logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
minus Rada Gminy
   minus Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sulików
   minus Skład Rady Gminy Sulików
   minus Składy komisji Rady Gminy Sulików
   plus Protokoły z sesji
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
   plus Rejestr interpelacji i zapytań radnych
   plus Rada Gminy IV kadencji
   minus Rada Gminy V kadencji
      minus Komisje Rady Gminy
         plus Komisja Budżetu i Finansów
         plus Komisja Społeczna
         plus Komisja Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska
         minus Komisja Rewizyjna
            minus Protokół nr 1
            minus Protokół nr 2
            minus Protokół nr 3
            minus Protokół nr 4
            minus Protokół nr 5
            minus Protokół nr 6
            minus Protokół nr 7
            minus Protokół nr 8
            minus Protokół nr 9
            minus Protokół nr 10
            minus Protokół nr 11
            minus Protokół nr 12
            minus Protokół nr 13
            minus Protokół nr 14
            minus Protokół nr 15
            minus Protokół nr 16
            minus Protokół nr 17
            minus Protokół nr 18
            minus Protokół nr 19
            minus Protokół nr 20
            minus Protokół nr 21
            minus Protokół nr 22
            minus Protokół nr 23
            minus Protokół nr 24
            minus Protokół nr 25
            minus Protokół nr 26
            minus Protokół nr 27
            minus Protokół nr 28
            minus Protokół nr 29
            minus Protokół nr 30
         minus Plan Pracy Komisji
      minus Skład Rady Gminy Sulików
      plus Protokoły
      minus Przewodniczący Rady Gminy Sulików
   plus Rada Gminy VI kadencji
   plus Rada Gminy VII kadencji
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


 

Protokół nr 16
z kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Gminy Sulików
w dniu 29 września 2008 roku o godz. 16 30
 
Kontrolę przeprowadził Zespół w składzie:
 1. Grzegorz Konarski – Przewodniczący Komisji,
 2. Regina Solska – członek Komisji,
 3. Marian Kurek – członek Komisji,
 4. Tomasz Podanowski – członek Komisji.
 
Kontrolę przeprowadzono w obecności Lidii Rychtarczyk – Sekretarza Gminy oraz Władysława Szatkowskiego – pracownika Urzędu Gminy ds. administracyjno – oświatowych (w części kontroli)
 
Zakres kontroli obejmował:
I. Rozliczanie służbowych: podróży, samochodów, telefonów komórkowych i stacjonarnych
w Urzędzie Gminy Sulików i jednostkach podległych.
II. Kontrola (problemowa) funkcjonowania spółek ŁHK sp. z o. o. i SUPLAZ sp. z o. o.
 z udziałem Gminy Sulików.
 
I. Rozliczanie służbowych: podróży, samochodów, telefonów komórkowych i stacjonarnych w Urzędzie Gminy Sulików i jednostkach podległych.
 
Informację na temat rozliczania służbowych podróży, samochodów, telefonów komórkowych i stacjonarnych w Urzędzie Gminy Sulików przedstawiła Sekretarz Gminy – Lidia Rychtarczyk.
 
Koszt podróży służbowych ogółem za 2007 rok – 4.860,22 zł, w tym:
-Podróże odbyte środkami komunikacji publicznej (PKS oraz BUS) – 2.118,20 zł,
-Podróże odbyte samochodami prywatnymi – 1.239,49 zł,
-Diety – 712,00 zł,
-Podróże zagraniczne – „0”,
 
Koszt podróży służbowych za I półrocze 2008 roku wyniósł 3.162,92 zł, w tym:
-Podróże odbyte środkami komunikacji publicznej (PKS oraz BUS) – 908,34 zł,
-Podróże odbyte samochodami prywatnymi – 776,49 zł,
-Diety – 310,50 zł,
-Koszt ryczałtu (jeden pracownik) – 227,27 zł,
-Podróże zagraniczne 940,32 zł.
 
Wydatki na podróże służbowe w Urzędzie Gminy stanowiły:
-w roku 2007 – 0,37 % kosztów administracyjnych,
-w I półroczu 2008 roku – 0,37% kosztów administracyjnych.
 
Na stanie Urzędu Gminy znajdują się następujące pojazdy:
1. Autobus szkolny Jelcz DZG H 038 zakupiony 26.05.2000 r.
   Koszt utrzymania za okres od 1 stycznia 2007 r. do 30 czerwca 2008 r. wyniósł
    64 920,43 zł. Na kwotę składa się wymiana części zamiennych, olej napędowy, przegląd
    techniczny, ubezpieczenie, opłata ewidencyjna autobusu oraz opłata komunikacyjna
    i podatek od środków transportowych.
    Wysoki koszt utrzymania autobusu szkolnego wiąże się z częstymi awariami i naprawami
   pojazdu, które występują w ostatnim czasie.
   Przebieg pojazdu na dzień 30 sierpnia wynosi: 178 465 tyś km.
2. Samochód osobowy OPEL ASTRA DZG H 038 zakupiony 07.01.2002 r.
   Koszt utrzymania za okres od 1 stycznia 2007 r. do 30 czerwca 2008 r. wyniósł
   10 734,88 zł. Na kwotę składa się zakup akumulatora, pióra wycieraczek, wymiana opon,
   ubezpieczenie, opłata ewidencyjna. Samochód służy przede wszystkim do wyjazdów po
   terenie gminy oraz do rozwożenia materiałów dla radnych i sołtysów lub zaproszeń.
   Przebieg pojazdu na dzień 30 sierpnia 2008 wynosi 146 084 tyś km.
3. Samochód osobowy RENAULT LAGUNA WE 3143L wzięty w leasing 24.08.2007 r.
    Koszt utrzymania za okres od 1 stycznia 2007 r. do 30 czerwca 2008 r. wyniósł
    49 421,44 zł. Na kwotęskłada się montaż instalacji gazowej, wymiana opon, zakup filtrów,
    żarówek, koszt przeglądu technicznego, ubezpieczenie i opłaty leasingowe.
    Samochód służy do wyjazdów służbowych Wójta i pracowników Urzędu.
    Przebieg pojazdu na dzień 30 sierpnia wynosi: 31 159 tyś km.
 
Rozliczanie samochodów służbowych odbywa się na podstawie Zarządzenia Wewnętrznego Nr 2/07 Wójta Gminy Sulików z dnia 17 lipca 2007 roku w sprawie norm eksploatacyjnych oraz zasad wydawania i rozliczania zużycia paliw ciekłych przez pojazdy stanowiące własność Gminy Sulików, eksploatowanych przez Urząd Gminy Sulików oraz Zarządzenia Wewnętrznego Nr 5/07 Wójta Gminy Sulików z dnia 2 października 2007 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Wewnętrznego Nr 2/07 Wójta Gminy Sulików z dnia 17 lipca 2007 roku w sprawie norm eksploatacyjnych oraz zasad wydawania i rozliczania zużycia paliw ciekłych przez pojazdy stanowiące własność Gminy Sulików, eksploatowanych przez Urząd Gminy Sulików.
Rozliczenie stanowią miesięczne karty drogowe. W których wpisana jest marka samochodu, nr rejestracyjny, stan licznika, norma zużycia, wyszczególnienie wyjazdów w poszczególnych dniach, rejestr zakupu paliwa, rozliczenie materiałów pędnych, dokonywane jest po zakończeniu każdego miesiąca. Za rozliczanie samochodów służbowych i autobusu odpowiada pracownik ds. administracyjno – oświatowych.
 
Wydatki na podróże służbowe w Urzędzie Gminy stanowiły:
-w 2007 roku – 1,66% kosztów administracyjnych,
-w I półroczu 2008 – 1,17 % kosztów administracyjnych.
 
Koszty rozmów telefonicznych pracowników Urzędu Gminy Sulików są następujące:
Rok 2007 - 21.613,05 zł, w tym:
-rozmowy przeprowadzone z telefonów komórkowych – 7.185,43 zł,
-rozmowy przeprowadzone z telefonów stacjonarnych – 14.427,62 zł.
Rok 2008 (I półrocze) – 10.039,50 zł:
-rozmowy przeprowadzone z telefonów komórkowych – 3.262,69 zł,
-rozmowy przeprowadzone z telefonów stacjonarnych – 6.776,81 zł.
 
Zasady korzystania z telefonów komórkowych określa Zarządzenie Wewnętrzne Nr 9/08 Wójta Gminy Sulików z dnia 1 kwietnia 2008 roku w sprawie uprawnień i zasad korzystania ze służbowych telefonów komórkowych przez pracowników Urzędu Gminy Sulików.
Z komórkowych telefonów służbowych mogą korzystać: Wójt Gminy, Zastępca Wójta, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy, kierowcy samochodów służbowych i autobusu oraz pracownicy odpowiedzialni za zimowe utrzymanie dróg w okresie od 15 października do 15 kwietnia każdego roku.
Rozliczanie rozmów z telefonów komórkowych odbywa się na podstawie miesięcznych zestawień rozmów telefonicznych, na których wymienieni pracownicy zaznaczają rozmowy prywatne.
Pozostali pracownicy Urzędu Gminy otrzymują, co miesiąc bilingi rozmów prowadzonych z telefonów stacjonarnych, na których zaznaczają rozmowy prywatne, następnie sporządzone zostaje zestawienie czasu i wartości wszystkich rozmów prywatnych przez pracownika ds. administracyjno - kancelaryjnych, które przekazywane jest do Wydziału Finansowego za pośrednictwem pracownika ds. administracyjno – oświatowych.
 
Komisja zapoznała się z przykładowym wykazem rozmów z telefonu komórkowego.
Użytkownicy telefonów komórkowych na abonament najczęściej nie przekraczają wyznaczonego abonamentu. W przypadku, gdy to nastąpi są to kwoty rzędu kilku złotych.
 
Na stanie Urzędu Gminy jest łącznie 11 aparatów telefonów komórkowych, w tym:
-5 telefonów na abonament, z których korzystają Wójt Gminy, Zastępca Wójta, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy, kierowca samochodu osobowego. Ponadto na stanie Urzędu Gminy znajduje się 6 starych aparatów telefonicznych na kartę, które są wykorzystywane np. podczas wyborów lub przez pracowników podczas okresu zimowego.
Nadzór nad prawidłowym rozliczaniem rozmów służbowych i prywatnych prowadzi Sekretarz Gminy.
 
Wydatki na rozmowy telefoniczne w Urzędzie Gminy stanowiły:
-w roku 2007 – 0,37% kosztów administracyjnych,
-w I półroczu 2008 roku – 0,37% kosztów administracyjnych.
 
Rozliczanie telefonów i podróży służbowych w jednostkach podległych:
Komisja dokonała analizy na podstawie danych przedstawionych przez każdą z jednostek.
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:
Koszty podróży służbowych:
-2007 rok - 6.979,70 zł, co stanowi 1,82% kosztów administracyjnych,
-I półrocze 2008 roku - 3.298,52 zł, - 1,94% kosztów administracyjnych.
Koszty rozmów telefonicznych:
-2007 rok – 5.459,82 zł co stanowi 1,42% kosztów administracyjnych,
-I półrocze 2008 roku – 2.592,71 zł co stanowi 1,53% kosztów administracyjnych.
Nieliczne rozmowy prywatne były prowadzone za zgoda kierownika ośrodka oraz kontrolowane na podstawie otrzymywanych bilingów.
 
Gminny Ośrodek Kultury:
Koszty podróży służbowych:
-2007 rok – 900,61 zł, co stanowi 1,22% kosztów administracyjnych,
-I półrocze 2008 roku – 1030,18 zł -1,80 kosztów administracyjnych.
Koszty rozmów telefonicznych:
-2007 rok – 3.187,47 zł – 4,32% kosztów administracyjnych,
-I półrocze 2008 roku – 1.250,47 zł - 2,18 % kosztów administracyjnych.
W Gminnym Ośrodku Kultury pracownicy nie korzystają z telefonu służbowego w celach prywatnych, w związku z tym pracownikom nie są potrącane żadne kwoty.
 
 
 
Gminny Zakład Komunalny:
Koszty podróży służbowych:
-2007 rok – 2.441,18 zł – 1,19 % kosztów administracyjnych,
-I półrocze – 1.739,23 – 1,84 % kosztów administracyjnych.
Koszty rozmów telefonicznych:
-2007 rok – 3.125,40 zł – 2,45% kosztów administracyjnych,
-I półrocze 2008 roku 1467,35 zł – 1,99% kosztów administracyjnych.
W Gminnym Zakładzie Komunalnym wszyscy pracownicy administracyjni posiadają prywatne telefony komórkowe i nie korzystają z aparatów służbowych w celach prywatnych.
 
Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie:
Koszty podróży służbowych
Szkoła Podstawowa:
-2007 rok: 2.197,13 zł – 3% kosztów administracyjnych,
-I półrocze 2008 roku: 1.065,67 – 3% kosztów administracyjnych.
Gimnazjum:
-2007 rok: 3.120,78 zł – 5% kosztów administracyjnych,
-I półrocze 2008 roku: 2.553,46 zł – 7% kosztów administracyjnych.
 
Koszty rozmów telefonicznych:
Szkoła Podstawowa:
-2007 rok: 1.324,04 zł – 2% kosztów administracyjnych,
-I półrocze 2008 roku: 779,94 zł – 2% kosztów administracyjnych:
Gimnazjum:
-2007 rok: 2.925,85 zł – 4% kosztów administracyjnych,
-I półrocze 2008 roku: 1856,65 zł – 5% kosztów administracyjnych.
W ZSPiG z podróży służbowych korzystają głównie osoby wyjeżdżające na szkolenia, warsztaty oraz spotkania. Szkoła Podstawowa i Gimnazjum ma podpisane dwie umowy świadczenie usług telekomunikacyjnych z Telekomunikacją Polską S.A.
 
Szkoła Podstawowa w Studniskach Dolnych:
Koszty podróży służbowych:
-2007 rok: 1.608,56 zł – 0,40 % kosztów administracyjnych,
-I półrocze 2008 roku 337,20 zł: 0,28 % kosztów administracyjnych,
Koszty rozmów telefonicznych:
-2007 rok: 2.080,92 zł – 6%
-I półrocze 2008 roku: 1.172,77 4,72%
 
Szkoła Podstawowa w Biernej:
Koszty podróży służbowych:
-2007 rok: 790,12 zł – 0,84% kosztów administracyjnych,
-I półrocze 2008 roku: 548,86 zł – 0,33 % kosztów administracyjnych.
Koszty rozmów telefonicznych:
-2007 rok: 3.049,69 zł – 7,83% kosztów administracyjnych,
-I półrocze 2008 roku: 1.318,64 zł 5,67% – kosztów administracyjnych.
 
Przedszkole Publiczne:
Koszty podróży służbowych:
-2007 rok: 321,70 zł – 0,06% kosztów administracyjnych,
-I półrocze 2008 roku: 15,10 zł – 0,0028% kosztów administracyjnych.
Koszty rozmów telefonicznych:
-2007 rok: 3.876,18 zł,
-I półrocze 2008 roku: 2.305,44 zł.
 
 
 
 
SPOSTRZEŻENIA KOMISJI:
 • Wydatki poniesione na podróże służbowe są w pełni uzasadnione, ponieważ w znacznej mierze są to wyjazdy na szkolenia niezbędne do sprawnej
      i profesjonalnej pracy Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych.
 • Sposób rozliczania służbowych telefonów komórkowych i stacjonarnych w Urzędzie Gminy pozwala na rzetelne określenie ilości rozmów prywatnych, których koszty ponoszą pracownicy.
 • Komisja zwraca uwagę na duży koszt rozmów telefonicznych prowadzonych w:
-gimnazjum – w I półroczu 2008 r.
-w Szkole Podstawowej w Biernej w 2007 r.
-w Przedszkolu Publicznym w Sulikowie w 2007 roku i I półroczu 2008 r.
 
WNIOSKI KOMISJI:
 
 1. Komisja wnioskuje o rozważenie zakupu nowego autobusu szkolnego biorąc pod uwagę wysoki koszt utrzymania i napraw lub organizacje przewozu dzieci przez prywatnego przewoźnika.
 
 
 
 
 
 
Wójt Gminy Sulików                                                                                                                  Członkowie Komisji Rewizyjnej
 
                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II. Kontrola (problemowa) funkcjonowania spółek ŁHK sp. z o. o. i SUPLAZ sp. z o. o.
 z udziałem Gminy Sulików.
 
Komisja zapoznała się z informacją na temat wartości udziałów, jakie posiada Gmina Sulików w Spółkach MSWK SUPLAZ i ŁHK Sp. z o.o.
 
MSWK SUPLAZ w Sulikowie:
 
 1. W chwili przystąpienia do Spółki Gmina Sulików wniosła 17 udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł każdy.
 2. Do dnia 30 sierpnia 2008 roku Gmina Sulików wniosła majątek o wartości 67 udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł każdy, w ten sposób stała się właścicielem 84 udziałów o wartości nominalnej 1.000 każdy.
 3. Gmina Sulików posiada 42,64% udziałów w MSWK SUPLAZ.
 
Łużycka Higiena Komunalna Sp. z o.o. w Zgorzelcu:
 
 1. Uchwałą nr 9/07 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Łużyckiej Higieny Komunalnej Sp. z o. o. z dnia 17 lipca Gmina Sulików nabyła 250 udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł, każdy o łącznej wartości 250.000,00 zł. Gmina Sulików obejmuje 250 udziałów po 1.000,00 zł każdy o łącznej wartości 250.000,00 zł i pokrywa je gotówką w wysokości 175.000,00 zł.
 2. Haromonogram wartości majątku wnoszonego do Spółki:
1)      Uchwałą nr 1/08 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Łużyckiej Higieny Komunalnej Sp. z o. o. w Zgorzelcu z dnia 28 marca 2008 r. Gmina Sulików podniosła kapitał zakładowy Spółki o kwotę 23.728,00 zł tj. 23 udziały. Udziały przekazane w postaci aportu to:
- samochód specjalny do zbiórki odpadów komunalnych na podwoziu samochodu ciężarowego STAR 1142 wraz ze skrzynią do odbioru nieczystości stałych SK – 1, rok produkcji 1998,
-595 sztuk pojemników o pojemności 110 litrów,
-9 sztuk pojemników o pojemności 1110 litrów.
2)      Uchwałą nr 2/08 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Spółki Łużycka Higiena Komunalna Sp. z o. o. w Zgorzelcu z dnia 8 sierpnia 2008 r. Gmina Sulików przekazując aport w postaci:
- samochodu specjalnego do zbiórki odpadów komunalnych na podwoziu samochodu ciężarowego Renault Maskot 150.65, rok produkcji 2008 r.,
-pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych o pojemności 1100 litrów w ilości 34 sztuk,
-podwyższenia udziałów poprzez wniesienie wkładu pieniężnego w wysokości 687,48 zł.
Aport ten powoduje objęcie 276 udziałów o wartości nominalnej 1000 zł każdy.
 1. Według uaktualnionej Księgi Udziałów na dzień 28 sierpnia 2008 roku Gmina Sulików posiada 549 udziałów, co stanowi 44,42% udziałów w ŁHK Sp. z o.o.
 
 
 
 
 
 
 
Członkowie Komisji Rewizyjnej
 
                                                                       
 

Ilość odwiedzin: 2698
Nazwa dokumentu: Protokół nr 16
Skrócony opis: z kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Gminy Sulików w dniu 29 września 2008 roku o godz. 16 30
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Adamiak
Osoba, która odpowiada za treść: Aleksandra Adamiak
Osoba, która wprowadzała dane: Emilia Mencfeldowska
Data wytworzenia informacji: 2009-02-25 14:54:25
Data udostępnienia informacji: 2009-02-25 14:54:25
Data ostatniej aktualizacji: 2009-02-25 14:59:11

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner