logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
minus Uchwały
   plus 2001
   plus 2003
   plus 2004
   plus 2005
   plus 2006
   plus 2007
   plus 2008
   minus 2009
      plus Styczeń
      plus Luty
      plus Marzec
      minus Kwiecień
         minus Sesja_Nadzwyczajna
            minus XXIX/229/09
            minus XXIX/230/09
            minus XXIX/231/09
         minus XXX/232/09
         minus XXX/233/09
         minus XXX/234/09
         minus XXX/235/09
         minus XXX/236/09
      plus Maj
      plus Czerwiec
      plus Wrzesień
      plus Październik
      plus Listopad
      plus Grudzień
   plus 2010
   plus 2011
   plus 2012
   plus 2013
   plus 2014
   plus 2015
   plus 2016
   plus 2017
   plus 2018
   plus 2019
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


           UCHWAŁA NR XXIX/229/09           
RADY GMINY SULIKÓW
Z DNIA 7 KWIETNIA 2009 ROKU
 
 
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
 
          Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 184 ust. 1   ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104   ze zmianami) Rada Gminy Sulików uchwala, co następuje:
                                          
§ 1.
 
Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 549.403,22 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
 
§ 2.
 
 Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 549.403,22 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.
 
§ 3.
 
Ogólny plan budżetu gminy na 2009 rok po wprowadzeniu powyższych zmian wynosi:
                                         po stronie dochodów      16.015.931,22 zł
                                         po stronie wydatków      15.851.180,22 zł
 
§ 4.
 
Realizację uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sulików.
 
§ 5.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Staszczuk

 
Uzasadnienie:
 
1.      Zwiększono dochody o kwotę 549.403,22 zł, z tego:
-        w dziale 756, rozdziale 75615, § 0310 o kwotę 230.000,00 zł podatek od nieruchomości ,
-        w dziale 756, rozdziale 75615, § 0320 o kwotę 10.000,00 zł podatek rolny,
-        w dziale 756, rozdziale 75621, § 0020 o kwotę 6.565,67 zł podatek dochodowy od osób prawnych,
-        w dziale 926, rozdziale 92601, § 6298 o kwotę 302.837,55 zł tytułem refundacji wydatków poniesionych w 2008 roku na zadanie inwestycyjne realizowane w ramach projektu „Budowa środowiskowej hali sportowej w Sulikowie – Z/2.02/III/3.5.1/104/04” (środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego).
 
2.      Zwiększono wydatki o kwotę 549.403,22 zł, z tego:
-        w dziale 801, rozdziale 80113, § 4300 o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki na dowożenie uczniów do szkół, 
-        w dziale 926, rozdziale 92601, § 2919 o kwotę 61.108,73 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji do budżetu państwa w związku za uznanie za niekwalifikowalne części wydatków w ramach projektu „Budowa środowiskowej hali sportowej w Sulikowie – Z/2.02/III/3.5.1/104/04”,
-        w dziale 926, rozdziale 92601, § 4988 o kwotę 458.294,49 zł przeznaczeniem na zwrot środków do budżetu państwa w związku za uznanie za niekwalifikowalne części wydatków w ramach projektu „Budowa środowiskowej hali sportowej w Sulikowie – Z/2.02/III/3.5.1/104/04”.
Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Staszczuk

Załączniki do pobrania: 2009-04-20 16:14:32 - Załącznik Nr 1 (58.67 kB)
2009-04-20 16:15:07 - Załącznik Nr 2 (56.92 kB)

Ilość odwiedzin: 1759
Nazwa dokumentu: XXIX/229/09
Skrócony opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Maria Maciaszek
Osoba, która odpowiada za treść: Maria Maciaszek
Osoba, która wprowadzała dane: Emilia Mencfeldowska
Data wytworzenia informacji: 2009-04-20 16:10:52
Data udostępnienia informacji: 2009-04-20 16:10:52
Data ostatniej aktualizacji: 2009-06-05 11:00:54

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner