logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wynikach naboru
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
minus Prowadzone rejestry i ewidencje
   minus Rejestry w sprawach pracowniczych
   minus Rejestry prowadzone w Urzędzie Stanu Cywilnego w Sulikowie
   minus Rejestr instytucji kultury
   plus Rejestr dotacji
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


Rejestry prowadzone w Urzędzie Stanu Cywilnego w Sulikowie:

1. Rejestr wydanych zaświadczeń o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa w formie wyznaniowej (od 1998 r.).
2. Rejestr zgłoszeń o zamiarze zawarcia małżeństwa.
3. Rejestr wpływających zawiadomień i przypisków do akt Stanu Cywilnego.
4. Rejestr wysyłanych wzmianek i przypisków do akt stanu cywilnego.
5. Rejestr zawiadomień o zmianach stanu cywilnego przesyłanych do Biur Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych.
6. Rejestr wydanych zaświadczeń zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą.
7. Rejestr małżeństw zawartych w USC Sulików przez obywateli polskich z cudzoziemcami.
8. Rejestr wydanych decyzji administracyjnych w oparciu o ustawę Prawo o aktach Stanu Cywilnego.
9. Rejestr wydanych decyzji administracyjnych wydanych w oparciu o ustawę Kodeks rodzinny i opiekuńczy.
10. Rejestr wydawanych odpisów skróconych aktów Stanu Cywilnego.
11. Rejestr wydawanych odpisów zupełnych aktów Stanu Cywilnego.
12. Rejestr dowodów osobistych wysyłany do likwidacji.
13. Rejestr wydanych decyzji o zmianie nazwisk (od 1 maja 2005 r.).

Ilość odwiedzin: 3094
Nazwa dokumentu: Rejestry prowadzone w Urzędzie Stanu Cywilnego w Sulikowie
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Anna Sawicka
Osoba, która odpowiada za treść: Elżbieta Piotrowska
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2011-08-18 11:51:00
Data udostępnienia informacji: 2011-08-18 11:51:00
Data ostatniej aktualizacji: 2011-08-18 12:31:21

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner