logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Sulików
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2002-2006
plus Oświadczenia majątkowe 2006-2010
plus Oświadczenia majątkowe 2010-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja w sprawie unieważnienia naboru na wolne stanowisko
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


WÓJT GMINY SULIKÓW
ogłasza
III przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż ruchomości stanowiącej  własność Gminy Sulików 
 
 1. Przedmiotem przetargu jest samochód – autobus, marki JELCZ.
  Dane techniczne pojazdu:
  1. marka - JELCZ
  2. model –  LO90 M12t
  3. Rodzaj pojazdu – autobus,
  4. rok produkcji -  2000
  5. data I-szej rejestracji - 2000/06/09
  6. data ważności badania technicznego – 29.06.2009r.
  7. nr rejestracyjny -  DZG HO38
  8. nr identyfikacyjny (VIN) – SUJO90010040000136
  9. nr ident. na tabliczce znamionowej – 0589417606P311
  10. rodzaj nadwozia – JELCZ L090M
  11. barwa nadwozia – pomarańczowy
  12. liczba miejsc – 44+1
  13. rodzaj silnik/zapłon – z zapłonem samoczynnym
  14. nr silnika - -, 0589417606P311
  15. pojemność skokowa silnika –  4580ccm
  16. moc silnika – 114 kW (155 KM)
  17. rodzaj napędu – 2/4x2
  18. wskazanie drogomierza – 189797 km
  19. dopuszczalna masa całkowita – 12000 kg
  20. dopuszczalna masa własna – 7550 kg
 
Autobus jest pojazdem kompletnym, sprawnym technicznie, zarejestrowanym, dopuszczonym do ruchu do 29.06.2009r.
                Samochód nie wymaga napraw nadwozia i podwozia.
 1. Cena wywoławcza samochodu przeznaczonego do sprzedaży wynosi: 70.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych).
 2. Samochód będzie udostępniony do oglądania po wcześniejszym uzgodnieniu miejsca          i terminu. Uzgodnień można dokonać pod nr telefonu: 075 7787 288, 289, osoba do kontaktu ………………………………….. .
4.      Cenę nabycia ruchomości tj. (kwotą wylicytowaną, zwolnioną z podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 2, ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów            i usług, Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zmianami) za samochód, należy wpłacić przed podpisaniem umowy kupna-sprzedaży wyżej wymienionego samochodu.
 1. Obciążenia ruchomości – (BRAK)
 2. Przetarg odbędzie się 17 września 2009 r. o godz. 900- tej
  w Urzędzie Gminy Sulików, ul. Dworcowa Nr 5, w pokoju nr 5
  .
 3. W przetargu mogą brać udział osoby prawne i fizyczne, które wpłacą wadium                        w wysokości 7.000,00 nie później niż do dnia 14 września 2009r.
Minimalne postąpienie 700,00 zł.
Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Gminy Sulików: Łużycki Bank Spółdzielczy w Lubaniu, Oddział w Sulikowie 47 8392 0004 0000 0101 2000 0090 (liczy się data wpływu na konto).
 1. Wpłacone wadium zostanie:
  - zaliczone na poczet ceny nabycia ruchomości, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,
  - zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu,
  - wadium ulega przepadkowi w razie uchylania się uczestnika wygrywającego przetarg od zawarcia umowy.
 2. Cenę nabycia ruchomości osiągniętą w przetargu, należy wpłacić przelewem, na konto Urzędu Gminy Sulików nr 18 8392 0004 0000 0101 2000 0030 w Łużyckim Banku Spółdzielczym w Lubaniu, Oddział w Sulikowie,najpóźniej na dwa dni przed zawarciem umowy kupna-sprzedaży.
 3. Termin zawarcia umowy kupna - sprzedaży zostanie ustalony w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o rozstrzygniętym przetargu, ale nie później niż 21 dni, od daty przeprowadzonego przetargu.
 4. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca ruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia   w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o rozstrzygniętym przetargu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 
 5. Nabywca przejmuje ruchomość w istniejącym stanie faktycznym i prawnym.
 6. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Sulików, 59-975 Sulików, ul. Dworcowa Nr 5, tel.075-7787 288, 289, osoba do kontaktu Władysław Szatkowski.
 7. Wójt Gminy Sulików może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z uzasadnionej przyczyny informując niezwłocznie o tym zainteresowanych w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.                                                                                                                                                      
Wójt Gminy
Jan Hasiuk

Nazwa dokumentu: WÓJT GMINY SULIKÓW OGŁASZA
Skrócony opis: III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż ruchomości stanowiącej własność Gminy Sulików
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Władysława Bieńkowska
Osoba, która odpowiada za treść: Wojciech Pająk
Osoba, która wprowadzała dane: Emilia Mencfeldowska
Data wytworzenia informacji: 2009-08-28 09:29:54
Data udostępnienia informacji: 2009-08-28 09:29:54
Data ostatniej aktualizacji: 2009-08-28 12:03:43

Wersja do wydruku...

corner   corner