logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
minus Uchwały
   plus 2001
   plus 2003
   plus 2004
   plus 2005
   plus 2006
   plus 2007
   plus 2008
   minus 2009
      plus Styczeń
      plus Luty
      plus Marzec
      plus Kwiecień
      plus Maj
      minus Czerwiec
         minus XXXII/247/09
         minus XXXII/248/09
         minus XXXII/249/09
         minus XXXII/250/09
         minus XXXII/251/09
         minus XXXII/252/09
         minus XXXII/253/09
         minus XXXII/254/09
         minus XXXII/255/09
         minus XXXII/256/09
      plus Wrzesień
      plus Październik
      plus Listopad
      plus Grudzień
   plus 2010
   plus 2011
   plus 2012
   plus 2013
   plus 2014
   plus 2015
   plus 2016
   plus 2017
   plus 2018
   plus 2019
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


PRAWO LOKALNE > Uchwały > 2009 > Czerwiec > XXXII/248/09

UCHWAŁA NR XXXII/248/09
RADY GMINY SULIKÓW
Z DNIA 29 CZERWCA 2009 ROKU
 
w sprawie realizacji projektu inwestycyjnego pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda – etap 0”.
 
Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami), Rada Gminy Sulików
 
uchwala, co następuje
 
§ 1.
 
Przyjmuje się do realizacji projekt inwestycyjny pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda – etap 0”, którego realizatorem będzie Międzygminna Spółka Wodno Kanalizacyjna SUPLAZ Sp. z o.o. z siedzibą w Sulikowie.
 
§ 2.
 
Zatwierdza się zakres rzeczowy projektu inwestycyjnego pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda – etap 0”, ujęty w dokumentacji technicznej autorstwa Przedsiębiorstwa Inżynierii Środowiska s.c. ESKO w Zielonej Górze, ul. Obywatelska 1.
 
§ 3.
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sulików.
 
§ 4.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Staszczuk

Uzasadnienie:

 
Ustawa z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Rozdział 2 art. 7) do zadań własnych gminy zaliczyła m.in. sprawy wodociągów i zaopatrzenia w wodę, usuwanie i oczyszczanie ścieków komunalnych. Ustawa z dnia 18.07.2001 Prawo Wodne zobowiązuje Gminy do wyznaczenia aglomeracji i wyposażenia je w sieci kanalizacyjne zakończone oczyszczalnią ścieków:
- do 31 grudnia 2010 aglomeracji powyżej 15 tys. RLM
- do 31 grudnia 2015 aglomeracji 2-15 tys. RLM.
Celem wypełnienia ww. wymogów prawa dla obszaru gmin Platerówka, Sulików, Zgorzelec opracowano Projekt Inwestycyjny pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda”.
1.      Projekt został zaakceptowany Uchwałami Rad Gmin:
a)      Gmina Platerówka   XXI/177/05 z 05.09.2005 r.,
b)      Gmina Sulików        XXXII/197/05 z 30.08.2005 r.,
c)      Gmina Zgorzelec      213/05 z 12.09.2005 r.,
2.      W sprawie realizacji projektu inwestycyjnego pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda”.
1)     Określono zakres i wyznaczono Rozporządzeniami Wojewody Dolnośląskiego aglomeracje:
a)      Zgorzelec – powyżej 15 tys. RLM obejmującą miasto Zgorzelec i Gminę Wiejską Zgorzelec,
b)      Sulików – 2-15 tys. RLM obejmującą gminy Platerówka i Sulików,
i wpisano ww. aglomeracje do Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych.
2)     Powołano Międzygminną Spółkę Wodno-Kanalizacyjną SUPLAZ Sp. z o.o. w Sulikowie – Operatora systemu wodociągowo-kanalizacyjnego w obszarze Projektu.
Przystąpienie do Spółki zostało zaakceptowane uchwałami Rad Gmin:
1.      Gmina Platerówka   XIX/110/05 z 23.06.2005,
2.      Gmina Sulików        XXX/194/05 z 23.06.2005,
3.      Gmina Zgorzelec      208/05 z 20.06.2005,
w sprawie przystąpienia do MSW-K SUPLAZ tworzonej przez gminy celem realizacji Projektu.
Celem wypełnienia kryteriów i wytycznych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na podstawie przeprowadzonych analiz zawartych w Studium Wykonalności dla Projektu wymagane jest m.in. wykonanie odcinków tranzytowych sieci (etap – 0) w zakresie gwarantującym uzyskanie przez Projekt współczynnika koncentracji mieszkańców powyżej 120 M/km sieci:
1.              Gmina Platerówka        2454 mb,
2.              Gmina Sulików             4752 mb,
3.              Gmina Zgorzelec           806mb,
a także wyposażenie MSW-K SUPLAZ Sp. z o.o. w istniejący majątek wodociągowo-kanalizacyjny.
W związku z powyższym przekazuje się realizację ww. zadania dla MSW-K SUPLAZ, a także zapewnia pokrycie koszów inwestycyjnych.

Ilość odwiedzin: 1910
Nazwa dokumentu: XXXII/248/09
Skrócony opis: w sprawie realizacji projektu inwestycyjnego pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda – etap 0”.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Wojciech Pająk
Osoba, która odpowiada za treść: Wojciech Pająk
Osoba, która wprowadzała dane: Emilia Mencfeldowska
Data wytworzenia informacji: 2009-07-09 13:59:05
Data udostępnienia informacji: 2009-07-09 13:59:05
Data ostatniej aktualizacji: 2009-07-09 14:01:32

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner