logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
minus Wójt Gminy
   minus Sprawozdania
      plus Sprawozdania w kadencji 2014-2018
      plus Sprawozdania w kadencji 2010-2014
      minus Sprawozdania w kadencji 2006-2010
         minus Od 2006.10.28 do 2006.12.06
         minus Od 2006.12.07 do 2006.12.28
         minus Od 2006.12.29 do 2006.01.24
         minus Od 2007.01.25 do 2007.02.28
         minus Od 2007.03.01 do 2007.03.28
         minus Od 2007.03.28 do 2007.04.30
         minus Od 2007.04.30 do 2007.05.30
         minus Od 2007.05.31 do 2007.06.27
         minus Od 2007.10.30 do 2007.11.21
         minus Od 2007.11.22 do 2007.12.28
         minus Od 2007.12.28 do 2008.30.01
         minus Od 2008.02.28 do 2008.03.26
         minus Od 2008.03.26 do 2008.04.30
         minus Od 2008.04.30 do 2008.05.28
         minus Od 2008.05.28 do 2008.06.25
         minus Od 2008.06.25 do 2008.09.24
         minus Od 2008.09.24 do 2008.10.29
         minus Od 2008.10.29 do 2008.11.26
         minus Od 2008.11.26 do 2008.12.30
         minus Od 2008.12.30 do 2009.01.14
         minus Od 2009.01.15 do 2009.02.17
         minus Od 2009.02.18 do 2009.03.17
         minus Od 2009.03.24 do 2009.04.20
         minus Od 2009.04.28 do 2009.05.12
         minus Od 2009.05.13 do 2009.06.16
         minus Od 2009.06.30 do 2009.09.25
         minus Od 2009.09.26 do 2009.10.27
         minus Od 2009.10.29 do 2009.11.23
         minus Od 2009.11.24 do 2009.12.29
         minus Od 2009.10.30 do 2010.01.26
         minus Od 2010.01.26 do 2010.02.24
         minus Od 2010.02.28 do 2010.03.30
         minus Od 2010.03.31 do 2010.04.27
         minus Od 2010.04.29 do 2010.05.20
         minus Od 2010.05.24 do 2010.06.29
         minus Od 2010.06.30 do 2010.09.24
         minus Od 2010.09.25 do 2010.11.03
         minus Od 2010.11.05 do 2010.12.10
      plus Sprawozdania w kadencji 2002-2006
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Wójta Gminy Sulików
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
minus Wybory Prezydenta RP - 10 maja 2020 r.
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw Gminy Sulików
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY SULIKÓW
Z MIĘDZYSESYJNEJ DZIAŁALNOŚCI
OD DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 2007R. DO 21 LISTOPADA 2007R.
 
 
W okresie miedzysesyjnym Wójt Gminy podjął następujące działania:
 1. Zlecił przygotowanie przetargu na wyposażenie hali sportowej w Sulikowie.
 2. Zatwierdził aneksy do projektów organizacyjnych: Szkoły Podstawowej w Biernej, Szkoły Podstawowej w Sulikowie, Szkoły Podstawowej w Studniskach Dolnych i Publicznego Gimnazjum w Sulikowie.
 3. Ogłosił przetarg nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych w Sulikowie przy ul. Pocztowej i przy ul. Szkolnej.
 4. Ogłosił przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego przy Placu Wolności 1/1A w Sulikowie.
 5. Zatwierdził protokół z naboru na wolne stanowisko urzędnicze  w Urzędzie Gminy Sulików ds. obsługi organów gminy.
 6. Ogłosił nabór na samodzielne stanowisko w Urzędzie Gminy  ds. koordynacji projektów finansowanych z zewnętrznych źródeł.
 7. Podpisał porozumienie z Zarządem Powiatu Zgorzeleckiego w sprawie powierzenia gminie Sulików zadań z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie gminy Sulików.
 8. Zatwierdził oferty klubów sportowych z Sulikowa i Radzimowa na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej oraz podpisał aneksy do umów w sprawie dotowania tych klubów.
 9. Przyznał godziny nauczania indywidualnego dla ucznia Szkoły Podstawowej w Sulikowie i uczennicy Publicznego Gimnazjum w Sulikowie.
 10. Przyznał nagrodę dla dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie z okazji 30-lecia istnienia Ośrodka oraz dla kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulikowie z okazji Dnia Pracownika Socjalnego.
 11. Zatwierdził projekty uchwał na listopadową sesję Rady Gminy.
 12. Uczestniczył w:
- naradzie z dyrektorami szkół z terenu gminy,
            - wyjeździe do Hannoweru w Niemczech w celu zapoznania się z nowymi technologiami tłoczenia ścieków komunalnych,
            - naradzie koordynacyjnej wykonania dokumentacji na zadanie pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gmin…..”,
            - spotkaniu z dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Zgorzelcu,
            - posiedzeniu Zarządu Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej,
            - posiedzeniach komisji Rady Gminy,
            - uroczystości z okazji Święta Niepodległości, 
            - uroczystości nadania sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Zgorzelcu,
            - w Targach Poleko w Poznaniu,
            - spotkaniu w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Jeleniej Górze w sprawie realizacji dokumentacji na zadanie pn. „Uporządkowanie gospodarki …..”,
            - posiedzeniu Gminnej Komisji Urbanistycznej.
 
 
 
Wydał następujące zarządzenia:
 1. W sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Sulików.
 2. W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawienia.
 3. W sprawie przedstawienia projektu budżetu gminy Sulików na 2008 rok wraz z objaśnieniami, prognozą łącznej kwoty długu i informacją o stanie mienia komunalnego.
 4. Zarządzenie wewnętrzne w sprawie powołania komisji ds. likwidacji sprzętu i mebli.
 
 
Podpisał następujące umowy:
 
 1. Z firmą Alarm-System ze Zgorzelca na wykonanie monitoringu wizyjnego na hali sportowej w Sulikowie.
 2. Z firmą ARAM na zakup oprogramowania komputerowego dla Urzędu Stanu Cywilnego w Sulikowie.
 3. Z biurem projektowym MDS Projekt ze Zgorzelca na aktualizację dokumentacji technicznej na dokończenie remontu „Ostrego Narożnika” w Sulikowie.
 4. Z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na wykonanie dokumentacji technicznej dla przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda”.
 5. Umowę dzierżawy nieruchomości z gminnego zasobu komunalnego (budynek byłej bazy GS) w Sulikowie.

Ilość odwiedzin: 2901
Nazwa dokumentu: Od 2007.10.30 do 2007.11.21
Skrócony opis: SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY SULIKÓW Z MIĘDZYSESYJNEJ DZIAŁALNOŚCI OD DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 2007R. DO 21 LISTOPADA 2007R.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2008-02-19 10:01:50
Data udostępnienia informacji: 2008-02-19 10:01:50
Data ostatniej aktualizacji: 2011-01-17 11:28:41

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner