logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
minus Uchwały
   plus 2001
   plus 2003
   plus 2004
   plus 2005
   plus 2006
   plus 2007
   minus 2008
      plus Styczeń
      plus Luty
      plus Marzec
      minus Kwiecień
         minus XVIII_132_08
         minus XVIII_133_08
         minus XVIII_134_08
         minus XVIII_135_08
         minus XVIII_136_08
         minus XVIII_137_08
         minus XVIII_138_08
         minus XVIII_139_08
      plus Maj
      plus Czerwiec
      plus Lipiec
      plus Wrzesień
      plus Październik
      plus Listopad
      plus Grudzień
   plus 2009
   plus 2010
   plus 2011
   plus 2012
   plus 2013
   plus 2014
   plus 2015
   plus 2016
   plus 2017
   plus 2018
   plus 2019
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wynikach naboru
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


PRAWO LOKALNE > Uchwały > 2008 > Kwiecień > XVIII_139_08

UCHWAŁA NR XVIII/139/08
RADY GMINY SULIKÓW
Z DNIA 30 KWIETNIA 2008 ROKU
 
 
w sprawie rozpatrzenia skargi radnych Wioletty Rynkiewicz, Roberta Starzyńskiego i Tadeusza Polowego na działalność Wójta Gminy Sulików.
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), w związku z art. 229 pkt 3 oraz 231 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000r. Nr 64, poz. 98, poz. 1071 ze zmianami), Rada Gminy Sulików
 
 
uchwala, co następuje:
 
§ 1.
 
Po zapoznaniu się ze skargą radnych Wioletty Rynkiewicz, Roberta Starzyńskiego i Tadeusza Polowego z dnia 29 lutego 2008r. na działalność Wójta Gminy Sulików dotyczącą zachowania Wójta Gminy na sesji Rady Gminy Sulików w dniu 27 lutego 2008r., uznaje się, że Rada Gminy nie jest organem właściwym do rozpatrzenia przedmiotowej skargi oraz wskazuje się, iż organem właściwym jest sąd powszechny.
 
§ 2.
 
Uzasadnienie uchwały stanowi załącznik do uchwały.
 
§ 3.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Staszczuk
 
 
 
                                                                                  Załącznik do uchwały nr XVIII/139/08
Rady Gminy Sulików
z dnia 30 kwietnia 2008r.
 
 
Uzasadnienie:
 
Rada Gminy oddala skargę radnych Wioletty Rynkiewicz, Roberta Starzyńskiego i Tadeusza Polowego na zachowanie Wójta Gminy Jana Hasiuka na sesji Rady Gminy w dniu 27 lutego 2008 roku, ponieważ charakter sprawy nie mieści się w definicji instytucji skargi określonej w art. 227 KPA.
Sprawy naruszenia dobrego imienia osób skarżących nie należą do kompetencji Rady Gminy. Kwestie te rozstrzygane są przez sądy powszechne. 

Ilość odwiedzin: 2064
Skrócony opis: w sprawie rozpatrzenia skargi radnych Wioletty Rynkiewicz, Roberta Starzyńskiego i Tadeusza Polowego na działalność Wójta Gminy Sulików.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wprowadzała dane: Remigiusz Czarnecki
Data wytworzenia informacji: 2008-05-08 14:33:09
Data udostępnienia informacji: 2008-05-08 14:33:09
Data ostatniej aktualizacji: 2008-05-08 14:36:27

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner