logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
minus Rada Gminy
   minus Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sulików
   minus Skład Rady Gminy Sulików
   minus Składy komisji Rady Gminy Sulików
   plus Protokoły z sesji
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
   plus Rejestr interpelacji i zapytań radnych
   plus Rada Gminy IV kadencji
   minus Rada Gminy V kadencji
      minus Komisje Rady Gminy
         plus Komisja Budżetu i Finansów
         plus Komisja Społeczna
         plus Komisja Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska
         minus Komisja Rewizyjna
            minus Protokół nr 1
            minus Protokół nr 2
            minus Protokół nr 3
            minus Protokół nr 4
            minus Protokół nr 5
            minus Protokół nr 6
            minus Protokół nr 7
            minus Protokół nr 8
            minus Protokół nr 9
            minus Protokół nr 10
            minus Protokół nr 11
            minus Protokół nr 12
            minus Protokół nr 13
            minus Protokół nr 14
            minus Protokół nr 15
            minus Protokół nr 16
            minus Protokół nr 17
            minus Protokół nr 18
            minus Protokół nr 19
            minus Protokół nr 20
            minus Protokół nr 21
            minus Protokół nr 22
            minus Protokół nr 23
            minus Protokół nr 24
            minus Protokół nr 25
            minus Protokół nr 26
            minus Protokół nr 27
            minus Protokół nr 28
            minus Protokół nr 29
            minus Protokół nr 30
         minus Plan Pracy Komisji
      minus Skład Rady Gminy Sulików
      plus Protokoły
      minus Przewodniczący Rady Gminy Sulików
   plus Rada Gminy VI kadencji
   plus Rada Gminy VII kadencji
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
minus Wybory Prezydenta RP - 10 maja 2020 r.
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


 

Protokół nr 23
Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
w dniu 24 czerwca 2009 roku o godz. 1500 w Przedszkolu Publicznym w Sulikowie.
 
Posiedzeniu przewodniczył Grzegorz Konarski – Przewodniczący Komisji.
Wszyscy członkowie komisji byli obecni.
W posiedzeniu udział wzięli:
-Beata Szczepanska – Dyrektor Przedszkola Publicznego w Sulikowie,
-Małgorzata Koniuszewska – Główna Księgowa Przedszkola Publicznego w Sulikowie.  
 
Projekt porządku obrad przyjęty został bez uwag i przedstawił się następująco:
  1. Kontrola kompleksowa Przedszkola Publicznego Sulikowie.
  2. Sprawy różne.
 
 
Ad. 1
Komisja dokonała kontroli kompleksowej Publicznego Przedszkola w Sulikowie. (patrz protokół)
 
Ad.2
W sprawach różnych:
1) Komisja wnioskuje o przystąpienie do natychmiastowej wymiany pokrycia dachowego na budynku Przedszkola Publicznego oraz na budynku przy przedszkolu. Spadające dachówki stwarzają zagrożenie dla dzieci i nauczycieli, przeciekający dach powoduje zacieki w pomieszczeniach na pierwszym piętrze. Ponadto Dyrektor Przedszkola planuje zagospodarowanie pomieszczeń na poddaszu na sale, w których organizowane będą zajęcia dla dzieci.
Wniosek został przyjęty jednogłośnie.
2) Przewodniczący Komisji poinformował, że w związku z rezygnacją z członkostwa radnego Tomasza Podanowskiego pełniącego funkcję zastępcy przewodniczącego Komisji należy dokonać wyboru jego następcy.
Radny Stanisław Cap zgłosił kandydaturę radnej Wioletty Rynkiewicz. Radna nie wyraziła zgody na kandydowanie.
Radna Wioletta Rynkiewicz zgłosiła kandydaturę radnego Stanisława Capa, radny nie wyraził zgody na kandydowanie.
W związku z trudnościami przy wyborze zastępcy przewodniczącego Komisja postanowiła przełożyć sprawę wyboru zastępcy na miesiąc wrzesień.
 
 
Posiedzenie zakończono o godz. 1720.
 
 
Protokołowała:
A. Adamiak
 

Ilość odwiedzin: 2306
Nazwa dokumentu: Protokół nr 23
Skrócony opis: Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 24 czerwca 2009 roku o godz. 1500 w Przedszkolu Publicznym w Sulikowie.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Adamiak
Osoba, która odpowiada za treść: Aleksandra Adamiak
Osoba, która wprowadzała dane: Emilia Mencfeldowska
Data wytworzenia informacji: 2009-10-26 15:27:42
Data udostępnienia informacji: 2009-10-26 15:27:42
Data ostatniej aktualizacji: 2009-10-26 15:30:51

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner