logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
minus Wójt Gminy
   minus Sprawozdania
      plus Sprawozdania w kadencji 2014-2018
      plus Sprawozdania w kadencji 2010-2014
      minus Sprawozdania w kadencji 2006-2010
         minus Od 2006.10.28 do 2006.12.06
         minus Od 2006.12.07 do 2006.12.28
         minus Od 2006.12.29 do 2006.01.24
         minus Od 2007.01.25 do 2007.02.28
         minus Od 2007.03.01 do 2007.03.28
         minus Od 2007.03.28 do 2007.04.30
         minus Od 2007.04.30 do 2007.05.30
         minus Od 2007.05.31 do 2007.06.27
         minus Od 2007.10.30 do 2007.11.21
         minus Od 2007.11.22 do 2007.12.28
         minus Od 2007.12.28 do 2008.30.01
         minus Od 2008.02.28 do 2008.03.26
         minus Od 2008.03.26 do 2008.04.30
         minus Od 2008.04.30 do 2008.05.28
         minus Od 2008.05.28 do 2008.06.25
         minus Od 2008.06.25 do 2008.09.24
         minus Od 2008.09.24 do 2008.10.29
         minus Od 2008.10.29 do 2008.11.26
         minus Od 2008.11.26 do 2008.12.30
         minus Od 2008.12.30 do 2009.01.14
         minus Od 2009.01.15 do 2009.02.17
         minus Od 2009.02.18 do 2009.03.17
         minus Od 2009.03.24 do 2009.04.20
         minus Od 2009.04.28 do 2009.05.12
         minus Od 2009.05.13 do 2009.06.16
         minus Od 2009.06.30 do 2009.09.25
         minus Od 2009.09.26 do 2009.10.27
         minus Od 2009.10.29 do 2009.11.23
         minus Od 2009.11.24 do 2009.12.29
         minus Od 2009.10.30 do 2010.01.26
         minus Od 2010.01.26 do 2010.02.24
         minus Od 2010.02.28 do 2010.03.30
         minus Od 2010.03.31 do 2010.04.27
         minus Od 2010.04.29 do 2010.05.20
         minus Od 2010.05.24 do 2010.06.29
         minus Od 2010.06.30 do 2010.09.24
         minus Od 2010.09.25 do 2010.11.03
         minus Od 2010.11.05 do 2010.12.10
      plus Sprawozdania w kadencji 2002-2006
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Wójta Gminy Sulików
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
minus Wybory Prezydenta RP - 10 maja 2020 r.
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw Gminy Sulików
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY SULIKÓW
Z MIĘDZYSESYJNEJ DZIAŁALNOŚCI
OD DNIA 26 MARCA 2008 R. DO 30 KWIETNIA 2008 R.
 
W okresie miedzysesyjnym Wójt Gminy podjął następujące działania:
 1. Zlecił wszczęcie procedury przetargowej na zakup specjalistycznego samochodu służącego do odbierania i transportu odpadów komunalnych.
 2. Ogłosił nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Finansowym Urzędu Gminy Sulików.
 3. Zlecił wystąpienie z pismem do Oddziału Pocztowego w Sulikowie odnośnie nieprawidłowego funkcjonowania poczty i wyjaśnienia przyczyn niedostarczania poczty.
 4. Zlecił rozeznanie sprawy barierek przy rzece koło posesji Pana Jaśkiewicza w Biernej.
 5. Polecił wykonanie cięcia sanitarnego drzew w Biernej przy posesji p. Rychtera
 6. Zatwierdził informację z dokonanych umorzeń należności oraz przyznanych ulg w trybie uchwały nr XL/265/06 Rady Gminy Sulików z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Sulików i jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – ordynacja podatkowa oraz wskazania organów i osób do tego uprawnionych w 2007 roku.
 7. Zlecił wyjaśnienie sprawy zniszczenia drogi gminnej w Studniskach Dolnych przez samochód Łużyckiej Higieny Komunalnej Sp. z o.o. w Zgorzelcu.
 8. Wyraził zgodę na sfinansowanie zlecenia wykonania opinii części technologicznej projektu budowlano – wykonawczego oczyszczalni ścieków w Sulikowie w udziale odpowiadającym 76,58 % kwoty umowy przez Gminę Sulików.
 9. Zatwierdził projekty uchwał na kwietniową sesję Rady Gminy.
 10. Zlecił oszacowanie kosztów wykonania oznakowania (pasów) na Placu Wolności w Sulikowie.
 11. W związku z remontem korytarzy w Urzędzie gminy Sulików zlecił :
            -przygotowanie szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia,
            -podanie wartości zamówienia,
            -przygotowanie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego oraz dokumentacji projektowej.
 1. Zlecił przygotowanie informacji na temat stanu dróg użytkowanych przez Pana Brzyszcza oraz przygotowanie wyceny szkód jak również przygotowanie wyceny odszkodowań za zniszczenie dróg gminnych przez Kopalnie Radan Bazalt.
 2. Polecił zweryfikowanie i potwierdzenie nieruchomości przekazywanych do dyspozycji dla Bogatyńsko – Zgorzeleckiego Parku Przemysłowo Technologicznego.
 3. Przyznał indywidualne zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze na rok szkolny 2008/2009 w ilości 10 godzin tygodniowo w ramach posiadanych środków finansowych Szkoły Podstawowej w Studniskach Dolnych dla ucznia Michała Żuka.
 4. Zlecił ponowne wystąpienie do Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu w sprawie wykonania barierek przy rzece w Radzimowie Dolnym.
 5. Podpisał warunki umowy sprzedaży lokalu użytkowego przy Placu Wolności 10/1A.
 6. Zlecił podjęcie czynności w sprawie szczegółowego określenia zasad korzystania z nieruchomości oddanych w trwały zarząd gminnym jednostkom organizacyjnym – przygotowanie projektu uchwały w tej sprawie.
 7. Zlecił dokonanie przeglądu stanu hydrantów na terenie gminy.
 8. Wyraził zgodę na zabezpieczenie w budżecie gminy kwoty 5.000 zł na przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie budowy elektrowni wiatrowych w gminie Sulików.
 9. Zlecił rozpatrzenie wniosku o przydzielenie kamienia na drogę przy posesji Pana Łatwińskigo zamieszkałego w Skrzydlicach.
 10. Uczestniczył w:
-Uroczystości 60 rocznicy ślubu Heleny i Romana Zawiły.
-Naradzie z dyrektorami szkół i przedszkola.
-Zgromadzeniu Wspólników Łużyckiej Higieny Komunalnej.
-Śniadaniu Wielkanocnym dla osób samotnych, zorganizowanym przez Zespół Parafialny Caritas.
-Komisji w sprawie możliwości budowy przejazdu kolejowego w celu wywozu urobku z kopalni bazaltu w Sulikowie.
-Radzie budowy Środowiskowej Hali Sportowej w Sulikowie.
-Wojewódzkiej Konferencji dotyczącej budowy obiektów sportowych.
-Konwencie Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów i Starostów.
-Uroczystości z okazji 63 rocznicy forsowania Nysy Łużyckiej w Toporowie.
-Zarządzie Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej.
-Uroczystości związanej z 63 rocznicą forsowania Nysy Łużyckiej na cmentarzu żołnierzy II Armii Wojska Polskiego w Zgorzelcu.
-Naradzie koordynacyjnej przygotowania dokumentacji kanalizacji gminy.
-Otwarciu biura poselskiego Posła Jerzego Szmajdzińskiego w Zgorzelcu.
-Corocznej konferencji członków Polskiego Klubu Infrastruktury Sportowej.
-Dolnośląskiej debacie dotyczącej edukacji z udziałem Ministra Edukacji Pani Katarzyny Hall.
-Posiedzeniach komisji stałych Rady Gminy.
-Spotkaniu z władzami/właścicielami firmy Denso w Libercu.
-Odbiorze robót/inwestycji na rzece Czerwona Woda.
-Zgromadzeniu Wspólników Spółki SUPLAZ.
-Otwarciu kina FORUM w Bolesławcu.
-Spotkaniu z zespołem organizacyjnym mety etapu wyścigu Bałtyk – Karkonosze TOUR.
-Zgromadzeniu Wspólników Bogatyńsko – Zgorzeleckiego Parku Przemysłowo – Technologicznego.
 
Wydał następujące zarządzenia:
 1. W sprawie przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planach dochodów własnych i wydatków z nich finansowanych.
 2. Zarządzenie wewnętrzne o zmianie zarządzenia w sprawie ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Sulików.
 3. W sprawie uprawnień i zasad korzystania ze służbowych telefonów komórkowych przez pracowników Urzędu Gminy Sulików.
 4. Zarządzenie w sprawie opłat za wynajem pomieszczeń w Gminnym Ośrodku Kultury w Sulikowie i świetlicach wiejskich.
 5. O zmianie zarządzenia w sprawie upoważnienia do załatwienia spraw.
 6. W sprawie powołania gminnej komisji do przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy dotyczących zlokalizowania na terenie gminy elektrowni wiatrowych.
 
Podpisał następujące umowy:
 1. Umowę Nr 15/RG/5540/2008 z Rejonowym Związkiem Spółek wodnych w Zgorzelcu na remont i konserwację mostu oraz wykonanie barier zabezpieczających na drodze wewnętrznej nr 39/1 w miejscowości Sulików – Podgórze.
 2. Umowę z Łużycką Higieną Komunalna Spółką z o. o. w Zgorzelcu na wywóz nieczystości stałych z budynku Urzędu Gminy Sulików.
 3. Umowę z Firmą „DGL – fundusze unijne” ze Zgorzelca na przeprowadzenie rozliczenia projektu pn.: „Renowacja i adaptacja budynku zabytkowego „Ostry Narożnik” w miejscowości Sulików”.
 4. Umowę z Panem Krzysztofem Dydą na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego robót budowlanych przy budynku zabytkowym „Ostry Narożnik”.
 5. Umowę z Firmą Formatowanie i Oklejanie Kantów z Łagowa na zakup wyposażenia domu zabytkowego „Ostry Narożnik”.
 6. Umowę z Firmą Przedsiębiorstwo Budowlane Strykowski Spółka Jawna z Radzimowa Dolnego na wykonanie robót na zadaniu inwestycyjnym pn. Renowacja i adaptacja budynku zabytkowego „Ostry Narożnik”.
 7. Umowę z Gminną Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sulikowie na wynajem autobusu.
 8. Umowę na usługi prawne świadczone przez Panią Aleksandrę Jurak w Urzędzie Gminy Sulików.
 9. Aneks nr 8 do umowy Nr 2RG/342-BHS/2006 z dnia 05.05.2006 roku z Firmą MAXI STAR KONSTRUKTOR na wykonanie zadania pod nazwą: „Budowa Środowiskowej Hali Sportowej”.
 10. Umowę dzierżawy nieruchomości stanowiącej działki Nr 57/1 i Nr 104 w obrębie wsi Wilka z Panem Jerzym Szymanowskim.
 11. Aneks Nr 1/2008 do umowy nr 15/RG/5540/2008 z Rejonowym związkiem Spółek Wodnych w Zgorzelcu na remont mostu na drodze wewnętrznej nr 39/1 w Sulikowie – Podgórze.
 12. Umowę z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „Zieleń” w Zgorzelcu na zagospodarowanie terenów zieleni na Placu Wolności w Sulikowie.
 13. Umowę z Rejonowym Związkiem Spółek Wodnych w Zgorzelcu na wykonanie i osadzenie barierki zabezpieczającej przy drodze gminnej 009797D w Biernej – Nowoszyce.
 14. Aneks nr 5 do porozumienia z dnia 21 stycznia 2003 w sprawie finansowania doradztwa przedmiotowo -metodycznego dla nauczycieli przedszkola, szkół podstawowych i gimnazjum Gminy Sulików.
 15. Umowę z firmą SISCO IT Group POLSKA Sp. z o. o. z Wrocławia na prowadzenie usługi Biuletynu Informacji Publicznej.
 16. Umowę z Firmą Wielobranżową „DOMINIKA” Dominika Partyka z Sulikowa na rozbiórkę i wywiezienie gruzu z budynku spalonej remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Radzimowie.

Ilość odwiedzin: 4100
Nazwa dokumentu: Od 2008.03.26 do 2008.04.30
Skrócony opis: SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY SULIKÓW Z MIĘDZYSESYJNEJ DZIAŁALNOŚCI OD DNIA 26 MARCA 2008 R. DO 30 KWIETNIA 2008 R.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2008-05-08 10:50:23
Data udostępnienia informacji: 2008-05-08 10:50:23
Data ostatniej aktualizacji: 2011-01-17 11:31:56

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner