logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Sulików
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2002-2006
plus Oświadczenia majątkowe 2006-2010
plus Oświadczenia majątkowe 2010-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja w sprawie unieważnienia naboru na wolne stanowisko
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


Nr GN.71452-1/2019

 Informacja o wyniku przetargu
 
1. W dniu  26 stycznia 2010 roku odbył się V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Sulików, położonej w Sulikowie, przy ulicy Sportowej, oznaczonej geodezyjnie numerem 11/17 o pow. 0,2505 ha.
 
- budynek użytkowy (gospodarczo-magazynowy) o powierzchni użytkowej 990m2,
 
z przeznaczeniem w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na: zespół  usługowo-produkcyjny i urządzone tereny zielone, na terenach byłego zespołu pałacowo-parkowego. Dopuszcza się adaptację istniejących zabudowań na szeroko rozumiane cele usługowe, magazyny, składy lub tp.  Dopuszcza się prowadzenie na terenie zespołu nieuciążliwej produkcji.
 
Cena wywoławcza 105.000,00 zł, minimalne postąpienie 1.050,00 zł.
 
Przetarg odbył się w oznaczonym dniu i godzinie, z powodu braku oferentów, nie wyłoniono nabywcy.
 
2. W dniu 26 stycznia 2010 roku odbył się III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność gminy Sulików, położonej w Sulikowie przy ulicy Garbarskiej, działka  Nr 612/5 A.M.2 o powierzchni 0,1000 ha.
- budynek użytkowy o powierzchni użytkowej 632,70 m2.
 
Cena wywoławcza nieruchomości: 190.000,00 zł. minimalne postąpienie 1.900,00 zł.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość ta oznaczona jest symbolem 17 MN, U, UR z zapisem: zespół istniejącej i projektowanej zabudowy mieszkaniowej i usługowej. Obiekty zabytkowe w obrębie zespołu – do zachowania . Istniejące zainwestowanie do zachowania z dopuszczeniem przebudowy i rozbudowy istniejących obiektów.
Przetarg odbył się w oznaczonym dniu i godzinie, z powodu braku oferentów nie wyłoniono nabywcy.
 
3.W dniu 26 stycznia 2010 roku  się II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie geodezyjnym Radzimów, działka Nr 339 o powierzchni 0,2500 ha. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obrębu Radzimów, stanowi byłą drogę śródpolną.
Cena wywoławcza netto: 15.000,00 zł, minimalne postąpienie: 150,00 zł.
 
Przetarg odbył się w oznaczonym dniu i godzinie, z powodu braku oferentów nie wyłoniono nabywcy.
 
 
                                                                                                                                    z up. Wójta
Wojciech Pająk
Zastępca Wójta

Nazwa dokumentu: Informacja o przetargu
Skrócony opis: Informacja o wyniku V przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Sulików, oznaczonej geodezyjnie nr 11/17 o pow. 0,2505 ha.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Władysława Bieńkowska
Osoba, która odpowiada za treść: Wojciech Pająk
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2010-02-02 14:45:46
Data udostępnienia informacji: 2010-02-02 14:45:46
Data ostatniej aktualizacji: 2010-02-02 14:56:35

Wersja do wydruku...

corner   corner