logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
minus Rada Gminy
   minus Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sulików
   minus Skład Rady Gminy Sulików
   minus Składy komisji Rady Gminy Sulików
   plus Protokoły z sesji
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
   plus Rejestr interpelacji i zapytań radnych
   plus Rada Gminy IV kadencji
   minus Rada Gminy V kadencji
      minus Komisje Rady Gminy
         plus Komisja Budżetu i Finansów
         minus Komisja Społeczna
            minus Protokół nr 1
            minus Protokół nr 2
            minus Protokół nr 3
            minus Protokół nr 4
            minus Protokół nr 5
            minus Protokół nr 6
            minus Protokół nr 7
            minus Protokół nr 8
            minus Protokół nr 9
            minus Protokół nr 10
            minus Protokół nr 11
            minus Protokół nr 12
            minus Protokół nr 13
            minus Protokół nr 14
            minus Protokół nr 15
            minus Protokół nr 16
            minus Protokół nr 17
            minus Protokół nr 18
            minus Protokół nr 19
            minus Protokół nr 20
            minus Protokół nr 21
            minus Protokół nr 22
            minus Protokół nr 23
            minus Protokół nr 24
            minus Protokół nr 25
            minus Protokół nr 26
            minus Protokół nr 27
            minus Protokół nr 29
            minus Protokół nr 30
            minus Protokół nr 31
            minus Protokól nr 32
            minus Protokół nr 33
            minus Protokół nr 34
            minus Protokół nr 35
            minus Protokół nr 36
            minus Protokół nr 37
            minus Protokół nr 38
            minus Protokół nr 39
            minus Protokół nr 40
            minus Protokół nr 41
            minus Protokół nr 42
            minus Protokół nr 43
         plus Komisja Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska
         plus Komisja Rewizyjna
         minus Plan Pracy Komisji
      minus Skład Rady Gminy Sulików
      plus Protokoły
      minus Przewodniczący Rady Gminy Sulików
   plus Rada Gminy VI kadencji
   plus Rada Gminy VII kadencji
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wynikach naboru
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


 

Protokół nr 40
Z posiedzenia Komisji Społecznej Rady Gminy Sulików
Odbytego w dniu 15 kwietnia 2010 roku.
 
Posiedzeniu przewodniczył Franciszek Fleszar – Przewodniczący Komisji Społecznej.
Wszyscy członkowie Komisji byli obecni.
W posiedzeniu udział wzięli:
-Lucyna Cieślak – Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego w Sulikowie,
-Zbigniew Jaworski – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie.
Oraz w części posiedzenia:
-Stanisław Cap – radny Rady Gminy Sulików,
-Elżbieta Wadzicka – sołtys Skrzydlic,
-Tadeusz Ostapiuk – Sołtys Miedzianej,
-Grażyna Kapic – sołtys Studnisk Górnych
-Bogumiła Bartosz - opiekun świetlicy wiejskiej w Studniskach Górnych,
- Elżbieta Mielnik- opiekun świetlicy wiejskiej w Starym Zawidowie.
-Michał Filipiak – Zakład Ogólnobudowlany z Łagowa.
-Marian Smokowski – Komendant Straży Gminnej w Sulikowie.
 
Komisja dokonała objazdu świetlic w wiejskich w miejscowościach: Skrzydlice, Stary Zawidów, Radzimów Dolny, Studniska Górne, Miedziana, Mikułowa.
Po objeździe Komisja wraz z Dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie oraz Kierownikiem Gminnego Zakładu Komunalnego w Sulikowie podsumowała objazd i wypracowała następujące wnioski, dotyczące niezbędnych remontów, które należy wykonać w budynkach świetlic wiejskich:
 
  • Świetlica wiejska w Skrzydlicach:
-wymiana pokrycia dachowego (usunięcie eternitu),
-ocieplenie ściany szczytowej,
-budowa kominka.
 
  • Świetlica wiejska w Starym Zawidowie:
-wymiana podłogi,
-pomalowanie ścian (na ścianie wystąpiły zacieki z powodu zalania swojego mieszkania przez lokatorów mieszkających na piętrze).
 
  • Świetlica wiejska w Radzimowie Dolnym:
-naprawa schodów – beton pokrywający schody kruszy się,
-naprawa pokrycia dachowego – dojście do porozumienia z lokatorem w kwestii wejścia na strych.
 
  • Świetlica wiejska w Mikułowej – wymiana pokrycia dachowego.
 
  • Świetlica wiejska w Studniskach Górnych:
-pilne uregulowanie kwestii wejścia na strych świetlicy – wyjaśnienie kwestii zamurowania wejścia przez lokatorów mieszkających na piętrze budynku świetlicy,
-naprawa instalacji hydraulicznej w toalecie,
-wymiana pokrycia dachowego – usunięcie eternitu.
 
  • Świetlica wiejska w Miedzianej:
-odizolowanie budynku świetlicy od ziemi i osuszenie budynku.
-wymiana pozostałych okien.
 
Zdaniem Komisji konieczne jest sporządzenie kosztorysów na niezbędne remonty w budynkach świetlic, które pozwolą oszacować jakie środki są niezbędne do przeprowadzenia remontów. W miarę możliwości finansowych należy jak najszybciej doprowadzić do pilnych remontów w świetlicach.
 
Komisja zwróciła się do Komendanta Straży Gminnej w Sulikowie o udzielenie wsparcia w zakresie wejścia do mieszkania znajdującego się nad świetlicą wiejską w Studniskach Górnych w celu sprawdzenia zamurowania wejścia na strych świetlicy. Obecnie nie jest możliwe wejście na strych, stwarza to zagrożenie np. w przypadku wystąpienia pożaru.
Komisja wraz z zaproszonymi gośćmi dokonała ustaleń odnośnie udania się do świetlicy wiejskiej w Radzimowie Dolnym i w Studniskach Górnych w celu wejścia na strych tych budynków. W obu przypadkach wejście jest utrudnione, ponadto występują trudności w skontaktowaniu się z lokatorami.
 
W kwestii zalewania sufitu świetlicy wiejskiej w Starym Zawidowie Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie zobowiązał zwrócić się do lokatorów w tej sprawie.
 
Komisja sformułowała następujące wnioski:
-Zwiększenie zatrudnienia w Gminnym Ośrodku Kultury w Sulikowie o 1 etat z przeznaczeniem na zatrudnienie świetlicowej, która mogłaby pracować w Skrzydlicach i we Wrociszowie Górnym, zabezpieczenie środków w budżecie gminy na ten cel.
 
Posiedzenie zakończono o godz. 1445.
 
…………………………………………….
Komisja w składzie: Marian Smokowski – Komendant Straży Gminnej w Sulikowie, Lucyna Cieślak – Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego w Sulikowie, Zbigniew Jaworski – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie, Michał Filipiak – Zakład Ogólnobudowlany z Łagowa w dniu 16 kwietnia 2010 roku dokonała dodatkowego objazdu świetlic w Radzimowie Dolnym i Studniskach Górnych. W Radzimowie Dolnym w uzgodnieniu z lokatorem budynku udało się wejść na strych świetlicy wiejskiej. Po oględzinach stwierdzono potrzebę wymiany całego dachu. Kosztorys wymiany dachu zostanie wykonany przez Pana Michała Filipiaka. W uzgodnieniu z lokatorem należy doprowadzić do całkowitego odblokowania wyjścia awaryjnego ze świetlicy (w chwili obecnej wyjście jest częściowo zablokowane).
 
 
Protokołowała:
A. Adamiak

Ilość odwiedzin: 2296
Nazwa dokumentu: Protokół nr 40
Skrócony opis: Z posiedzenia Komisji Społecznej Rady Gminy Sulików Odbytego w dniu 15 kwietnia 2010 roku.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Adamiak
Osoba, która odpowiada za treść: Wojciech Pająk
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2010-08-05 10:12:32
Data udostępnienia informacji: 2010-08-05 10:12:32
Data ostatniej aktualizacji: 2010-08-05 10:13:39

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner