logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Sulików
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2002-2006
plus Oświadczenia majątkowe 2006-2010
plus Oświadczenia majątkowe 2010-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja w sprawie unieważnienia naboru na wolne stanowisko
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


 

Sulików, dnia 11 sierpnia 2010r.
Nr GN.71452-5/10
 
 
Informacja o wyniku przetargu
 
 
1.       W dniu 10 sierpnia 2010 roku odbył się III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Sulików, położonej w Małej Wsi Dolnej, oznaczonej geodezyjnie numerem 180/3 A.M.1, o pow. 0,09 ha.
-      budynek gospodarczy o powierzchni użytkowej 353,28m2,
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obrębu Mała Wieś Dolna nieruchomość ta oznaczona jest symbolem 1 MR z zapisem: teren projektowanego zainwestowania wiejskiego, z zaleceniem usytuowania w części działki usług
Cena wywoławcza 20.000,00 zł, minimalne postąpienie 200,00 zł.
Przetarg odbył się w oznaczonym dniu i godzinie, osobą ustaloną na nabywcę w wyniku przetargu została Pani Salomea Zamojska.
 
2.      W dniu 10 sierpnia 2010 roku odbył się III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność gminy Sulików, położonej w Sulikowie przy ulicy Nowe Miasto, działka Nr 460/1 A.M.2 o powierzchni 0,0362 ha.
Cena wywoławcza nieruchomości: 7.500,00 zł. minimalne postąpienie 80,00 zł.
 Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość ta stanowi byłą drogę śródpolną o oznaczona jest symbolem 2 MN, RO, Z z zapisem: zespół istniejącej zabudowy, ogrodów przydomowych, sadów.
Przetarg odbył się w oznaczonym dniu i godzinie, osobą ustaloną na nabywcę w wyniku przetargu została Pani Bogusława Delijewska.
 
3.       W dniu 10 sierpnia 2010 roku odbył się III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Sulików, położonej w Miedzianej, oznaczonej geodezyjnie numerem 39 A.M.2, o pow. 0,13 ha.
-      wraz z pozostałościami po zabudowaniach oraz składnikami roślinnymi
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obrębu Miedziana, nieruchomość ta oznaczona jest symbolem 1 MR z zapisem: teren istniejącego zainwestowania wiejskiego.
Cena wywoławcza 11.000,00 zł, minimalne postąpienie 110,00 zł.
Przetarg odbył się w oznaczonym dniu i godzinie, osobą ustaloną na nabywcę w wyniku przetargu została Pani Magdalena Okrasa.
 
            
      Wójt Gminy 
Jan Hasiuk 

Nazwa dokumentu: Informacja o wyniku przetargu
Skrócony opis: Informacja o wyniku III przetargu ustnego nieograniczonego
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Władysława Bieńkowska
Osoba, która odpowiada za treść: Wojciech Pająk
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2010-08-11 12:03:00
Data udostępnienia informacji: 2010-08-13 12:03:45
Data ostatniej aktualizacji: 2010-08-13 12:07:19

Wersja do wydruku...

corner   corner