logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
minus Rada Gminy
   minus Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sulików
   minus Skład Rady Gminy Sulików
   minus Składy komisji Rady Gminy Sulików
   plus Protokoły z sesji
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
   plus Rejestr interpelacji i zapytań radnych
   plus Rada Gminy IV kadencji
   minus Rada Gminy V kadencji
      minus Komisje Rady Gminy
         plus Komisja Budżetu i Finansów
         minus Komisja Społeczna
            minus Protokół nr 1
            minus Protokół nr 2
            minus Protokół nr 3
            minus Protokół nr 4
            minus Protokół nr 5
            minus Protokół nr 6
            minus Protokół nr 7
            minus Protokół nr 8
            minus Protokół nr 9
            minus Protokół nr 10
            minus Protokół nr 11
            minus Protokół nr 12
            minus Protokół nr 13
            minus Protokół nr 14
            minus Protokół nr 15
            minus Protokół nr 16
            minus Protokół nr 17
            minus Protokół nr 18
            minus Protokół nr 19
            minus Protokół nr 20
            minus Protokół nr 21
            minus Protokół nr 22
            minus Protokół nr 23
            minus Protokół nr 24
            minus Protokół nr 25
            minus Protokół nr 26
            minus Protokół nr 27
            minus Protokół nr 29
            minus Protokół nr 30
            minus Protokół nr 31
            minus Protokól nr 32
            minus Protokół nr 33
            minus Protokół nr 34
            minus Protokół nr 35
            minus Protokół nr 36
            minus Protokół nr 37
            minus Protokół nr 38
            minus Protokół nr 39
            minus Protokół nr 40
            minus Protokół nr 41
            minus Protokół nr 42
            minus Protokół nr 43
         plus Komisja Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska
         plus Komisja Rewizyjna
         minus Plan Pracy Komisji
      minus Skład Rady Gminy Sulików
      plus Protokoły
      minus Przewodniczący Rady Gminy Sulików
   plus Rada Gminy VI kadencji
   plus Rada Gminy VII kadencji
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wynikach naboru
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


Protokół nr 17
z posiedzenia Komisji Społecznej odbytego w dniu 19 marca 2008 roku o godz. 12 00
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików.
 
Posiedzeniu przewodniczył Franciszek Fleszar - Przewodniczący Komisji Społecznej.
 
W posiedzeniu uczestniczyli:
-Wojciech Pająk - Zastępca Wójta Gminy.
Wszyscy członkowie Komisji byli obecni.
 
Przewodniczący poinformował, że punkt dotyczący wieloletniego planu inwestycyjnego został wykluczony z porządku posiedzenia.
 
Przewodniczący przedstawił porządek posiedzenia:
1. Postęp prac przy budowie środowiskowej hali sportowej przy Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie.
2. Rozpatrzenie projektów uchwał na najbliższą sesję.
3. Sprawy różne.
 
Porządek posiedzenia został przyjęty bez uwag.
 
 
Ad. 1
Komisja wraz z Zastępcą Wójta udała się na budowę środowiskowej hali sportowej w celu zapoznania się z postępami prac.
W ostatnim czasie intensywność prac na budowie wzrosła. Ok. 80% prac zostało przerobione i odebrane.
Trwają pracy przy wykładaniu kolejnych warstw podłogi w głównej Sali.
Większość łazienek została wyłożona kafelkami.
Zastępca omówił również zmiany w konstrukcji dachu hali.
 
Komisja uznała, że przed oficjalnym otwarciem hali sportowej, które wyznaczone jest na czerwiec musi jeszcze zostać wykonana znaczna ilość prac i wyraziła obawy, co do dochowania wyznaczonego terminu. Z pewnością, gdyby intensywność prac na budowie, jaka ma miejsce obecnie nastąpiła wcześniej budowa zostałaby ukończona w terminie.
 
Radny Marian Kurek zapytał o ile zwiększy się koszt budowy hali.
Zastępca Wójta odpowiedział, że koszt robót dodatkowych wynosi ok. 172 000 zł, dodatkowo koszty wyposażenia hali wyniosą ok. 300-400 tyś zł.
 
Poruszona została kwestia zagospodarowania hali środowiskowo sportowej po jej otwarciu.
Członkowi komisji są zdania, że aby w pełni wykorzystać możliwości, jakie daje ten budynek należałby zatrudnić osoby z odpowiednim doświadczeniem.
 
Ad. 2
Rozpatrzenie projektów uchwał:
  1. W sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości na rzecz gminy.
Komisja wstępnie jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.
 
  1. W sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu.
Komisja wstępnie jednogłosie przyjęła projekt uchwały.
 
  1. Druk numer trzy został wycofany.
 
  1. W sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy dotyczących zlokalizowania na terenie gminy elektrowni wiatrowych.
Komisja wstępnie jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.
 
  1. W sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad sprzedaży budynków i lokali
mieszkalnych stanowiących własność Gminy Sulików.
Komisja wstępnie jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.
 
  1. W sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.
Komisja wstępnie jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.
 
 
Ad. 3
W sprawach różnych:
-Zastępca Wójta poinformował o rezygnacji pana Jana Jaśkiewicza z pełnienia funkcji Sołtysa
Sołectwa Bierna.
-Przewodniczący komisji poinformował, że w kwietniu odbędzie się kolejne posiedzenie Komisji Społecznej, którego głównym tematem będzie Strategia Rozwoju Oświaty.
-Radna Weronika Ziółkowska zgłosiła problem zapadającego się mostu koło świetlicy w Mikułowej. Most wali się od dołu, co stanowi niebezpieczeństwo dla użytkowników tej drogi.
-Radny Marian Kurek mówił o potrzebie wstawienia drzwi do świetlicy w Skrzydlicach, które przy mocniejszym wietrze otwierają się oraz o potrzebie ukończenia łazienki w świetlicy.
-Przewodniczący Komisji przypomniał o terminie sesji, która odbędzie się 26 marca.
 
Posiedzenie komisji zakończono o godz. 13 35.
 
 
Protokół sporządziła:
A. Adamiak

Ilość odwiedzin: 2555
Skrócony opis: Protokół nr 17 z posiedzenia Komisji Społecznej odbytego w dniu 19 marca 2008 roku o godz. 12 00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wprowadzała dane: Remigiusz Czarnecki
Data wytworzenia informacji: 2008-04-24 10:22:48
Data udostępnienia informacji: 2008-04-24 10:22:48
Data ostatniej aktualizacji: 2008-04-24 10:24:38

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner