnerstwie w sprawie utworzenia interaktywnej strony internetowej zawierającej dane z zakresu gospodarki przestrzennej powiatu zgorzeleckiego.
 
                                                                                                                Jan Hasiuk
                                                                                                               Wójt Gminy

Ilość odwiedzin: 3645
Nazwa dokumentu: Od 2007.05.31 do 2007.06.27
Skrócony opis: Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Sulików w okresie od 31 maja 2007r. do 27 czerwca 2007r.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2007-07-17 09:19:44
Data udostępnienia informacji: 2007-07-17 09:19:44
Data ostatniej aktualizacji: 2011-01-17 11:28:09

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner