logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
minus Wójt Gminy
   minus Sprawozdania
      plus Sprawozdania w kadencji 2014-2018
      plus Sprawozdania w kadencji 2010-2014
      minus Sprawozdania w kadencji 2006-2010
         minus Od 2006.10.28 do 2006.12.06
         minus Od 2006.12.07 do 2006.12.28
         minus Od 2006.12.29 do 2006.01.24
         minus Od 2007.01.25 do 2007.02.28
         minus Od 2007.03.01 do 2007.03.28
         minus Od 2007.03.28 do 2007.04.30
         minus Od 2007.04.30 do 2007.05.30
         minus Od 2007.05.31 do 2007.06.27
         minus Od 2007.10.30 do 2007.11.21
         minus Od 2007.11.22 do 2007.12.28
         minus Od 2007.12.28 do 2008.30.01
         minus Od 2008.02.28 do 2008.03.26
         minus Od 2008.03.26 do 2008.04.30
         minus Od 2008.04.30 do 2008.05.28
         minus Od 2008.05.28 do 2008.06.25
         minus Od 2008.06.25 do 2008.09.24
         minus Od 2008.09.24 do 2008.10.29
         minus Od 2008.10.29 do 2008.11.26
         minus Od 2008.11.26 do 2008.12.30
         minus Od 2008.12.30 do 2009.01.14
         minus Od 2009.01.15 do 2009.02.17
         minus Od 2009.02.18 do 2009.03.17
         minus Od 2009.03.24 do 2009.04.20
         minus Od 2009.04.28 do 2009.05.12
         minus Od 2009.05.13 do 2009.06.16
         minus Od 2009.06.30 do 2009.09.25
         minus Od 2009.09.26 do 2009.10.27
         minus Od 2009.10.29 do 2009.11.23
         minus Od 2009.11.24 do 2009.12.29
         minus Od 2009.10.30 do 2010.01.26
         minus Od 2010.01.26 do 2010.02.24
         minus Od 2010.02.28 do 2010.03.30
         minus Od 2010.03.31 do 2010.04.27
         minus Od 2010.04.29 do 2010.05.20
         minus Od 2010.05.24 do 2010.06.29
         minus Od 2010.06.30 do 2010.09.24
         minus Od 2010.09.25 do 2010.11.03
         minus Od 2010.11.05 do 2010.12.10
      plus Sprawozdania w kadencji 2002-2006
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Wójta Gminy Sulików
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
minus Wybory Prezydenta RP - 10 maja 2020 r.
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw Gminy Sulików
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY SULIKÓW
Z MIĘDZYSESYJNEJ DZIAŁALNOŚCI
OD DNIA 15 STYCZNIA 2009 R. DO 17 LUTEGO 2009 R.
 
W okresie od dnia 15 stycznia 2009 r. do dnia 17 lutego 2009 Wójt podjął następujące działania:
 1. W związku z nawiązaniem współpracy z Expressem Zgorzeleckim polecił określenie sposobu dystrybucji Expressu na terenie gminy.
 2. Polecił sporządzenie szczegółowej części opisowej do planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie.
 3. Polecił kontynuowanie działań w kierunku pozyskiwania środków ze źródeł zewnętrznych na działalność kulturalną Gminnego Ośrodka Kultury.
 4. Przydzielił 6 godzin tygodniowo indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dla uczennicy klasy „0” przy Szkole Podstawowej w Biernej w II semestrze roku szkolnego 2008/2009 w ramach posiadanych środków własnych szkoły.
 5. Polecił wyjaśnienie sprawy obecnej lokalizacji 12 stołów do tenisa stołowego, które zakupił GOKSiR w Sulikowie 1999 roku.
 6. Zapoznał się z opinią dotycząca przygotowania dokumentacji planistycznej do uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu parków wiatrowych Koźmin w części położonej na terenie Gminy Sulików.
 7. Zaakceptował ofertę na wykonanie zadania pn. „Kompleksowa obsługa geodezyjna w roku 2009 na potrzeby gospodarki nieruchomościami w zakresie: podziały nieruchomości, wznowienia i okazania granic nieruchomości” oraz na realizację zadania pn. „Wykonanie szacowania nieruchomości w Gminie Sulików w roku 2009” oraz polecił rozesłanie ofert.
 8. Ogłosił II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Sulików położonej w Sulikowie (działka nr 11/17) oraz polecił obniżenie ceny wywoławczej do 180.000, 00 zł.
 9. Ogłosił III przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego położonego w Sulikowie przy Placu Wolności nr 11/1A wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste przynależnego gruntu.
 10. Ogłosił I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku położonym w Sulikowie, przy ulicy Pocztowej nr 4 wraz ze sprzedażą 17 % udziału w gruncie.
 11. Przyjął „Raport z oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy” oraz polecił realizację zawartych w nim wniosków i zadań ograniczających ryzyko zawodowe.
 12. Podpisał porozumienia określające zakres dotacji dla jednostek oraz umowy dotacji z jednostkami OSP z terenu Gminy oraz polecił sporządzenie aneksów do w/w umów.
 13. Polecił przygotowanie projektu uchwały na sesję marcową w sprawie przeprowadzenia referendum „śmieciowego” w związku z wnioskiem Komisji Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska.
 14. Polecił przygotowanie akcji informacyjnej wśród mieszkańców gminy dotyczącej planowanego referendum śmieciowego.
 15. Polecił ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze: referent ds. księgowości budżetowej i windykacji należności nie podatkowych w wydziale finansowym.
 16. Podpisał protokół uzgodnień w sprawie sprzedaży na własność budynku mieszkalnego wraz z gruntem położonej w Skrzydlicach.
 17. Polecił przeprowadzenie szkolenia pracownika przechodzącego na stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych oraz ich kontroli w zakresie obsługi programu komputerowego PODATKI przez Firmę Info System Tadeusz i Roman Groszek z Legionowa.
 18. Polecił zintensyfikowanie przygotowań do przetargu na organizację dowozu uczniów do szkół.
 19. Polecił zorganizowanie objazdu świetlic wiejskich z udziałem Kierownika Gminnego Zakładu Komunalnego i Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w celu określenia potrzeb remontów i napraw w budynkach świetlic.
 20. W związku ofertą firmy ESKO Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska na wykonanie prac projektowych dla projektu kanalizacji sanitarnej w oddalonej części miejscowości Miedziana oraz wykonanie projektu sieci wodociągowej w miejscowości Sulików – Podgórze zdecydował o odstąpieniu od realizacji wykonania dokumentacji technicznej kanalizacji sanitarnej dla Miedzianej ze względu na brak środków w budżecie na ten cel oraz o powróceniu do w/w sprawy podczas realizacji robót budowlanych obejmujących II etap. Natomiast w przypadku budowy wodociągu w miejscowości Sulików – Podgórze polecił dokonanie wstępnych ustaleń dotyczących możliwości finansowana przy ewentualnej współpracy z prywatnymi właścicielami w zakresie wykonawstwa.
 21. Polecił nawiązanie współpracy z Instytutem Heraldystyczno – Weksylologicznym w Warszawie w sprawie opracowania przez Instytut wzorów symboli gminnych. (herb, flaga, pieczęć). Przeprowadzenie negocjacji w sprawie wysokości kosztów zaprojektowania symboli gminnych oraz przygotowanie projektu umowy z wymienionym Instytutem.
 22. W związku z wystąpieniem firmy Lafarge o ustawienia na wylocie i wlocie drogi wewnętrznej nr 85/2 szlabanów wyposażonych w domofony polecił wystąpienie o opinię w tej sprawie do Komisji Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska oraz przeprowadzenie konsultacji prawnych, czy decyzja o zamknięciu drogi nie wymaga podjęcia uchwały Rady Gminy w tej sprawie.
 23. Zatwierdził projekt uchwały na najbliższa sesję Rady Gminy.
 24. Polecił przygotowanie projektów uchwał w sprawie zamknięcia inwestycji zaniechanych lub nieskończonych najpóźniej na marcową sesję Rady Gminy.
 25. Polecił przygotowanie projektu zarządzenia w sprawie zmian w składzie osobowym Gminnej Komisji Urbanistycznej.
 26. Wykonywał uchwały Rady Gminy oraz podejmował czynności związane z reprezentowaniem Gminy Sulików na zewnątrz.
 
 
Wydał następujące zarządzenia:
 1. W sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Sulików na 2009 rok.
 2. W sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań gminy z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Sulików organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2009 roku.
 3. W sprawie ustalenia na rok 2009 maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.
 4. W sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
 5. W sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
 6. W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawienia. (obręb Skrzydlice).
 7. W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawienia (obręb Sulików).
 8. W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawienia. (obręb Wrociszów Górny).
 9. W sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych RB-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Urząd Gminy Sulików oraz polecił organizację szkolenia dla pracowników Urzędu Gminy z zakresu szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych przy udziale pracowników jednostek organizacyjnych.
 10. Zarządzenie wewnętrzne w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze.
 
 
 
Podpisał następujące umowy:
 1. Umowę z Firmą Albeko z Opola na opracowanie sprawozdania z realizacji planu gospodarki odpadami oraz opracowanie aktualizacji z programu ochrony środowiska na kwotę 9 028,00 zł brutto.
 2. Umowę z Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Biernej na wynajem autobusu szkolnego w celu wyjazdu uczniów do Domu Pomocy Społecznej „Ostoja” w Zgorzelcu.
 3. Umowę z lekarzem medycyny pracy Wacławem Białym na świadczenie usług z zakresu profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników Urzędu Gminy Sulików.
 4. Umowę dzierżawy działki na okres 3 lat (obręb Sulików).
 5. Podpisał aneksy Nr 1 do umów dotyczących dotowania działalności Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy.
 

Ilość odwiedzin: 3471
Nazwa dokumentu: Od 2009.01.15 do 2009.02.17
Skrócony opis: Sprawozdanie Wójta Gminy Sulików z międzysesyjnej działalności od dnia 15 stycznia 2009 r. do 17 lutego 2009 r.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Adamiak
Osoba, która odpowiada za treść: Wojciech Pająk
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2009-04-10 09:48:09
Data udostępnienia informacji: 2009-04-10 09:48:09
Data ostatniej aktualizacji: 2011-01-17 11:34:00

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner