logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
minus Uchwały
   plus 2001
   plus 2003
   plus 2004
   plus 2005
   plus 2006
   plus 2007
   plus 2008
   minus 2009
      minus Styczeń
         minus XXVI_209_09
         minus XXVI/210/09
         minus XXVI_211_09
         minus XXVI_212_09
         minus XXVI_213_09
         minus XXVI_214_09
         minus XXVI_215_09
         minus XXVI_216_09
         minus XXVI_217_09
         minus XXVI_218_09
      plus Luty
      plus Marzec
      plus Kwiecień
      plus Maj
      plus Czerwiec
      plus Wrzesień
      plus Październik
      plus Listopad
      plus Grudzień
   plus 2010
   plus 2011
   plus 2012
   plus 2013
   plus 2014
   plus 2015
   plus 2016
   plus 2017
   plus 2018
   plus 2019
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


PRAWO LOKALNE > Uchwały > 2009 > Styczeń > XXVI_213_09

UCHWAŁA NR XXVI/213/09
RADY GMINY SULIKÓW
Z DNIA 28 STYCZNIA 2009 ROKU
 
 
w sprawie likwidacji dróg wewnętrznych.
 
 
            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Gminy Sulików
 
 
uchwala, co następuje:
 
 
§ 1.
 
Opiniuje się pozytywnie likwidację dróg wewnętrznych położonych w obrębie wsi Bierna i oznaczonych geodezyjnie w ewidencji gruntów :
 
numerem 252             o          powierzchni                0,0700 ha.            Nr KW 15420,
numerem 260/2         o          powierzchni                0,18 ha.               Nr KW 15420,
numerem  269/2          o          powierzchni                0,16 ha.                Nr KW 15420,
numerem  289/2          o          powierzchni                0,10 ha.                Nr KW 15420,
numerem 295/2         o          powierzchni                0,27 ha.               Nr KW 15420,
numerem 430/2          o          powierzchni                0,14 ha.                Nr KW 15420,
numerem 538/2          o          powierzchni                0,36 ha.                Nr KW 15420,
numerem 591/3          o          powierzchni                0,11 ha.                Nr KW 15420,
 
 
§ 2.
 
Położenie likwidowanych dróg wewnętrznych zostało zaznaczone kolorem żółtym na mapie ewidencyjnej, stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 3.
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sulików.
 
§ 4.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Staszczuk
 

 
Uzasadnienie:
Likwidacja dokonywana jest w związku z przeznaczeniem do sprzedaży w/w dróg, ponieważ faktycznie w terenie drogi te, nie są używane zgodnie z zapisem w ewidencji gruntów, ponieważ leżą w terenie gruntów rolnych użytkowanych przez rolnika indywidualnego i wyłącznie przez niego wykorzystywane. W związku z powyższym postanowiono sprzedać grunty, z których nie korzystają mieszkańcy wsi Bierna. Na zebraniu wiejskim wsi Bierna, które odbyło się w dniu
7 sierpnia 2008 roku Zastępca Wójta, Pan Wojciech Pająk wystąpił o wyrażenie opinii w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w/w dróg. Uczestnicy zebrania większością głosów wyrazili zgodę na sprzedaż. W związku z powyższym konieczne jest podjęcie uchwały w sprawie likwidacji dróg, aby można było przeznaczyć je do sprzedaży.
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Staszczuk

Ilość odwiedzin: 1909
Nazwa dokumentu: XXVI_213_09
Skrócony opis: w sprawie likwidacji dróg wewnętrznych.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Alicja Żelichowska
Osoba, która odpowiada za treść: Alicja Żelichowska
Osoba, która wprowadzała dane: Emilia Mencfeldowska
Data wytworzenia informacji: 2009-02-04 12:05:37
Data udostępnienia informacji: 2009-02-04 12:05:37
Data ostatniej aktualizacji: 2009-02-04 12:12:03

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner