logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Sulików
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Uchwały
   plus 2001
   plus 2003
   plus 2004
   plus 2005
   plus 2006
   plus 2007
   plus 2008
   minus 2009
      plus Styczeń
      plus Luty
      plus Marzec
      plus Kwiecień
      plus Maj
      plus Czerwiec
      plus Wrzesień
      minus Październik
         minus XXXIV/264/09
         minus XXXIV/265/09
         minus XXXIV/266/09
         minus XXXIV/267/09
         minus XXXIV/268/09
      plus Listopad
      plus Grudzień
   plus 2010
   plus 2011
   plus 2012
   plus 2013
   plus 2014
   plus 2015
   plus 2016
   plus 2017
   plus 2018
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2002-2006
plus Oświadczenia majątkowe 2006-2010
plus Oświadczenia majątkowe 2010-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Gminny Ośrodek Kultury
plus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
A A A


PRAWO LOKALNE > Uchwały > 2009 > Październik > XXXIV/266/09

UCHWAŁA NR XXXIV/266/09
RADY GMINY SULIKÓW
Z DNIA 28 PAŹDZIERNIKA 2009 ROKU
 
w sprawie likwidacji drogi wewnętrznej.
 
            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U .Nr 142, poz. 1591 ze zm. ) Rada Gminy Sulików
 
uchwala, co następuje:
 
§ 1.
 
Opiniuje się pozytywnie likwidację drogi wewnętrznej położonej w obrębie wsi Sulików oznaczonej geodezyjnie:           
 
numerem 460/1 o powierzchni 0,0300 ha. Nr  KW JG1Z/00015410/6
 
 
§ 2.
 
Położenie likwidowanej drogi wewnętrznych wewnętrznej zostało zaznaczone kolorem żółtym na mapie ewidencyjnej, stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 3.
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sulików.
 
§ 4.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
Przewodniczący Rady
Jacek Staszczuk 

Uzasadnienie:
Likwidacja dokonywana jest w związku z przeznaczeniem do sprzedaży wymienionej drogi, ponieważ faktycznie w terenie droga ta, nie jest używana zgodnie z zapisem w ewidencji gruntów, ponieważ leży w terenie gruntów rolnych użytkowanych przez rolnika indywidualnego i wyłącznie przez niego wykorzystywana. W związku z powyższym postanowiono sprzedać w/w grunt, z którego nie korzystają mieszkańcy wsi Sulików. Na zebraniu wiejskim wsi Sulików, które odbyło się w dniu 30 kwietnia 2009 roku, uczestniczący w nim mieszkańcy sołectwa Sulików, wyrazili zgodę na likwidację w/w drogi i jej sprzedaż.

Nazwa dokumentu: XXXIV/266/09
Skrócony opis: w sprawie likwidacji drogi wewnętrznej.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Władysława Bieńkowska
Osoba, która odpowiada za treść: Władysława Bieńkowska
Osoba, która wprowadzała dane: Emilia Mencfeldowska
Data wytworzenia informacji: 2009-11-12 08:34:31
Data udostępnienia informacji: 2009-11-12 08:34:31
Data ostatniej aktualizacji: 2009-11-12 08:39:00

Wersja do wydruku...

corner   corner