logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
minus Wójt Gminy
   minus Sprawozdania
      plus Sprawozdania w kadencji 2014-2018
      plus Sprawozdania w kadencji 2010-2014
      minus Sprawozdania w kadencji 2006-2010
         minus Od 2006.10.28 do 2006.12.06
         minus Od 2006.12.07 do 2006.12.28
         minus Od 2006.12.29 do 2006.01.24
         minus Od 2007.01.25 do 2007.02.28
         minus Od 2007.03.01 do 2007.03.28
         minus Od 2007.03.28 do 2007.04.30
         minus Od 2007.04.30 do 2007.05.30
         minus Od 2007.05.31 do 2007.06.27
         minus Od 2007.10.30 do 2007.11.21
         minus Od 2007.11.22 do 2007.12.28
         minus Od 2007.12.28 do 2008.30.01
         minus Od 2008.02.28 do 2008.03.26
         minus Od 2008.03.26 do 2008.04.30
         minus Od 2008.04.30 do 2008.05.28
         minus Od 2008.05.28 do 2008.06.25
         minus Od 2008.06.25 do 2008.09.24
         minus Od 2008.09.24 do 2008.10.29
         minus Od 2008.10.29 do 2008.11.26
         minus Od 2008.11.26 do 2008.12.30
         minus Od 2008.12.30 do 2009.01.14
         minus Od 2009.01.15 do 2009.02.17
         minus Od 2009.02.18 do 2009.03.17
         minus Od 2009.03.24 do 2009.04.20
         minus Od 2009.04.28 do 2009.05.12
         minus Od 2009.05.13 do 2009.06.16
         minus Od 2009.06.30 do 2009.09.25
         minus Od 2009.09.26 do 2009.10.27
         minus Od 2009.10.29 do 2009.11.23
         minus Od 2009.11.24 do 2009.12.29
         minus Od 2009.10.30 do 2010.01.26
         minus Od 2010.01.26 do 2010.02.24
         minus Od 2010.02.28 do 2010.03.30
         minus Od 2010.03.31 do 2010.04.27
         minus Od 2010.04.29 do 2010.05.20
         minus Od 2010.05.24 do 2010.06.29
         minus Od 2010.06.30 do 2010.09.24
         minus Od 2010.09.25 do 2010.11.03
         minus Od 2010.11.05 do 2010.12.10
      plus Sprawozdania w kadencji 2002-2006
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Wójta Gminy Sulików
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
minus Wybory Prezydenta RP - 10 maja 2020 r.
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw Gminy Sulików
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY SULIKÓW
Z MIĘDZYSESYJNEJ DZIAŁALNOŚCI
OD DNIA 30 KWIETNIA 2008 R. DO 28 MAJA 2008 R.
 
 
W okresie miedzysesyjnym Wójt Gminy podjął następujące działania:
 1. Przyznał 4 godziny zajęć edukacyjnych uczennicy klasy II gimnazjum Ewie Kułak w roku szkolnym 2008/2009 w ramach posiadanych środków własnych szkoły.
 2. Przyznał 12 godzin nauczania indywidualnego w roku szkolnym 2008/2009 w ramach posiadanych własnych środków szkoły uczennicy II klasy gimnazjum Sylwii Sydor.
 3. Wyraził zgodę na częściowe zamknięcie ulic zgodnie z planem zabezpieczenia trasy imprezy XVI Międzynarodowy Wyścig Kolarski „DHL BAŁTYK KARKONOSZE TOUR” w dniu 7 czerwca 2008 r.
 4. Polecił wystąpienie z pismem do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki  Komunalnej sp. z o. o. w Zgorzelcu w sprawie oferty przejęcia składowiska odpadów przez Spółkę.
 5. Wydał obwieszczenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy dotyczących zlokalizowania na terenie gminy elektrowni wiatrowych w dniu 1 czerwca.
 6. Polecił wystąpienie do zarządcy dróg w sprawie rozeznania sprawy postawienia wiaty przystankowej przy ul Wojska Polskiego w związku z wnioskiem mieszkańców Małej Wsi Dolnej.
 7. Zawarł porozumienie z Komenda Powiatową Policji w Zgorzelcu w sprawie dofinansowania do zakupu radiowozu na potrzeby Posterunku Policji w Zawidowie.
 8. Polecił wystąpienie do Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu w sprawie remontu drogi na Ksawerów.
 9. Zatwierdził projekty uchwał na majową sesję Rady Gminy.
 10. Polecił pilne sporządzenie informacji finansowej w sprawie wydatków bieżących Gminnego Ośrodka Kultury, z uwzględnieniem wykorzystania funduszu płac, według stanu na dzień 30.04.08 r.
 11. Zapoznał się z wnioskami Gminnego Ośrodka Kultury o dofinansowanie działalności i imprez rekreacyjnych w Sulikowie oraz ustalił wstępny harmonogram ich realizacji.
 12. Polecił rozeznanie i podjęcie działań w sprawie następujących wniosków radnych oraz przewodniczących rad sołeckich:
            -źle ustawionych barierki na moście w Mikułowej utrudniających poruszanie po jezdni
             oraz źle ustawionego znaku drogowego przy tym moście,
            -przycięcia gałęzi drzew przy drodze Stary Zawidów – Wielichów. 
            -nawiezienie kamienia na drogę we Wrociszowie Górnym (koło krzyża).
            Wyraził zgodę na zakup 5 komputerów wraz z oprogramowaniem dla pracowników
            Urzędu Gminy.
 1. Polecił przygotowanie i ogłoszenie przetargu na dostawę energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia na terenie gminy.
 2. Przyznał dopłatę w wysokości 20% do nauczania specjalnego dla uczennicy kl. IIgimnazjum Małgorzaty Włosek w ramach posiadanych finansowych środków własnych szkoły.
 1. Przyznał dopłatę w wysokości 20% do nauczania specjalnego dla ucznia VI klasy Szkoły Podstawowej w Sulikowie Michała Włosek w ramach posiadanych środków własnych szkoły.
 1. Zatwierdził arkusz organizacji Szkoły Podstawowej w Biernej na rok szkolny 2008/2009.
 1. Polecił pilne podjęcie działań w sprawie nadania nazw nowopowstałym ulicom przy Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie.
 2. Polecił wykonanie przeglądu tablic ogłoszeniowych pod kątem poprawy ich estetyki i  
stanu technicznego.
 1. Przychylił się do przyznania częściowego pokrycia kosztów wyjazdu sołtysów z terenu gminy w związku z ogólnopolską pielgrzymką sołtysów do Sanktuarium Maryjnego w Licheniu organizowaną przez Łużyckie Stowarzyszenie Sołtysów w Zgorzelcu.
 2. Zatwierdził przetarg na zakup samochodu specjalistycznego do wywozu odpadów.
 3. Polecił ogłoszenie przetargu na zakup pojemników do segregacji odpadów.
 4. Ponownie polecił przystąpienie do realizacji wniosków zgłaszanych na sesji przez sołtysów i radnych.
 5. Podpisał list intencyjny z Marszałkiem Województwa dolnośląskiego w sprawie przystąpienia Zarządu Województwa Dolnośląskiego do Bogatyńsko – Zgorzeleckiego Parku Przemysłowo – Technologicznego.
 6. Uczestniczył w:
-uroczystości Święta Konstytucji 3 maja.
-Walnym Zgromadzeniu Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej.
-63 Rocznicy zakończenia II wojny światowej na cmentarzu żołnierzy II Armii Wojska Polskiego.
-Festynie na zakończenie kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”
-Naradzie koordynacyjnej dokumentacji kanalizacji.
-Posiedzeniu Rady Społecznej Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu.
-Radzie budowy Środowiskowej Hali Sportowej.
-Uroczystości z okazji Dnia Strażaka w Powiatowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu.
-Miejsko-gminnych zawodach sprawnościowych – obronnych w Zawidowie.
-Naradzie z kierownikami jednostki.
-Posiedzeniach komisji Rady Gminy.
-Balu uczniów Kl. III gimnazjum w Sulikowie.
-Konferencji samorządowej w Wałbrzychu pod patronatem Wicepremiera Grzegorza Schetyny.
 
Wydał następujące zarządzenia:
 1. W sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt, a także grzybowisk i spalarni zwłok zwierząt i ich części.
 2. W sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Sulików.
 3. Podpisał protokół uzgodnień w sprawie z sprzedaży na własność lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku przy ul. Szkolnej nr 3 i nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka nr 596/4.
 4. W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, w drodze przetargu.
 5. W sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulikowie do wydawania decyzji dotyczących potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej. 
 6. W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy dotyczących zlokalizowania na terenie gminy elektrowni wiatrowych.
 7. Zarządzenie wewnętrzne o zmianie zarządzenia wewnętrznego w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń socjalnych.
 8. W sprawie wprowadzenia Rejestru Umów zawartych przez Urząd Gminy Sulików
Podpisał następujące umowy:
 1. Umowę dzierżawy nieruchomości z gminnego Zasobu Nieruchomości Gminy Sulików działki nr 790/9 położonej w obrębie wsi Radzimów.
 2. Aneks nr 1 do umowy z Wojewodą Dolnośląskim na sfinansowanie remontu budynku zabytkowego „Ostry Narożnik”.
 3. Aneks nr 1 do umowy o korzystanie z usług pocztowych opłacanych w formie opłaty z dołu zawartej w dniu 03.07.2007 r. p.p.u.p. „Poczta Polska” Centrum Usług Pocztowych Oddział Regionalnych we Wrocławiu, Przedstawicielem Handlowym w Jeleniej Górze.
 4. Aneks nr TEL000040525015/NEOI do Umowy nr U/1056/119/632092219074 na świadczenie usługi Neostrada tp z Telekomunikacja Polską S. A. z siedzibą w Warszawie.
 5. Umowę nr 1 na dostawy uzupełniające do umowy nr RG/342-MBZ/U/2008 z Firmą Formatowanie i Oklejanie Kantów z siedziba w Łagowie. 
 6. Umowę z Unizeto Technologies S. A. z siedziba w Szczecinie na wydanie kwalifikowanych i niekwalifikowanych certyfikatów, sprzedaż zestawów do składania bezpiecznego podpisu elektronicznego oraz świadczenie usług certyfikacyjnych.
 7. Umowę na wynajem autobusu szkolnego z Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Biernej odpłatnością w celu wyjazdu do gospodarstwa agroturystycznego „Farma na Rozdrożu” w Mikułowej.
 8. Umowę z Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Biernej na wynajem autobusu szkolnego za odpłatnością do Urzędu Gminy Sulików.
 9. Aneks nr 1 do Porozumienia zawartego w dniu 11.03.2008 r. z Wojewoda Dolnośląskim w sprawie Programu Wieloletniego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” w 2008 roku.
 10. Aneks do umowy Nr 6/2008 z dnia 15 stycznia 2008 roku dotyczącej dotowania działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Zawidowie w związku z przyznaniem kwoty 4.500 zł na remont dachu strażnicy oraz polecił sprawdzenie czy dany budynek nie jest wpisany do Krajowego Rejestru Zabytków.
 11. Zarządzenie wewnętrzne w sprawie wprowadzenia Rejestru Umów zawartych przez Urząd Gminy Sulików.
 12. Zarządzenie w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze.
 13. Aneks do umowy na roboty budowlane oraz umowę na roboty różnicowe przy zabytku „Ostry Narożnik” z Firmą Przedsiębiorstwo Budowlane Strykowski Spółka Jawna z Radzimowa Dolnego.
 14. Aneks terminowy z dostawcą wyposażenia do budynku zabytkowego „Ostry Narożnik”.
 15. Aneks terminowy do umowy na monitoring wizyjny Środowiskowej Hali Sportowej.
 16. Aneks nr 9 do umowy Nr 2RG/342-BHS/2006 z dnia 05.05.2006 roku z firma MAXI STAR KONSTRUKTOR na wykonanie zadania pod nazwą „Budowa Środowiskowej Hali Sportowej”.
 17. Umowę na wykonanie zdjęć lotniczych z Firmą STYL BEATA CHOJĘTA w Ełku.
 18. Umowę na roboty dodatkowe Nr 3 do umowy Nr 2RG/342-BHS/2006 z dnia 05.05.2006 z Firmą MAXI STAR KONSTRUKTOR na wykonanie zadania pod nazwą: „Budowa Środowiskowej Hali Sportowej”.
 19. Aneks nr 2 do umowy pożyczki nr 34/OW/JG/2007 z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia 12 listopada 2007 roku na dofinansowanie zadania „Dokumentacja techniczna wraz z wnioskiem o dofinansowanie z funduszu spójności dla przedsięwzięcia pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda – udział gminy Sulików” w związku ze zmiana konta bankowego przez WFOŚiGW we Wrocławiu.
 
 

Ilość odwiedzin: 3526
Nazwa dokumentu: Od 2008.04.30 do 2008.05.28
Skrócony opis: SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY SULIKÓW Z MIĘDZYSESYJNEJ DZIAŁALNOŚCI OD DNIA 30 KWIETNIA 2008 R. DO 28 MAJA 2008 R.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2008-06-27 08:22:32
Data udostępnienia informacji: 2008-06-27 08:22:32
Data ostatniej aktualizacji: 2011-01-17 11:32:13

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner