logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Sulików
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
minus Wykonanie Budżetu
   minus 2003
   minus 2004
   minus 2005
   minus 2006
   minus 2007
   minus 2008
   minus 2009
   minus 2010
   minus 2011
   minus 2012
   minus 2013
   minus 2014
   minus 2015
   minus 2016
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2002-2006
plus Oświadczenia majątkowe 2006-2010
plus Oświadczenia majątkowe 2010-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wynikach naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy.
minus Informacja o wynikach naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy.
minus Informacja o wynikach naboru
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Gminny Ośrodek Kultury
plus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
plus Szkoła Podstawowa Bierna
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
A A A


FINANSE GMINY > Wykonanie Budżetu > 2008

ZARZĄDZENIE NR II/166/09
WÓJTA GMINY SULIKÓW
Z DNIA 17 MARCA 2009 ROKU
 
 
 
w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sulików za 2008 rok         
 
 
            Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. nr 142 z 2001 roku poz. 1591 ze zmianami ) oraz 199 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249 poz. 2104 ze zmianami) Wójt Gminy Sulików zarządza, co następuje:
 
§ 1.
 
Przedstawić Radzie Gminy Sulików oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sulików za 2008 rok stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.
           
§ 2.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podjęcia.
 
 Jan Hasiuk
Wójt Gminy Sulików

Uzasadnienie
 
 
          Zgodnie z art. 199 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych wójt gminy przedstawia w terminie do dnia 20 marca roku następnego po roku budżetowym radzie gminy oraz regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu gminy.
          W/w sprawozdanie powinno zawierać zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu gminy, w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej oraz wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dowodów własnych wraz ze zestawieniem dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych.

Nazwa dokumentu: 2008
Skrócony opis: Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sulików za 2008 rok
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Maria Maciaszek
Osoba, która odpowiada za treść: Maria Maciaszek
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2009-04-29 08:34:32
Data udostępnienia informacji: 2009-04-29 08:34:32
Data ostatniej aktualizacji: 2011-11-29 11:38:47

Wersja do wydruku...

corner   corner