logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
minus Wójt Gminy
   minus Sprawozdania
      plus Sprawozdania w kadencji 2014-2018
      plus Sprawozdania w kadencji 2010-2014
      minus Sprawozdania w kadencji 2006-2010
         minus Od 2006.10.28 do 2006.12.06
         minus Od 2006.12.07 do 2006.12.28
         minus Od 2006.12.29 do 2006.01.24
         minus Od 2007.01.25 do 2007.02.28
         minus Od 2007.03.01 do 2007.03.28
         minus Od 2007.03.28 do 2007.04.30
         minus Od 2007.04.30 do 2007.05.30
         minus Od 2007.05.31 do 2007.06.27
         minus Od 2007.10.30 do 2007.11.21
         minus Od 2007.11.22 do 2007.12.28
         minus Od 2007.12.28 do 2008.30.01
         minus Od 2008.02.28 do 2008.03.26
         minus Od 2008.03.26 do 2008.04.30
         minus Od 2008.04.30 do 2008.05.28
         minus Od 2008.05.28 do 2008.06.25
         minus Od 2008.06.25 do 2008.09.24
         minus Od 2008.09.24 do 2008.10.29
         minus Od 2008.10.29 do 2008.11.26
         minus Od 2008.11.26 do 2008.12.30
         minus Od 2008.12.30 do 2009.01.14
         minus Od 2009.01.15 do 2009.02.17
         minus Od 2009.02.18 do 2009.03.17
         minus Od 2009.03.24 do 2009.04.20
         minus Od 2009.04.28 do 2009.05.12
         minus Od 2009.05.13 do 2009.06.16
         minus Od 2009.06.30 do 2009.09.25
         minus Od 2009.09.26 do 2009.10.27
         minus Od 2009.10.29 do 2009.11.23
         minus Od 2009.11.24 do 2009.12.29
         minus Od 2009.10.30 do 2010.01.26
         minus Od 2010.01.26 do 2010.02.24
         minus Od 2010.02.28 do 2010.03.30
         minus Od 2010.03.31 do 2010.04.27
         minus Od 2010.04.29 do 2010.05.20
         minus Od 2010.05.24 do 2010.06.29
         minus Od 2010.06.30 do 2010.09.24
         minus Od 2010.09.25 do 2010.11.03
         minus Od 2010.11.05 do 2010.12.10
      plus Sprawozdania w kadencji 2002-2006
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Wójta Gminy Sulików
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
minus Wybory Prezydenta RP - 10 maja 2020 r.
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw Gminy Sulików
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY SULIKÓW
Z MIĘDZYSESYJNEJ DZIAŁALNOŚCI
OD DNIA 24 MARCA 2009 R. DO 20 KWIETNIA 2009 R.
 
W okresie od dnia 24 marca 2009 r. do dnia 20 kwietnia 2009 Wójt podjął następujące działania:
 1. Wyraził zgodę na przeprowadzenie szkolenia pracowników Urzędu Gminy i kierowników jednostek organizacyjnych z zakresu wydatków strukturalnych i zasad sporządzania sprawozdań RbWS w dniu 28 marca (sobota) w godzinach 900-1400 w Urzędzie Gminy Sulików.
 1. Zatwierdził projekt Aneksu nr 2 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Sulikowie na rok szkolny 2008/2009.
 2. Podpisał porozumienie z Powiatem Zgorzeleckim dotyczące elektronicznego naboru do szkół ponadgimnazjalnych.
 3. Wyraził zgodę na współpracę ze Szkolnym Związkiem Sportowym „Dolny Śląsk” przy realizacji drugiej edycji programu TRENER GMINNY.
 4. Polecił pilne wyjaśnienie sprawy nie wyrażenia zgody przez mieszkankę budynku świetlicy w Biernej na zamontowanie urządzeń niezbędnych do funkcjonowania Internetu.
 5. Polecił interweniowanie w Firmie „VEKTOR” s.c. Jacek Pławiak, Małgorzata Pławiak z siedzibą w Zawidowie w związku ze skargami mieszkańców Skrzydlic na brak opiekuna w autobusie dowożącym uczniów, nieregularnym odbieraniem uczniów z przystanków autobusowych oraz brakiem miejsc siedzących dla uczniów podczas dowozu.
 6. Zatwierdził projekty uchwał na nadzwyczajną sesję Rady Gminy Sulików.
 7. W piśmie skierowanym do Marszałka województwa Dolnośląskiego potwierdził organizację dożynek Wojewódzkich.
 8. Zatwierdził harmonogram prac społecznie użytecznych na 2009 rok.
 9. Zaakceptował wynik przetargu na usługi transportowe w zakresie przewozu dzieci i uczniów oraz dokonał wyboru oferty firmy „VEKTOR” s.c. Jacek Pławiak, Małgorzata Pławiak z Zawidowa złożonej w postępowaniu przetargowym.
 10. Podjął decyzję o przystąpieniu do remontu Urzędu Gminy:
- polecił ogłoszenie przetargu na wykonanie przebudowy i remontu parteru budynku Urzędu Gminy,
- zaakceptował oferty Gminnego Zakładu Komunalnego na dokończenie instalacji komputerowej, alarmowej i elektrycznej.
 1. Polecił pilne podjęcie działań w sprawie braku interwencji Telekomunikacji Polskiej S.A. w związku z uszkodzeniem studzienek telekomunikacyjnych stwarzających zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców.
 2. Podpisał warunki sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Sulikowie na Placu Wolności Nr 11/1A oraz części wspólnych wraz z oddaniem we współużytkowanie przynależnej części gruntu.
 3. Podpisał warunki sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Sulikowie przy ulicy Pocztowej Nr 4/4 oraz części wspólnych wraz z przynależnym gruntem.
 4. Dokonał wyboru oferty Firmy DROG-MAX Tadeusz Mak ul. Bolesławiecka 37 ze Zgorzelca na wykonanie remontu cząstkowego dróg gminnych oraz polecił pilne przystąpienie do realizacji umowy.
 5. Polecił uregulowanie sprawy własności jednej z działek zajętych pod składowisko odpadów w Sulikowie.
 6. Polecił przystąpienie do przygotowania przetargu na sprzedaż autobusu szkolnego.
 
 
 
Podpisał następujące umowy:
 1. Aneks nr 2 do umowy nr 1/AO/342-TD/U/2008 z Firmą „VEKTOR” s.c. Jacek Pławiak, Małgorzata Pławiak z siedzibą w Zawidowie na dowóz uczniów do szkół z miejscowości Mała Wieś Górna i Mikułowa.
 2. Aneks do umowy nr 5/OS/2009 z dnia 27 stycznia 2009 r. z firmą ALBEKO w związku z potrzeba przedłużenia terminu na wykonanie Sprawozdania z realizacji planu gospodarki odpadami oraz Aktualizacji programu ochrony środowiska.
 3. Umowę z Instytutem Heraldyczno – Weksylologicznym z Górek Wielkich na wykonanie projektu herbu, flagi, flagi stolikowej, banneru i pieczęci gminy Sulików.
 4. Umowę z Gminnym Zakładem Komunalnym na wykonanie instalacji alarmowej w budynku Urzędu Gminy, dokończenie instalacji komputerowej na parterze budynku Urzędu Gminy i dokończenie instalacji elektrycznej na parterze budynku.
 5. Umowę z Firmą „ROSTAN – NIERUCHOMOŚCI” ze Zgorzelca na wykonanie zadania pn. „Wykonanie szacowania nieruchomości w Gminie Sulików w roku 2009 na potrzeby gospodarki nieruchomościami”.
 6. Umowę z Rejonowym Związkiem Spółek Wodnych w Zgorzelcu na konserwacje gruntową rowu melioracyjnego nr 190 w miejscowości Wilka.
Wydał następujące zarządzenia:
 1. W sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
 2. W sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych, w jednostkach organizacyjnych Gminy Sulików.
 3. W sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
 4. W sprawie zaopiniowania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie na 2009 rok

Ilość odwiedzin: 3796
Nazwa dokumentu: Od 2009.03.24 do 2009.04.20
Skrócony opis: Sprawozdanie Wójta Gminy Sulików z międzysesyjnej działalności od dnia 24 marca 2009 r. do 20 kwietnia 2009 r.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Adamiak
Osoba, która odpowiada za treść: Wojciech Pająk
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2009-05-07 12:09:46
Data udostępnienia informacji: 2009-05-07 12:09:46
Data ostatniej aktualizacji: 2011-01-17 11:34:23

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner