logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
minus Wójt Gminy
   minus Sprawozdania
      plus Sprawozdania w kadencji 2014-2018
      plus Sprawozdania w kadencji 2010-2014
      minus Sprawozdania w kadencji 2006-2010
         minus Od 2006.10.28 do 2006.12.06
         minus Od 2006.12.07 do 2006.12.28
         minus Od 2006.12.29 do 2006.01.24
         minus Od 2007.01.25 do 2007.02.28
         minus Od 2007.03.01 do 2007.03.28
         minus Od 2007.03.28 do 2007.04.30
         minus Od 2007.04.30 do 2007.05.30
         minus Od 2007.05.31 do 2007.06.27
         minus Od 2007.10.30 do 2007.11.21
         minus Od 2007.11.22 do 2007.12.28
         minus Od 2007.12.28 do 2008.30.01
         minus Od 2008.02.28 do 2008.03.26
         minus Od 2008.03.26 do 2008.04.30
         minus Od 2008.04.30 do 2008.05.28
         minus Od 2008.05.28 do 2008.06.25
         minus Od 2008.06.25 do 2008.09.24
         minus Od 2008.09.24 do 2008.10.29
         minus Od 2008.10.29 do 2008.11.26
         minus Od 2008.11.26 do 2008.12.30
         minus Od 2008.12.30 do 2009.01.14
         minus Od 2009.01.15 do 2009.02.17
         minus Od 2009.02.18 do 2009.03.17
         minus Od 2009.03.24 do 2009.04.20
         minus Od 2009.04.28 do 2009.05.12
         minus Od 2009.05.13 do 2009.06.16
         minus Od 2009.06.30 do 2009.09.25
         minus Od 2009.09.26 do 2009.10.27
         minus Od 2009.10.29 do 2009.11.23
         minus Od 2009.11.24 do 2009.12.29
         minus Od 2009.10.30 do 2010.01.26
         minus Od 2010.01.26 do 2010.02.24
         minus Od 2010.02.28 do 2010.03.30
         minus Od 2010.03.31 do 2010.04.27
         minus Od 2010.04.29 do 2010.05.20
         minus Od 2010.05.24 do 2010.06.29
         minus Od 2010.06.30 do 2010.09.24
         minus Od 2010.09.25 do 2010.11.03
         minus Od 2010.11.05 do 2010.12.10
      plus Sprawozdania w kadencji 2002-2006
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Wójta Gminy Sulików
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
minus Wybory Prezydenta RP - 10 maja 2020 r.
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw Gminy Sulików
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


 

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY SULIKÓW
Z MIĘDZYSESYJNEJ DZIAŁALNOŚCI
OD DNIA 13 MAJA 2009 R. DO 16 CZERWCA 2009 R.
 
W okresie od dnia 13 maja 2009 r. do dnia 16 czerwca 2009 r. Wójt podjął następujące działania:
 
 1. W związku z powierzeniem przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego organizacji tegorocznych dożynek wojewódzkich w gminie Sulików Wójt powołał zespół organizacyjny w składzie:
-Zbigniew Jaworski – Przewodniczący,
-Lidia Rychtarczyk,
-Krzysztof Lipko,
-Wojciech Pająk.
 1.  Podpisał aneks nr 1 do porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim reprezentowanym przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Pana Edwarda Kosteckiego na realizację w roku 2009 Programu Wieloletniego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”.
 2. Dokonał wyboru oferty MDS Projekt ze Zgorzelca na wykonanie certyfikatu energetycznego nowo wybudowanego budynku świetlicy wiejskiej we Wrociszowie Górnym oraz podpisał umowę na wykonanie tego zadania z w/w firmą.
 3. Ogłosił III przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Sulikowie, działka nr 11/17 wraz z budynkiem użytkowym.
 4. Zatwierdził regulamin pracy komisji przetargowej, powołanej w celu przeprowadzenia przetargu na sprzedaży autobusu marki JELCZ oraz podpisał ogłoszenie o przetargu. Polecił poinformowanie firm transportowych o możliwości nabycia autobusu oraz podanie informacji do publicznej wiadomości.
 5. Zatwierdził arkusz organizacji Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie oraz Publicznego Gminnego Gimnazjum w Sulikowie na rok szkolny 2009/2010.
 6. Zaakceptował specyfikację istotnych warunków zamówienia na dostawę i montaż „piłkochwytów” – siatek wychwytujących piłki na terenie boisk sportowych przy Środowiskowej Hali Sportowej w Sulikowie wzdłuż działek 675/7 i 675/9 w obrębie Sulików oraz polecił ogłoszenie przetargu nieograniczonego na realizację w/w zadania.
 7. Polecił uporządkowanie kamienia leżącego przy bramie wjazdowej do cmentarza komunalnego w Radzimowie Górnym oraz pilne przeprowadzenie prac porządkowych (wykaszanie traw) na cmentarzach komunalnych.
 8. Wyraził zgodę na przekazanie kwoty w wysokości 500 zł dla Stowarzyszenia „społeczny Komitet Ochrony Miejsc Pamięci Narodowej”, którego członkami są uczniowie z terenu Gminy Sulików.
 9. Polecił ponowne wystąpienie do Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu w sprawie wycięcia drzewa przy świetlicy wiejskiej w Mikułowej stwarzającego niebezpieczeństwo.
 10. Polecił sprawdzenie potrzeby udrożnienia przepustu na drodze gminnej nr 130 w Biernej, pomiędzy działkami nr 153 i 136.
 11. Polecił ponowną interwencję w sprawie „dzikiego” wysypiska śmieci na granicy Gminy z Gminą Platerówka oraz podjęcie działań w celu usunięcia odpadów przy drodze na granicy Sulikowa z Małą Wsią Górną.
 12. Polecił usunięcie znaku ograniczającego prędkość do 20 km/h na drodze Studniska – Zgorzelec (przy wyjeździe ze Studnisk) koło znaku informującego o zakończeniu terenu zabudowanego oraz braku znaków „ustąp pierwszeństwa przejazdu” przy wyjeździe z ul. Szkolnej w Sulikowie. Wójt polecił podjęcie działań w celu usunięcia znaku „TAXI” na ulicy Zawidowskiej.
 13. Polecił sprawdzenie problemu uszkodzonego mostu koło posesji Pana Karniejew w Biernej.
 14. Polecił sprawdzenie uszkodzonego przepustu na ulicy Starozawidowskiej przy budynku nr 121.
 15. Zatwierdził aneks nr 3 z dnia 6 maja 2009 roku do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Sulikowie na rok szkolny 2008/2009.
 16. Zatwierdził aneks nr 3 do arkusza organizacji Gminnego Gimnazjum w Sulikowie.
 17. Podpisał porozumienia z Dolnośląskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu, Oddział w Lwówku Śląskim w sprawie utrzymywania obiektów komunikacyjnych zrealizowanych w ramach zadań inwestycyjnych p.n. „Odbudowa rzeki Czerwona Woda w miejscowości Radzimów Dolny, Radzimów Górny i Bierna gm. Sulików” oraz „Odbudowa potoku Studzienka w miejscowości Studniska Górne i Studniska Dolne, gm. Sulików oraz w miejscowości Kunów, gm. Zgorzelec”.
 18. Zatwierdził Arkusz organizacyjny Przedszkola Publicznego w Sulikowie na rok szkolny 2009/2010.
 19. Zatwierdził Arkusz organizacyjny Szkoły Podstawowej w Studniskach Dolnych na rok szkolny 2009/2010.
 20. Zatwierdził Arkusz organizacyjny Szkoły Podstawowej w Biernej na rok szkolny 2009/2010.
 21. Polecił podjęcie działań w celu zatrudnienia w Urzędzie Gminy osoby niepełnosprawnej.
 22. Polecił przekazanie mikrobusu Daewoo Lublin II przyznanego z Łużyckiego Oddziału Straży Granicznej w Lubaniu dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Biernej.
 23. Wyraził zgodę na zamówienie znaków drogowych w celu uzupełnienia oznakowania przy drogach wewnętrznych i gminnych.
 24. Polecił zabezpieczenie środków w budżecie gminy na remont bariery mostu na drodze wewnętrznej nr 420 w Biernej, którego zły stan techniczny stwarza zagrożenie dla użytkowników drogi oraz zapoznał się z ofertą Pana Michała Filipiaka na wykonanie prac na w/w moście w kwocie 8.540,00 zł. Ponadto Wójt polecił oznakowanie i zabezpieczenie mostu przed wjazdem ciężkimi pojazdami.
 25. Dokonał wyboru oferty F.H.U. HALPOL z Lubania na wyposażenie wraz z montażem do nowo wybudowanego budynku świetlicy wiejskiej we Wrociszowie Górnym.
 26. Polecił podjęcie działań w celu umieszczenia przed Domem Zabytkowym „Ostry Narożnik” w Sulikowie tablicy zawierającej informację na temat zabytku.
 27. polecił stosowanie się do harmonogramu realizacji plac społecznie użytecznych na 2009 rok, m.in. uprzątniecie i zagospodarowanie terenu planu przy budynku N ZOZ w Sulikowie.
 28. Polecił wystąpienie do Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu z pisemną prośba o interwencje w sprawie uszkodzeń nawierzchni drogi powiatowej (przy nowo załatanych dziurach) w Biernej koło posesji Pana Pilarczyka.
 29. Polecił sprawdzenie czy zabytkowa studnia w Studniskach Dolnych jest zlokalizowana na działce gminnej w związku ze zgłoszeniem przez Pana Jana Kolbucha – Sołtysa Sołectwa Studniska Dolne złego stanu studni.
 30. Polecił podjęcie działań w celu likwidacji „dzikiego” wysypiska śmieci w Biernej na tzw. „kocim zamku” – ustalenie czyją własnością jest działka, na której zlokalizowane są odpady na wniosek sołtys Genowefy Wilczak – Raczak.
 31. Polecił informowanie na bieżąco o zmianach terminów odbioru odpadów przez ŁHK, w szczególności mieszkańców, którzy pojemniki dostarczają do miejsc odbioru odpadów.
 32. Polecił przystąpienie do wymiany zniszczonych pojemników na odpady oraz skuteczniejsze dostarczanie worków do segregacji dla mieszkańców, którzy zawarli umowę z ŁHK. 
 33. Zatwierdził aneks nr 4 do arkusza organizacji Publicznego Gminnego Gimnazjum w Sulikowie oraz Szkoły Podstawowej w Sulikowie na rok szkolny 2008/2009.
 34. Zatwierdził aneks nr 1 do umowy sponsoringu nr 45/PG/2009 z Fronax Sp. z o.o. z Wrocławia na pokrycie części wydatków związanych organizacją dożynek wojewódzkich gminie Sulików.
 35. Dokonał wyboru oferty przetargowej firmy Speed Sport Sp. z o.o. z Warszawy na dostawę i montaż „piłkochwytów” – siatek wychwytujących piłki – na terenie boisk sportowych przy Środowiskowej Hali Sportowej w Sulikowie wzdłuż działek 675/7 i 675/9 obręb Sulików.
 36. Polecił sprawdzenie własności działki, na której znajduję się droga w Ksawerowie, o której remont wnioskowali mieszkańcy na zebraniu wiejskim – sprawdzenie możliwości sfinansowania nawiezienia kamienia na tę drogę w drugim półroczu 2009 r.
 37. Monitował w sprawie zamontowania internetu radiowego na budynku biblioteki publicznej w Biernej.
 38. Polecił sporządzenie pisma do Starostwa Powiatowego monitującego w sprawie zamontowania barierki ochronnej przy drodze powiatowej w Radzimowie Dolnym.
 39. Polecił pilną interwencję w sprawie walącego się budynku położonego blisko drogi w Miedzianej stwarzającego zagrożenie dla mieszkańców.
 40. Ogłosił nabór na wolne stanowisko pracy – Komendanta Straży Gminnej w Sulikowie.
 41. Polecił interweniowanie w sprawie uszkodzeń nawierzchni drogi na ul. Garbarskiej w Sulikowie oraz uszkodzenia mostu przy tej ulicy.
 42. Zapoznał się i zaakceptował ofertę ESKO Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska s.c. A. Baczmański B. Baczmańska z Zielonej Góry na wykonanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego dla zadania pn.: „Budowa wodociągu dla miejscowości Stary Zawidów, Wielichów i Skrzydlice” z podziałem na dwie części (koszty kwalifikowane i niekwalifikowane) oraz podpisał umowę na wykonanie w/w kosztorysu.
 43. Polecił poddanie analizie prawnej sprawy wynajmu lokalu handlowego położonego na działce nr 553/20 przy Placu Wolności nr 4b w Sulikowie.
 44. Polecił przeznaczenie lokalu użytkowego położonego przy Placu Wolności nr 12 w Sulikowie do sprzedaży w drodze przetargowej.
 45. Zapoznał się z projektami uchwał na czerwcową sesje Rady Gminy Sulików.
 46. Polecił zabezpieczenie w budżecie gminy środków w wysokości 60 tyś zł na remont dachu ośrodka zdrowia w Sulikowie. Środki zostaną przekazane w formie dotacji dla Powiatu Zgorzeleckiego.
 47. Polecił udzielenie pisemnych odpowiedzi na zapytania radnych na sesji majowej w następujących sprawach:
  -terminu przeglądu gwarancyjnego remontu drogi nr w Mikułowej, przyczyny nie wykorzystania pod plac zabaw działki w Studniskach Górnych, udzielenie informacji na temat powołania, działalności i składu Społecznej Rady Programowej działającej na terenie gminy, zamówienie i zakup brakujących koszy na przystanki autobusowe.
 48. Wykonywał uchwały Rady Gminy oraz podejmował czynności związan z reprezentowaniem Gminy Sulików na zewnątrz.
 
Wydał następujące zarządzenia:
 1. W sprawie zmiany w składzie obwodowej komisji wyborczej nr 2.
 2. Zarządzenie wewnętrzne w sprawie zmiany w składzie zespołu przygotowującego przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w gminie Sulików.
 3. W sprawie przeprowadzenia służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie gminy Sulików.
 4. W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawienia.
 5. W sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników jednostek organizacyjnych i zakładów budżetowych w gminie Sulików.
 6. W sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do ich sprzedaży w drodze bezprzetargowej (obręb Wielichów).
 7. W sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargowej (obręb Bierna).
 8. W sprawie zmiany w składzie obwodowej komisji wyborczej nr 2 w Biernej.
 9. Zarządzenie wewnętrzne w sprawie norm eksploatacyjnych oraz zasad wydawania i rozliczania zużycia paliw ciekłych przez pojazdy stanowiące własność Gminy Sulików.
 10. Zarządzenie wewnętrzne w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Sulików.
 11. W sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.
 12. W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawienia (obręb Sulików).
Podpisał następujące umowy:
 1. Umowę z Zarządem Rejonowym Spółek Wodnych w Zgorzelcu na wykonanie odbudowy rowu melioracyjnego leżącego na działce nr 297 przy ul. Garbarskiej w Sulikowie.
 2. Umowę z Firmą „Śnież-Pol” Grzegorz Kasza na wykonanie usługi polegającej na poprawie stanu nawierzchni odcinka drogi wewnętrznej nr 155 poprzez nawiezienie na nawierzchnię drogi materiału pozyskanego z torowiska na stacji Sulików. 
 3. Umowę z Firmą Usługowo Handlową Adam Żukowski na dostawę oznakowania drogowego wraz z jego montażem.
 4. Umowę o udostępnieniu do stosowania aplikacji Rejestrator Ubezpieczeń Grupowych oraz o zachowaniu poufności i powierzeniu przetwarzania danych osobowych.
 5. Umowę z firmą ARAM Sp. z o.o. z Warszawy na świadczenie usług serwisu eksploatacyjnego systemu Ewidencji Ludności (SELWIN) oraz Rejestr Wyborców (RWWIN).
 6. Umowę z firmą Handlowo – Usługową Krzysztof Rebejko z Zawidowa na dostarczenie i montaż rolet okiennych do świetlicy wiejskiej we Wrociszowie Górnym w ilości 20 sztuk.
 7. Umowę z Firmą DATACOM na dostawę sprzętu komputerowego Urzędzie Gminy Sulików.
 8. Umowę sponsoringu z Firmą Lafarge na sponsorowanie uroczystości związanej z „Kwietnym Biegiem”.
 9. umowę z Wojewodą Dolnośląskim w sprawie trybu przekazywania w 2009 r. środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem dla gmin na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników oraz ich rozliczenia.

   

Ilość odwiedzin: 4512
Nazwa dokumentu: Od 2009.05.13 do 2009.06.16
Skrócony opis: Sprawozdanie Wójta Gminy Sulików z międzysesyjnej działalności od dnia 13 maja 2009 r. do 16 czerwca 2009 r.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Adamiak
Osoba, która odpowiada za treść: Wojciech Pająk
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2009-07-21 10:30:58
Data udostępnienia informacji: 2009-07-21 10:30:58
Data ostatniej aktualizacji: 2011-01-17 11:34:50

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner