logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
minus Uchwały
   plus 2001
   plus 2003
   plus 2004
   plus 2005
   plus 2006
   plus 2007
   minus 2008
      plus Styczeń
      minus Luty
         minus XVI_120_08
         minus XVI_121_08
         minus XVI_122_08
         minus XVI_123_08
         minus XVI_124_08
         minus XVI_125_08
      plus Marzec
      plus Kwiecień
      plus Maj
      plus Czerwiec
      plus Lipiec
      plus Wrzesień
      plus Październik
      plus Listopad
      plus Grudzień
   plus 2009
   plus 2010
   plus 2011
   plus 2012
   plus 2013
   plus 2014
   plus 2015
   plus 2016
   plus 2017
   plus 2018
   plus 2019
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wynikach naboru
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


PRAWO LOKALNE > Uchwały > 2008 > Luty > XVI_123_08

UCHWAŁA NR XVI/123/08
RADY GMINY SULIKÓW
Z DNIA 27 LUTEGO 2008 ROKU
 
w sprawie wniesienia w zamian za udziały współce pod firmą Łużycka Higiena Komunalna Sp. z o.o. z siedzibą w Zgorzelcu wkładu niepieniężnego oraz w sprawie objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym
 
 
            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. g ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami),Rada Gminy Sulików
 
uchwala, co następuje:
 
 
§ 1.
 
Upoważnia się Wójta Gminy Sulików do wniesienia w zamian za udziały w spółce pod firmą Łużycka Higiena Komunalna Sp. z o.o. z siedzibą w Zgorzelcu wkładu niepieniężnego w postaci następujących składników mienia komunalnego:
 
1)     samochód STAR 1142 wraz ze skrzynią do odbioru nieczystości stałych SK-1, rok produkcji 1998,
2)     pojemniki do składowania i odbioru nieczystości, w ilości:
- 595 sztuk pojemników 110 l,
- 9 pojemników o pojemności 1100 l.
 
 
§ 2.
 
Gmina Sulików obejmuje w podwyższonym kapitale zakładowym spółki pod firmą Łużycka Higiena Komunalna Sp. z o.o. 23 (słownie: dwadzieścia trzy) udziały o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: tysiąc złotych) każdy.
 
 
§ 3.
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sulików.
 
 
§ 4.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Przewodniczacy Rady Gminy
Jacek Staszczuk

 
Uzasadnienie:
Wymieniony w uchwale sprzęt dotychczas był używany przez Gminny Zakład Komunalny w Sulikowie w związku z wykonywaniem przez Zakład zadań z zakresu odbioru i wywozu nieczystości stałych z terenu gminy Sulików.
Od stycznia 2008r. usługi w tym zakresie realizuje Spółka Łużycka Higiena Komunalna Sp. z o.o. w Zgorzelcu, której gmina Sulików jest współwłaścicielem, wobec czego samochód STAR 1142 wraz ze skrzynią do odbioru nieczystości oraz pojemniki do składowania i odbioru nieczystości, przekazuje się w formie aportu Łużyckiej Higienie Komunalnej Spółce z o.o. w Zgorzelcu.
Wartość rynkowa przekazanego sprzętu wynosi:
- samochód do wywozu nieczystości – 12.800 zł,
- kubły na nieczystości – 10.928 zł.
Ogółem daje to kwotę 23.728 zł, co stanowi 23 udziały, po 1.000 zł każdy.

Ilość odwiedzin: 2204
Nazwa dokumentu: XVI_123_08
Skrócony opis: w sprawie wniesienia w zamian za udziały współce pod firmą Łużycka Higiena Komunalna Sp. z o.o. z siedzibą w Zgorzelcu wkładu niepieniężnego oraz w sprawie objęcia udziałów w podwyższony
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Krzysztof Lipko
Osoba, która odpowiada za treść: Krzysztof Lipko
Osoba, która wprowadzała dane: Emilia Mencfeldowska
Data wytworzenia informacji: 2008-03-23 15:21:32
Data udostępnienia informacji: 2008-03-23 15:21:32
Data ostatniej aktualizacji: 2009-01-26 16:02:30

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner