logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
minus Uchwały
   plus 2001
   plus 2003
   plus 2004
   plus 2005
   plus 2006
   plus 2007
   minus 2008
      plus Styczeń
      plus Luty
      minus Marzec
         minus XVII_126_08
         minus XVII_127_08
         minus XVII_128_08
         minus XVII_129_08
         minus XVII_130_08
         minus XVII_131_08
      plus Kwiecień
      plus Maj
      plus Czerwiec
      plus Lipiec
      plus Wrzesień
      plus Październik
      plus Listopad
      plus Grudzień
   plus 2009
   plus 2010
   plus 2011
   plus 2012
   plus 2013
   plus 2014
   plus 2015
   plus 2016
   plus 2017
   plus 2018
   plus 2019
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wynikach naboru
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


PRAWO LOKALNE > Uchwały > 2008 > Marzec > XVII_128_08

UCHWAŁA NR XVII/128/08
RADY GMINY SULIKÓW
Z DNIA 26 MARCA 2008 ROKU
 
 
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy dotyczących zlokalizowania na terenie gminy elektrowni wiatrowych.
 
 
Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz uchwały nr XXV/164/05 Rady Gminy Sulików z 26 stycznia 2005r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy, Rada Gminy Sulików
 
uchwala, co następuje:
 
 
§ 1.
W dniu 1 czerwca 2008 r. w godz. 800 – 1900 przeprowadzone zostaną konsultacje z mieszkańcami gminy Sulików, w sprawie wyrażenia zgody na zlokalizowanie na terenie gminy elektrowni wiatrowych.
 
 
§ 2.
Konsultacje zostaną przeprowadzone w następujących obwodach głosowania.
 
Nr obwodu głosowania
Granice obwodu głosowania
Siedziba komisji konsultacyjnej
1
Sulików, Sulików Podgórze, Mikułowa, Mała Wieś Dolna, Mała Wieś Górna
SALA SPORTOWA
SULIKÓW
ul. GARBARSKA 1A
2
Bierna, Bierna Nowoszyce, Miedziana, Miedziana Łowin, Miedziana Jabłoniec, Radzimów Dolny, Radzimów Górny
SZKOŁA PODSTAWOWA
 W BIERNEJ
3
Stary Zawidów, Stary Zawidów Kamieniec, Wielichów, Skrzydlice, Wrociszów Górny, Wrociszów Dolny, Wrociszów Dolny Kolonia, Wilka, Wilka Bory, Ksawerów
ŚWIETLICA WIEJSKA W SKRZYDLICACH
4
 
Studniska Dolne, Studniska Górne
ŚWIETLICA REMIZY STRAŻACKIEJ W
STUDNISKACH DOLNYCH
 
 
 
 
 
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sulików.
 
 
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
                                                                                
 
Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Staszczuk
 
 
 
 
 
                     
Uzasadnienie:
 
 Na sesji Rady Gminy Sulików w dniu 27 lutego 2008r. radni wnioskowali o  przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie lokalizacji elektrowni wiatrowych  na terenie gminy.
 
 Konsultacje przeprowadza się w sprawach:
a)      dla których z mocy ustawy wynika obowiązek przeprowadzania konsultacji,
b)    w pozostałych sprawach ważnych dla Gminy.
Decyzję o przeprowadzeniu konsultacji podejmuje Rada Gminy określając termin przeprowadzenia konsultacji.
Czynności związane z przeprowadzaniem konsultacji przeprowadza komisja powołana przez Wójta Gminy.
Konsultacje są ważne bez względu na frekwencję.
Wszystkie koszty związane z przeprowadzeniem konsultacji, a więc diety dla członków komisji konsultacyjnych, urządzenie lokalu wyborczego, drukowanie obwieszczeń, pokrywane są z budżetu gminy.
Wstępne szacuje się, że będzie to kwota ok. 5.000 zł.

Ilość odwiedzin: 2104
Skrócony opis: w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy dotyczących zlokalizowania na terenie gminy elektrowni wiatrowych.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wprowadzała dane: Remigiusz Czarnecki
Data wytworzenia informacji: 2008-04-11 12:04:30
Data udostępnienia informacji: 2008-04-11 12:04:30
Data ostatniej aktualizacji: 2008-05-29 10:04:47

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner