logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
minus Rada Gminy
   minus Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sulików
   minus Skład Rady Gminy Sulików
   minus Składy komisji Rady Gminy Sulików
   plus Protokoły z sesji
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
   plus Rejestr interpelacji i zapytań radnych
   plus Rada Gminy IV kadencji
   minus Rada Gminy V kadencji
      minus Komisje Rady Gminy
         plus Komisja Budżetu i Finansów
         plus Komisja Społeczna
         minus Komisja Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska
            minus Protokół nr 1
            minus Protokół nr 2
            minus Protokół nr 3
            minus Protokół nr 4
            minus Protokół nr 5
            minus Protokół nr 7
            minus Protokół nr 8
            minus Protokół nr 9
            minus Protokół nr 10
            minus Protokół nr 12
            minus Protokół nr 13
            minus Protokół nr 14
            minus Protokół nr 15
            minus Protokół nr 16
            minus Protokół nr 17
            minus Protokół nr 18
            minus Protokół nr 19
            minus Protokół nr 20
            minus Protokół nr 21
            minus Protokół nr 22
            minus Protokół nr 23
            minus Protokół nr 24
            minus Protokół nr 25
            minus Protokół nr 26
            minus Protokół nr 27
            minus Protokół nr 28
            minus Protokół nr 29
            minus Protokół nr 30
            minus Protokół nr 31
            minus Protokół nr 32
            minus Protokół nr 33
            minus Protokół nr 34
            minus Protokół nr 35
            minus Protokół nr 36
            minus Protokół nr 37
            minus Protokół nr 38
         plus Komisja Rewizyjna
         minus Plan Pracy Komisji
      minus Skład Rady Gminy Sulików
      plus Protokoły
      minus Przewodniczący Rady Gminy Sulików
   plus Rada Gminy VI kadencji
   plus Rada Gminy VII kadencji
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2019 rok
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Sprawozdania finansowe
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Oświadczenia majątkowe 2018-2023
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
minus Wybory Prezydenta RP - 28 czerwca 2020 r.
plus Wybory uzupełniające do Rady Gminy Sulików
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw Gminy Sulików
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
plus Powszechny spis rolny 2020r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


Protokół nr 7
 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska Rady Gminy Sulików
w dniu 4 czerwca 2007r. o godz. 1500
 
 
Posiedzeniu przewodniczył Tomasz Podanowski – przewodniczący komisji.
Wszyscy członkowie komisji byli obecni.
W posiedzeniu uczestniczyli:
- Jan Hasiuk - Wójt Gminy Sulików,
- Wojciech Pająk – Zastępca Wójta Gminy Sulików,
- Krzysztof Lipko – kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego w Sulikowie,
- Tomasz Pleśnierowicz – Naczelnik Wydziału Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Sulików.
 
Tematem spotkania były następujące sprawy:
1) omówienie warunków ewentualnej współpracy z Zawidowem w zakresie wywozu odpadów stałych na składowisko w Sulikowie,
2) sprawa dalszej współpracy z wykonawcą budowy środowiskowej hali sportowej w Sulikowie.
 
Ad. 1
 
Po dyskusji, w której Wójt Gminy i kierownik GZK mówili o możliwościach dalszego funkcjonowania składowiska odpadów w Sulikowie,  komisja uznała za wskazane nawiązanie współpracy z Miastem Zawidów w zakresie składowania odpadów komunalnych.
 
Władzom samorządowym Miasta Zawidów należy zaproponować następujące warunki współpracy:
- składowanie nieczystości odbywać się powinno za opłatą, w skład której będzie wchodzić opłata środowiskowa,
- uczestniczenie w kosztach rekultywacji składowiska na zasadzie 50:50,
- utworzenie wspólnego przedsiębiorstwa w zakresie gospodarki komunalnej.
Ustalono, że Komisja Rozwoju Gminy w dniu 14 czerwca br. o godz. 1530 spotka się z przedstawicielami władz samorządowych Miasta Zawidów, na którym przedstawi nasze propozycje. 
 
Ad. 2
 
Wójt Gminy przedstawił sporządzoną przez inżyniera kontraktu analizę słabych i mocnych stron dalszej współpracy z firmą MAXI-STAR.       (informacja w załączeniu)
 
Po dyskusji Komisja opowiedziała się za dalszą współpracą z firmą MAXI-STAR .
 (4 głosy za, 1 głos wstrzymujący się).
Zdaniem komisji czynności związane z przeprowadzeniem inwentaryzacji i przeprowadzeniem nowego przetargu, przyczynią się do dalszego kilkumiesięcznego opóźnienia inwestycji, nie dając gwarancji, że nowy wykonawca okaże się sprawniejszy od poprzedniego.
Komisja pozytywnie zaopiniowała zwiększenie kontraktu o kwotę 1,3 mln zł., z tym że firmę MAXI-STAR należy obciążyć odsetkami za nieterminową realizację umowy.
 
Na tym zakończono posiedzenie komisji.                   (godz. 17.00)
 
 
Protokołowała:
L.Rychtarczyk

Ilość odwiedzin: 2824
Skrócony opis: Protokół nr 7 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska Rady Gminy Sulików w dniu 4 czerwca 2007r. o godz. 1500
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wprowadzała dane: Remigiusz Czarnecki
Data wytworzenia informacji: 2008-05-13 14:36:11
Data udostępnienia informacji: 2008-05-13 14:36:11
Data ostatniej aktualizacji: 2008-05-13 15:02:57

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner