logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
minus Uchwały
   plus 2001
   plus 2003
   plus 2004
   plus 2005
   plus 2006
   plus 2007
   plus 2008
   minus 2009
      plus Styczeń
      plus Luty
      plus Marzec
      minus Kwiecień
         plus Sesja_Nadzwyczajna
         minus XXX/232/09
         minus XXX/233/09
         minus XXX/234/09
         minus XXX/235/09
         minus XXX/236/09
      plus Maj
      plus Czerwiec
      plus Wrzesień
      plus Październik
      plus Listopad
      plus Grudzień
   plus 2010
   plus 2011
   plus 2012
   plus 2013
   plus 2014
   plus 2015
   plus 2016
   plus 2017
   plus 2018
   plus 2019
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


PRAWO LOKALNE > Uchwały > 2009 > Kwiecień > XXX/234/09

UCHWAŁA NR XXX/234/09
RADY GMINY SULIKÓW
Z DNIA 29 KWIETNIA 2009 ROKU
 
w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie wsi Studniska Górne, na okres dłuższy niż trzy lata, w drodze bezprzetargowej.
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit „a, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 13 ust.1 i art. 37 ust. 4, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004 roku Dz. U. Nr 261, poz. 2603 ze zmianami), Rada Gminy Sulików
 
 
uchwala, co następuje :
 
 
§ 1.
 
1.    Wyraża się zgodę na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Studniskach Górnych, na okres powyżej 3 lat.
2.    Działka w ewidencji gruntów oznaczona jest numerem 110 o powierzchni 23,3800 ha.
3.    Oddawana w dzierżawę nieruchomość na rzecz firmy FORNAX Sp. z o.o. we Wrocławiu, ul. Szewska 8, stanowi część działki Nr 110 o powierzchni 2,5000 ha, granice części nieruchomości zgodnie z załącznikiem graficznym stanowiącym integralną cześć uchwały, zostały oznaczone kolorem czerwonym przeznaczeniem pod elektrownie wiatrowe.
 
 
§ 2.
 
Szczegółowe warunki dzierżawy określi umowa.
 
 
§ 3.
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sulików.
 
 
§ 4.
 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Staszczuk
 

 
 Uzasadnienie:
 
Wnioskiem z dnia 2 marca 2009 roku firma FORNAX Sp z o.o. wystąpiła do Wójta Gminy Sulików o wydzierżawienie trzech działek, o powierzchni około 0,5000 ha. każda oraz dróg dojazdowych z przeznaczeniem pod budowę elektrowni wiatrowych. Zgodnie z uchwałą nr XIV/102/07 Rady Gminy Sulików z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu wsi Studniska Górne oraz Studniska Dolne, w celu określenia lokalizacji elektrowni wiatrowych oraz innych urządzeń technicznych niezbędnych do prawidłowego działania parku wiatrowego STUDNISKA. Na przedmiotowej nieruchomości realizowana będzie inwestycja celu publicznego, której inwestorem będzie firma FORNAX Sp. z o. o. Zaproponowano roczny czynsz dzierżawny w wysokości 18.000,00 zł. od jednej maszyny, oraz pokrycie kosztów związanych z wydzieleniem działek w terenie. Przewidywany okres dzierżawy na 30 lat.

Ilość odwiedzin: 2022
Nazwa dokumentu: XXX/234/09
Skrócony opis: w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie wsi Studniska Górne, na okres dłuższy niż trzy lata, w drodze bezprzetargowej.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Władysława Bieńkowska
Osoba, która odpowiada za treść: Władysława Bieńkowska
Osoba, która wprowadzała dane: Emilia Mencfeldowska
Data wytworzenia informacji: 2009-05-07 15:10:04
Data udostępnienia informacji: 2009-05-07 15:10:04
Data ostatniej aktualizacji: 2009-06-05 11:11:28

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner