logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
minus Wójt Gminy
   minus Sprawozdania
      plus Sprawozdania w kadencji 2014-2018
      plus Sprawozdania w kadencji 2010-2014
      minus Sprawozdania w kadencji 2006-2010
         minus Od 2006.10.28 do 2006.12.06
         minus Od 2006.12.07 do 2006.12.28
         minus Od 2006.12.29 do 2006.01.24
         minus Od 2007.01.25 do 2007.02.28
         minus Od 2007.03.01 do 2007.03.28
         minus Od 2007.03.28 do 2007.04.30
         minus Od 2007.04.30 do 2007.05.30
         minus Od 2007.05.31 do 2007.06.27
         minus Od 2007.10.30 do 2007.11.21
         minus Od 2007.11.22 do 2007.12.28
         minus Od 2007.12.28 do 2008.30.01
         minus Od 2008.02.28 do 2008.03.26
         minus Od 2008.03.26 do 2008.04.30
         minus Od 2008.04.30 do 2008.05.28
         minus Od 2008.05.28 do 2008.06.25
         minus Od 2008.06.25 do 2008.09.24
         minus Od 2008.09.24 do 2008.10.29
         minus Od 2008.10.29 do 2008.11.26
         minus Od 2008.11.26 do 2008.12.30
         minus Od 2008.12.30 do 2009.01.14
         minus Od 2009.01.15 do 2009.02.17
         minus Od 2009.02.18 do 2009.03.17
         minus Od 2009.03.24 do 2009.04.20
         minus Od 2009.04.28 do 2009.05.12
         minus Od 2009.05.13 do 2009.06.16
         minus Od 2009.06.30 do 2009.09.25
         minus Od 2009.09.26 do 2009.10.27
         minus Od 2009.10.29 do 2009.11.23
         minus Od 2009.11.24 do 2009.12.29
         minus Od 2009.10.30 do 2010.01.26
         minus Od 2010.01.26 do 2010.02.24
         minus Od 2010.02.28 do 2010.03.30
         minus Od 2010.03.31 do 2010.04.27
         minus Od 2010.04.29 do 2010.05.20
         minus Od 2010.05.24 do 2010.06.29
         minus Od 2010.06.30 do 2010.09.24
         minus Od 2010.09.25 do 2010.11.03
         minus Od 2010.11.05 do 2010.12.10
      plus Sprawozdania w kadencji 2002-2006
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Wójta Gminy Sulików
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
minus Wybory Prezydenta RP - 10 maja 2020 r.
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw Gminy Sulików
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY SULIKÓW
Z MIĘDZYSESYJNEJ DZIAŁALNOŚCI
OD DNIA 27 LUTEGO 2008 R. DO 26 MARCA 2008 R.
 
W okresie miedzysesyjnym Wójt Gminy podjął następujące działania:
1.      Podpisał ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu użytkowego wraz z ułamkowa częścią gruntu w obrębie Sulikowa przy Placu Wolności w Sulikowie.
2.      Zlecił ogłoszenie przetargu na wyposażenie zabytku „Ostry Narożnik”
3.      Powołał Komitet Organizacyjny do zorganizowania mety VI etapu Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Bałtyk – Karkonosze Tour”.
4.      Podpisał porozumienie w sprawie opracowania Koncepcji Subregionalnego Sieciowego Produktu Turystycznego z Dolnośląską Organizacją Turystyczną.
5.      Powołał komisję do przeprowadzenia postępowania związanego z wyborem radcy prawnego świadczącego obsługę prawną dla Urzędu Gminy Sulików.
6.      Podpisał porozumienie w sprawie wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w 2008 roku.
7.      Wyraził zgodę na zawarcie umowy dotyczącej pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru w zakresie robót budowlanych nad pracami remontowymi zabytkowego budynku „Ostry Narożnik” przy Placu Wolności w Sulikowie.
8.      Zapoznał się z ofertą naboru na kurs języka migowego w Centrum Nauki „INTGRACJA@” w Bogatyni.
9.      Zatwierdził projekty uchwał na marcową sesję Rady Gminy.
10. Zlecił przygotowanie i organizację szkolenia dla pracowników Urzędu Gminy w zakresie Kodeksu Postępowania Administracyjnego.
11. Polecił przeprowadzenie lustracji dróg gminnych pod względem planowania ich remontów.
12. Zlecił przygotowanie projektu umowy w sprawie wynagradzania sołtysów z tytułu inkasa zebranych podatków i roznoszenia nakazów płatniczych.
13. Zaakceptował projekt rocznego planu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na 2008 rok.
14. Podpisał porozumienie ze Stowarzyszeniem 10 czerwca z siedzibą w Krakowie
      w związku z organizacją „Kwietnego Biegu” upamiętniającego I pielgrzymkę Papieża
      Jana Pawła II do Polski oraz powołał Gminny Komitet Organizacyjny w związku z
      organizacją biegu.
15. Polecił wystosowanie pisma do Starostwa Powiatowego w spawie wycięcia gałęzi drzew
      nad drogą powiatową w pobliżu świetlicy wiejskiej w Mikułowej.
16. Zlecił przygotowanie przez dyrektorów szkół szczegółowej kalkulacji skutków,
      planowanego wzrostu wynagrodzeń nauczycieli.
17. Wstępnie zaakceptował projekt statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie oraz
      polecił skonsultowanie wątpliwości z radca prawnym i przygotowanie projektu
      uchwały.
18. Zatwierdził aneks nr 2 do projektu organizacyjnego na rok szkolny 2007/2008 Szkoły
      Podstawowej w Studniskach.
19. Zlecił wystosowanie apelu do mieszkańców gminy w sprawie obowiązku
      przestrzegania porządku.
20. Zlecił wystosowanie pisma do Prezesa ŁHK w sprawie złożenia wyjaśnienia
      zróżnicowania stawek za usługi świadczone przez Spółkę ŁHK.
21. Uczestniczył w:
      -Radzie Budowy Środowiskowej Hali Sportowej w Sulikowie.
      -Spotkaniu się z dyr. Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie oraz
       nauczycielami wychowania fizycznego w sprawie wyposażenia hali sportowej.
      -Spotkaniu z zarządem Klubu Sportowego Bazalt w sprawie funkcjonowania klubu oraz  
       planów
       modernizacji stadionu w Sulikowie.
      -Spotkaniu z dyrektorem Departamentu Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego
       we Wrocławiu w sprawach dotyczących dróg wojewódzkich na terenie gminy
       Sulików.
      -Naradzie z dyrektorami placówek oświatowych gminy Sulików dotyczącej 
      opracowania projektu Strategii Rozwoju Oświaty w gminie Sulików.
      -Naradzie wójtów i burmistrzów ze Starostą Zgorzeleckim.
      -Zebraniu wiejskim w Sulikowie, ponadto Zastępca Wójta uczestniczył w zebraniach
       w Starym Zawidowie, Studniskach i Mikułowej.
      -Forum Samorządowym Województwa Dolnośląskiego w Kudowie Zdroju.
      -Spotkaniu z Wicemarszałkiem Województwa Dolnośląskiego Piotrem Borysem
       w Starostwie Powiatowym w Bolesławcu dotyczącym opracowania Subregionalnego
       Produktu Turystycznego. 
      -Naradzie Koordynacyjnej opracowania dokumentacji kanalizacji.
      -Posiedzeniu Zarządu Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej.
 
Wydał następujące zarządzenia:
1.      Zarządzenie wewnętrzne o zmianie zarządzenia w sprawie okularów
korygujących wzrok do pracy przy obsłudze monitorów ekranowych.
2.      W sprawie zaopiniowania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie na 2008 rok.
3.      Zarządzenie wewnętrzne w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
4.      Zarządzenie wewnętrzne w sprawie zamian w Instrukcji organizacji i zakresu działania Archiwum Zakładowego w Urzędzie Gminy Sulików.
5.      W sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie za 2007 rok.
6.      W sprawie zmian w  budżecie Gminy Sulików na 2008 rok.
7.      W sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sulików za 2007 rok.
8.      W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
 
 
Podpisał następujące umowy:
1.      Umowę na wynajęcie autobusu szkolnego dla Szkoły Podstawowej w Studniskach Dolnych.
2.      Umowę na wsparcie realizacji zadań gminy Sulików w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu z klubami sportowymi z terenu Gminy Sulików.
3.      Umowę zlecenia na wykonanie zadań służby BHP w Urzędzie Gminy Sulików.
4.      Umowę z Łużycką Higieną Komunalną Sp. z o. o. z siedzibą w Zgorzelcu na sprzątanie przystanków autobusowych.
5.      Umowę z Łużycka Higieną Komunalną Sp. z o. o. z siedziba w Zgorzelcu na świadczenie usług polegających na wywozie i przekazywaniu do unieszkodliwiania ścieków komunalnych odebranych z Urzędu Gminy Sulików.
6.      Umowę z Zespołem Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie na wynajem autobusu szkolnego.
7.      Aneks nr 1 do umowy pożyczki nr 34/OW/JG/2007 z dnia 12 listopada na dofinansowanie zadania „Dokumentacja techniczna wraz z wnioskiem o dofinansowanie z Funduszu Spójności dla przedsięwzięcia pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda” – udział Gminy Sulików.
8.      Umowę w Agencji Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu dotyczącą dofinansowania modernizacji dróg przyjmowanych od Agencji Nieruchomości Rolnych.
9.      Umowę na wynajem autobusu szkolnego dla Szkoły Podstawowej w Biernej.
 

Ilość odwiedzin: 3369
Nazwa dokumentu: Od 2008.02.28 do 2008.03.26
Skrócony opis: SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY SULIKÓW Z MIĘDZYSESYJNEJ DZIAŁALNOŚCI OD DNIA 27 LUTEGO 2008 R. DO 26 MARCA 2008 R.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2008-04-14 11:28:56
Data udostępnienia informacji: 2008-04-14 11:28:56
Data ostatniej aktualizacji: 2011-01-17 11:31:42

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner