logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
minus Uchwały
   plus 2001
   plus 2003
   plus 2004
   plus 2005
   plus 2006
   minus 2007
      plus Styczeń
      plus Luty
      plus Marzec
      plus Kwiecień
      plus Maj
      plus Czerwiec
      plus Lipiec
      plus Wrzesień
      plus Październik
      plus Listopad
      minus Grudzień
         minus XIV_100_07
         minus XIV_101_07
         minus XIV_102_07
         minus XIV_103_07
         minus XIV_104_07
         minus XIV_105_07
         minus XVI_106_07
         minus XIV_107_07
         minus XIV_108_07
         minus XIV_109_07
         minus XIV_110_07
         minus XIV_111_07
         minus XIV_112_07
   plus 2008
   plus 2009
   plus 2010
   plus 2011
   plus 2012
   plus 2013
   plus 2014
   plus 2015
   plus 2016
   plus 2017
   plus 2018
   plus 2019
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


PRAWO LOKALNE > Uchwały > 2007 > Grudzień > XIV_100_07

UCHWAŁA NR XIV/100/07
RADY GMINY SULIKÓW
Z DNIA 28 GRUDNIA 2007 ROKU
 
 
w sprawie planu pracy Rady Gminy Sulików na 2008 rok.
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz § 26 ust. 2 Statutu Gminy Sulików (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z 2003r. Nr 85, poz. 1762, ze zmianami),
Rada Gminy Sulików
 
uchwala, co następuje:
 
§ 1.
 
Uchwala się plan pracy Rady Gminy Sulików na 2008 rok w następującym brzmieniu:
 
I. STYCZEŃ
 
 Gospodarka odpadami na terenie gminy Sulików.
 
II. LUTY
 
Przygotowanie dokumentacji technicznej inwestycji pod nazwą „Uporządkowanie kanalizacji wodno-ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda.”
 
III. MARZEC
 
Sprawozdanie z realizacji zadań wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariatu.
 
 IV. KWIECIEŃ
 
Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2007 oraz sprawa absolutorium dla Wójta Gminy.
 
V. MAJ
 
Stan dróg na terenie gminy. Bezpieczeństwo na terenie gminy.
 
 VI. CZERWIEC
 
Przyjęcie Strategii Rozwoju Oświaty w gminie Sulików.
Aktualizacja Statutu Gminy Sulików.
 
 VII. WRZESIEŃ
 
Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2008 roku.
 
 
VIII. PAŹDZIERNIK
 
Analiza inwestycji prowadzonych na terenie gminy Sulików.
 
IX. LISTOPAD
 
Uchwalenie podatków i opłat lokalnych na 2009 rok.
 
 XII. GRUDZIEŃ
 
Uchwalenie budżetu gminy na rok 2009.
Plan pracy Rady Gminy na 2009 rok.
      Podsumowanie pracy Rady Gminy za 2008 rok.
 
 
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Sulików.
 
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Staszczuk

Ilość odwiedzin: 2030
Skrócony opis: w sprawie planu pracy Rady Gminy Sulików na 2008 rok.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wprowadzała dane: Remigiusz Czarnecki
Data wytworzenia informacji: 2008-01-11 12:05:30
Data udostępnienia informacji: 2008-01-11 12:05:30
Data ostatniej aktualizacji: 2008-01-11 12:08:00

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner