logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Sulików
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2002-2006
plus Oświadczenia majątkowe 2006-2010
plus Oświadczenia majątkowe 2010-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja w sprawie unieważnienia naboru na wolne stanowisko
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


 

ZP/341-TD/II/2009
Sulików, 05.03.2009r.

 
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na usługi transportowe w zakresie przewozu dzieci i uczniów
 
 
 
 
 
I. Zamawiający:
Pełna nazwa Zamawiającego: Wójt Gminy Sulików
Adres: ul. Dworcowa 5
REGON: 230821440
Internet: http://bip.sulikow.pl, e-mail:ug@sulikow.pl
Numer telefonu: 075-7787288, faks:075-7756922
 
II. Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.
 
III. Przedmiot i termin realizacji zamówienia:
Wspólny Słownik Zamówień: 60.10.00.00-9
 
III. 1. Transport uczniów w dniach nauki szkolnej podczas trwania roku szkolnego 2008/2009 w terminie od 15.04.2009r. do 19.06.2009r.:
 
1.Dowóz do Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie

z miejscowości
Ilość uczniów dowożonych do Szkoły Podstawowej w Sulikowie
Ilość uczniów
dowożonych do Gimnazjum w Sulikowie
 
Razem
Mała Wieś Górna
17
1
18
Mikułowa
6
16
22
Radzimów Dolny
14
16
30
Radzimów Górny
1
                         18
   19
Wielichów
-
 1
1
       Bierna
-
17
17
Miedziana
-
 6
6
Studniska Dolne
-
12
12
Studniska Górne
-
4
4
Ogółem
38
91
129

 
Dowóz  na godz. 800 rano - 129 uczniów
  
Powrót uczniów ze szkoły
ZSPiG SULIKÓW                            PONIEDZIAŁEK

 
Mała Wieś G
 
Mikułowa
Radzimów D
Radzimów G
Wielichów
Bierna
Miedziana
Studniska D
Studniska G
WrociszówD
WrociszówG
Wilka
Ksawerów
Skrzydlice
St.Zawidów
12.45
4
3
2
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13.45
14
3
9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14.35
1
15
19
16
1
17
8
22
10
 
 
 
 
 
 

WTOREK

 
Mała Wieś G
 
Mikułowa
Radzimów D
Radzimów G
Wielichów
Bierna
Miedziana
Studniska D
Studniska G
WrociszówD
WrociszówG
Wilka
Ksawerów
Skrzydlice
St.Zawidów
12.45
10
5
2
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13.45
9
8
16
10
 
6
1
6
 
 
 
 
 
 
 
14.35
 
8
12
6
1
11
7
7
4
 
 
 
 
 
 

ŚRODA

 
Mała Wieś G
 
Mikułowa
Radzimów D
Radzimów G
Wielichów
Bierna
Miedziana
Studniska D
Studniska G
WrociszówD
WrociszówG
Wilka
Ksawerów
Skrzydlice
St.Zawidów
12.45
14
 
7
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13.45
1
5
6
6
1
7
1
 
 
 
 
 
 
 
 
14.35
3
10
6
3
 
3
 
1
 
 
 
 
 
 
 

CZWARTEK

 
Mała Wieś G
 
Mikułowa
Radzimów D
Radzimów G
Wielichów
Bierna
Miedziana
Studniska D
Studniska G
WrociszówD
WrociszówG
Wilka
Ksawerów
Skrzydlice
St.Zawidów
12.45
14
2
9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13.45
3
3
5
6
 
3
1
 
 
 
 
 
 
 
 
14.35
1
8
5
4
 
2
1
4
 
 
 
 
 
 
 

PIĄTEK

 
Mała Wieś G
 
Mikułowa
Radzimów D
Radzimów G
Wielichów
Bierna
Miedziana
Studniska D
Studniska G
WrociszówD
WrociszówG
Wilka
Ksawerów
Skrzydlice
St.Zawidów
12.45
12
5
8
3
 
7
3
 
 
 
 
 
 
 
 
13.45
7
9
14
10
 
6
1
1
 
 
 
 
 
 
 
14.35
 
7
8
4
1
4
4
12
4
 
 
 
 
 
 

2. Dowóz do Szkoły Podstawowej w Biernej
Dowóz codzienny do szkoły na godz. 8.00
a)    z Radzimowa Dolnego - 8 uczniów,
b)    z Radzimowa Górnego – 35 uczniów,
c)    z Miedzianej               - 31 uczniów,
d)    z Wielichowa              -   7 uczniów               Razem   - 81 uczniów
Powrót uczniów ze szkoły   

Do miejscowości
Dzień tygodnia
     Godzina
Ilość uczniów
 Godzina
 
Ilość uczniów
Miedziana
Poniedziałek
         13.05
   31
        -
      -
Wielichów
Poniedziałek
         13.05
     7
        -
      -
Radzimów Górny
Poniedziałek
         13.05
    35
        -
      -
Radzimów Dolny
Poniedziałek  
         13.05
      8
        -
      -
Miedziana
Wtorek
          13.05
     28
      14.00
      3
Wielichów
Wtorek
          13.05
      5
     14.00
      2
Radzimów Górny
Wtorek
          13.05
     29
      14.00
      6
Radzimów Dolny
Wtorek
          13.05
       8
          -
       -
Miedziana
Środa
           13.05
      21
        14.00
      10
Wielichów
Środa
           13.05
       3
        14.00
        4
Radzimów Górny
Środa
           13.05
      29
        14.00
        6
Radzimów Dolny
Środa
           13.05
        6
        14.00
        2
Dowóz do Środowiskowej Hali Sportowej w Sulikowie z SP Bierna
Czwartek
13.05

 

           
      24
Miedziana
Czwartek
           13.05
      26
Powrót z Sulikowa   14.35
        5
Wielichów
Czwartek
          13.05
        3
Powrót z Sulikowa 14.35
        4
Radzimów Górny
Czwartek
          13.05
       26
Powrót z Sulikowa 14.35
        9
Radzimów Dolny
Czwartek
          13.05
         8
             -
         -
Bierna
Czwartek
            -
       -
Powrót z Sulikowa
14.35
         6
Miedziana
Piątek
          13.05
      30
          14.00
         1
Wielichów
Piątek
          13.05
        7
            -      
         -
Radzimów Górny
Piątek
          13.05
       31
            -
         4
Radzimów Dolny
 Piątek
          13.05
         8
            -
         -

 
 
 
   3. Dowóz do Szkoły Podstawowej w Studniskach Dolnych
Dowóz z miejscowości  Mikułowa – Stacja PKP - 1 uczeń na godz. 8.10
Powrót do miejscowości Mikułowa – Stacja PKP – 1 uczeń o godz. 13.45
 
   4.Dojazdy i powroty na zajęcia pozalekcyjne odbywające się na Środowiskowej Hali Sportowej w Sulikowie.
1) powrót w środy i czwartki każdego tygodnia o godz. 16.30

Do miejscowości
Ilość uczniów
Do miejscowości
Ilość uczniów
Mała Wieś Górna
       1
Wrociszów Dolny
       2
Mikułowa
       8
Wilka
       1
Radzimów Dolny
      11
Ksawerów
       2
Radzimów Górny
       7
Wrociszów Górny
       2
Wielichów
       1
Skrzydlice  
       2
Bierna
      12
Stary Zawidów
       3
Miedziana
       7
        -
       -
Studniska Dolne
      12
        -
       -
Studniska Górne
        4
        -
       -
Razem
      63
 
     12

 
    5. Dowóz ze Szkoły Podstawowej w Studniskach Dolnych do Środowiskowej Hali Sportowej w Sulikowie w poniedziałki każdego tygodnia o godz. 12.45 do Sulikowa 15 uczniów i powrót z Sulikowa o godz. 14.35 (zgodnie z tab. powrotu uczniów ze szkoły z ZSPiG w Sulikowie).
 
III. 2.W roku szkolnym 2009/2010 (liczba uczniów wg stanu na dzień dzisiejszy)  
 
Przedmiotem zamówienia jest dowóz uczniów do Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie – 129 uczniów, do Szkoły Podstawowej w Biernej – 81 uczniów i Szkoły Podstawowej w Studniskach Dolnych – 1 uczeń, do Przedszkola Publicznego w Sulikowie 20 dzieci,  z następujących miejscowości: Mała Wieś Górna, Mikułowa, Radzimów Dolny, Radzimów Górny, Wielichów, Bierna, Miedziana, Studniska Górne i Studniska Dolne, Stary Zawidów, Skrzydlice, Wrociszów Górny, Ksawerów, Wilka i Wrociszów Dolny.
 
Zamawiający zobowiązuje się do udostępnienia szczegółowego harmonogramu przewozów oraz ilości dzieci w terminie 30 dni przed rozpoczęciem roku szkolnego.
 
III. 3. W roku szkolnym 2010/2011 (liczba uczniów wg stanu na dzień dzisiejszy)  
 
Przedmiotem zamówienia jest dowóz uczniów do Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie – 129 uczniów, do Szkoły Podstawowej w Biernej – 81 uczniów i Szkoły Podstawowej w Studniskach Dolnych – 1 uczeń, do Przedszkola Publicznego w Sulikowie 20 dzieci, z następujących miejscowości: Mała Wieś Górna, Mikułowa, Radzimów Dolny, Radzimów Górny, Wielichów, Bierna, Miedziana, Studniska Górne i Studniska Dolne, Stary Zawidów, Skrzydlice, Wrociszów Górny, Ksawerów, Wilka i Wrociszów Dolny.
 
Zamawiający zobowiązuje się do udostępnienia szczegółowego harmonogramu przewozów oraz ilości dzieci w terminie 30 dni przed rozpoczęciem roku szkolnego.
 
6.Oferta musi być całościowa i obejmować wszystkie trasy.
 
7. Zamawiający wymaga aby pojazdy, którymi świadczona będzie usługa transportu były w pełni sprawnie technicznie.
 
8.  Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia:
a) zastępczego środka transportu wraz z obsługą w razie awarii w czasie do 30 minut,
b) w każdym pojeździe osobę do sprawowania opieki wychowawczej nad uczniami dowożonymi,
c) dyspozycyjność w przypadku losowych zmian czasowych godzin przewozu.
 
9. Do obowiązku osoby sprawującej opiekę wychowawczą nad uczniami dowożonymi będzie należało:
a) sprawdzanie stanu liczbowego uczniów wewnątrz pojazdu,
b) pilnowanie ładu i porządku przy wsiadaniu i zajmowaniu przez uczniów miejsc w pojeździe,
c) zwracanie uwagi na właściwe zachowanie się uczniów w czasie przewozu,
d) zapewnienie bezpiecznego wsiadania, wysiadania z pojazdu,
e) przeprowadzenie uczniów przez jezdnię do budynku szkoły, odbiór uczniów ze szkoły do pojazdu,
f) w przypadku stwierdzenia sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu uczniów nie dopuszczenie do ich przewozu.
 
Oferent powinien zapoznać się z trasami przewozu dzieci oraz stanem dróg przed przystąpieniem do przetargu.
 
IV. Warunki wymagane od Wykonawców:
W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
a)    posiadają uprawnienia do wykonywania działalności / czynności określonej w przedmiocie zamówienia, co do której ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
b)    posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wy­konania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.
c)    znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej za­pewniającej wykonanie zamówienia.
d)    nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 223 poz. 1655 z 2007r. ze zm.).
e)    możliwość zwiększenia liczby przewożonych uczniów w czasie trwania umowy.
 
V. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 
VI. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
 
VII.      Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu
Oferta powinna zawierać następujące dokumenty, informacje i materiały:
1. Wypełniony formularz oferty (stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ),
2. Oświadczenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 Prawa zamówień publicznych (na formularzu oświadczenia stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ),
3. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków wskazanych w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (na formularzu oświadczenia stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ),
4. Wykaz samochodów i kierowców, którzy będą realizować zamówienie.
Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
VIII.    Informacja o sposobie porozumiewania się Stron oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów
9.             
9.8.             
9.9.             
1.            Strony w toku postępowania porozumiewają się na piśmie.
2.            W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wszelka korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z Pełnomocnikiem.
3.            Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje przekazane za pomocą faksu uważać się będzie za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie. Każda strona na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania.
IX.         Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami
- w zakresie proceduralnym: Monika Pawlińska tel. nr (075) 77 87 288
- w zakresie merytorycznym (plan dowozów): Władysław Szatkowski tel. nr (075) 77 87 395
Godziny, w których udzielane są informacje dotyczące przetargu: 800-1500
 
X. Zamawiający nie żąda wpłacenia wadium
 
XI.  Termin związania ofertą
Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 
XII. Sposób przygotowania oferty:
1.        Oferta powinna być napisana czytelnie w języku polskim.
2.        Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny być podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną do występowania w imieniu wykonawcy.
3.        Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny być spięte (zszyte) w sposób zapobiegający jej dekompletacji.
4.        Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę lub przez osobę upoważnioną.
5.        Wymaga się złożenie oferty w następujący sposób:
a)    W dwóch zamkniętych kopertach, pierwsza – zewnętrza oznakowana wg treści:
Urząd Gminy Sulików
Przetarg - „Przewóz dzieci”
 
Nie otwierać przed 16.03.2009r. godz.1100
b)    Druga - wewnętrzna, wg treści:
Nazwa Wykonawcy
Ulica, nr budynku
Kod pocztowy, miejscowość
 
Przetarg - „Przewóz dzieci”
 
XIII. Opis sposobu obliczania ceny oferty:
Cena powinna być podana:
a)    cyfrowo i słownie w złotych polskich,
b)    zgodnie z załączonym formularzem oferty, tj.: cena netto, należny podatek VAT, cena brutto,
XIV. Opis kryteriów wyboru oferty oraz ich znaczenie:
Kryteria i ich znaczenie wraz ze szczegółowym opisem:
Po ocenie spełnienia warunków oraz formalnej poprawności ofert, Komisja Przetargowa dokona oceny ofert - wyboru najkorzystniejszej oferty  w oparciu o następujące kryterium wyboru:
Cena ofertowa - waga 100 %
                                   najniższa cena brutto
                            ------------------------------------- x 100 = ilość otrzymanych pkt
                                  cena brutto badanej oferty
 
Tabela 1. Ceny biletów miesięcznych.

Lp
Rodzaj biletu
Cena jednostkowa netto/brutto za bilet
Szacunkowa ilość uczniów i dzieci
Ilość kursów
Ilość miesięcy
Oferowana cena netto/brutto
(kol. 3*4*6)
1
2
3
4
5
6
7
1.
Bilet miesięczny na trasie 0-5 km
 
182
x
22,5
 
2
Bilet miesięczny na trasie 5-10 km
 
42
x
22,5
 
3.
Bilet miesięczny na trasie 10-15 km
 
7
x
22,5
 
4.
Razem (suma wierszy od 1 do 3 w kolumnie 7)
 

 
Tabela 2. Ceny biletów jednorazowych.

Lp
Rodzaj biletu
Cena jednostkowa netto/brutto za bilet
Szacunkowa ilość uczniów i dzieci
Ilość kursów
Ilość miesięcy
Oferowana cena
netto/brutto
(kol. 3*4*5*6)
1
2
3
4
5
6
7
1.
Bilet jednorazowy na trasie 0- 5km
 
15
4 dni w miesiącu              x 2 kursy
22,5
 
2.
Bilet jednorazowy na trasie 5-10 km
 
52
8 dni w miesiącu
22,5
 
3.
Bilet jednorazowy na trasie 10-15 km
 
12
8 dni w miesiącu
22,5
 
4.
Bilet jednorazowy na trasie 0-5 km
 
11
8 dni w miesiącu
22,5
 
5.
Razem (suma wierszy od 1 do 4 w kolumnie 7)
 

Oferowaną cenę z tabeli 1 wiersz 4 i tabeli 2 wiersz 5 należy zsumować przenieść do Formularza oferty.
 
 
 
XV. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
1. Każdy wykonawca, ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ w terminie nie późniejszym niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert.
2. Pytania wykonawców muszą być sformułowane na piśmie.
3. Zamawiający prześle treść wyjaśnienia jednocześnie wszystkim wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania.
 
XVI. Informacje o terminie, miejscu składania i otwarcia ofert oraz trybie otwarcia i oceny ofert:
1. Terminy i miejsce otwarcia ofert:
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, tj. w Urzędzie Gminy Sulików pok. nr: 2
·         Termin składania ofert:                                   16.03.2009r. do godz. 10.00
·         Termin otwarcia ofert:                                    16.03.2009r. do godz. 11.00
Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcy bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.
1. Tryb otwarcia ofert:
Otwarcie ofert jest jawne.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Po otwarciu ofert zamawiający poda imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia
2. Ocena ofert.
Zamawiający oceniważność ofert pod względem formalnym oraz przyjętych w SIWZ kryteriów oceny ofert na posiedzeniu niejawnym.
 
XVII. Tryb zawarcia umowy:
Umowa zostanie zawarta z wybranym wykonawcą w terminie nie krótszym niż7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jednak niepóźniej niżprzed upływem terminu związania ofertą. Zawiadomienie o wyborze oferty określające termin zawarcia umowy zostanie niezwłocznie doręczone wybranemu wykonawcy.
 
XVIII. Środki odwoławcze:
Tym wykonawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w trakcie postępowania w wyniku naruszenia przez zamawiającego określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 223 poz. 1655 z 2007r. ze zm.) przepisów, przysługują środki odwoławcze:
 
·         protest (art. 180 - 183 ustawy),
  • odwołanie (art. 184 – 193 ustawy) oraz
  • skarga do sądu okręgowego (art. 194 – 198 ustawy).
 
 
 
XIX. Postanowienia końcowe:
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 223 poz. 1655 z 2007r. ze zm.) oraz przepisy kodeksu cywilnego.
 
Załączniki:
1. Wzór formularza oferty - Załącznik nr 1 do SIWZ
2. Wzór oświadczenia na podstawie art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych - załącznik nr 2 do SIWZ
3. Wzór oświadczenia na podstawie art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych – załącznik nr 3 do SIWZ
4. Wzór umowy – załącznik nr 4 do SIWZ
 
ZATWIERDZAM
 

Załączniki do pobrania: 2009-03-05 14:22:22 - Załącznik Nr 1 (74.24 kB)
2009-03-05 14:23:41 - Załącznik Nr 2 (66.15 kB)
2009-03-05 14:24:59 - Załącznik Nr 3 (92.58 kB)
2009-03-05 14:26:16 - Załącznik Nr 4 (64.78 kB)

Nazwa dokumentu: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Skrócony opis: w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na usługi transportowe w zakresie przewozu dzieci i uczniów
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Monika Pawlińska
Osoba, która odpowiada za treść: Wojciech Pająk
Osoba, która wprowadzała dane: Emilia Mencfeldowska
Data wytworzenia informacji: 2009-03-05 14:27:01
Data udostępnienia informacji: 2009-03-05 14:27:01
Data ostatniej aktualizacji: 2009-03-05 14:28:31

Wersja do wydruku...

corner   corner