logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Sulików
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2002-2006
plus Oświadczenia majątkowe 2006-2010
plus Oświadczenia majątkowe 2010-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA
     W ramach konkursu dotacyjnego „ Równać szanse” na 2008 r. Gminny Ośrodek Kultury w Sulikowie złożył wniosek do Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności administrowanej przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży w Warszawie i otrzymał grant na realizację projektu. Na 1724 złożone wnioski tylko 127 otrzymało dofinansowanie w tym wniosek GOK z Sulikowa.
     W sobotę 26 stycznia 2008 r. rozpoczęła się realizacja projektu pn. „Ocalić od zapomnienia”. Głównym celem projektu jest integracja młodzieży z terenu Gminy Sulików i ożywienie działalności kulturalnej na świetlicach wiejskich poprzez pokazanie tradycji i zwyczajów, które to właśnie tam są kultywowane do dzisiaj. Ponadto podjęcie wspólnych działań spowoduje wyjście z inicjatywą i chęcią tworzenia szeroko pojętej kultury dla całej społeczności Gminy Sulików. Głównym odbiorcą projektu będą jego pomysłodawcy, czyli młodzież w wieku 13-19 lat zamieszkująca Gminę Sulików. Poszczególne etapy projektu odbędą się w każdej z trzech świetlic wiejskich w Mikułowej, Starym Zawidowie, Studniskach Górnych oraz w GOK. Inicjatorem projektu jest młodzież, która chciałaby zainspirować działania mające na celu integrację rówieśników zamieszkujących poszczególne miejscowości Gminy Sulików. Celem nadrzędnym projektu jest integracja młodych poprzez udział w warsztatach: kulinarnych, plastycznych, rzeźbiarskich, a także obserwacja kreacji aktorskich. Poszczególne działania będą ukierunkowane na pobudzanie aktywności młodzieży, pracę w grupach. Mottem przewodnim wszystkich działań będzie propagowanie zwyczajów, tradycji i kultury polskiej, aby rozbudzić w nich dumę z polskiego pochodzenia. Koordynatorem projektu jest Zbigniew Jaworski – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie. Środki pochodzące z dotacji zostaną przeznaczone na zakup materiałów na warsztaty, wyjazd integracyjny do teatru we Wrocławiu oraz organizację wielkiego finału projektu wraz z wystawą prac powstałych na warsztatach.

Załączniki do pobrania: 2008-01-28 11:49:08 - zdjęcie1_gok (381.98 kB)
2008-01-28 11:50:35 - zdjęcie2_gok (357.68 kB)
2008-01-28 11:53:59 - zdjęcie3_gok (352.36 kB)

Ilość odwiedzin: 499
Nazwa dokumentu: 26 stycznia 2008
Skrócony opis: Notka ze spotkania integracyjnego w GOK
Podmiot udostępniający: Zbigniew Jaworski
Osoba, która wytworzyła informację: Zbigniew Jaworski
Osoba, która odpowiada za treść: Zbigniew Jaworski
Osoba, która wprowadzała dane: Warchoł Tomasz
Data wytworzenia informacji: 2008-01-28 11:46:15
Data udostępnienia informacji: 2008-01-28 11:46:15
Data ostatniej aktualizacji: 2008-04-22 13:54:45

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner