logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
minus Wójt Gminy
   minus Sprawozdania
      plus Sprawozdania w kadencji 2014-2018
      plus Sprawozdania w kadencji 2010-2014
      minus Sprawozdania w kadencji 2006-2010
         minus Od 2006.10.28 do 2006.12.06
         minus Od 2006.12.07 do 2006.12.28
         minus Od 2006.12.29 do 2006.01.24
         minus Od 2007.01.25 do 2007.02.28
         minus Od 2007.03.01 do 2007.03.28
         minus Od 2007.03.28 do 2007.04.30
         minus Od 2007.04.30 do 2007.05.30
         minus Od 2007.05.31 do 2007.06.27
         minus Od 2007.10.30 do 2007.11.21
         minus Od 2007.11.22 do 2007.12.28
         minus Od 2007.12.28 do 2008.30.01
         minus Od 2008.02.28 do 2008.03.26
         minus Od 2008.03.26 do 2008.04.30
         minus Od 2008.04.30 do 2008.05.28
         minus Od 2008.05.28 do 2008.06.25
         minus Od 2008.06.25 do 2008.09.24
         minus Od 2008.09.24 do 2008.10.29
         minus Od 2008.10.29 do 2008.11.26
         minus Od 2008.11.26 do 2008.12.30
         minus Od 2008.12.30 do 2009.01.14
         minus Od 2009.01.15 do 2009.02.17
         minus Od 2009.02.18 do 2009.03.17
         minus Od 2009.03.24 do 2009.04.20
         minus Od 2009.04.28 do 2009.05.12
         minus Od 2009.05.13 do 2009.06.16
         minus Od 2009.06.30 do 2009.09.25
         minus Od 2009.09.26 do 2009.10.27
         minus Od 2009.10.29 do 2009.11.23
         minus Od 2009.11.24 do 2009.12.29
         minus Od 2009.10.30 do 2010.01.26
         minus Od 2010.01.26 do 2010.02.24
         minus Od 2010.02.28 do 2010.03.30
         minus Od 2010.03.31 do 2010.04.27
         minus Od 2010.04.29 do 2010.05.20
         minus Od 2010.05.24 do 2010.06.29
         minus Od 2010.06.30 do 2010.09.24
         minus Od 2010.09.25 do 2010.11.03
         minus Od 2010.11.05 do 2010.12.10
      plus Sprawozdania w kadencji 2002-2006
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Wójta Gminy Sulików
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
minus Wybory Prezydenta RP - 10 maja 2020 r.
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw Gminy Sulików
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


 

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY SULIKÓW
Z MIĘDZYSESYJNEJ DZIAŁALNOŚCI
OD DNIA 28 KWIETNIA 2009 R. DO 12 MAJA 2009 R.
 
W okresie od dnia 28 kwietnia 2009 r. do dnia 12 maja 2009 Zastępca Wójta podjął następujące działania:
 
 1. Polecił zasięgnięcie opinii radnych w sprawie wzoru herbu gminy, opracowanego przez Instytut Heraldyczno – Weksylologiczny w Warszawie.
 2. Polecił wystąpienie do Agencji Nieruchomości Rolnych o przejęcie części działki zajętej pod składowisko odpadów w Sulikowie.
 3. Polecił sporządzenie kalkulacji kosztów zbiórki odpadów wielkogabarytowych.
 4. Ogłosił nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Finansowym ds. księgowości budżetowej.
 5. Polecił przedłużenie licencji na jedno stanowisko sieciowe w związku z kończącym się abonamentem na program LEX.
 6. Poinformował o podpisaniu aneksów do porozumień z jednostkami OSP przez Wójta Gminy.
 7. Przydzielił 10 godzin tygodniowo nauczania indywidualnego w roku szkolnym 2009/2010 dla ucznia Szkoły Podstawowej w Studniskach Dolnych w ramach posiadanych własnych środków szkoły.
 8. Przydzielił 8 godzin tygodniowo nauczania indywidualnego w roku szkolnym 2009/2010 dla uczennicy Szkoły Podstawowej w Biernej w ramach posiadanych własnych środków szkoły.
 9. Przydzielił 12 godzin tygodniowo nauczania indywidualnego w roku szkolnym 2009/2010 dla uczennicy Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie w ramach posiadanych własnych środków szkoły.
 10. Przydzielił 12 godzin tygodniowo nauczania indywidualnego w roku szkolnym 2009/2010 dla ucznia Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie w ramach posiadanych własnych środków szkoły.
 11. Przydzielił 4 godziny dodatkowych zajęć edukacyjnych w roku szkolnym 2009/2010 dla uczennicy Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie w ramach posiadanych własnych środków szkoły.
 12. Przyznał 20 % dopłaty do nauczania specjalnego w roku szkolnym 2009/2010 dla ucznia Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie w ramach posiadanych własnych środków szkoły.
 13. Przyznał 8 godzin zajęć rewalidacyjnych w roku szkolnym 2009/2010 dla ucznia Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie w ramach posiadanych własnych środków szkoły.
 14. Podpisał protokół uzgodnień w sprawie sprzedaży na własność budynku mieszkalnego wraz z gruntem w Miedzianej.
 15. Poinformował o podpisaniu porozumienia z firmą Lafarge Kruszywa Beton Radan Bazalt Sp. z o.o. określającego wzajemne obowiązki stron związane z wykonaniem remontu drogi wewnętrznej oraz budową przejazdu kolejowego, a także łącznika pomiędzy drogą wewnętrzną, a przejazdem kolejowym.
 16. Przydzielił 12 godzin tygodniowo nauczania indywidualnego w roku szkolnym 2008/2009 dla uczennicy Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie w ramach posiadanych własnych środków szkoły.
 17. Przyznał 20% dopłaty do nauczania specjalnego w roku szkolnym 2008/2009 dla ucznia Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie w ramach posiadanych środków własnych szkoły.
 18. Powołał Komisję Przetargową na sprzedaż autobusu szkolnego w trybie przetargu nieograniczonego.
 19. Zatwierdził projekty uchwał na majową sesję Rady Gminy.
 20. Przyznał nagrodę dla Pana Krzysztofa Lipko – Kierownika Gminnego Zakładu Komunalnego w wysokości 600 zł z okazji Dnia Komunalnika.
 21. Poinformował o podpisaniu przez Wójta umowy z Wojewodą Dolnośląskim o dofinansowanie projektu „Dokończenie budowy i wyposażenie świetlicy wiejskiej we Wrociszowie Górnym” w ramach Programu INTERREG III A Wolny Kraj Związkowy Saksonia – Rzeczpospolita Polska.
 
 
 
Podpisał następujące umowy:
 
 1. Umowę sponsoringu z Firmą Fornax z Wrocławia na pokrycie wydatków zwianych z organizacją dożynek gminnych.
 2. Umowę dzierżawy nieruchomości rolnej położonej w obrębie Sulikowa stanowiącą część działki nr 14/1.
 3. Umowę dzierżawy nieruchomości rolnej położonej w obrębie wsi Studniska Dolne (działka nr 20).
 4. Umowę dzierżawy nieruchomości rolnej położonej w obrębie wsi wilka stanowiącej część działki nr 215/2.
 5. Umowę dzierżawy nieruchomości rolnej położonej w obrębie wsi Sulików (działka nr 7/27).
 6. Umowę dzierżawy nieruchomości rolnej położonej w obrębie miejscowości Sulików (część działki nr 14/1).
 7. Umowę z Firmą „ROLIN TRANS” Stanisław Kasza ze Studnisk Dolnych na wykonanie usługi polegającej na poprawieniu stanu nawierzchni odcinka drogi wewnętrznej nr 272 o długości ok. 312 m w Studniskach Dolnych.
 8. Umowę sponsoringu z Firmą Fornax Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu na sfinansowanie dostawy i montażu sprzętu teleinformatycznego do Środowiskowej Hali Sportowej w Sulikowie.
 9. Umowę dzierżawy nieruchomości rolnej położonej w obrębie wsi Skrzydlice z Gminnego Zasobu Nieruchomości Gminy Sulików.
 10.  Umowę dzierżawy lokalu użytkowego położonego w Sulikowie przy ulicy Nowe Miasto 14 z Gminnego Zasobu Nieruchomości Gminy Sulików.
 11.  Umowę dzierżawy nieruchomości rolnej położonej w obrębie wsi Studniska Górne z Gminnego Zasobu Nieruchomości Gminy Sulików.
 12.  Umowę dzierżawy nieruchomości rolnej położonej w obrębie wsi Studniska Górne z Gminnego Zasobu Nieruchomości Gminy Sulików.
 1.  Umowę pożyczki z Łużyckim Bankiem Spółdzielczym w Lubaniu.
 2. Umowę z EnergiąPro S.A. z siedzibą we Wrocławiu na docelowe przyłączenie obiektu świetlicy wiejskiej we Wrociszowie Górnym.
 
 
 
 
Wydał następujące zarządzenia:
 
 1. Zarządzenie wewnętrzne o zmianie zarządzenia wewnętrznego nr 3/08 Wójta Gminy Sulików z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego funduszu Świadczeń Socjalnych.
 2. W sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
 3. W sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2009 r. dla pracowników Urzędu Gminy Sulików.
 4. W sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
 5. W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, w drodze przetargu.
 6. W sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargowej.
 7. W sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do prognozy oddziaływania na środowisko oraz do projektu zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obrębów Bierna i Radzimów w gminie Sulików opracowywanych w celu określenia lokalizacji elektrowni wiatrowych oraz innych urządzeń technicznych niezbędnych do prawidłowego działania parku wiatrowego BIERNA.
 8. Zarządzenie wewnętrzne w sprawie powołania zespołu przygotowującego przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w gminie Sulików.
 9. W sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.
 
 

Ilość odwiedzin: 3811
Nazwa dokumentu: Od 2009.04.28 do 2009.05.12
Skrócony opis: Sprawozdanie Wójta Gminy Sulików z międzysesyjnej działalności od dnia 28 kwietnia 2009 r. do 12 maja 2009 r.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Adamiak
Osoba, która odpowiada za treść: Wojciech Pająk
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2009-06-24 13:26:36
Data udostępnienia informacji: 2009-06-24 13:26:36
Data ostatniej aktualizacji: 2011-01-17 11:34:35

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner