Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików coockies na Twoim komputerze.
X
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 URZĄD GMINY
Dane podstawowe
Struktura organizacyjna
Regulamin organizacyjny
Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
Wójt Gminy
Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
Statut Gminy Sulików
Strategia Rozwoju Gminy
Uchwały
Zarządzenia
Podatki i opłaty lokalne
Tablica Ogłoszeń
Informacje o środowisku
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Informacja Agencji Nieruchomości Rolnych
Komunikaty
 PRZETARGI
Roboty budowlane
Dostawy
Usługi
Nieruchomości
 FINANSE GMINY
Budżet Gminy
Wykonanie Budżetu
Zmiany w budżecie
Wieloletnia Prognozy Finansowe
Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
Pozostałe
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Oświadczenia majątkowe 2002-2006
Oświadczenia majątkowe 2006-2010
Oświadczenia majątkowe 2010-2014
Oświadczenia majątkowe 2014-2018
Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
Kwestionariusz osobowy
Archiwum
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko
Zarządzenie Nr II.43.2015
Nabór na wolne stanowisko pracy
 WYBORY
Wybory Prezydenta RP na dzień 10 maja 2015 r.
Archiwum wyborów
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Gminny Ośrodek Kultury
Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
Szkoła Podstawowa Bierna
Przedszkole Publiczne
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
SUPLAZ Sp. z o.o.
 SOŁECTWA
Lista sołectw
Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
Przynależność do organizacji
Współpraca zagraniczna
Organizacje pozarządowe
 INNE
Karty usług
Wnioski do pobrania
Informacja dla osób niesłyszących
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi biuletynu
Akta Osobowo-płacowe
Prowadzone rejestry i ewidencje
Kontrole
A A A


Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

 • Studium
  Uchwała nr
  XX/151/08 z dnia 25.06.2008 roku w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sulików.
 • MPZP
  Uchwały w sprawie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wszystkich obrębów geodezyjnych gminy:

  Uchwała nr 
  XXXI/197/2001 z dnia 29 maja 2001 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Sulików.
  Uchwała nr 
  XXXI/198/2001 z dnia 29 maja 2001 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Bierna.
  Uchwała nr 
  XXXI/199/2001 z dnia 29 maja 2001 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Mała Wieś Dolna.
  Uchwała nr 
  XXXI/200/2001
   z dnia 29 maja 2001 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Mała Wieś Górna.
  Uchwała nr 
  XXXI/201/2001 z dnia 29 maja 2001 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Miedziane.
  Uchwała nr 
  XXXI/202/2001 z dnia 29 maja 2001 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Mikułowa.
  Uchwała nr 
  XXXI/203/2001 z dnia 29 maja 2001 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Radzimów.
  Uchwała nr 
  XXXI/204/2001 z dnia 29 maja 2001 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Skrzydlice.
  Uchwała nr 
  XXXI/205/2001 z dnia 29 maja 2001 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Stary Zawidów.
  Uchwała nr 
  XXXI/206/2001 z dnia 29 maja 2001 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Studniska Dolne.
  Uchwała nr 
  XXXI/207/2001 z dnia 29 maja 2001 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Studniska Górne.
  Uchwała nr 
  XXXI/208/2001 z dnia 29 maja 2001 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Wielichów.
  Uchwała nr 
  XXXI/209/2001 z dnia 29 maja 2001 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Wilka.
  Uchwała nr 
  XXXI/210/2001 z dnia 29 maja 2001 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Wrociszów Dolny.
  Uchwała nr 
  XXXI/211/2001 z dnia 29 maja 2001 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Wrociszów Górny.

  Załącznik graficzny -
  rysunek planu

 • Zmiany MPZP
 • Uchwała nr XX/152/08 z dnia 25 czerwca 2008 roku  w sprawie uchwalenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obrębów: Bierna, Miedziana, Radzimów, Skrzydlice, Stary Zawidów, Studniska Dolne, Studniska Górne i Wielichów w Gminie Sulików.
  Zmiany dotyczą 8 obrębów geodezyjnych gminy (Bierna, Miedziana, Radzimów, Skrzydlice, Stary Zawidów, Studniska Dolne, Studniska Górne i Wielichów) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, aby dostosować zapisy planu do przyjętych w „Studium wykonalności” rozwiązań rozbudowy systemu wodociągowego i kanalizacyjnego)
  Nie uległ zmianie rysunek planu.
 •  Uchwała nr XXVI/210/09 z dnia 28 stycznia 2009 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu parków wiatrowych KOŹMIN w części władztwa planistycznego gminy Sulików (obręb geodezyjny: Mała Wieś Dolna i Sulików) 
  - Uchwała Nr XXII/166/12 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu parków wiatrowych KOŹMIN w części władztwa planistycznego Gminy Sulików (obręb geodezyjny: Mała Wieś Dolna i Sulików)
 • Uchwała nr XIV/102/07 z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów wsi Studniska Górne oraz Studniska Dolne w celu określenia lokalizacji elektrowni wiatrowych oraz innych urządzeń technicznych niezbędnych do prawidłowego działania parku wiatrowego STUDNISKA.
  - Uchwała Nr XXII/164/12 z dnia 30 maja 2012 roku w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Sulików w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów wsi Studniska Górne oraz Studniska Dolne w celu określenia lokalizacji elektrowni wiatrowych oraz innych urządzeń technicznych niezbędnych do prawidłowego działania parku wiatrowego STUDNISKA.
 • Uchwała Nr XXXVIII/296/10 z dnia 24 lutego 2010 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu parków wiatrowych KOŹMIN w części władztwa planistycznego gminy Sulików (obręb geodezyjny: Mała Wieś Dolna i Sulików).
  - Uchwała Nr
  XXII/165/12 w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Sulików w sprawie przystąpienia do sporządzenia uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu parków wiatrowych Koźmin w części władztwa planistycznego Gminy Sulików (obręb geodezyjny: Mała Wieś Dolna i Sulików)
 • Uchwała nr XXXIV/265/09 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów wsi Radzimów i Bierna (gm. Sulików) w celu określenia lokalizacji elektrowni wiatrowych oraz innych urządzeń technicznych niezbędnych do prawidłowego działania parku wiatrowego BIERNA.
  - II SA/Wr 136/11 - Wyrok

  Sentencja: Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA - Halina Kremis, Sędziowie Sędzia WSA - Olga Białek, Sędzia NSA - Julia Szczygielska (spr.), , Protokolant Asystent Sędziego - Wojciech Śnieżyński, po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 14 kwietnia 2011 r. sprawy ze skargi Wojewody D. na uchwałę Rady Gminy S. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów wsi R. i B. (gm. S.) w celu określenia lokalizacji elektrowni wiatrowych oraz innych urządzeń technicznych niezbędnych do prawidłowego działania parku wiatrowego B. I. stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały; II. zasądza od Gminy S. na rzecz Wojewody D. kwotę 240 zł (słownie: dwieście czterdzieści) tytułem zwrotu kosztów postępowania.
     
 • Uchwała nr XX/149/08 z dnia 25 czerwca 2008 roku w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowaniaprzestrzennego dla obrębów wsi Sulików, Mała Wieś Górna, Radzimów, Stary Zawidów, Miedziana, Skrzydlice, Wielichów, Wrociszów Górny w celu określenia lokalizacji elektrowni wiatrowych oraz innych urządzeń technicznych niezbędnych do prawidłowego działania parku wiatrowego RADZIMÓW.
   

 

Ilość odwiedzin: 13707
Nazwa dokumentu: Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Skrócony opis:
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Tomasz Chrzanowski
Osoba, która odpowiada za treść: Tomasz Chrzanowski
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2010-05-26 13:52:00
Data udostępnienia informacji: 2010-05-26 13:52:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-06-12 11:46:19

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...