logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Sulików
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2002-2006
plus Oświadczenia majątkowe 2006-2010
plus Oświadczenia majątkowe 2010-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja w sprawie unieważnienia naboru na wolne stanowisko
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


 

PLAN PRACY  
 ZESPOŁU SZKOŁY PODSTAWOWEJ
I GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II
W SULIKOWIE
na rok szkolny 2008/2009
 
 
     SZKOŁA:
  • BEZPIECZNA I PRZYJAZNA, BUDOWANA NA NIEPODZIELNYCH WARTOŚCIACH GODNOŚCI LUDZKIEJ
  • WSPIERAJĄCA ROZWÓJ TALENTÓW
  • EFEKTYWNIE NAUCZAJĄCA
  • WYCHOWYJĄCA KU WARTOŚCIOM
                                                                                                                                             OPRACOWANIE:
                                                                       URSZULA MUNIAK
                                                                       ELŻBIETA KOWALCZYK
                                                                       GRAŻYNA RACHAŃSKA
                                                                       GRAŻYNA FLESZAR
 
 
 
I. Szkoła bezpieczna i przyjazna
· Współpraca ze środowiskiem
· Współpraca z samorządem
· Profilaktyka zdrowotna
· Nawiązanie współpracy z innymi szkołami
· Poszanowanie praw człowieka w naszej szkole
 
 
II. Szkoła wspierająca rozwój talentów
· Konkursy i imprezy szkolne
· Koła zainteresowań
· Projekty interdyscyplinarne
· Wyjazdy edukacyjne
 
 
III. Szkoła efektywnie nauczająca
· Konkursy przedmiotowe
· Zewnętrzne i wewnętrzne szkolenia nauczycieli
· Realizacja projektów przedmiotowych i interdyscyplinarnych
· Szkolenia i warsztaty (innowacyjne metody pracy)
 
 
IV. Szkoła wychowująca ku wartościom
· Akademie z okazji świąt narodowych
· Wieczornice poświecone pamięci patrona szkoły
· Podnoszenie kultury bycia, wybór właściwych postaw etycznych
· Debaty problemowe
 
 
WRZESIEŃ
I. Szkoła bezpieczna i przyjazna
Zadania
Termin
Odpowiedzialni
Zapoznanie uczniów z regulaminem szkoły
do 10 IX
wychowawcy
Pomoc w adaptacji ucznia do nowego środowiska
do 10 IX
wychowawcy klas I, SU
Bezpieczna droga do szkoły, bezpieczeństwo na terenie szkoły
do 15 IX
wychowawcy klas, nauczyciele w.f, SU
Wybory samorządów klasowych, samorządu szkolnego, opiekuna SU
do 20 IX
E. Kowalczyk
W. Musialska
 
II. Szkoła wspierająca rozwój talentów
Opracowanie planu pracy kół zainteresowań i rozpoczęcie działalności
do 10 IX
opiekunowie kół
Inauguracja działalności sklepiku szkolnego
do 15 IX
PGG – E. Kowalczyk
Inauguracja klubu szachowego
do 30 IX
E. Kujański
Ogłoszenie konkursu - 100% frekwencja
do 30 IX
opiekunowie SU
Ogłoszenie konkursu plastycznego – Tworzymy sercem
do 30 IX
PGG E. Wąsowska - Bodo
Ogłoszenie konkursu na okładkę gazetki szkolnej
do 30 IX
E. Kurjański
Ogłoszenie konkursu ortograficznego, interpunkcyjnego, recytatorskiego, literackiego, poetyckiego, mitologicznego   
(interpunkcyjny, mitologiczny – GOK)
do 30 IX
B. Garbulińska
G. Fleszar
Ogłoszenie konkursu o św. Pawle
do 30 IX
ks. P. Durkalec
Ogłoszenie konkursu o UE
do 30 IX
D. Baranek – Kostyszak
Ogłoszenie konkursu o patronie szkoły
do 30 IX
G -ks. P. Durkalec,
SP – R. Swoboda
Ogólnopolskie Marsze na Orientację „Święto Grzybów 2008”
 8 września
K. Plaugo
A. Warchoł
XXXIII Jeleniogórski Rajd Młodzieży Szkolnej „Podgórzyn 2008”
28-30 wrzesień
K. Plaugo
A. Warchoł
Liga klas
 
SU
 
III. Szkoła efektywnie nauczająca
Zgłoszenia klas do konkursów przedmiotowych
do 30 IX
opiekunowie kół
Spotkania z rodzicami, wybór trójek klasowych
do 20 IX
wychowawcy klas
Opracowanie i uzupełnienie dokumentacji szkolnej
do 24 IX
nauczyciele
Zebrania zespołów samokształceniowych, opracowanie planu pracy
do 30 IX
przewodniczący zespołów
Zebranie materiałów do pierwszego numeru gazetki szkolnej
do 30 IX
zespół redakcyjny
 
IV. Szkoła wychowująca ku wartościom
Uroczysty apel z okazji rozpoczęcia roku szkolnego
1 IX
U. Muniak
E. Kowalczyk
 
 
PAŹDZIERNIK
I. Szkoła bezpieczna i przyjazna
Dyskoteka szkolna
do końca X
SU, Rada Rodziców
Zapoznanie uczniów z kartą praw człowieka
do końca X
wychowawcy
 
II. Szkoła wspierająca rozwój talentów
Inauguracja turnieju tenisa stołowego
początek X
E. Kasak
J. Wujec
Inauguracja działalności kółka strzeleckiego
początek X
M. Kaczorowski
Ogłoszenie konkursu czytelniczego
początek X
E. Kurjański
IX Marsze na Orientację o Puchar „TRAMPA” Bogatynia
20 X
K. Plaugo
A. Warchoł
VI Ogólnopolskie Marsze na Orientację „Lwówecka Jesień 2008”
21 X
K. Plaugo
A. Warchoł
Zdolny Ślązak gimnazjalista – blok matematyczno - fizyczny
16 X
M. Stelmach,
 
Zdolny Ślązak gimnazjalista – blok przyrodniczy
23 X
A. Warchoł
 
Zdolny Ślązak gimnazjalista – blok humanistyczny
28 X
M. Rędzia
 
Zdolny Ślązaczek
 
B. Garbulińska
 
III. Szkoła efektywnie nauczająca
Sprawdziany kompetencji uczniów SP i G
połowa X
zespoły samokształceniowe
Projekt całorocznych działań w ramach spełniania obowiązku szkolnego – Nie opuszczam zajęć szkolnych
do 30 X
opracowanie i wdrożenie projektu I. Warchoł,
D. Bazylińska
Opracowanie i przedstawienie RP planu pracy zespołu do spraw wspierania talentów uczniów
do 15 X
E. Kowalczyk
E. Wąsowska - Bodo
Analiza wyników testów kompetencji
25 X
zespoły samokształceniowe wychowawcy klas
IV. Szkoła wychowująca ku wartościom
Organizacja Dnia Nauczyciela
14 X
D. Woda
J. Kalka
Wieczornica z okazji rocznicy pontyfikatu patrona szkoły, poświęcenie hali sportowej
10 X
G. Fleszar
Ks. P. Durkalec
Pasowanie uczniów klas I
koniec X
E. Małek
I. Kusiak
LISTOPAD
I. Szkoła bezpieczna i przyjazna
Bal andrzejkowy
27 XI
SP – kl. VI
PGG – kL. III
Prelekcje dla uczniów na temat bezpieczeństwa
kl. Va, Vb SP
kl. Ia, Ib, Ic PGG
do 15 XI
 
SP – I. Warchoł
PGG – D. Bazylińska
 
II. Szkoła wspierająca rozwój talentów
Wyjazd na lodowisko do Jonsdorfu
XI
G. Andrzejewski
Futsal – rozgrywki szkolne
XI – VI
P. Woźny
J. Wujec
Koszykówka – liga szkolna
XI – III
P. Woźny
J. Wujec
 
III. Szkoła efektywnie nauczająca
Rada szkoleniowa: Prawa człowieka
do końca XI
E. Kasak
W. Musialska
Tydzień dysleksji w szkole (SP i PGG)
 
I. Warchoł
D. Bazylińska
 
IV. Szkoła wychowująca ku wartościom
Udział w obchodach Święta Zmarłych, wyjazd na cmentarz, odwiedziny grobów nauczycieli
31 X
wychowawcy klas
 
Uroczystość upamiętniająca odzyskanie niepodległości przez Polskę
11 XI
E. Kowalczyk
opiekunowie SU
Góra Grosza
1- 30 XI
opiekunowie SU,
 
 
GRUDZIEŃ
I.      Szkoła bezpieczna i przyjazna
Kurs pierwszej pomocy dla nauczycieli
do 15 XII
A. Kubiś
Mikołajki w klasach
6 XII
wych.klas
Konkurs szopek i stroików – kiermasz świąteczny
14 XII
E. Wąsowska – Bodo;
U. Muniak,
Wyjazd do fabryki bombek
do 12 XII
J. Kalka
D. Woda
Prelekcje na temat nikotynizmu
do 18XII
pedagodzy
wychowawcy
 
II. Szkoła wspierająca rozwój talentów
Półfinał konkurs ortograficznego
do 10 XII
B. Garbulińska
G. Fleszar
Konkurs recytatorski – etapy klasowe
do 19 XII
poloniści
Wyjazd na basen do Liberca
w ciągu miesiąca
M. Kaczorowski
P. Woźny
 
IV. Szkoła wychowująca ku wartościom
Wigilie klasowe, apel szkolny
19 XII
ks. P. Durkalec
 
 
STYCZEŃ
I. Szkoła bezpieczna i przyjazna
Bal karnawałowy
I połowa I
Kl V SP
Kl. II PGG
Program profilaktyczny – Potęga decyzji PGG I, II
I połowa I
D. Bazylińska
 
II. Szkoła wspierająca rozwój talentów
Konkurs recytatorski – eliminacje klasowe
do 15 I
I–III: J. Swobo-da
IV–VI: B. Gar-bulińska
PGG:
E. Kowalczyk
G. Fleszar
Rozstrzygnięcie konkursu poetyckiego, literackiego
do 15 I
SP:
B. Garbulińska
E. Małek
PGG:
E. Kowalczyk
G. Fleszar
Liga klas – podsumowanie I półrocza
Do 18 I
SU
 
LUTY
I. Szkoła bezpieczna i przyjazna
Poczta walentynkowa
do 13 II
opiekunowie SU
Prelekcje na temat alkoholizmu
do końca II
I. Warchoł
D. Bazylińska
 
II. Szkoła wspierająca rozwój talentów
Finał konkursu ortograficznego
do końca II
SP:
 B. Garbulińska
PGG:
G. Fleszar
Rozgrywki piłki siatkowej SP i PGG
II – III
nauczyciele w. f.
Finał konkursu geograficznego - Znam swój kraj
do końca II
A. Warchoł
A. Kubiś
Półfinał konkursu – Eureko, ja to wiem!
do końca II
Musialska
M. Rędzia
 
III. Szkoła efektywnie nauczająca
Próbny egzamin kompetencji - kl. VI SP, IIIG
początek II
liderzy zespołów samokształceniowych
Zebrania zespołów, analiza wyników nauczania w 1 semestrze
do połowy II
liderzy zespołów samokształceniowych
Rada szkoleniowa – Milczenie nie zawsze jest złotem – wykorzystywanie seksualne dzieci i młodzieży
do końca II
I. Warchoł
D. Bazylińska
 
IV. Szkoła wychowująca ku wartościom
Eliminacje do ogólnoszkolnego konkursu – Znam kartę praw człowieka
do końca II
A. Kubiś
A. Warchoł
 
MARZEC
I.            Szkoła bezpieczna i przyjazna
Wspólny festyn zaprzyjaźnionych szkół
do 20 III
I. Szatkowska,
G. Andrzejewski
Profilaktyka – spektakl profilaktyczny
do końca III
I. Warchoł
D. Bazylińska
 
II. Szkoła wspierająca rozwój talentów
Szkolny konkurs matematyczny kl. III SP
do końca III
J. Kalka
D. Woda
Półfinał konkursu wiedzy o UE
do 15 III
D. Baranek - Kostyszak
Konkurs wiedzy o św. Pawle
do końca III
Ks. P. Durkalec
XI Ogólnopolskie Marsze na Orientację „Puchar Wagarowicza”
koniec III
K. Plaugo
A. Warchoł
XX Przegląd Piosenki Turystyczno – Eko-logicznej
koniec III
K. Plaugo
Festiwal Nauki
do końca III
E. Kowalczyk
I. Szatkowska
D. Baranek – Kostyszak
J. Antoniak
Gminny konkurs recytatorski
do końca III
E. Kowalczyk
B. Garbulińska
Jaki zawód? Jaka szkoła? PGG
III/IV
D. Bazylińska
I Dzień Wiosny
21 III
J. Wujec
 
III. Szkoła efektywnie nauczająca
Analiza wyników egzaminów próbnych
do 10 III
liderzy zespołów samokształceniowych
 
IV. Szkoła wychowująca ku wartościom
Dzień Kobiet
6 III
nauczyciele – mężczyźni
Msza św. – rocznica śmierci patrona szkoły
2 IV
Ks. P. Durkalec
 
KWIECIEŃ
I. Szkoła bezpieczna i przyjazna
Prelekcje na temat narkomanii
w ciągu miesiąca
I. Warchoł
D. Bazylińska
 
II. Szkoła wspierająca rozwój talentów
Powiatowe eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Turystyczno- Krajoznawczego
IV
K. Plaugo
A. Warchoł
Lekkoatletyka – rozgrywki szkolne SP
IV – V
E. Kasak
M. Kaczorowski
Konkurs o Konstytucji 3 Maja
do końca IV
G. Połetek
M. Rędzia
Konkurs pisanek, kartek świątecznych – wystawa
do 8 IV
I. Kusiak
G. Rachańska
E. Wąsowska – Bodo
Orientacja zawodowa klas III – zajęcia z doradcami z Klubu Pracy
do końca miesiąca
D. Bazylińska
 
III. Szkoła efektywnie nauczająca
 
IV. Szkoła wychowująca ku wartościom
 Konkurs wiedzy o patronie szkoły
do 8 IV
R. Swoboda
ks. P. Durkalec
Organizacja apelu wielkanocnego
8 IV
R. Swoboda
Dzień Ziemi – sprzątanie Świata
22 IV
M. Mariańska
A. Kubiś
W. Musialska
 
MAJ
I. Szkoła bezpieczna i przyjazna
Wycieczki klasowe, zielona szkoła
do końca V
wychowawcy klas
Święto Szkoły
18 V
J. Wujec
opiekunowie SU
Miting sportowy
koniec V
nauczyciele w.f.
 
II. Szkoła wspierająca rozwój talentów
Finał konkursu czytelniczego, szachowego
do końca V
E. Kurjański
Wyjazd do teatru
do końca V
E. Kowalczyk
M. Kaczorowski
Finał konkursu wiedzy o UE
4 – 8 V
D. Baranek - Kostyszak
VI Międzynarodowy Rajd Wielodysyplinowy „BÓBR 2008”
początek V
K. Plaugo
A. Warchoł
Konkurs ekologiczno – matematyczny klas V
 
W. Musialska
I. Szatkowska
 
III. Szkoła efektywnie nauczająca
Wstępna analiza wyników testów SP
po 20 V
zespoły przedmiotowe
 
IV. Szkoła wychowująca ku wartościom
Obchody rocznicy wstąpienia Polski do UE
początek V
D. Baranek – Kostyszak
G. Połetek
Obchody Konstytucji 3 Maja
3 V
M. Rędzia
B. Garbulińska
Akcja – Młodzi głosują – wybory do parlamentu europejskiego
w ciągu miesiąca
A. Warchoł
M. Rędzia
 
CZERWIEC
I. Szkoła bezpieczna i przyjazna
Organizacja Dnia Dziecka – rajd pieszy
1 VI
E. Kurjański
M. Kaczorowski
 
II. Szkoła wspierająca rozwój talentów
Wystawa plastyczna całorocznego konkursu – Tworzymy sercem
do 10 VI
E. Wąsowska – Bodo
Wystawa prac – Moje wymarzone wakacje (SP)
do 10 VI
I. Kusiak
 
 
III. Szkoła efektywnie nauczająca
Analiza ocen, wnioski do planu pracy na przyszły rok szkolny
do 15 VI
liderzy zespołów
 
Wstępna analiza wyników egzaminów PGG
do 15 VI
liderzy zespołów
Rozstrzygnięcie konkursu „Liga klas”
17 VI
SU
 
IV. Szkoła wychowująca ku wartościom
Apel z okazji zakończenia klas VI, III
19 VI
wychowawcy klas
Apel z okazji zakończenia roku szkolnego
19 VI
SU
 
DZIAŁANIA CYKLICZNE:
 
1.     Gazetka szkolna – miesięcznik
2.     Rozgrywki szachowe
3.     Zawody, turnieje sportowe – wg planu
4.     Konkursy SU – comiesięczne podsumowanie konkursu na 100% frekwencje; ogłoszenie wyników
5.     Konkursy przedmiotowe
6.     Publikacja wszystkich tekstów konkursu literackiego wraz z głosowaniem czytelników
7.      Zmiana wystroju gazetki klasowej i szkolnej (holl):
 
Hasła miesięcy:
IX     - "Moja gmina, moja szkoła”
X       - "Zobacz ile jesieni" J. Tuwim ( III c)
XI     - "Wszystkie rzeczy mają swój czas" ks. Koheleta (II b)
XII    - "Wesołą nowinę bracia słuchajcie..." (I a)
I        -  „W zdrowym ciele – zdrowy duch”(III a)
II       - „Ich watro naśladować” (I c)
III      - "Sztuka! rzecz to wielka..." J. Słowacki (I b)
IV     - "Jedną mamy ziemię - jedno na niej życie" (II a)
V       - "Witaj maj! Trzeci maj!..." ( III b)
VI     -  „Z kart historii…”(II c)

 

 

Nazwa dokumentu: plan pracy na rok szkolny 2008/2009
Osoba, która wytworzyła informację: Urszula Ciupak
Osoba, która odpowiada za treść: Urszula Ciupak
Osoba, która wprowadzała dane: Urszula Ciupak
Data wytworzenia informacji: 2007-12-18 12:27:15
Data udostępnienia informacji: 2007-12-18 12:27:15
Data ostatniej aktualizacji: 2009-02-12 15:53:22

Wersja do wydruku...

corner   corner